Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Питання з Організація обліку, Звітність підприємства, Фінансовий аналіз» (ID:34352)

| Размер: 254 кб. | Объем: 91 стр. | Стоимость: 150 грн. | Добавлена: 16.06.2010 | Код продавца: 2 |
Содержание3.1. З дисципліни "Організація обліку" 3
1. Основи організації бухгалтерського обліку. 3
2. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку. 4
3. Організація облікового процесу. 5
4. Організація обліку власного капіталу. 5
5. Організація обліку зобов'язань. 6
6. Організація обліку та аналізу довгострокових активів. 6
7. Організація обліку та аналізу оборотних активів. 7
8. Організація обліку та аналізу витрат, доходів і результатів діяльності підприємств. 8
9. Організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, контролем і аналізом. 9
10.Організація інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення обліку, контролю і аналізу. 10
11. Планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку. 11
1. Організація обліку розрахунків з бюджетом 12
2. Організація обліку безготівкових розрахунків 13
3. Організація обліку грошових коштів підприємства 14
4. Організація обліку нематеріальних активів 14
5. Організація обліку виробничих запасів 15
6. Організація обліку готової продукції (робіт, послуг), товарів та їх реалізації 16
7. Організація обліку витрат виробництва 17
8. Організація обліку розрахунків з підзвітними особами 18
9. Організація обліку оплати праці 19
10.Організація обліку довгострокових зобов'язань підприємства 19
11.Організація обліку відстрочених податкових зобов'язань 20
12.Документування господарських операцій, його значення в організації 20
бухгалтерського обліку 20
13.Первинні документи 21
14. Організація обліку на позабалансових рахунках 22
15.Організація обліку доходів майбутніх періодів 22
16.Організація обліку поточної дебіторської заборгованості 22
17.Організація обліку дебіторської заборгованості за розрахунками з 23
бюджетом 23
18. Організація обліку відстрочених податкових активів 24
19. Методика нарахування зносу малоцінних необоротних матеріальних активів 24
20.Організація обліку довгострокової дебіторської заборгованості 24
21.Організація обліку поточних зобов'язань підприємства 25
22.Організація обліку необоротних активів 26
23.Організація обліку оборотних активів 27
24. Структура Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств, організацій 28
25.Організація обліку забезпечення майбутніх витрат і платежів 28
26.Принципи організації бухгалтерського обліку 29
27.Форми організації бухгалтерського обліку на підприємстві 30
28.Облікова політика підприємства 31
29.Організація обліку фінансових інвестицій 31
30.Нормативна база, що регулює організацію бухгалтерського обліку. 32
3.2. З дисципліни "Звітність підприємства" 33
підлягають вивченню такі теми: 33
1. Загальні вимоги до звітності 33
2. Баланс підприємства 33
3. Звіт про фінансовіі результати 34
4. Звіт про рух грошових коштів 34
5. Звіт про власний капітал 35
6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах 36
7. Зведена і консолідована фінансова звітність 37
8. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва 38
9. Податкова звітність 39
10. Статистична і спеціальна звітність 39
1. Мета і склад фінансової звітності 41
2. Вимоги національних стандартів до складу та елементів фінансової звітності 41
3. Характеристика фінансової звітності 42
4. П(С)БО № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності'" 42
В П(С)БО № 1 визначено: 42
1) Мета фінансової звітності 42
2) Склад та елементи фінансової звітності 42
3) Звітний період 42
4) Якісні характеристики фінансової звітності 43
5) Принципи підготовки фінансової звітності 43
5. Принципи складання фінансової звітності 43
6. Загальна характеристика активів балансу 43
7. Загальна характеристика пасивів балансу 44
8. Узгодженість плану рахунків зі статтями активу і пасиву балансу 46
9. Структура і зміст Звіту про фінансові результати 47
10. Класифікація доходів і витрат у Звіті про фінансові результати 47
11 .Визначення фінансових результатів операційної діяльності підприємства 48
12.Розрахунок фінансових результатів звичайної діяльності підприємства 49
13.Узгодженість статей Звіту про фінансові результати з планом рахунків 50
14.Порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті 50
операційної діяльності підприємства 50
15.Порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності підприємства 51
16.Порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності підприємства 52
17.Узгодженість показників Звіту про рух грошових коштів з балансом 52
18.Порядок складання Звіту про власний капітал 53
19. Види податкової звітності 54
20. Нормативна база для складання Декларації про прибуток підприємства 54
21.Порядок складання Декларації про прибуток підприємства 55
22.Порядок складання Податкової декларації про податок на додану вартість 56
23. Розрахунок акцизного збору 56
24. Звітність про платежі на соціальні заходи 57
25. Розрахунок податку з реклами і комунального податку 58
Порядок розрахунку суми комунального податку 58
26. Здійснення річних перерахунків прибуткового податку 58
27. П(С)БО № 6 Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах 59
28. Інформація у примітках до фінансової звітності 60
29. Порядок складання консолідованої фінансової звітності 61
30. Фінансова звітність суб'єктів малого підприємництва 62
3.4. З дисципліни "Фінансовий аналіз" 63
до програми підготовки спеціалістів з обліку і аудиту передбачені такі теми: 63
1. Теоретичні основи фінансового аналізу. 63
2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства. 63
3. Аналіз фінансової стійкості. 64
4. Аналіз платоспроможності та ліквідності. 64
5. Аналіз грошових потоків. 65
6. Аналіз кредитоспроможності підприємства. 66
7. Аналіз ефективності використання капіталу. 67
8. Оцінювання виробничо - фінансового левереджу. 67
9. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства. 68
10. Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства. 69
11. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств. 70
12. Стратегічний аналіз фінансових ризиків. 70
1. Предмет, об'єкт та суб'єкт фінансового аналізу. Основні види фінансового аналізу. 72
2. Методи та прийоми фінансового аналізу. 72
3. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу підприємства. 73
4. Аналіз структури капіталу підприємства. 74
5. Аналіз джерел формування капіталу підприємства. 74
6. Ефект фінансового важеля. 75
7. Основні показники майнового стану підприємства, їх розрахунок і характеристика. 76
8. Аналіз руху грошових коштів. 77
9. Оцінка оптимального рівня грошових коштів. 77
10.Оцінка ануїтетів. 78
11. Оцінка ефективності управління структурою капіталу на основі фінансового левериджу. 79
12.Основна мета та методи аналізу грошових потоків. 79
13.Основні завдання та методи оцінки інвестиційних проектів. 80
14.Оцінка вартості капіталу підприємства. 80
15.Аналіз показників ліквідності і платоспроможності. 81
16.Аналіз ліквідності балансу. 82
18. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості. Типи стійкості. 82
19. Аналіз відносних показників фінансової стійкості. 83
20.Оцінка запасу фінансової стійкості підприємства. 83
21.Оцінка майбутньої та поточної вартості ануїтетів пренумерандо та постнумерандо. 84
22.Аналіз інвестиційних проектів в умовах інфляції та ризику. 84
23.Поняття, мета організації та проведення комплексного фінансового аналізу. 85
24.Основні напрями оцінки ділової активності підприємства. 86
25. Попередній аналіз фінансового стану підприємства. 86
26. Ціна основних джерел капіталу підприємства. 87
27. Леверидж і його роль у фінансовому аналізі. 89
28.Аналіз кредитоспроможності позичальника. 89
29.Вертикальний і горизонтальний аналіз балансу підприємства. 90
30.Оцінка кредитоспроможності підприємства на основі фінансових коефіцієнтів. 90

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Заказ Заказать Купить «Питання з Організація обліку, Звітність підприємства, Фінансовий аналіз»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
 • Облік фінансових результатів підприємства
 • Загальна характеристика бухгалтерського обліку на підприємстві
 • Звіт з практики бухгалтерський облік
 • Системи оподаткування доходів підприємств та облік розрахунків з бюджетом за податком на прибуток
 • Бухгалтерський облік
 • Організація обліку аналізу і аудиту запасів підприємства в системі управління оборотними активами
 • Облік розрахунків за податками і платежами
 • Організація обліку аналізу та аудиту операцій з використанням праці та її оплати
 • Організація обліку, аналізу і аудиту розрахунків підприємства з бюджетом за податками
 • Фінанси підприємства матеріал
Cгенерировано за 0.137212 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів