Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Соціологія. Відповіді на питання модуля» (ID:33452)

| Размер: 73 кб. | Объем: 25 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеЗаказ 3818. Соціологія. Відповіді на питання модуля
Зміст

І. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 3
Завдання 1. 3
Завдання 2. 5
Завдання 3. 5
Завдання 4. 6
Завдання 5. 7
Завдання 6. 8
Завдання 7. 9
ІІ. ЛОГІЧНІ ЗАВДАННЯ 11
Завдання 1. 11
Завдання 2. 12
Завдання 3. 13
Завдання 4. 14
ІІІ. СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ. 15
Завдання 1. 15
Завдання 2. 20
ІV. МЕТОДОЛОГІЧНО-ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ ТЕСТ. 27
Використана література 32І. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Перевірте рівень засвоюваності вивчених вами тем шляхом письмових відповідей на поставлені запитання:

Завдання 1.
Розкрийте зміст поняття соціальна реальність. Чи є різниця в розтлумачені цього поняття в соціології, філософії, психології, політології. Як що так, які?

Завдання 2.
Існує три підходи до визначення структури соціології, заповніть таблицю:

Завдання 3.
Назвіть основні функції соціології та поясніть їх.


Завдання 4.
Види досліджень:


Завдання 5.
Чи коректно складено соціально-демографічний блок питань. Чим на вашу думку його можна доповнити, що зайве?
:
 ваша стать;
 сімейне положення;
 ваш вік;
 ваша національність;
 місце проживання;
 соціальне положення;
 ваше прізвище.

Завдання 6.
З’єднайте методи та відповідні їм об’єкти. В лівій колонці в алфавітному порядку перераховані основні методи соціологічного дослідження. В правій колонці в алфавітному порядку різні об’єкти дослідження. Який об’єкт може бути досліджений яким методом найкраще:
Анкетування Газетні тексти
Аналіз документів Індивідуальні особливості свідомості
Інтерв’ю Міжособисті стосунки
Контент-аналіз Причинно-наслідкові зв’язки
Спостереження Протоколи, звіти, листи
Соціологічний тест Факти поведінки людей
Соціометричне опитування Факти свідомості (думки, інтереси і т.п.)
Експеримент Ціннісні орієнтації та установки

Завдання 7.
Проаналізуйте недоліки та переваги методу опитування. Чи виправдано соціологи вважають цей метод фаворитним в соціології?


ІІ. ЛОГІЧНІ ЗАВДАННЯ
Завдання 1.
Проаналізуйте у чому різниця між розумінням методу соціології у цих авторів?
„Соціолог, напроти, повинен прямо сказати: бажаю пізнати відносини, що існують між суспільством та його членами, але крім пізнання я бажаю також реалізації таких-то і таких-то моїх ідеалів, визначення яких пропоную” (Михайлівський Н.К.)
„Тому, коли соціолог проводить дослідження якого-небудь класу соціальних факторів, він повинен намагатися розглядати їх з тієї сторони, з якої вони представляються ізольованими від свої індивідуальних уявлень” (Дюркгейм Е. „Метод соціології”)

Завдання 2.
Чи протирічать, на Ваш погляд, ці визначення суспільства один одному або ж вони доповнюють один одного?
Конт О. вважав, що суспільство – це функціонуюча система, яка базується на розподілі праці.
По Спенсеру Г. суспільство – „композиція всякого роду ідей, вірувань та почуттів, які реалізуються через індивідів”.
Маркс К. писав: „Суспільство не складається з індивідів, а виражає суму тих зв’язків та відносин, в яких ці індивіди знаходяться по відношенню один до одного”.


Завдання 3.
Відомо, що з середини 30-х до початку 60-х років була перерва у розвитку соціології в нашій країні: не проводились дослідження, соціологія трактувалась як буржуазна лженаука. Поясність причини такої перерви. Чому у наступний період розвиток радянської соціології мав обмежений, однобокий характер?


Завдання 4.
„Якщо теорія регресу, в своїй найпоширенішій формі, має вважатися недієвою, то і теорія прогресу, що приймається без будь-яких обмежень, здається мені такою ж недієвою... можливо, а на мій погляд – навіть цілком можливо, регрес мав місце так само часто, як і прогрес” (Спенсер Г. История буржуазной социологии ХІХ – начала ХХ века.).
Чи дотримуєтесь ви такої ж думки?

ІІІ. СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ.
Завдання 1.
Розробіть програму соціологічного дослідження і на її основі складіть анкету для проведення соціологічного опитування (тему – за вибором студента).

ПРОВЕДЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА НАПРЯМОМ "БЕЗРОБІТТЯ МОЛОДІ В МІСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ"
1.1. Обґрунтування теми соціологічного дослідження
2. Визначення мети, завдань, об’єкту, предмету і гіпотези дослідження
3. Методи збору інформації

4. Обґрунтування вибірки
5. Порядок здійснення дослідження

6. Інструментарій дослідження,
АНКЕТА
Шановний друже! Вам пропонується прийняти участь у соціологічному дослідженні, мета якого виявити чинники та причини зростання безробіття в Україні, допомогти керівним органам налагодити ефективну систему працевлаштування молоді. Відповідаючи на питання Ви допоможете собі, а також іншим молодим людям, налагодити своє життя, сприяєте вдосконаленню системи та методам роботи державних органів зайнятості.
При відповіді на питання керуйтеся інструкціями та вказівками до кожного запитання.

1. Ваш вік: _______
2. Стать: _______
3. Освіта: (підкресліть необхідне)
а) вища економічна; б) вища гуманітарна; в) вища адміністративно-господарча.
4. Сімейний стан: (підкресліть необхідне)
а) неодружений; б) одружений і маю дітей; в) одружений, дітей немає.
5. Наявність проблем у Вашій родині: (підкресліть все необхідне)
а) важка хвороба жінки (чоловіка); б) важка хвороба дітей; в) важка хвороба батьків; г)відсутність житла; д) значна кредитно-грошова заборгованість; е) проблем немає.
6. Тривалість Вашого періоду безробіття: ________
7. Кількість місць роботи, які Ви змінили: ________
8. Вид підприємства організації, де Ви працювали останнім часом:
а) державні структури; б) приватний сектор; в) акціонерні товариства.
9. Чи працювали за спеціальністю після отримання диплому про вищу освіту?
а) так, постійно; б) не завжди; в) жодного разу
10. Досвід (стаж) роботи за спеціальністю: _________
11. Причини звільнення з роботи: (підкресліть необхідне)
а) скорочення штатів; б) відсутність взаєморозуміння з начальством; в) відсутність взаєморозуміння з колегами по роботі; в) значні фізичні навантаження; г) значні моральні навантаження; д) низька заробітна плата; е) недостатні соціально-побутові умови роботи.
12. Задоволеність працею на останньому місці роботи: (підкресліть необхідне)
а) так; б) ні
13. Які недоліки при організації трудової діяльності Ви можете вказати на основі Вашого досвіду на останньому місці роботи? (підкресліть необхідне)
а) відсутність стабільних днів для відпочинку; б) наявність наднормованого робочого часу; в) порушення мір безпеки; г) порушення санітарного стану; д) надмірна завантаженість роботою; е) відсутність транспорту для доставки на роботу; є) інше
14. Які чинники, на Вашу думку, є головними для того, щоб робота задовольняла працівника? (підкресліть необхідне)
а) висока заробітна плата; б) робота за призванням; в) гідні соціально-побутові умови роботи; г)наявність підтримки родини.
15. Що на Вашу думку, Вам заважає нормально працевлаштуватися? (підкресліть необхідне)
а) нестаток знань; б) нестаток стажу роботи, досвіду; в) відсутність сприятливих житлових, транспортних умов; г) відсутність високооплачуваної роботи; д) несприятливі економічні умови в регіоні.
16. Чи плануєте в подальшому перекваліфікуватися, набути іншої спеціальності, професії?
а) так; б) ні
17. Чи згодні Ви в подальшому працювати на роботі, яка пов’язана з використанням диплому про вищу освіту, або перейдете на низькокваліфіковану, але більш оплачувану роботу?
а) так; б) ні
18. Чи плануєте Ви зайнятися підприємницькою діяльністю?
а) так; б) ні
19. Чи вважаєте Ви, що Ваше працевлаштування залежить від ефективності роботи працівників Служби зайнятості Вашого регіону?
а) так; б) ні
20. Ваші побажання, пропозиції для покращення діяльності роботи Служби зайнятості в Вашому місті: (напишіть свої пропозиції) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дякуємо за співпрацю!


Завдання 2.
Проведіть анкетування серед студентів. З’ясуйте їх уявлення про своє майбутнє. На основі анкетування (або інтерв’ювання) з’ясуйте: Яким би студенти хотіли б бачити свій ВУЗ? У чому відмінність реального ВУЗу від ідеального?

ІV. МЕТОДОЛОГІЧНО-ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ ТЕСТ.ЛитератураВикористана література
1. Барвінський А.О. Соціологія: курс лекцій. – К., Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.
2. Гавриленко І.М. Соціологія. Кн.1. Соціальна динаміка. – К., Видавничий центр „Киівський університет”, 2000. – 464 с.
3. Гавриленко І.М. Соціологія. Кн.1. Соціальна статика – К., Видавничий центр „Киівський університет”, 2000. – 336 с.
4. Захарченко М.В., Погорілий O.I. Історія соціології від античності до початку XX століття. – К., 1993. – 286с.
5. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: навчальний посібник. – К., МАУП, 1999. – 344 с.
6. Маковецький А. М. Західна соціологія та її найважливіші напрями і школи: Навч. посібник. – Чернівці, Рута, 2003. – 58с.
7. Піча В.М., Черниш Н.Й., Кондратик Л.Й. З історії української соціологічної думки. – Львів, 1995. – 288с.
8. Погорілий О.І. Соціологічна думка XX століття: Навчальний посібник. – К., 1996. – 294с.
9. Рабочая книга социолога. – М., Едиториал УРСС, 2003. – 477с.
10. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К., Наукова думка, 1995. – 223с.
11. Социологический энциклопедический словарь / под ред. Г.В. Осипова. – М., ИНФРА-М-НОРМА, 1998. – 488 с.
12. Соціологія: короткий енциклопедичний словник. (уклад. В.І. Волович та ін.) – К., Український центр духовної культури, 1998. – 377 с.
13. Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Методология и методы социологических исследований: учебное пособие. – К., МАУП, 2000. – 304 с.
14. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. – Львів, Кальварія, 1996.– 302 с.
15. Якуба О.О. Соціологія. Навчальний посібник для студентів. – Харків, Константа, 1996. – 245 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Розуміюча соціологія Вебера
 • Соціологія. Відповіді на питання
 • Соціально-економічна сутність та призначення бюджету держави
 • Місце і роль соціології в суспільстві, її основні функції
 • Які періоди в своєму розвитку пройшла соціологія
 • ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ЮНГА ПО ЗГИНУ СТЕРЖНЯ
 • Види трудових договорів і порядок їх укладення
 • Дії водіїв при проїзді регульованих перехресть
 • Дії водіїв при проїзді регульованих перехресть
 • Кроссворд на тему «Економіка праці»
 • Склад і структура доходів місцевих бюджетів
Cгенерировано за 0.424845 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів