Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Аудит» (ID:33999)

| Размер: 68 кб. | Объем: 53 стр. | Стоимость: 250 грн. | Добавлена: 28.04.2010 | Код продавца: 2 |
СодержаниеВаріант 2 3
Задача.

Станом на 15 грудня поточного року в касі підприємства "Дана'" виявлено готівковими грошима 3672 грн., поштовими марками 16 грн., розписка інженера А.А.Сокола від 15 грудня поточного року на 50 грн., платіжна відомість на заробітну плату за другу половину листопада поточного року — на суму 10200 грн., за якою видано 9000 грн. У касі зберігається чекова книжка за поточним рахунком.
За даними бухгалтерського обліку на 15 грудня поточного року обліковується сума 13450 грн.
Грошова готівка зберігається у сейфі в бухгалтерії підприємства за перегородкою. Зобов'язання про матеріальну відповідальність касира знаходиться у столі головного бухгалтера підприємства.
Скласти робочі документи з перевірки каси підприємства. Сформулювати пропозиції для клієнта на підставі недоліків, виявлених при перевірці касової готівки. Скласти аудиторські висновки.

Варіант 4 8
Задача.

За звітний місяць поточного року на підприємстві виконано такі касові операції:
1. 01.07. - надійшли кошти в касу за реалізовану готову продукцію - 2500 грн.
2. 01.07. - повернуто в касу підзвітні суми - 80 грн.;
3. 02.07. - здано в банк готівку - 2320 грн.;
4. 03.07. - повернута в касу працівниками заборгованість за позиками на індивідуальне житлове будівництво - 1500 грн.;
5. 03.07. - видано під звіт-154 грн.;
6. 03.07. - здано в банк готівку - 1520 грн.;
7. 15.07. - повернуто підзвітною особою невикористані кошти - 154 грн.
Встановлений ліміт каси - 225 грн.
Скласти програму аудиторської перевірки грошових коштів. Проаналізувати дотримання підприємством ліміту каси. Надати висновки за результатами перевірки.

Варіант 7 14
Задача.

Банком встановлено ліміт залишку готівки в касі 500 грн. Залишок на початок місяця 450 грн.
За вересень місяць поточного року по касі були проведені наступні господарські операції:
02.09. одержано з банку 3000 грн. на заробітну плату, 400 грн. - на витрати по відрядженнях, 1000 грн. - на господарські витрати. По прибутковому касовому ордеру № 111 від 02.09. оприбутковано в касу 4400 грн., одержаних з поточного рахунку;
02.09. за видатковим касовим ордером № 117 видано під звіт бухгалтеру ІД. Гриб на витрати по відрядженню в м. Москву на міжнародну конференцію 400 грн.;
02.09- за видатковим касовим ордером № 118 видано експедитору М.Я.Кононенко на закупівлю сільськогосподарської продукції для їдальні - 1000 грн.;
04.09. за видатковим касовим ордером № 119 до розрахунково-платіжної відомості, згідно з якою видано заробітної плати 2500 грн., депоновано - 500 грн., списано - 2500 грн. На видачу заробітної плати передбачено 3 дні;
08.09. за видатковим касовим ордером № 120 списано по касі 500 грн., які здані в банк як депонована заробітна плата.
Аналіз документів по розрахунках з підзвітними особами свідчить, що бухгалтер І.І.Гриб повернувшись з відрядження 10.09., склала авансовий звіт про витрачання готівки на суму 350 грн. Залишок підзвітних сум був стягнений із заробітної плати в наступному місяці. Експедитор М.Я.Кононенко відзвітував про витрачену суму - 1000 грн. 05.09.
До кінця місяця більше операцій по касі не було. Встановити, чи були порушення встановлених лімітів залишку готівки в касі.
Зробити розрахунок понадлімітних залишків.

Варіант 9 17
Задача.
При інвентаризації основних засобів на складі підприємства "Юпітер" встановлено нестачу:
комп'ютер та принтер - за обліковою ціною - 3200 грн., офісних спеціальних крісел - на суму 450 грн. (3 шт. за ціною 150 грн.)
У бухгалтерському обліку зроблено записи:
Д 947 К 106 на суму 3650 грн.,
Д 375 К 947 на суму 3650 грн.
Встановити, чи мало місце порушення і в чому воно полягає. Надати висновки за результатами перевірки.

Варіант 10 19
Задача.

При перевірці розрахунку відпускних аудитором встановлено таке: експедитору А.М.Кравчуку надано чергову відпустку за поточний рік з 1 березня на 31 календарний день. Йому були нараховані відпускні в сумі 2990 грн. 46 коп., виходячи з річного доходу в сумі 29200 грн., в тому числі:
- основна заробітна плата - 22700 грн.; премія - 1500 грн.; зарплата за сумісництво - 5000 грн. У бухгалтерії проведені такі розрахунки:
29200 : 12 = 2430, 33 грн. (середньомісячна зарплата); 2430,33 : 25,2 = 90,66 грн. (середньоденна зарплата); 90,66x31 =2990, 46 грн.
Скласти програму перевірки розрахунку відпускних. Встановити, чи має місце порушення і в чому воно полягає. Надати висновки за результатами перевірки.

Варіант 11 23
Задача.

За звітний період підприємством було:
- реалізовано готову продукцію покупцям та замовникам на суму 12000 грн., у тому числі ПДВ - 2000 грн. (кошти надійшли на поточний рахунок підприємства);
- придбано від постачальників сировину і матеріали на суму 6000 грн., у тому числі ПДВ - 1000 грн.;
- сплачено постачальникам за сировину і матеріали - 4000 грн.
Згідно з декларацією підприємством нараховано до сплати у бюджет ПДВ в сумі 1200 грн.
Скласти програму аудиторської перевірки нарахування ПДВ.
Проаналізувати правильність нарахування суми ПДВ.
Надати консультацію клієнту з відображення вказаних операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

Варіант 12 27
Задача.

При аудиті операцій з основними засобами аудитору було пред'явлено акт на приймання робіт по закінченому капітальному ремонту, в якому зазначено:
- витрати матеріалів на капітальний ремонт - 15000 грн.; заробітна плата працівників, зайнятих ремонтом, - 2800 грн.; внески до фонду соціального страхування - 112 грн. Разом - 2912 грн. Бухгалтером складено таку кореспонденцію рахунків:
Д 15 К 20-15000 грн.
Д 23 К 66 - 2800 грн.
Д 23 К 63 -112 грн.
Скласти програму аудиторської перевірки основних засобів. Встановити, чи мало місце порушення і в чому воно полягає. Надати висновки за результатами перевірки.

Варіант 15 30
Задача.

При перевірці обліку результатів інвентаризації за минулий рік аудитор установив, що в бухгалтерському обліку вони відображені так:
оприбутковані лишки основних засобів: Д 10 К 40 на суму 1200 грн.;
оприбутковані лишки запасних частин: Д 208 К 92 на суму 220 грн.;
віднесена нестача нафтопродуктів: Д 375 К 203 на суму 85 грн.
Вказати, які помилки допущені в обліку результатів інвентаризації та їх наслідки.
Які нормативно-законодавчі акти порушено?

Варіант 19 33
1. Суб’єкти аудиторської діяльності: аудитори та аудиторські фірми1. Суб’єкти аудиторської діяльності: аудитори та аудиторські фірми
У розрахунково-платіжній відомості сума утриманого прибуткового податку за жовтень поточного року становить 12700 грн., а в Головній книзі по рахунку 64 зазначено, що за цей місяць утримано 12300 грн.
Встановити характер помилки та її наслідки. Які додаткові процедури повинен виконати аудитор, щоб встановити достовірність утриманого податку?
Які нормативно-законодавчі акти порушено? Дати рекомендації щодо виправлення помилки.

Варіант 23 39
ТОВ "Імперія" придбало офісні меблі вартістю 4800 грн. (ут.ч.ПДВ); оплатило витрати за доставку меблів у сумі 360 грн. (у т.ч. ПДВ) та складання і встановлення меблів у сумі 250 грн.
У бухгалтерському обліку товариства було зроблено такі записи:
Д К Сума, грн.
10 63 4800
63 31 4800
685 31 360
10 66,65 250

Перевірити відображення в обліку зазначених операцій. Надати висновки за результатами перевірки.

Варіант 25 41
Державним підприємством "Зірка" придбані основні виробничі фонди. В документах постачальника від 12 січня поточного року зазначено:
Відпускна ціна - 8400 грн.;
В т. ч. ПДВ- 1400 грн.
Витрати по доставці - 400 грн.;
ПДВ на послуги (20%) - 80 грн.
До оплати - 488 грн.
У бухгалтерському обліку зроблено такі записи:
1. Оприбутковано основні засоби 30 січня поточного року:
Д 10 К 40 на суму 8800 грн.
2. Відображено заборгованість перед постачальником:
Д 15 К 63 на суму 8400 грн.
3. Відображено витрати з доставки:
Д 15 К 63 на суму 400 грн.
Визначити початкову вартість об'єкта.
Перевірити відображення в обліку операцій, пов'язаних з оприбуткуванням основних засобів та списанням затрат по їх придбанню за рахунок відповідних джерел.
Дати рекомендації щодо виправлення помилки.

Варіант 27 43
Головний інженер підприємства "Сатурн" має посадовий оклад 800 грн.
У липні місяці поточного року йому нараховано 800 грн. за повний відпрацьований місяць; матеріальна допомога - 400 грн.; премія за результатами роботи в І півріччі - 500 грн.; всього - 1700 грн.
За розрахунково-платіжною відомістю з його заробітку утримано:
аванс -400 грн.;
прибутковий податок - 340 грн.;
профспілкові внески - 17 грн.
До виплати визначена сума - 943 грн.
У бухгалтерському обліку ці операції відображено так:
Д К Сума, грн.
66 50 400
66 64 340
66 64 17

Перевірити правильність утриманих податків і зборів із заробітної плати головного інженера підприємства за липень місяць та їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку.
При наявності помилок встановити їх суттєвість.
Які нормативно-законодавчі акти порушено?

Варіант 29 46
ТОВ "Вітязь" має поточний рахунок у ВАТ "Агрокомбанк". Залишок на поточному рахунку на початок періоду, що перевіряється, становив 16000 грн.
Згідно з банківськими виписками за поточним рахунком відбувся такий рух коштів за період, що перевіряється (умовно місяць):
1.08. - отримана заборгованість від здачі майна в оренду – 2340 грн.:
отримані кошти від реалізації цінних паперів - 3620 грн.;
повернуто раніше виданий аванс замовнику - 4540 грн.;
перераховано за акції інших підприємств - 1750 грн.;
відкрито акредитив постачальника - 5000 грн.
3.08. - надійшла виручка від покупців - 21300 грн.;
зараховано готівку з каси - 850 грн.,
оплачено постачальником з а матеріали - 6100 грн.;
видано готівку в касу - 1300 грн.;
перераховані внески профспілці - 280 гри.
10.08. - зараховані кошти, які були в дорозі - 3700 грн.;
погашено заборгованість постачальникам - 11300 грн.
11.08. - помилково списані банком кошти - 2100 грн.
12.08. - зараховано на поточний рахунок короткостроковий кредит банку - 5500 грн.
15.08. - перераховано дивіденти засновникам - 3200 грн.;
надійшли суми за претензіями - 650 грн.;
оплачена дебіторська заборгованість - 1000 грн.
20.08. - зараховані кошти за пред'явленими штрафами – 240 грн.
23.08. - отримано готівку в касу для виплати зарплати – 6700 грн.;
перераховано у бюджет прибутковий податок - 1420 грн.;
перераховано у пенсійний фонд - 1800 грн.,
перераховано у фонд зайнятості - 920 грн.;
зараховані кошти за невиконаним акретидивом - 5000 грн.
25.08. - отримані кошти від покупців за продукцію - 10300 грн.
27.08. - отримано в касу на господарські потреби - 180 грн.
Сальдо на поточному рахунку на кінець періоду за даними бухгалтерських реєстрів було визначено в сумі 35960 грн.
Скласти програму аудиторської перевірки операцій за поточним рахунком.
Оформити робочі документи аудитора, що підтверджують проведену перевірку.
Надати висновки за результатами перевірки.

Список використаної літератури 53

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Заказ Заказать Купить «Аудит»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Аудит активів та зобов’язань підприємства
 • Аудит активів
 • Аудит у комерційному банку
 • Аудит власного капіталу підприємства та ефективності його використання
 • Облік і аудит запасів
 • Облік і аудит запасів
 • Організація бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту
 • АУДИТ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
 • Аудит витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ТОВ «Зорепад»)
 • ХАРАКТЕРИСТИКА АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ
 • Аудит кредиторської заборгованості
Cгенерировано за 0.112916 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів