Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Особливості впровадження систем екологічного менеджменту на підприємствах у сучасних умовах» (ID:29836)

| Размер: 199 кб. | Объем: 122 стр. | Стоимость: 475 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 5
Передмова 7
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 8
1.1 Основні положення системи екологічного менеджменту підприємства 8
1.2 Міжнародні стандарти екологічного менеджменту 12
1.3 Законодавча база побудови екологічного менеджменту в Україні 18
Висновки до розділу 1 25
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ВИРОБНИЦТВА СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ 27
2.1 Загальна характеристика діяльності виробників слабоалкогольних та безалкогольних напоїв 27
2.2 Аналіз та оцінка господарської діяльності ЗАТ «Оболонь» 32
2.3 Дослідження екологічного менеджменту на підприємствах з виробництва слабоалкогольних та безалкогольних напоїв 42
2.4 Вплив системи екологічного менеджменту на результати діяльності ЗАТ «Оболонь» 54
Висновки до розділу 2 59
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 61
Передмова 61
3.1 Заходи удосконалення вентосистем і газопилеочисних установок 62
3.2 Удосконалення системи екологічного контролю 66
3.3 Основні ризики впровадження пропозицій та шляхи мінімізації можливих негативних наслідків 72
Висновки до розділу 3 76
РОЗДІЛ 4 СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАПРОПОНОВАНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ПО УДОСКОНАЛЕННІ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 78
4.1. Законодавча база та нормативно-правова база соціальної відповідальності 78
4.2. Основні заходи соціальної відповідальності для підприємства (організації) що розглядається в даній роботі 81
4.2.1. Спонсорство і корпоративна благодійність 81
4.2.2. Сприяння охороні довкілля 82
4.2.3. Взаємодія з місцевою вадою та місцевою громадою по розвитку території 83
4.2.4. Готовність брати участь у запобіганні та реагуванні на надзвичайних ситуацій. 84
4.2.5. Відповідальність перед споживачами за якісь продукції послуг товарів 84
4.2.6. Забезпечення стабільності та індексації а також своєчасності виплати заробітної плати 85
4.2.7. Додаткове медичне і соціальне страхування працівників і членів їхніх родин 85
4.2.8. Навчальні програми і програми підвищення професійної кваліфікації 85
4.2.9. Допомога працівникам в критичних ситуаціях 86
4.2.10. Підтримка ветеранів та пенсіонерів. 87
4.3. Охорона праці як головний захід внутрішньої соціальної відповідальності. 87
4.3.1.Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці на ЗАТ «Оболонь» 87
4.3.2 Техніка безпеки та протипожежна профілактика 89
4.3.3. Відображення питань з охорони праці в колективному договорі підприємства 93
Висновки до розділу 4 94
ВИСНОВКИ 97
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 103
ДОДАТКИ 108
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Господарський кодекс України. Відомості Верховної Ради України.-2004 №19
2. Земельний кодекс України. Відомості Верховної Ради (ВВР) 2002 N 3-4 ст.27
3. Водний кодекс України від6 червня 1995 року N 213/95-ВР
4. Лісовий кодекс України. Відомості Верховної Ради 1994 N 17 ст.99
5. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року N 132/94-ВР
6. Гірничий закон України від 6.10.99 р.
7. Закон України “Про аварійно-рятувальні служби” від 14 грудня 1999 року
8. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8.02.95 р.
9. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 1995 року
10. Закон України “Про відходи” від 5 березня 1998 року
11. Закон України “Про відходи” від 5.03.98 р.
12. Закон України “Про власність” від 7.02.91 р. Відомості Верховної Ради України. - 1991 № 20
13. Закон України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії” від 11 січня 2000 року
14. Закон України “Про екологічну експертизу” від 9 лютого 1995 року
15. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24.02.94 р.
16. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994р.
17. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994 N 27 ст.218
18. Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 8 червня 2000 року
19. Закон України “Про захист прав споживачів” Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991 N 30
20. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 року
21. Закон України “Про об єкти підвищеної небезпеки” від 18 січня 2001 року.
22. Закон України “Про об єкти підвищеної небезпеки” від 18.01.2001 р.
23. Закон України “Про охорону атмосферного повітря”. Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992 N 50
24. Закон України “Про перевезення небезпечних вантажів” від 6 квітня 2000 року
25. Закон України “Про пестициди й агрохімікати” від 2 березня 1995 року
26. Закон України “Про підтвердження відповідності” від 17 травня 2001 року.
27. Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами” від 30 червня 1995 року
28. Закон України “Про радіочастотний ресурс України” від 1 червня 2000 .
29. Закон України “Про рослинний світ” від 9 квітня 1999 року
30. Закон України “Про тваринний світ” від 13 грудня 2001 року
31. Закон України “Про транспорт” від 10.11.94 р.
32. Закон України “Про фізичний захист ядерних установок ядерних матеріалів радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання” від 19 жовтня 2000 року
33. Закон України “Про якість і безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” від 23 грудня 1997 року.
34. Закон України «Про охорону навколишньої природного середовища» від 25.06.91 р.
35. Закон України «Про стандартизацію і сертифікацію» Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993 N 27
36. Міжнародні стандарти систем екологічного менеджменту на підприємствах і в компаніях ISO серії 14000. – 1996.
37. ДСТУ 3273-95 “Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги”
38. ДСТУ ІСО 14001-97 “Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування”.
39. ДСТ 17.0.0.04-90 Охорона природи. Екологічний паспорт промислового підприємства. Основні положення
40. ДСТУ 3911-99 Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлення відходів і подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги
41. „Наше общее будущее .// Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР)//.-М.: Прогресс 1998. -376 с.
42. Білявський Г.О. Фурдуй Л.С. Костіков І.Ю. Основи екології. Підручник. - К. : Либідь 2004. - 408 с.
43. Введение в экологический маркетинг./ Жубанова Л.К. Сармурзина А.Д. Ефремова С.В. Хамзина учебное пособие. - Алматы: Казан университеты 2000. - 129 с.
44. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. - М.: Рольф 2002. - 576 с.
45. Екологічний менеджмент Кожушко Л. Ф. Скрипчук П. М. підручник 2007 - 432 с.
46. Загороднюк П.О. Взаємозв язок екологічної й економічної безпеки та її вплив на економічне зростання України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності // 2005. - №6. - С.9-14.
47. Лук янихина О. А. Екологічний менеджмент в системі територіального управління.// Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Сумський державний університет - 2002.- 20 с.
48. Методика проведения первичного экологического анализа деятельности продукции и услуг предприятий различных отраслей согласно требований ДСТУ ISO - 14000 / Под ред. С.С. Куруленко. - Донецк: Украинский Центр Экологического Аудита и Страхования УкрЭкоАудит 2003. - 180 с.
49. Стан світу 2002. / К.Флавин та ін. - К.: Інститут сталого розвитку 2002. - 289 с.
50. Шевчук В.Я. Саталкін Ю.М. Білявський Г.О. та ін. Екологічне управління. Підручник. - К. : Либідь 2004. - 432 с.

Дополнительная информация3745
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Особливості впровадження систем екологічного менеджменту на підприємствах у сучасних умовах»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Екологічний менеджмент
  • Екологічний менеджмент
  • Зарубіжний досвід стратегічного менеджменту
  • Екологічний менеджмент на підприємстві
  • Науково-технічний прогрес на підприємствах в Україні
  • Принципи органiзацiї фiнансового менеджменту
  • Запровадження та розвиток наукових досліджень менеджменту в Україні
  • Сучасні проблеми менеджменту українських підприємств
  • Сучасні концепції ціноутворення (науково-дослідницька робота)
  • Головні завдання економіки природокористування
Cгенерировано за 0.217537 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів