Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Якісний і кількісний склад нічних метеликів Славутського району» (ID:33255)

| Размер: 1125 кб. | Объем: 43 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 4
Розділ І . ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЛАВУТСЬКОГО РАЙОНУ 6
Розділ ІІ. БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИДОВОГО СКЛАДУ НІЧНИХ МЕТЕЛИКІВ (Heterocera) 12
2.1. Методика дослідження ряду лускокрилих 12
2.2. Якісний аналіз систематико-фауністичного огляду таксономічних груп лускокрилих (Lepidoptera) 14
2.3. Аналіз впливу абіотичних факторів на кількісний склад ентомофауни нічних метеликів 30
Висновки 43
Список використаної літератури 44Вступ
У світовій фауні налічується понад 140 тис. видів Lepidoptera, поширених переважно у тропіках. В Україні відомо 6 – 8 тис. видів лускокрилих, з них приблизно десята частина – денні, решта – нічні. Метелики, що ведуть денний спосіб життя, об’єднані у надродину Булавовусі (Rhopalocera), а метелики, які літають в сутінках або вночі, об’єднані в над родину Різновусі (Heterocera). Лускокрилі по-різному реагують на фактори зовнішнього середовища, тому нічні метелики літають, живляться й розмножуються з настанням сутінок. Різновусі метелики завдають великої шкоди лісовому, садовому і сільському господарствам. В роки масового розмноження якогось виду комах, наприклад гусениці злато гузок, знищуються великі площі лісів або садів, об’їдаючи все листя з дерев. Після нашестя гусениці залишають мертві ділянки лісів.
Не дуже приємно буває, розрізавши яблуко, побачити в ньому „черв’яка” – гусеницю яблуневої плодожерки. Ураження плодів плодожерками знижує, знецінює, а то й знищує весь врожай плодів. Гусениці всіх метеликів, що живляться рослинами, завдають тим значної шкоди, але ця шкода певною мірою компенсується удобренням ґрунту навколо цих рослин екскрементами гусениць. Багато метеликів є непоганими запилювачами квітів, а також гусениці й личинки комах є кормом для птахів. Для людини метелики несуть велику естетичну насолоду, збагачують живу природу барвами, рухами, звуками. Отож користь від комах значно більша тієї шкоди, яку вони завдають.
Відомий ентомолог Г.Я. Бей-Бієнко (1903 – 1971) писав, що якби наша планета раптом залишилася без комах, людство спіткала б катастрофа: зникла б дуже велика кількість видів тварин і рослин, люди втратили б багато джерел харчування та іншої необхідної продукції, знизилося б або вичерпалася родючість ґрунту, планета була б завалена відходами.
Ріст населених пунктів, розширення сільськогосподарських угідь, забруднення довкілля, застосування отрутохімікатів, колекціонування – все це призвело до зменшення кількісного складу ентомофауни нічних лускокрилих. Саме у цьому полягає актуальність теми нашої бакалаврської роботи. Тому не випадково до Червоної книги України потрапило 173 види комах, серед яких є нічні метелики, а саме бражник „мертва голова” (Acherontia atropos), стрічкарка блакитна (Catocala fraxini), Стрічкарка червона (Catocala nurta), ведмедиця велика (Pericallia matronula), ведмедиця гера (Callimorpha guadripunctanf), ведмедиця-господарка (Callimorfa dominula).
Метою даної роботи є дослідження якісного та кількісного складу нічних метеликів Славутського району.
Об’єктом вивчення є нічні метелики.
Предметом дослідження виступає якісний і кількісний склад нічних лускокрилих Славутського району.
Основними завданнями бакалаврської роботи є:
• Аналіз спеціальної літератури з теми роботи;
• Дослідження якісного складу ентомофауни нічних лускокрилих Славутського району;
• Визначення методики обліку руху лускокрилих;
• Дослідження впливу абіотичних факторів на кількісний склад популяції Heterocera Славутського району;
• проведення обліку нічних метеликів досліджуваної території.
Наукова новизна полягає у виясненні якісного і кількісного складу нічних метеликів Славутського району.
Теоретичне значення: вивчення біологічних особливостей видового складу нічних метеликів.
Практичне значення: дослідження впливу абіотичних факторів на кількісний склад популяцій Heterocera, а також встановлення кількісного співвідношення родин нічних метеликів.
Висновки
1. Результати наших досліджень свідчать про те, що на території Славутського району домінантними видами є представники родин совки та бражники, дещо меншою є кількість представників родин медведки і волинянки. За чисельністю видів родини п’ядениці, коконопряди, хохлатки посідають третє місце від попередньо названих. Значно менше зустрічається представників родин листоверток, совковидок та горностаєвих молей, але незважаючи на їх малу кількість, вони завдають великої шкоди сільському господарству.
2. Дослідивши якісний і кількісний склад ентомофауни нічних лускокрилих Славутського району, слід відмітити, що на кількісний склад нічних метеликів впливає ряд абіотичних і біотичних факторів. Однак, провівши певні дослідження, ми можемо сказати, що температура має вирішальне значення, яке впливає на активність Heterocera. Температура тіла комах змінюється при зміні температури навколишнього середовища. Дослідження показали, що оптимальною температурою для активного льоту та спарювання лускокрилих є +18 – +21ºС і південно-західний напрям вітру, натомість підвищення вологості зменшує або взагалі припиняє літ цих комах.
Для більш ширшого з’ясування впливу вологості та напряму вітру на активність метеликів плануємо додатково продовжити дослідження. Заплановані завдання виконані, мета досягнута.

ЛитератураСписок використаної літератури
1. Акимушкин И.И. Мир животных. Рассказы о насекомых. – М., 1975. – С. 78-79.
2. Аракчеев Ю.С. В поисках Аполлона. – М., 1985. – С. 130-132.
3. Аракчеев Ю.С. Джунгли во дворе. – М., 1981. – С. 140-142.
4. Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология. – М., 1980. – С. 292-297.
5. Биологический энциклопедический словарь. – М., 1989. – 280с.
6. Биохимия насекомых: сборник научных трудов / Б.Б. Филинович (ред.). – М., 1980. – С. 129-142.
7. Бондаренко Н.В., Глущенко А.Ф. Практикум по общей энтомологии. – Л., 1985. – С. 48-52.
8. Брайен Майк. Общественные насекомые: экология и поведение. – М., 1986. – С. 75-82.
9. Воронов О.М. Колекція метеликів і жуків. – К., 1989. – С. 12-57.
10. Гамаюнова С.Г. Біологічні екскурсії. Комахи лісу. – Х., 2003. – С. 127-134.
11. Геренчук І.К. Природа Хмельницької області. – Л., 1976. – С. 52-67.
12. Гусєв В.І., Єрмоленко В.М., Свищук В.В., Шмиговський К.А. Атлас комах України. – К., 1962. – С. 163-210.
13. Жизнь животных. – т.3. – М., 1984. – С. 329-345.
14. Заставецька О.В., Заставецький Б.І., Дітчук І.Л. Галус О.М., Географія Хмельницької області. – Кам’янець-Подільський, 1998. – С. 4-34.
15. Злотин А.З. Летающие цветы. – К., 1987. – С.57-110.
16. Злотин А.З. Насекомые – друзья и враги человека. – К., 1987. – С. 36-57.
17. Злотин А.З., Галкин А.П. Занимательная энтомология. – К., 1992. – С. 64-102.
18. Кипятков В.Е. Мир общественных насекомых. – Л., 1991. –С.78-98.
19. Кипятков В.Е. Поведение общественных насекомых. – М., 1985. – 289с.
20. Кипятков В.Е. Происхождение общественных насекомых. – М., 1985. –С.125-164..
21. Клюге Н.Ю. Современная систематика насекомых. – Л., 2000. – 336с.
22. Ковальчук Зоологія з основами екології. – К., 2003. – С. 235-247.
23. Козлов М., Нинбург Е. Юным зоологам: наземные и пресноводные беспозвоночные. – М., 1981. – 265с.
24. Козлов М.А., Олигер И.М. Школьный атлас-определитель беспозвоночных. – М. 1991.– С.57-87.
25. Корненко М.П. Атлас-определитель бабочек. – М., 1986. – С. 190-265.
26. Ламаев Б.М. Школьный атлас-определитель насекомых. –М., 1985. – 453с.
27. Ле Мульт Э. Моя охота за бабочками. – М., 1962. – С. 27-30.
28. Мозолевская Е.Г. Практикум по лесной энтомологии. – М., 1991. – С. 64-98.
29. Мурзин В.С. Бабочки. – М., 1993. – С. 55-67.
30. Никитский Н.Б., Свиридов А.В. Насекомые красной книги. – М., 1987. – 386с.
31. Панфилов Я.В. В мире насекомых. – М., 1977. – 276с.
32. Плавильщиков Н.Н. Юному энтомологу. – М., 1961. – 352с.
33. Савковский П.П. Атлас вредителей плодовых и ягодных культур. – К., 1990. – С. 52-65.
34. Свидерский В.Л. Полет насекомого. – М., 1980. – 205с.
35. Соболев А.С. Практикум по сельскохозяйственной энтомологии. – М., 1961. – С. 87-96.
36. Станек В.Я. Иллюстрированная энциклопедия насекомых. – Прага, 1986. – С. 87-107.
37. Фабр Ж.А. Жизнь насекомых. Рассказы энтомолога. – М., 1963. – С. 380.
38. Фабр П. Насекомые. – М., 1976. – С. 123-137.
39. Францевич Л.И. Зрительный анализ пространства у насекомых. – К., 1980. – 286с.
40. Халифман И. Пароль скрещенных антенн. – М., 1967. – 454с.
41. Хедстром Р. Приключения с насекомыми. – М., 1967. – С. 43-44.
42. Червона книга України / М.М. Щербак (ред.). – К., 1994. – С. 78-116.
43. Шумак Е.М., Брянцева Н.Б. Вредные и полезные насекомые. – М., 1962. – 242с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Фінансові ризики: суть, види, причини виникнення
  • Фінансові ризики: суть, види, причини виникнення
  • Ферменти мікроорганізмів, властивості, умови дії, класифікація
  • Ферменти мікроорганізмів, властивості, умови дії, класифікація
  • Організація обслуговування в Г ТК - Варіант № 5
  • Методи аналізу ризиків проекту
  • Практичне завдання фінансовий аналіз (практика на прикладі підприємства)
  • Підприємницькі ризики та регулювання їхнього ступеня (на прикладі конкретного суб’єкта господарювання)
  • Загальна характеристика методів психологічного дослідження
  • Модель розміщення та спеціалізації роздрібної торгівельної мережі Голосіївського адміністративного району м. Києва
Cгенерировано за 0.134130 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів