Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Організація обліку контролю і аналізу короткострокових кредитів та позикових коштів підприємства» (ID:30628)

| Размер: 396 кб. | Объем: 116 стр. | Стоимость: 300 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 2
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ 4
1.1 Економічна суть кредитування 4
1.2 Класифікація кредитів та види кредитування 7
1.3 Банківське кредитування підприємств 10
1.3.1 Види банківського кредиту та їх характеристика 10
1.3.3 Порядок погашення банківського кредиту підприємством 41
1.4 Небанківське кредитування підприємств 44
1.4.1 Державне кредитування підприємств 44
1.4.2 Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів 49
1.4.3 Комерційне кредитування підприємств 52
1.4.4 Лізингове кредитування підприємств 57
РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ КОРОТКОСТРОКОВИХ КРЕДИТІВ ТА ПОЗИКОВИХ КОШТІВ 67
2.1 Облік короткострокових кредитів банків 67
2.4 Автоматизація обліку кредитних операцій 71
2.3Аналіз впливу кредитних операцій на фінансовий стан підприємства 79
РОЗДІЛ 3 КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ 90
3.1 Основні концепції методики контролю та аналізу короткострокових кредитів 90
3.2 Методика контролю кредитних операцій 103
ВИСНОВКИ 107
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 110
ДОДАТКИ
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Конституція України від 12 липня 1996 року
2. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення N 8074-10 від 07.12.84
4. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» N 2940-XII (2940-12) від 26.01.93
5. Закон України «Про Національний банк України» N 679-XIV 20 травня 1999 року
6. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» № 2346-14 від 5 квітня 2001 року
7. Закон України “Про господарські товариства”. N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007
8. Закон України “Про аудиторську діяльність”. прийнятий ВР України N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006
9. “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Закон України N 3422-IV ( 3422-15 ) від 09.02.2006
10. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 N 637.
11. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті. Затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 N 22.
12. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті. Затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N 492.
13. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.
14. Інструкція по інвентаризації основних засобів нематеріальних активів товарно-матеріальних цінностей грошових коштів і документів та розрахунків. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69. Зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26.08.1994 р. за № 202/412 (зі змінами і доповненнями).
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями).
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс». Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями).
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів». Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03. 1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями).
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р. № 137.
19. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.06.1995 р. № 88.
20. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку. — Затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356.
21. Банковское дело: учебник / Под ред. Д-ра экон. наук проф. Г. Г. Коробовой — М.: Юристъ 2002. — 751 с.
22. Банковское дело: Учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика 2000. — 576 с.
23. Бондаренко Н.О.Аудит суб’єктів підприємницької діяльності. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2004. – 300с.
24. Ватуля І.Д. Аудит. Практикум. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2007. - 304с.
25. Голов С.Ф Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку. Монографія. 2007. -522с.
26. Дєєва Н.М.Аудит. Навчальний посібник рекомендовано МОН України 2007. – 184с.
27. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М.: Финансы м статистика 2001. — 560 с.
28. Ковалев В. В. Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия — М. 2000.
29. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посіб. / В. В. Вітлінський О. В. Пернарівський Я. С. Наконечний Г. І Великоіваненко За ред. В. В. Вітлінського. — К.: Т-во «Знання» КОО 2000. — 251 с.
30. Лень В .С. Гливенко бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. – К.: 2004
31. Лень В.С.Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2006 - 576 с.
32. Лишиленко А.В. Бухгалтерский учет. Учебник утверждено МОН Украины. 2006. - 712с.
33. Маляревский Ю.Д. Тютюнник П.С.Финансовый учт: Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины. – Х.: ИНЖЕК 2003 – 288с.
34. Мисака Г.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник рекомендований МОН України. 2007. – 400 с.
35. Мисака Г.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник рекомендований МОН України. 2007. – 400 с.
36. Михайлов М.Г.Бухгалтерський облік (теорія). Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2007. – 248 с.
37. Михайлов М.Г.Бухгалтерський облік (теорія). Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2007. – 248 с.
38. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік – К:Кондор 2005
39. Облік на підприємствах малого бізнесу: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Гура Н.О. Мельник Т.Г. — К. 2007. — 310 с.
40. Положення НБУ «Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків» № 279 від 06.07.2000 р.
41. Русак Н. А. Русак В. А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования: Справ. пособие. — Мн.: Выш. шк. 1997. — 309 с.
42. Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами національних стандартів України. Посібник. – К.: Кондор 2003
43. Селезнева Н. Н. Ионова А. Ф. Финансовый анализ: Учеб. пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА 2001. — 479 с.
44. Сопко В.В Бухгалтерский учет: первичные документы и порядок. Уч. пособие рекомендовано МОН Украины. (м). 2006. – 488 с.
45. Сопко В.В Бухгалтерский учет: первичные документы и порядок. Уч. пособие рекомендовано МОН Украины. (м). 2006. – 488 с.
46. Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник рекомендовано МОН України . 2007. – 528с.
47. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ: Учеб. пособие. - К.:МАУП 2003. - 368 с.
48. Фінанси підприємств: підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. — 4-е вив. перероб. та доп. — К.: КНЕУ 2002.

Дополнительная информация4173
Рік написання: 2009
Заказ Заказать Купить «Організація обліку контролю і аналізу короткострокових кредитів та позикових коштів підприємства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік, контроль та аналіз короткострокових та позикових коштів (на прикладі підприємства ТОВ)
  • Аналіз короткострокових займів підприємства
  • Аналіз планування залучення позикових коштів підприємства
  • Аналіз планування залучення позикових коштів підприємства
  • Облік, аналіз і контроль поточних зобов язань (без додатків)
  • Фінансовий аналіз стану та використання довгострокових позикових коштів
  • Управління позичковим капіталом
  • Облік і аналіз руху грошових коштів
  • Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків
  • Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків .
Cгенерировано за 0.491601 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів