Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Соціологія. Відповіді на питання модуля» (ID:33452)

| Размер: 73 кб. | Объем: 25 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеЗаказ 3818. Соціологія. Відповіді на питання модуля
Зміст

І. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 3
Завдання 1. 3
Завдання 2. 5
Завдання 3. 5
Завдання 4. 6
Завдання 5. 7
Завдання 6. 8
Завдання 7. 9
ІІ. ЛОГІЧНІ ЗАВДАННЯ 11
Завдання 1. 11
Завдання 2. 12
Завдання 3. 13
Завдання 4. 14
ІІІ. СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ. 15
Завдання 1. 15
Завдання 2. 20
ІV. МЕТОДОЛОГІЧНО-ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ ТЕСТ. 27
Використана література 32І. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Перевірте рівень засвоюваності вивчених вами тем шляхом письмових відповідей на поставлені запитання:

Завдання 1.
Розкрийте зміст поняття соціальна реальність. Чи є різниця в розтлумачені цього поняття в соціології, філософії, психології, політології. Як що так, які?

Завдання 2.
Існує три підходи до визначення структури соціології, заповніть таблицю:

Завдання 3.
Назвіть основні функції соціології та поясніть їх.


Завдання 4.
Види досліджень:


Завдання 5.
Чи коректно складено соціально-демографічний блок питань. Чим на вашу думку його можна доповнити, що зайве?
:
 ваша стать;
 сімейне положення;
 ваш вік;
 ваша національність;
 місце проживання;
 соціальне положення;
 ваше прізвище.

Завдання 6.
З’єднайте методи та відповідні їм об’єкти. В лівій колонці в алфавітному порядку перераховані основні методи соціологічного дослідження. В правій колонці в алфавітному порядку різні об’єкти дослідження. Який об’єкт може бути досліджений яким методом найкраще:
Анкетування Газетні тексти
Аналіз документів Індивідуальні особливості свідомості
Інтерв’ю Міжособисті стосунки
Контент-аналіз Причинно-наслідкові зв’язки
Спостереження Протоколи, звіти, листи
Соціологічний тест Факти поведінки людей
Соціометричне опитування Факти свідомості (думки, інтереси і т.п.)
Експеримент Ціннісні орієнтації та установки

Завдання 7.
Проаналізуйте недоліки та переваги методу опитування. Чи виправдано соціологи вважають цей метод фаворитним в соціології?


ІІ. ЛОГІЧНІ ЗАВДАННЯ
Завдання 1.
Проаналізуйте у чому різниця між розумінням методу соціології у цих авторів?
„Соціолог, напроти, повинен прямо сказати: бажаю пізнати відносини, що існують між суспільством та його членами, але крім пізнання я бажаю також реалізації таких-то і таких-то моїх ідеалів, визначення яких пропоную” (Михайлівський Н.К.)
„Тому, коли соціолог проводить дослідження якого-небудь класу соціальних факторів, він повинен намагатися розглядати їх з тієї сторони, з якої вони представляються ізольованими від свої індивідуальних уявлень” (Дюркгейм Е. „Метод соціології”)

Завдання 2.
Чи протирічать, на Ваш погляд, ці визначення суспільства один одному або ж вони доповнюють один одного?
Конт О. вважав, що суспільство – це функціонуюча система, яка базується на розподілі праці.
По Спенсеру Г. суспільство – „композиція всякого роду ідей, вірувань та почуттів, які реалізуються через індивідів”.
Маркс К. писав: „Суспільство не складається з індивідів, а виражає суму тих зв’язків та відносин, в яких ці індивіди знаходяться по відношенню один до одного”.


Завдання 3.
Відомо, що з середини 30-х до початку 60-х років була перерва у розвитку соціології в нашій країні: не проводились дослідження, соціологія трактувалась як буржуазна лженаука. Поясність причини такої перерви. Чому у наступний період розвиток радянської соціології мав обмежений, однобокий характер?


Завдання 4.
„Якщо теорія регресу, в своїй найпоширенішій формі, має вважатися недієвою, то і теорія прогресу, що приймається без будь-яких обмежень, здається мені такою ж недієвою... можливо, а на мій погляд – навіть цілком можливо, регрес мав місце так само часто, як і прогрес” (Спенсер Г. История буржуазной социологии ХІХ – начала ХХ века.).
Чи дотримуєтесь ви такої ж думки?

ІІІ. СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ.
Завдання 1.
Розробіть програму соціологічного дослідження і на її основі складіть анкету для проведення соціологічного опитування (тему – за вибором студента).

ПРОВЕДЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА НАПРЯМОМ "БЕЗРОБІТТЯ МОЛОДІ В МІСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ"
1.1. Обґрунтування теми соціологічного дослідження
2. Визначення мети, завдань, об’єкту, предмету і гіпотези дослідження
3. Методи збору інформації

4. Обґрунтування вибірки
5. Порядок здійснення дослідження

6. Інструментарій дослідження,
АНКЕТА
Шановний друже! Вам пропонується прийняти участь у соціологічному дослідженні, мета якого виявити чинники та причини зростання безробіття в Україні, допомогти керівним органам налагодити ефективну систему працевлаштування молоді. Відповідаючи на питання Ви допоможете собі, а також іншим молодим людям, налагодити своє життя, сприяєте вдосконаленню системи та методам роботи державних органів зайнятості.
При відповіді на питання керуйтеся інструкціями та вказівками до кожного запитання.

1. Ваш вік: _______
2. Стать: _______
3. Освіта: (підкресліть необхідне)
а) вища економічна; б) вища гуманітарна; в) вища адміністративно-господарча.
4. Сімейний стан: (підкресліть необхідне)
а) неодружений; б) одружений і маю дітей; в) одружений, дітей немає.
5. Наявність проблем у Вашій родині: (підкресліть все необхідне)
а) важка хвороба жінки (чоловіка); б) важка хвороба дітей; в) важка хвороба батьків; г)відсутність житла; д) значна кредитно-грошова заборгованість; е) проблем немає.
6. Тривалість Вашого періоду безробіття: ________
7. Кількість місць роботи, які Ви змінили: ________
8. Вид підприємства організації, де Ви працювали останнім часом:
а) державні структури; б) приватний сектор; в) акціонерні товариства.
9. Чи працювали за спеціальністю після отримання диплому про вищу освіту?
а) так, постійно; б) не завжди; в) жодного разу
10. Досвід (стаж) роботи за спеціальністю: _________
11. Причини звільнення з роботи: (підкресліть необхідне)
а) скорочення штатів; б) відсутність взаєморозуміння з начальством; в) відсутність взаєморозуміння з колегами по роботі; в) значні фізичні навантаження; г) значні моральні навантаження; д) низька заробітна плата; е) недостатні соціально-побутові умови роботи.
12. Задоволеність працею на останньому місці роботи: (підкресліть необхідне)
а) так; б) ні
13. Які недоліки при організації трудової діяльності Ви можете вказати на основі Вашого досвіду на останньому місці роботи? (підкресліть необхідне)
а) відсутність стабільних днів для відпочинку; б) наявність наднормованого робочого часу; в) порушення мір безпеки; г) порушення санітарного стану; д) надмірна завантаженість роботою; е) відсутність транспорту для доставки на роботу; є) інше
14. Які чинники, на Вашу думку, є головними для того, щоб робота задовольняла працівника? (підкресліть необхідне)
а) висока заробітна плата; б) робота за призванням; в) гідні соціально-побутові умови роботи; г)наявність підтримки родини.
15. Що на Вашу думку, Вам заважає нормально працевлаштуватися? (підкресліть необхідне)
а) нестаток знань; б) нестаток стажу роботи, досвіду; в) відсутність сприятливих житлових, транспортних умов; г) відсутність високооплачуваної роботи; д) несприятливі економічні умови в регіоні.
16. Чи плануєте в подальшому перекваліфікуватися, набути іншої спеціальності, професії?
а) так; б) ні
17. Чи згодні Ви в подальшому працювати на роботі, яка пов’язана з використанням диплому про вищу освіту, або перейдете на низькокваліфіковану, але більш оплачувану роботу?
а) так; б) ні
18. Чи плануєте Ви зайнятися підприємницькою діяльністю?
а) так; б) ні
19. Чи вважаєте Ви, що Ваше працевлаштування залежить від ефективності роботи працівників Служби зайнятості Вашого регіону?
а) так; б) ні
20. Ваші побажання, пропозиції для покращення діяльності роботи Служби зайнятості в Вашому місті: (напишіть свої пропозиції) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дякуємо за співпрацю!


Завдання 2.
Проведіть анкетування серед студентів. З’ясуйте їх уявлення про своє майбутнє. На основі анкетування (або інтерв’ювання) з’ясуйте: Яким би студенти хотіли б бачити свій ВУЗ? У чому відмінність реального ВУЗу від ідеального?

ІV. МЕТОДОЛОГІЧНО-ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ ТЕСТ.ЛитератураВикористана література
1. Барвінський А.О. Соціологія: курс лекцій. – К., Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.
2. Гавриленко І.М. Соціологія. Кн.1. Соціальна динаміка. – К., Видавничий центр „Киівський університет”, 2000. – 464 с.
3. Гавриленко І.М. Соціологія. Кн.1. Соціальна статика – К., Видавничий центр „Киівський університет”, 2000. – 336 с.
4. Захарченко М.В., Погорілий O.I. Історія соціології від античності до початку XX століття. – К., 1993. – 286с.
5. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: навчальний посібник. – К., МАУП, 1999. – 344 с.
6. Маковецький А. М. Західна соціологія та її найважливіші напрями і школи: Навч. посібник. – Чернівці, Рута, 2003. – 58с.
7. Піча В.М., Черниш Н.Й., Кондратик Л.Й. З історії української соціологічної думки. – Львів, 1995. – 288с.
8. Погорілий О.І. Соціологічна думка XX століття: Навчальний посібник. – К., 1996. – 294с.
9. Рабочая книга социолога. – М., Едиториал УРСС, 2003. – 477с.
10. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К., Наукова думка, 1995. – 223с.
11. Социологический энциклопедический словарь / под ред. Г.В. Осипова. – М., ИНФРА-М-НОРМА, 1998. – 488 с.
12. Соціологія: короткий енциклопедичний словник. (уклад. В.І. Волович та ін.) – К., Український центр духовної культури, 1998. – 377 с.
13. Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Методология и методы социологических исследований: учебное пособие. – К., МАУП, 2000. – 304 с.
14. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. – Львів, Кальварія, 1996.– 302 с.
15. Якуба О.О. Соціологія. Навчальний посібник для студентів. – Харків, Константа, 1996. – 245 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Розуміюча соціологія Вебера
 • Соціологія. Відповіді на питання
 • Соціально-економічна сутність та призначення бюджету держави
 • Місце і роль соціології в суспільстві, її основні функції
 • Які періоди в своєму розвитку пройшла соціологія
 • ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ЮНГА ПО ЗГИНУ СТЕРЖНЯ
 • Види трудових договорів і порядок їх укладення
 • Дії водіїв при проїзді регульованих перехресть
 • Дії водіїв при проїзді регульованих перехресть
 • Кроссворд на тему «Економіка праці»
 • Склад і структура доходів місцевих бюджетів
Cгенерировано за 0.083625 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...