Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Організація діловодства в закладах охорони здоров’я (на прикладі ЦРП Деснянського району) ЗВІТ З ПРАКТИКИ» (ID:29786)

| Размер: 76 кб. | Объем: 76 стр. | Стоимость: 300 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТООБІГУ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ РАЙОННІЙ ПОЛІКЛІНІЦІ № 2 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА 4
1.1. Загальна характеристика господарської діяльності поліклініки 4
1.2. Аналіз організації документообігу в поліклініці 26
1.3. Оцінка організації документообігу в поліклініці 45
РОЗДІЛ ІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА В ЦЕНТРАЛЬНІЙ РАЙОННІЙ ПОЛІКЛІНІЦІ № 2 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА 54
2.1. Використання інформаційно-пошукових систем для вдосконалення структури діловодства (система «Єдина медицина») 54
2.2. Застосування технічних та програмних засобів автоматизації діловодства в поліклініці (система «Електронна поліклініка») 62
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 68
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 72

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Конституція України. Затверджена Верховною Радою України 28.06.1996 р. №254/96 ВР //Відомості ВРУ. – 1996. – №30.
2. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров я» // Відомості Верховної Ради. – 1993 №4. – С. 19.
3. Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради. – 1991 № 49. – С. 682.
4. Закон України «Про лікарські засоби» // Відомості Верховної Ради. – 1996 №22. – С. 86.
5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про впорядкування діяльності аптечних закладів та затвердження Правил роздрібної реалізації лікарських засобів» від 12.05.97 № 447.
6. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Інструкції по санітарно-протиепідемічному режиму» від 14.06.93 № 139.
7. Наказ МОЗ України «Про затвердження Ліцензійних умов впровадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів оптової роздрібної торгівлі медичними засобами» від 12.01.01 р. № 3/8.
8. Наказ МОЗ України «Про затвердження Ліцензійних умов впровадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів виготовлення з них препаратів господарської діяльності з медичної практики та проведення дезінфекційних дезінсекційних дератизаційних робіт» від 16.02.01 р. № 38/63.
9. Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров’я» від 18.12.97 р. № 356.
10. Наказ МОЗ України «Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів» від 08.07.96 р. №199.
11. Наказ МОЗ України «Про порядок виписування рецептів та відпустку лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек» від 30.06.94 р. №117.
12. Перелік МОЗ України лікарських засобів що підлягають предметно-кількісному обліку в аптечних і лікувально-профілактичних закладах від 11.07.98 № 89.
13. Інструкція МОЗ України № 256/184 від 31.07.2000 щодо заповнення форми державної статистичної звітності № 17 «Звіт про медичні кадри за 20___ рік».

14. Актуальні питання сімейної медицини: ІІ Міжрегіональна наук.-практ. конф. 3 червня 2004 р. Житомир Україна / Вінницький національний медичний ун-т ім. М.І.Пирогова Управління охорони здоров я Житомирської облдержадміністрації / В.М. Мороз (відп. ред.) – Житомир: Полісся 2004. – 677с.
15. Бадьина А.В. Электронный документооборот фирмы // Делопроизводство. – 1999. – № 1. – С. 34 – 39.
16. Банасюкевич В.Д. Экспертиза ценности документов // Секретарское дело. – 1998. – № 3. – С. 19 – 23.
17. Бобылева М.П. Вопросы анализа документооборота организации в условиях использования автоматизированных систем // Делопроизводство. – 2001. – № 1. – С. 36 – 41.
18. Бобылева М.П. На пути к информационному менеджменту (вопросы оценки деятельности служб документационного обеспечения управления в условиях автоматизации документооборота) // Делопроизводство. – 1999. – № 2. – С. 45 – 49.
19. Бобылева М.П. Гуськов В.А. Вопросы ведения номенклатуры дел в условиях автоматизации делопроизводства // Делопроизводство. – 1999. – № 1. – С. 29 – 32.
20. Волошин А.В. Чи відбуваються реформи в медицині? // Ваше здоров’я. – 2004. – № 93. – С. 1 – 2.
21. Вялова Л.М. Организация движения документов // Секретарское дело. – 2000. – № 2. – С. 16 – 20.
22. Габуева Л.А. Линькова И.В. Учетная политика медицинской организации: Нормативные документы. Комментарии. Вопросы и ответы. – М.: Международный центр финансово-экономического развития 2000. – 360 с.
23. Гафуров Б.С. Контроль качества медицинской помощи – основа в системе защиты прав пациента // Проблемы управления здравоохранением. – 2004. – №3. – С. 22 – 25.
24. Герасимчук В.Т. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ 2000. – 360 с.
25. Голяченко О.М. Сердюк А.М. Приходський О.О. Соціальна медицина організація та економіка охорони здоров’я. – К.: Джура 2007. – 328 с.
26. Діагностика терапія і профілактика інфекційних хвороб в умовах поліклініки: Навч. посібник / М.А. Андрейчин (ред.). – 2.вид. перероб. і доп. – Львів: Мед. газета України 1996. – 352 с.
27. Емышева Е.М. Методика составления номенклатуры дел // Секретарское дело. – 1996. – № 3. – С. 31 – 34.
28. Ефимова О.А. Современные технологии работы с документами: автоматизация делопроизводства // Секретарское дело. – 1998. – № 3. – С. 24 – 29.
29. Здравоохранение и медицинская наука в Украине. // Под ред. д.м.н. А.Е. Романенко. – К.: Наукова думка 2003. – Том 1. – 479 с.
30. Золотухін Г.О. Литвиненко Н.П. Місник Н.В. Фахова мова медика: ділова українська мова для студентів- медиків. – К.: Здоров я 2002. – 390 с.
31. Иванова Т.Ю. Приходько В.К. Теория организации. – СПб.: Питер 2004. – 269с.
32. Інструкції та рекомендації щодо заповнення форм облікової медичної документації: / Я.С.Березницький (уклад.). – Д.: АРТ-Прес 2002. – 156 с.
33. Коваль А.П. Ділове спілкування: Навч. посібник. – К.: Либідь 2003. – 280 с.
34. Криштопа Б.П. Органи управління та керівництво охороною здоров’я в період української державності // Агапіт - Журн. – 2006. – № 12.
35. Криштопа Б.П. Управління медичною галуззю в Україні // Науково-практичний журнал «Медичний всесвіт». – 2001. – № 1. – С. 15 – 19.
36. Кузнецова Т.В. Инструкция по делопроизводству порядок составления // Секретарское дело. – 1999. – № 2. – С. 3 – 6.
37. Кулешов С. Новий погляд на структуру документознавства // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 10. – С. 24 – 27.
38. Лапач С.Н. Чубенко А.В. Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. – К.: Морион 2007. – 408с.
39. Ларин М.В. Проблемы совершенствования документационного обеспечения управления в современных условиях // Экономика и жизнь. – 1999. – № 4. – С. 56 – 59.
40. Менеджмент у фармації. Підручник. За редакцією О.Є. Кузьміна і Б.П.Громовика. – Вінниця: НОВА КНИГА 2005. – 448 с.
41. Мазур Т.М. Наукове обґрунтування організації амбулаторно-поліклінічної допомоги міському дитячому населенню на етапі переходу до сімейної медицини: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.03 / Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. – К. 2001. – 20 с.
42. Мнушко З.М. Рогуля О.Ю. Планування товарної політики фармацевтичного підприємства /Фармація ХХІ століття: Матеріали Всеукраїнської наук.-практич. конф. – Харків: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки 2003. – С. 230-231.
43. Мощич П.С. Жарикова З.М. Борисенко М.І. Левченко Л.М. Диспансеризація здорових дітей в умовах поліклініки: Навч. посіб. для студ. і лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації. – К.: Вища школа 2003. – 222 с.
44. Нормативи надання медичної допомоги дитячому населенню в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів / В.М. Заболотько (голов.ред.). – К.: МВЦ «Медінформ» 2003. – 180 с.
45. Нормативи надання медичної допомоги дорослому населенню в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів: Нормативні директивні правові документи: Збірник / В.М.Заболотько (голов.ред.). – Ч. 1. – К.: МВЦ «Медінформ» 2003. – 468 с.
46. Нормативи надання медичної допомоги дорослому населенню в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів: Нормативні директивні правові документи: Збірник / В.М.Заболотько (голов.ред.). – Ч. 2. – К.: МВЦ «Медінформ» 2003. – 404 с.
47. Олейников Д. Маркетинговые исследования в фармацевтическом бизнесе // Аптека. – 2000. – №28 (249). – С. 15 – 19.
48. Плошенко М. Ценообразование как часть комплекса маркетинга // Интернет-версия еженедельника «Аптека» (http://www.pharmnews.kiev.ua). – №32 (353). – 19.08.04.
49. Пономаренко В.М. Зіменковський А.Б. Стан стандартизації в охороні здоров’я України та шляхи її подальшого розвитку // Вісн. соц. гігієни та організації охорони здоров’я. – 2004. – № 2. – С. 43 – 47.
50. Прохорчук Е.Ю. Сазонова О.П. Мерчандайзинг как элемент продвижения товара // Экономический вестник фармации. – 2004. – №7. – С. 53-54.
51. Рябинина Н.Н. Годовой отчет // Інтернет-журнал «Новая аптека» (http://www.nov-ap.ru). – 2003. – №4.
52. Санкина Л.В. Характерные черты делопроизводства в фирмах мелкого и среднего бизнеса // Делопроизводство. – 2001. – № 2. – С. 18 – 23.
53. Сидоров П. Синдром эмоционального «выгорания» // Новости медицины и фармации. – 2005. – № 13. – С. 5 – 8.
54. Слабкий Г.О. Наукове обґрунтування та шляхи оптимізації діяльності відділень профілактики міських поліклінік: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.10 / Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. – К. 1996. – 23 с.
55. Степаненко А. Сучасні принципи стандартизації в медицині // Ліки України. – 2003. – № 4. – С. 57 – 58.
56. Тихонов О.І. Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків: Підруч. для студ. фармацевт. вузів і фак. – Харків: РВП «Оригінал» 2004. – 600 с.
57. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик І.Л. Михно ін. – К.: Довіра 2007. – 399 с.
58. Хижняк М.І. Новікова В.В. Потащик Г.І. Мальцева Л.О. Орієнтовні регіональні показники відвідувань дітьми лікарів амбулаторно- поліклінічних установ України. – К.: Український ін-т соціальної гігієни та управління охорони здоров я 1994. – 311 с.
59. Шевченко Л.Ю. Різун В.В. Лисенко Ю.В. Сучасна українська мова: Довідник. – К.: Либідь 2006. – 320 с.
60. Чирков А.И. Лечебно-профилактическое учреждение. – М.: Медицина 2001. – 302 с.
61. Чирков А.И. Организация и механизация работ в лечебно-профилактических учреждениях. – М.: Медицина 2001. – 317 с.
Дополнительная информация3578
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Організація діловодства в закладах охорони здоров’я (на прикладі ЦРП Деснянського району) ЗВІТ З ПРАКТИКИ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Організація діловодства в закладах охорони здоров’я (на прикладі ЦРП Деснянського району)
  • Забезпечення охорони праці та техніки безпеки в закладах охорони здоров’я
  • Планування і організація набору і відбору персоналу на прикладі дитячої поліклініки
  • Організація охорони здоров"я у країнах з розвиненою системою охорони здоров"я
  • Звіт з виробничої практики (на базі ЦРП (Центральній районній поліклініці) Деснянського району м. Києва)
  • Управління персоналом у закладі охорони здоров’я
  • Фінансове забезпечення фінансування охорони здоров'я.
  • Адміністративно-правове регулювання і державне управління в сфері охорони здоров’я
  • Звіт з практики
  • Міжнародні моделі організації та фінансування охорони здоров’я
Cгенерировано за 0.183384 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів