Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Гендерні аспекти керівництва» (ID:29207)

| Размер: 51 кб. | Объем: 58 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
Содержание
ВСТУП 2

РОЗДІЛ 1 Теоретичні проблеми ґендерних аспектів влади та керівництва 6
1.1 Понятійний апарат ґендерного аспекту влади 6
1.2 Формування стилів керівництва 11
1.3 Стримуючі фактори для управлінського зростання жінки 14

РОЗДІЛ 2 Ґендерні аспекти стилів керівництва 22
2.1 Ґендерна нерівність: поняття та теоретичні підходи до інтерпретації 22
2.2 Традиційні чоловічі стилі керівництва 26
2.3 Стилі управління жінки-керівника 29
2.4 Особливості сприйняття керівників-жінок і керівників-чоловіків 33

РОЗДІЛ 3 Експериментальне дослідження 37
3.1 Характеристика колективу та мікрогруп Київської обласної лікарні №2 37
3.2 Ґендерний аспект в управлінні різностатевими групами у лікарні 43

ВИСНОВКИ 52

ЛІТЕРАТУРА 55

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Белова А.Д. Дискурс тэтчеризма (на материале речей М. Тэтчер 1968 – 1996) // Вісник Харківськ. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2000. – № 471. – С. 22 – 29.
2. Белова А.Д. Лингвистические аспекты аргументации. – К.: Київськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка 1997. – 300 с.
3. Впровадження ґендерних підходів у діяльність правоохоронних органів України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Євпаторія 18–20 травня 2005 р.). – К.: Міленіум 2005. – 148 с.
4. Впровадження ґендерного підходу в українсько-канадському проекті «Молодь за здоров’я-2» (з досвіду реалізації) / О.М. Балакірєва Ю.М. Галустян Н.Ф.Романова Д.М. Дікова-Фаворська. – К.: Укр.. ін-т соціол. дослідж. 2005. – 48 с.
5. Ґендерний аспект персонажних описів: когнітивний підхід / І.В. Кузнєцова // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. – 2004. – № 16. – С. 91 – 94.
6. Ґендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. – К.: Український інститут соціальних досліджень 2003. – 129 с.
7. Ґендерний підхід в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами / В.В. Олійник (авт.-уклад.). – К.: ЦІППО 2005. – 21 с.
8. Герасименко Г.В. Ґендерні аспекти соціально-економічної політики в Україні. – К.: Знання 2006. – 298 с.
9. Говорун Т.В. Кікінежді О.М. Ґендерна психологія: Навчальний посібник – К.: Академія 2004. – 457 с.
10. Говорун Т.В. Кравець В.П. Кікінежді О.М. Кізь О.Б. Ґендерні аспекти усвідомленого батьківства: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга 2004. – 144 с.
11. Горошко Е. Пол ґендер язык // Женщина. Ґендер. Культура. – М.: МЦГИ. – 1999. – С. 98 – 110.
12. Горошко Е. Кирилина А. Ґендерные исследования в лингвистике сегодня // Ґендерные исследования. – Х.: ХЦГИ. – 1999. – № 1. – С. 45 – 65.
13. Дедерихс М. Хиллари Клинтон и власть женщин. – М.: Знание 2005. – 80 с.
14. Добровольский Д.О. Кирилина А.В. Феминистская идеология в ґендерных исследованиях и критерии научности // Ґендер как интрига познания. Сб статей / Московский государственный лингвистический университет. Лаборатория ґендерных исследований. – М.: Изд-во «Рудомино» 2000. –– С.19 – 35.
15. Дудоладова О.В. Ґендер і влада // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2004. – № 19. – С. 238 – 242.
16. Здравомыслова Е.А. Темкина А.А.Социальное конструирование ґендера // Социологический журнал. –– 1998. – № 8. – С.171 – 182.
17. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. – СПб.: Питер 2003. – С. 253 – 294.
18. Інтегрування ґендерного підходу в державну політику України. – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді 2003. – 128 с.
19. Інформаційно-методичний посібник проекту «Впровадження ґендерної культури в молодіжне середовище». – Дніпропетровськ 2003. – 25 с.
20. Котюк І.І. Костенко О.М. Кримінальне кримінально-процесуальне та кримінально-виконавче право України: Ґендерна експертиза. – К.: Логос 2004. – 127 с.
21. Крейдлин Г. Женское и мужское невербальное интерактивное поведение (межкультурный аспект) //Wiеner Slawistischer Almanach.– 2002. – Sbd 55. – P. 55 – 68.
22. Лазар І.Г. Вдосконалення механізмів формування та реалізації ґендерної політики в Україні: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02/ Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Л. 2007. – 20 с.
23. Лазар І.Г. Ґендерна політика: поняття визначення управлінські підходи: Словник-довідник. – Л. : Ліга-Прес 2005. – 142 с.
24. Мартинюк А.П. Ґендерні стереотипи та їх відображення у мові й мовленнєвій взаємодії (на матер. англ. мови) // Вісник КНЛУ. Серія Філологія. – 2003. – Т.6 №1. – С. 102 – 109.
25. Методичні рекомендації щодо ґендерних особливостей формування здорового способу життя для молоді (для фахівців) / Укл. Ю. М. Галустян – К. 2005. – 27 с.
26. Молодежи о ґендере / Е.И. Бородин Ю.В. Борисова И.В. Шпекторенко и др. – Днепропетровск: Наука 2003. – 52 с.
27. Основи теорії ґендеру: Навч. посіб. / В.П. Агєєва (ред. кол.). – К.: К.І.С. 2004. – 536 с.
28. Пампуха Лідія Олександрівна. Ґендерні стереотипи в структурі рольового конфлікту жінки-керівника: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К. 2006. – 20 с.
29. Пищикова Е.В. Стратегии доминирования в аргументативном дискурсе: ґендерный анализ (на матер. англ. яз.): Дис…. канд. филол. наук: 10.02.04. – Х. 2002. – 210 с.
30. Пірен М.І. Грицяк Н.В. Василевська Т.Е. Іваницька О.М. Ґендерні аспекти державної служби. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи» 2002. – 335 с.
31. Почепцов Г.Г. Психологические войны. – М.: Рефл-бук К.: Ваклер 2000. – 528 с.
32. Современный философский словарь / Под ред. Кемерова В.Е. – Лондон Фракфурт-на-Майне Париж и др.: Панпринт 1998. – 1064 с.
33. Соціалізація у площині ґендерного виховання / О.В. Вознюк М.В. Левківський // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. – 2004. – № 14. – С. 19 – 22.
34. Статистичні дані. Окремі аспекти ґендерного аналізу / Київська міська держ. адміністрація. Управління в справах жінок інвалідів ветеранів війни та праці. – К.: Просвіта 2005. – 28 с.
35. Уэст К. Зиммерман Д. Создание ґендера // Феминизм и ґендерные исследования: Хрестоматия / Под общ. ред. В.И. Успенской. – Тверь 1999. – С. 32 – 52.
36. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Видавничий центр «Академія» 2000. – 544 с.
37. Формування ґендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. 5 – 7 грудня 2006 р.). – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді 2006. – 222 с.
38. Фролова І.Є. Поняття «статусу комуніканта» у мовленнєвій взаємодії // Треті Каразінські читання: методика і лінгвістика – на шляху до інтеграції: Матеріали міжнародної наукової конференції / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Х. 2003. – С. 180 – 181.
39. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания власти и сексуальности. Работы разных лет: Пер. с англ. – М.: Аспект пресс 1996. – 581 с.
40. Carli L. Gender interpersonal power and social influence// Journal of Social Issues. – 1999. – P. 89 – 113.
41. Holmes J. Women Men and Politeness. – L.: Longman 1995. – 254 p.
Дополнительная информация3358
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Гендерні аспекти керівництва»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Зміст і структура різних стилів керівництва
  • Уявлення про самореалізацію сучасної жінки
  • Гендерні уявлення про самореалізацію сучасної жінки
  • Стиль керівництва та його застосування залежно від конкретних умов підприємства сфери туризму
  • Лидерство.
  • АСПЕКТ ЛІДЕРСТВА ТА КЕРІВНИЦТВА В МАЛИХ ГРУПАХ
  • Ланки керівництва на українських підприємствах
  • Ланки керівництва на українських підприємствах
  • Формування стилю управління керівника
  • Формування стилю управління керівника
Cгенерировано за 0.425164 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...