Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Роль прокурора у розгляді кримінальних справ за спрощеною процедурою» (ID:30548)

| Размер: 69 кб. | Объем: 96 стр. | Стоимость: 325 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД СПРОЩЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ 8
1.1. Компроміс у розгляді справ за спрощеною процедурою 8
1.2. Рекомендації ради Європи з приводу спрощення кримінального судочинства ( №6 – R 18 комітету міністрів ради Європи від 17.09.1987) 13
1.3. Спрощені процедури кримінального судочинства в країнах зарубіжжя 22
РОЗДІЛ 2. ЗАКОНОДАВЧІ РЕГУЛЮВАННЯ СПРОЩЕННЯ СУДОВОГО СЛІДСТВА В УКРАЇНІ 32
2.1. Підстави та умови прийняття рішення про допустимість не дослідження певних обставин справи 32
2.2. Відповідність конституційних засад чинного порядку спрощення судового слідства 42
2.3. Проблеми визначення обсягу доказів під час розгляду кримінальних справ за спрощеною процедурою 47
2.4. Процесуальний порядок розгляду справ за спрощеною процедурою 57
РОЗДІЛ 3. УЧАСТЬ ОБВИНУВАЧА ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СПРАВ У СПРОЩЕНОМУ СУДОЧИНСТВІ 68
3.1. Державний обвинувач у визначенні можливості розгляду справ за спрощеною процедурою 68
3.2. Дії прокурора під час спрощеного судочинства та характер обвинувальної промови 72
3.3. Реагування на незаконне рішення прийняття за результатами розгляду справи за спрощеним процесом 78
ВИСНОВКИ 84
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 91

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України – К. 1996 р.
2. Кримінально-процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2001.- № 18. - Ст. 127
3. Кримінальний Кодекс України від 05. 04. 2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - N 25-26. - Ст. 131
4. Закон України “Про прокуратуру” // Правове регулювання діяльності правоохоронних органів. Збірник законодавства. – К.: ІнЮре. – 2006р.
5. Акатуев Р.М. Некоторые аспекты борьбы с искусственно-латентной преступностью // Государство и право. – 2004. – № 3.
6. Андреева К. Судова реформа у фокусі помилок // Юридичний журнал. – 2004. – № 1. – С. 109-112
7. Бахин В.П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962–2002 гг.). – Киев 2005. – 299 с.
8. Бахин В.П. Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования. – Киев 2006. – 194 с.
9. Бахин В.П. Карпов Н.С. Цымбал П.В. Преступная деятельность: понятие характеристика принципы изучение. – Киев 2004. – 94 с.
10. Баяхчев В. Г. Гаврилов Б. Я. Григорьев В. Н. и др. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В. В. Мозякова. – М.: «Издательство «Экзамен ХХI” 2003. – С. 71-74 80-82
11. Бентам І. О судебныхъ доказательствахъ: Переведенъ съ французскаго И. Гороновичемъ. – К. 1876. – С. 13-24
12. Білоусов 0.І. Оцінка окремих джерел доказів у кримінальному судочинстві: Посіб. для слідчих і суддів. — К. 2005. - 51 с.
13. Верещак В. М. Судовий компроміс у кримінальному судочинстві // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 1. – С. 41-43
14. Гель А.П. Правоохоронні органи України. Курс лекцій. - Київ. МАУП. 2005. – 203 с.
15. Гевко В. Проблеми визначення поняття доказів та їх процесуальних джерел // Право України. – 2005. – № 10. – С. 92–95
16. Гмирко В. Кримінально-процесуальні докази: поняття структура характеристика класифікація: Конспект проблемної лекції. – Дніпропетровськ 2004. – С. 9–14
17. Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. – СПб. 2004. – 83 с.
18. Губська О. А. Процесуальні питання звільнення особи від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими обставинами. Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Київ 2004. – С. 8-11
19. Гуцалова К. Міністерство юстиції планує здійснювати законотворчу діяльність та й надалі опікуватися питаннями правової освіти населення // Юридичний журнал. – 2004. – № 6. – С. 129.
20. Жижиленко А.А. Задачи текущего момента в области русского уголовного законодательства: Отчет о состоянии и деятельности Императорского Петроградского университета за 1915 год.– Петроград 1916.
21. Житний О. О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям: Монографія. – Харків 2004. – 103 с.
22. Закон про ухвалення затвердження та набуття чинності Кримінально-процесуального кодексу Литовської Республіки. – 14.03.2002. – Nr. IX-785.
23. Закорецький О.В. Деякі аспекти повернення справ на додаткове розслідування // Слідча практика України. – К. – 2004. – Вип. 2.
24. Корецкий Д. Адекватны ли меры борьбы с преступностью ее состоянию? // Законность. – 2003. – № 2.
25. Костін М. Доказування і сучасна модель кримінального судочинства // Економіка фінанси право. – 2003. – № 4. – С. 36 – 39
26. Костін М. Щодо реалізації принципу з’ясування істини у кримінальному судочинстві // Право України. – 2004. – № 7. – С. 48 – 50.
27. Костін М.І. Окремі аспекти подолання протидії розслідуванню легалізації злочинних доходів на етапі закінчення досудового слідства // Науково-практичний журнал “Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)”. – 2005. – № 11. – С. 148 – 156.
28. Кримінальне право України: Особлива частина / за ред. Бажанова М.І. Сташиса В.В. – Київ – Харків: Юрінком Інтер 2005. – 418 с.
29. Кримінальний процес України: Підруч. для вищих навч. зак. України / За ред. Ю.М.Грошевого та В.М. Хотенця. — Харків 2007. — 494 с.
30. Кримінальний процес України: Підручник /за ред. Ю.М.Грошевого І.Є.Марочкіна. –Донецьк 2004. – 521 с.
31. Ларин А.М. Преступность и раскрываемость преступлений // Государство и право. – 2003. – № 4. – С. 24-26
32. Лисиченко В. К. Концептуальні напрямки й етапи розвитку кримінально-процесуального законодавства // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. – 2004 – № 1. – С. 41-43
33. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые региональные и российские тенденции. – М. 2003. – 318 с.
34. Марітчак. Проблеми визначення обсягу доказів що підлягають дослідженню. – Вісник Верховного Суду України. – 5/2004 р. – С. 40.
35. Махов В. Н. Пешков М. А. Юристы США о сделке о признании вины // Право и политика. – 2003. – № 10. – С. 73-83
36. Михеєнко М.М. Молдован В.В. Шибіко В.П. Кримінально – процесуальне право. – Київ. “Вентурі”. 2006. - 377 с.
37. Міхеєнко М.М. Шибіко В.П. Дубинський А.Я. Науково-практичний коментар кримінально-процесуального кодексу України. – К. 2007. – 481 с.
38. Мойсик В. УПК к принятию еще не готов // Юридическая практика. – 2004. – № 29. – С. 1-4
39. Номоконов В.А. Новый УПК для вчерашней преступности? // Реагирование на преступность: концепции закон практика. – М. 2003. – 62 с.
40. Парфило О. А. Кримінально-процесуальний компроміс – необхідність продиктована часом // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: тези доповідей мін. наук.-практ. конференції. – Ч. 1. – Київ: Національна академія внутрішніх справ України 2003. – С. 53-56
41. Попелюшко В. Ще раз про спрощену процедуру правосуддя. – Юридичний вісник України. – 2004 - №37 – с. 22-24.
42. Руденко М. Роль прокуратури у захисті прав та свобод людини і громадянина // Юридичний журнал. – 2004. – № 7. – С. 119-121
43. Русанова І. Становлення суду присяжних в Україні: деякі міркування // Право України. – 2005. – № 7. – С. 71-73
44. Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. - М.: СПАРК 2003. С. 116-122
45. Сегай М. Сучасна парадигма інформатизації судочинства і питання захисту прав і законних інтересів учасників кримінального судочинства // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 4. – С. 190-198
46. Селецький Г. Священна інквізиція // Український юрист. – 2003. – № 11. – С. 44-47.
47. Сірий М. І. Здорового глузду і справедливості не вистачає // Український юрист. – 2004. – № 2 (14). – С. 35.
48. Сокира Л. Скорочений порядок судового розгляду кримінальних справ. – Вісник прокуратури. – 3/2004 р. – С.35-39.
49. Тертишник В. Компроміс у кримінальному процесі // Підприємництво господарство і право. – 2003. – № 11. – С. 107-112
50. Тертишник В. Концептуальна модель КПК України й актуальні проблеми реалізації ідей правової держави у сфері правосуддя // Право України. – 2006. – № 11. – С. 89-94
51. Тертишник В. М. Гарантії істини та захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі: Монографія. – Дніпропетровськ 2005. – С. 383-398
52. Тертишник В.М. Безпосереднє спостереження: теоретична модель нової слідчої дії / Гарантії істини та захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі: Монографія. – Дніпропетровськ 2006. – С. 313–319.
53. Тертышник А. Судебная власть и судопроизводство // Юридическая практика. – 2004. – № 27. – С. 1-17
54. Туркота С. Виникнення та розвиток правового компромісу: історичні передумови // Право України. – 2007. – № 5. – С. 46-51.
55. Туркота С. Правовий компроміс у кримінальному судочинстві // Право України. – 2005. – № 12. – С. 69-71
56. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова (Общая часть). – № 122-XV от 14.03.2003. – Мониторул Офичиал ал Р.Молдова № 104-110/447 от 07.06.2003.
57. Усатий Г. О. Кримінально-правовий компроміс. – Київ 2004. – 128 с.
58. Федеративная Республика Германия. Уголовно-процессуальный кодекс. – М. 2005. – 82 с.
59. Шмаленя С. Негативне в скороченні судового слідства // Вісник прокуратури. – 2005. – № 6. – С. 42
60. Шумський П. Прокуратура в системі державних органів України: Навчальний посібник. – Хмельницький. 2006. – 183 с.
61. Щерба С. П. Савкин А. В. Деятельное раскаяние в совершенном преступлении. – М. 2007. – 40 с.
62. Щолкін В. Стулов О. Визнання вини підсудним як спосіб спрощення кримінального процесу: „за” і „проти”. – Вісник прокуратури. - №1/2003 р. – С. 66-70.
63. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 року N 6 «Про практику застосування кримінально-процесуального законодавства при попередньому розгляді кримінальних справ у судах першої інстанції»

Дополнительная информация75447
Рік написання: 2009
Заказ Заказать Купить «Роль прокурора у розгляді кримінальних справ за спрощеною процедурою»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Загальна характеристика участі прокурора при розгляді в судах цивільних справ
  • Завдання та повноваження прокурора в кримінальному процесі
  • Завдання та повноваження прокурора в кримінальному процесі
  • Завдання та повноваження прокурора в кримінальному процесі
  • Завдання та повноваження прокурора в кримінальному процесі
  • Загальна характеристика участі прокурора
  • Здійснення правосуддя шляхом розгляду судом цивільних і кримінальних справ
  • Характеристика судової влади в Україні
  • Характеристика судової влади в Україні
  • Прокуратура
Cгенерировано за 0.269939 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів