Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги міському населенню» (ID:29513)

| Размер: 87 кб. | Объем: 42 стр. | Стоимость: 225 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. Основні засади амбулаторно-поліклінічної допомоги у системи охорони здоров’я України 4
1.1. Історія закладів охорони здоров’я в нашій країні 4
1.2. Сучасна структура системи охорони здоров’я України 7
1.3. Медична допомога у містах: на прикладі столиці України 10

РОЗДІЛ 2. Нормативно-правове та управлінське регулювання проблеми 12
2.1. Основи законодавства України про охорону здоров’я 12
2.1.1. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров я» 12
2.1.2. Закон України «Про лікарські засоби» 15
2.2. Принципи та методи сучасного медичного і фармацевтичного менеджменту 19
2.3. Модель кінцевих результатів оцінки діяльності поліклініки 22
2.4. Стратегія безперервного підвищення якості амбулаторно-поліклінічноїх допомоги 23

РОЗДІЛ 3. Сімейна медицина як один з базових напрямів реформування амбулаторно-поліклінінчої допомоги 26
3.1. Якісні показники проекту «Сімейна медицина – основа формування національної системи охорони здоров я» 26
3.2. Стан та перспективи впровадження сімейної медицини в Україні: загальні кількісні показники 33

ВИСНОВКИ 35

ЛІТЕРАТУРА 38

ДОДАТКИ 43

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров я» // Відомості Верховної Ради. – 1993 №4. – С. 19.
2. Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради. – 1991 № 49. – С. 682.
3. Закон України «Про лікарські засоби» // Відомості Верховної Ради. – 1996 №22. – С. 86.
4. Постанова Кабінету Міністрів України № 447 від 12.05.97 «Про впорядкування діяльності аптечних закладів та затвердження Правил роздрібної реалізації лікарських засобів» (Законодавство України на сайті Верховної Ради www.rada.gov.ua).
5. Інструкція Міністерства охорони здоров’я України № 256/184 від 31.07.2000 щодо заповнення форми державної статистичної звітності № 17 «Звіт про медичні кадри за 20___ рік» (Законодавство України на сайті Верховної Ради www.rada.gov.ua).
6. Перелік Міністерства охорони здоров’я України № 117 від 30.06.94 лікарських засобів що підлягають предметно-кількісному обліку в аптечних і лікувально-профілактичних закладах (Законодавство України на сайті Верховної Ради www.rada.gov.ua).

7. Актуальні питання сімейної медицини: ІІ Міжрегіональна наук.-практ. конф. 3 червня 2004 р. Житомир Україна / Вінницький національний медичний ун-т ім. М.І.Пирогова Управління охорони здоров я Житомирської облдержадміністрації / В.М. Мороз (відп.р д.) – Житомир: Полісся 2004. – 677с.
8. Аптеки: справочное пособие / Ц.А. Басанова (сост.). – М.: Джангар 2005. – 480с.
9. Битерякова А.М. Контроллинг и финансовый менеджмент в маркетинговой деятельности аптечной службы // Медико-фармацевтический вестник. – 2006. – №7-8. – С. 11-16.
10. Битерякова А.М. Управление финансами фармацевтической фирмы // ЭВФ. – 2004. – №11. – С. 87-90.
11. Битерякова А.М. Формирование и оценка рентабельности фармацевтических организаций // Інтернет-журнал «Новая аптека» (http://www.nov-ap.ru). – 2003. – №5.
12. Битерякова А.М. Формирование финансовых результатов. Учет совокупных и предельных затрат. Приемы максимизации прибыли // ЭВФ. – 2005. – №1. – С. 38-48.
13. Бухгалтерський облік і аудит в аптеках. /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП. «Рута» 2005. – 384 с.
14. Волошин А.В. Чи відбуваються реформи в медицині? // Ваше здоров’я. – 2004. – № 93. – С. 1 – 2.
15. Гнеушева И.А. GPP – надлежащая аптечная практика
(основные понятия информация для специалистов) // Інтернет-журнал «Новая аптека» (http://www.nov-ap.ru). – 2006. – №5.
16. Голяченко О.М. Сердюк А.М. Приходський О.О. Соціальна медицина організація та економіка охорони здоров’я. – К.: Джура 2007. – 328 с.
17. Громовик Б.П. Роль Swot-аналізу в обгрунтуванні перспектив розвитку фармацевтичних підприємств // Интернет-версия еженедельника «Аптека» (http://www.pharmnews.kiev.ua). – №3 (374). – 27.01.03.
18. Громовик Б.П. Гасюк А.Д. Ярко Н.Б. SWOT-анализ деятельности оптовой фармацевтической фирмы // Провизор. – 2006. – №15. – С. 23-24.
19. Дремова Н.Б. Соломка С.В. Дзюба В.Ф. Дополнительные услуги в фармацевтических организациях // Экономический вестник фармации. – 2005. – №4. – С. 40-50.
20. Жарков Л.В. Годовальников Г.В. Управление аптечным учреждением. – Минск: Беларусь 2003. – 61 с.
21. Здравоохранение и медицинская наука в Украине. // Под ред. д.м.н. А.Е. Романенко. – К.: Наукова думка 2003. – Том 1. – 479 с.
22. Кацадзе Н. Здоровый формализм // Комп@ньоН. – 2005. – № 1. – С. 49-50.
23. Криштопа Б.П. Органи управління та керівництво охороною здоров’я в період української державності // Агапіт - Журн. – 2006. – № 12.
24. Криштопа Б.П. Управління медичною галуззю в Україні // Науково-практичний журнал «Медичний всесвіт». – 2004. – № 1.
25. Лапач С.Н. Чубенко А.В. Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. – К.: Морион 2007. – 408с.
26. Максимкина Е.А. Маркетинг взаимодействия. Технология создания команды // Інтернет-журнал «Новая аптека» (http://www.nov-ap.ru). – 2003. – №8.
27. Максимкина Е.А. Планирование сезонного ассортимента // Экономический вестник фармации. – 2004. – №12. – С. 45-47.
28. Менеджмент у фармації. Підручник. За редакцією О.Є. Кузьміна і Б.П.Громовика. – Вінниця: НОВА КНИГА 2005. – 448 с.
29. Мнушко З.М. Рогуля О.Ю. Планування товарної політики фармацевтичного підприємства /Фармація ХХІ століття: Матеріали Всеукраїнської наук.-практич. конф. – Харків: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки 2003. – С. 230-231.
30. Нормативні акти з організації роботи аптечних та хіміко-фармацевтичних підприємств / Львівський держ. медичний ун-т ім. Данила Галицького / Б.С. Зіменковський (ред.) Т.А. Грошовий (уклад.). – Л.: Укрмедкнига 2005. – Загальна частина. – 219 с.
31. Нормативні акти з організації роботи аптечних та хіміко-фармацевтичних підприємств / Львівський держ. медичний ун-т ім. Данила Галицького / Б.С. Зіменковський (ред.) Т.А. Грошовий (уклад.). – Л.: Укрмедкнига 2006. – Кн.2: Реєстрація (перереєстрація) лікарських засобів і виробів медичного призначення. Промислове виробництво лікарських препаратів. – 408 с.
32. Нормативні акти з організації роботи аптечних та хіміко-фармацевтичних підприємств / Львівський держ. медичний ун-т ім. Данила Галицького / Б.С. Зіменковський (ред.) Т.А. Грошовий (уклад.). – Л.: Укрмедкнига 2006. – Кн.1: Законодавча база яка регулює підприємницьку діяльність систему організації і керування охороною здоров я та ліцензування фармацевтичної діяльності. Обіг наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів. – 401 с.
33. Нормативні акти з організації роботи аптечних та хіміко-фармацевтичних підприємств / Львівський держ. медичний ун-т ім. Данила Галицького / Б.С. Зіменковський (ред.) Т.А. Грошовий (уклад.). – Л.: Укрмедкнига 2006. – Кн.3: Реалізація та контроль якості лікарських засобів в Україні. – 442 с.
34. Олейников Д. Маркетинговые исследования в фармацевтическом бизнесе // Интернет-версия еженедельника «Аптека» (http://www.pharmnews.kiev.ua). – №28 (249). – 17.07.04.
35. Перспективы применения телемедицинских технологий в Центре реабилитации / Романов А.И. Зубарев А.В. Емелин И.В. и др. // Кремлевская медицина. Клинический вестник. – 2008. – №5. – С. 76-79.
36. Пестун І.В. Оптимізація управління асортиментом лікарських засобів у фармацевтичних організаціях: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / Національна фармацевтична академія України. – Х. 2002. – 19 с.
37. Плошенко М. Ценообразование как часть комплекса маркетинга // Интернет-версия еженедельника «Аптека» (http://www.pharmnews.kiev.ua). – №32 (353). – 19.08.04.
38. Приватизация аптечных предприятий / Косова И.В. Лоскутова Е.Е. Дорофеева В.В. и др. – М.: МЦФЭР 2005. – 263 с.
39. Применение методов теории управления в аптечной службе / Мартиненко В.Ф. Лотоцкий В.А. Попов Ю.В. и др. – М.: Медицина 2003. – 270 с.
40. Прохорчук Е.Ю. Сазонова О.П. Мерчандайзинг как элемент продвижения товара // Экономический вестник фармации. – 2004. – №7. – С. 53-54.
41. Пути улучшения методов работы аптечных учреждений: [Сб. ст.] / Алма-Ат. гос. мед. ин-т Респ. фармац. о-во [Редкол.: Переверзев В.Г. (отв. ред.) и др.]. – Алма-Ата : Б. и. 2005. – 158 с.
42. Рябинина Н.Н. Годовой отчет // Інтернет-журнал «Новая аптека» (http://www.nov-ap.ru). – 2003. – №4.
43. Тихонов О.І. Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків: Підруч. для студ. фармацевт. вузів і фак. – Харків: РВП «Оригінал» 2004. – 600 с.
44. Тюренков И.Н. Горшунова Л.Н. Битерякова А.М. Анализ аптечного ассортимента // Экономический вестник фармации. – 2004. – №12. – С. 82-83.

Дополнительная информация3580
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги міському населенню»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Організація стаціонарної допомоги міському населенню (на прикладі лікарні)
  • Організація стаціонарної допомоги міському населенню
  • Технології виробництва послуг в охороні здоров’я (варіант 9)
  • Організація лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню
  • Міська лікарня
  • Пошкодження клітини
  • Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги міського населенню
  • Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги міського населенню
  • Організація медичної допомоги населенню літнього віку
  • Організація лікувально-профілактичнеого забезпечення дорослого населення
Cгенерировано за 0.139782 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів