Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «„ДІТИ ВУЛИЦІ”: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ» (ID:33150)

| Размер: 36 кб. | Объем: 27 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 3
1. „ДІТИ ВУЛИЦЬ” ЯК НАСЛІДОК СОЦІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 5
2. ПРОБЛЕМИ „ДІТЕЙ ВУЛИЦЬ” 12
2.1. Житло. Притулок. 12
2.2. Життя. Здоров’я 13
2.3. Безправ’я. Незахищеність. Безперспективність 15
3. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ „ДІТЕЙ ВУЛИЦЬ” 16
3.1. Нові орієнтири розвитку системи подолання дитячої безпритульності 16
3.2. Підвищення ролі сімейного виховання 18
3.3. Роль центрів соціальних служб для молоді. 21
Висновки 23
Література 24


Вступ
На сьогоднішній день українське суспільство змушено констатувати, що в країні з кожним роком все більшого масштабу набувають проблеми, які пов’язані з охороною дитинства. Складне соціально-економічне становище в країні, ослаблення виховної ролі сім’ї загострили проблеми дитячої безпритульності і бездоглядності. Велика кількість сімей з різних причин не виконують виховних функцій стосовно власних дітей. Число безпритульних дітей продовжує збільшуватися. За кількістю дітей-сиріт (в тому числі і соціальних) Україна займає одне з перших місць у світі.
Українські соціологи б’ють на сполох за приводом такого соціального явища як „діти-вулиці”. Воно може принести катастрофічні наслідки для суспільства: зростає нова соціальна група людей, яка з дитинства не привчена до праці, до нормальних людських стосунків. Зараз вони обділені не тільки матеріальним статком, але й людською чуйністю та увагою. Що буде з ними, коли пройде 10-15 років і вони стануть дорослими? Чи вистачить у них розуміння простити нас, сьогоднішніх, за те, що в потрібний час ми не надали їм руку допомоги?
Сьогодні суспільство в черговий раз намагається вирішити їх проблеми. Не очікуючи результатів діяльності державних органів у справу охорони дитинства активно залучається громадськість, недержавні, благодійні структури та міжнародні організації.
Одним із головних практичних питань вирішення проблеми охорони дитинства в Україні стало питання влаштування і розміщення сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, для подальшого утримання, навчання, виховання та забезпечення їх прав у відповідності з міжнародними стандартами. Утворення ефективної структури закладів соціального захисту та задоволення необхідних потреб цієї категорії дітей є однією з найголовніших завдань вирішення цієї проблеми.
Дане дослідження стосується проблеми „дітей вулиць” України. Ця назва поки ще не знайшла конкретного відображення в нормативних законодавчих актах. Найбільш адекватної для цієї категорії дітей є назва „безпритульні діти”. Але, як випливає з цієї назви, вона не відображає того моменту, що в більшості своєї ці діти – „притульні”. У них є дім, є батьки, в особо важких ситуаціях держава їм надає притулок у вигляді дитячих будинків, інтернатів, спецшкіл. Але, рано чи пізно, вони знов опиняються на вулицях, становлячись „дітьми вулиць”.
Проблемам „дітей вулиць”, а також їх вихованню і навчанню присвячени праці таких українських дослідників як: Антонова-Турченко О. Г., Артамонова А., Бех І.Д., Волинець Л.С., Довженко В.І., Єременко Г., Заїка В., Каріна Н., Максименко С. Д., Московка М. М., Науменко Г. Г., Палій О., Панок В. Г., Петращук О. П., Святненко Г. В., Січкар О.О., Якубова Ю. М. Вони в своїх дослідженнях висвітлюють проблеми дітей вулиць, підкреслюють складність процесу їх ресоціалізації.
В моєї роботі розглянуті питання проблем „дітей вулиць” України. Предметом дослідження стало виявлення шляхів практичного вирішення проблем цієї категорії в сучасних умовах. Чому при постійному піклуванні держави, роботі громадських організацій, кількість таких дітей невпинно зростає? Метою роботи стало виявлення факторів, які заважають ефективному подоланню цього ганебного для України, яка проголосила себе соціальною державою, явища. Тому завданнями, які спрямовані на досягнення цієї мети стали:
- визначення категорії „дітей вулиць” з точки зору законодавчих актів держави та оцінка ролі відповідних державних структур в вирішенні їх питань;
- аналіз проблем, які притаманні категорії вуличних дітей;
- визначення факторів, які призводять до формування цієї групи;
- характеристика шляхів, якими державні структури намагаються подолати явище соціального сирітства;
- виявлення тенденцій розвитку системи боротьби з безпритульністю у країні.

Висновки
Таким чином, Україна під впливом зростання дитячої безпритульності вимушена шукати ефективні шляхи вирішення кризової ситуації щодо охорони дитинства сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування.
Пропозиції та рекомендації в цьому плані, які існують з моменту незалежності держави, не знайшли до сих пір свого ефективного втілення в системі сучасних соціальних органів держави внаслідок недостатнього фінансово-матеріального забезпечення. Система державних закладів утримання дітей-сиріт не задовольняє вирішенню їх проблем, через що стрімко зростає кількість дітей, що втікають з таких установ.
Повільно реалізується в Україні впровадження в практику принципу „з родини в родину” для влаштування дітей, які позбавлені батьківського піклування. Позитивний досвід інших країн (зокрема Польщі, Румунії) свідчіть про те, що в умовах України це може стати єдино вірним шляхом для вирішення проблеми безпритульності дітей.
Україна продовжує вкладати значні кошти для утримання державних установ інтернатного типу, інших закладів колективного утримання безпритульних дітей, значні зусилля зосереджуючи при цьому на контролі за використанням і розподілом фінансів. Практично життя вже давно довело тезу про те, що державі було б вигідніше вкладати гроші не в великі дитячі установи, які дійсно потребують значного фінансування, а в окремі родини, які здатні прийняти дитину у свою сім’ю та забезпечити їй належний рівень виховання.
Значного розвитку також вимагає взаємодія між державними і недержавними установами. Використання потенціалу недержавних, громадських організацій, волонтерського руху, повинно сприяти вирішенню проблем безпритульних дітей, означити нові шляхи в удосконаленні системі закладів для дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування.
Литература
Література


1. Конституція України – Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. — №30.
2. Концепція Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006–2010 роки. – Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 503-р.
3. Про охорону дитинства. Закон України від 26.04.2001 р. N 2402-III. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N30.
4. Про освіту. Закон України N 1060-XII від 23.05. 1991. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 34.
5. Про дошкільну освіту. Закон України N 2628-III від 11.07.2001. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 49.
6. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх. Закон України N20/95-ВР від 24.01.1995. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 6.
7. Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04. 2002 р. № 564 // Офіц. вісн.України. - 2002. - № 18.Баранівська Н.П., Верстюк В.Ф., Віднянський С.В. та ін. Україна: утвердження незалежної держави 1991-2001. / під ред. В.М.Литвина. – К., Альтернативи, 2001. – 704с.
8. Алексеєнко Т. Ф., Артюх О. Р., Балакірєва О. М., Бондар Т. В., Вегера С. А. Виховний потенціал сім'ї в сучасних умовах: Темат. держ. доп. про становище сімей в Україні за підсумками 2001 р. / Державний комітет України у справах сім'ї та молоді ; Державний ін-т проблем сім'ї та молоді / В.І. Довженко (голова ред.кол.). – К., 2002. – 144с.
9. Бабак О. В., Бех І. Д., Василевська Т. Е., Ващенко К. О., Вільчинська І. Ю. Виховання національно свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України: Аналіт.-інформ. матеріали / Державний комітет України у справах сім'ї та молоді ; Державний ін-т проблем сім'ї та молоді / В.І. Довженко - голова ред.кол. – К., 2003. – 191с.
10. Батьки і діти: соціальне самопочуття дітей в українських сім'ях / Український ін-т соціальних досліджень; Інститут дитинства /Т.М. Тележенко (ред.), Г.М. Святненко (авт.-упоряд.), Л.С.Волинець (авт.-упоряд.). – К., Логос, 2000. — 92с.
11. Брязгунова В. Влада колискову не заспіває: [Парламент. слухання у Верховній Раді України щодо проблеми дитячої безпритульності] // Веч. Київ. - 2005. - 22 черв. - С.4.
12. Волинець Л.С., Січкар О.О. „Діти вулиці” в Україні: ситуаційний аналіз / Ресурсно-методичний центр "Сучасна школа" – К., Сфера, 2004. – 80с.
13. Волинець Л. С., Комарова Н. М., Антонова- Турченко О. Г., Іванова І. Б., Пєша І. В. Соціальне сирітство в Україні: експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування. /Український ін-т соціальних досліджень. – К., 1998. — 120с.
14. Волинець Л.С. Економіка сирітства, або як уникнути дискримінації дітей: Інтерв'ю з експертом з прав дитини, заступником директора представництва благодійної організації „Надія і житло для дітей”: [Обговорення державної турботи за дітьми сиротами, залишеними батьками, проблеми усиновлення, умов життя, виховання] /Розмову вела Т. Хлєбнікова . // Дзеркало тижня. – 2004.
– 17 - 23 лип. (№28).
15. Горбунова О. Сироти потребують захисту. Правового також: [Проект Закону "Про Єдиний державний реєст дітей, які залишилися без опіки батьків і можуть бути усиновлені, та громадян, що бажають усиновити дитину", розроблений нар. депутатом В.Атрошенком]// Голос України. - 2003. - 18 груд. - С.3.
16. Дети в Україні // укл. Борис Забарко. – Киевский Институт социальных и общинных работников, 2000. – 102с.
17. Довженко В. Сироти... при живих батьках: [Пробл. реалізації Держ. програми запобігання дитячій бездоглядності на 2003-2005 рр.: Бесіда з головою Держ. ком. України у справах сім'ї та молоді // Уряд. кур'єр. - 2003. - 17 квіт. - С.16.
18. Доклад ЮНИСЕФ за 2005 год «Положение детей в мире: Детство под угрозой».
19. Есютин И. Детская беспризорность: дворовые проблемы выросли до масштабов государственных // Московские новости. – 12. 6. 2005.
20. Євко В. Ю. Дитячий будинок сімейного типу: проблеми правового релюгування діяльності // Охорона дитинства. Дитяче право: теорія, досвід, перспективи. -Одеса, 2001. -С.211–218.
21. Максименко С. Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: Методологія, методи, програми, процедури: Навчальний посібник для вищої школи. – К., Наукова думка, 1998. – 226с.
22. Москалюк В.Ю.Дитячий будинок сімейного типу як форма улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук. 12.00.03 / Нац. ун-т внутр. справ. -Х., 2003. -20 с.
23. Палій О., Артамонова А., Заїка В., Єременко Г., Каріна Н. Діти України в умовах перехідного періоду: Аналіз ситуації. – К.,Генеза, 1996. – 82с.
24. Петрушенко М. У суспільстві не повинно бути чужих дітей: [Засідання "круглого столу" на тему: "З любов'ю та турботою до дітей" за участю Президента України В.Ющенка, який відбувся у Києві (9 черв. 2005 р.)] // Уряд. кур'єр. - 2005. - 11 черв. - С.1-2.
25. Петращук О. П., О'Доннелл З., Максименко С. Д., Науменко Г. Г., Панок В. Г., Цушко І. І. Працюючі діти як соціально-педагогічний феномен / Міжнародна організація праці; Міжнародна програма з викоренення найгірших форм дитячої праці в Україні ; М-во освіти і науки в Україні ; АПН України ; Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи / І.І. Цушко (ред.). – К., Ніка-Центр, 2003. – 511 с.
26. Рябоконь Л. Соціальна мама: Започатковується нова програма допомоги дітям-сиротам: [Це спільний проект України, Польщі та Німеччини, а називається він "Наші діти". Стан забезпечення в нашій країні державної або приватної опіки] // День. - 2004. - 7 жовт.(№ 180).
27. Соціальна підтримка незайнятої молоді.- К.,1995.- 112 с.
28. Соціальна реабілітація неповнолітніх, які повернулися з місць позбавлення волі.- К.,1995.- 64 с.
29. Український соціум.// Матеріали круглого столу при Національному інституту стратегічних досліджень.– К., 2005. – 20с.
30. Якубова Ю. М., Лавріненко Н. В., Московка М. М. Батьків не обирають... (проблеми відповідального батьківства в сучасній Україні) / Український НДІ проблем молоді. Центр дослідження сім'ї. – К., 1997. – 144с.
31. Якубова Ю. М., Антонова- Турченко О. Г., Святненко Г. В., Московка М. М. Проблемні сім'ї: діти і батьки / Український ін-т соціальних досліджень. – К., 1998. – 138с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • ДІТИ ВУЛИЦІ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА
 • ДІТИ ВУЛИЦІ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА
 • Діти вулиці
 • Дитяча бездоглядність як соціальна проблема
 • Діяльність різноманітних установ щодо соціального захисту безпритульних дітей в Україні
 • Діяльність різноманітних установ щодо соціального захисту безпритульних дітей в Україні
 • Приховане безробіття – проблеми і шляхи усунення
 • Аналіз структури та динаміки безробітних в Україні
 • Чому діти вживають наркотики і як цьому запобігти
 • Сутність та типи причин безробіття: аналіз і проблеми
 • Розрахунки показників доходної і витратної частини фінансового плану (практика)
Cгенерировано за 0.049146 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів