Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Гендерні аспекти керівництва» (ID:29207)

| Размер: 51 кб. | Объем: 58 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
Содержание
ВСТУП 2

РОЗДІЛ 1 Теоретичні проблеми ґендерних аспектів влади та керівництва 6
1.1 Понятійний апарат ґендерного аспекту влади 6
1.2 Формування стилів керівництва 11
1.3 Стримуючі фактори для управлінського зростання жінки 14

РОЗДІЛ 2 Ґендерні аспекти стилів керівництва 22
2.1 Ґендерна нерівність: поняття та теоретичні підходи до інтерпретації 22
2.2 Традиційні чоловічі стилі керівництва 26
2.3 Стилі управління жінки-керівника 29
2.4 Особливості сприйняття керівників-жінок і керівників-чоловіків 33

РОЗДІЛ 3 Експериментальне дослідження 37
3.1 Характеристика колективу та мікрогруп Київської обласної лікарні №2 37
3.2 Ґендерний аспект в управлінні різностатевими групами у лікарні 43

ВИСНОВКИ 52

ЛІТЕРАТУРА 55

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Белова А.Д. Дискурс тэтчеризма (на материале речей М. Тэтчер 1968 – 1996) // Вісник Харківськ. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2000. – № 471. – С. 22 – 29.
2. Белова А.Д. Лингвистические аспекты аргументации. – К.: Київськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка 1997. – 300 с.
3. Впровадження ґендерних підходів у діяльність правоохоронних органів України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Євпаторія 18–20 травня 2005 р.). – К.: Міленіум 2005. – 148 с.
4. Впровадження ґендерного підходу в українсько-канадському проекті «Молодь за здоров’я-2» (з досвіду реалізації) / О.М. Балакірєва Ю.М. Галустян Н.Ф.Романова Д.М. Дікова-Фаворська. – К.: Укр.. ін-т соціол. дослідж. 2005. – 48 с.
5. Ґендерний аспект персонажних описів: когнітивний підхід / І.В. Кузнєцова // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. – 2004. – № 16. – С. 91 – 94.
6. Ґендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. – К.: Український інститут соціальних досліджень 2003. – 129 с.
7. Ґендерний підхід в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами / В.В. Олійник (авт.-уклад.). – К.: ЦІППО 2005. – 21 с.
8. Герасименко Г.В. Ґендерні аспекти соціально-економічної політики в Україні. – К.: Знання 2006. – 298 с.
9. Говорун Т.В. Кікінежді О.М. Ґендерна психологія: Навчальний посібник – К.: Академія 2004. – 457 с.
10. Говорун Т.В. Кравець В.П. Кікінежді О.М. Кізь О.Б. Ґендерні аспекти усвідомленого батьківства: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга 2004. – 144 с.
11. Горошко Е. Пол ґендер язык // Женщина. Ґендер. Культура. – М.: МЦГИ. – 1999. – С. 98 – 110.
12. Горошко Е. Кирилина А. Ґендерные исследования в лингвистике сегодня // Ґендерные исследования. – Х.: ХЦГИ. – 1999. – № 1. – С. 45 – 65.
13. Дедерихс М. Хиллари Клинтон и власть женщин. – М.: Знание 2005. – 80 с.
14. Добровольский Д.О. Кирилина А.В. Феминистская идеология в ґендерных исследованиях и критерии научности // Ґендер как интрига познания. Сб статей / Московский государственный лингвистический университет. Лаборатория ґендерных исследований. – М.: Изд-во «Рудомино» 2000. –– С.19 – 35.
15. Дудоладова О.В. Ґендер і влада // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2004. – № 19. – С. 238 – 242.
16. Здравомыслова Е.А. Темкина А.А.Социальное конструирование ґендера // Социологический журнал. –– 1998. – № 8. – С.171 – 182.
17. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. – СПб.: Питер 2003. – С. 253 – 294.
18. Інтегрування ґендерного підходу в державну політику України. – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді 2003. – 128 с.
19. Інформаційно-методичний посібник проекту «Впровадження ґендерної культури в молодіжне середовище». – Дніпропетровськ 2003. – 25 с.
20. Котюк І.І. Костенко О.М. Кримінальне кримінально-процесуальне та кримінально-виконавче право України: Ґендерна експертиза. – К.: Логос 2004. – 127 с.
21. Крейдлин Г. Женское и мужское невербальное интерактивное поведение (межкультурный аспект) //Wiеner Slawistischer Almanach.– 2002. – Sbd 55. – P. 55 – 68.
22. Лазар І.Г. Вдосконалення механізмів формування та реалізації ґендерної політики в Україні: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02/ Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Л. 2007. – 20 с.
23. Лазар І.Г. Ґендерна політика: поняття визначення управлінські підходи: Словник-довідник. – Л. : Ліга-Прес 2005. – 142 с.
24. Мартинюк А.П. Ґендерні стереотипи та їх відображення у мові й мовленнєвій взаємодії (на матер. англ. мови) // Вісник КНЛУ. Серія Філологія. – 2003. – Т.6 №1. – С. 102 – 109.
25. Методичні рекомендації щодо ґендерних особливостей формування здорового способу життя для молоді (для фахівців) / Укл. Ю. М. Галустян – К. 2005. – 27 с.
26. Молодежи о ґендере / Е.И. Бородин Ю.В. Борисова И.В. Шпекторенко и др. – Днепропетровск: Наука 2003. – 52 с.
27. Основи теорії ґендеру: Навч. посіб. / В.П. Агєєва (ред. кол.). – К.: К.І.С. 2004. – 536 с.
28. Пампуха Лідія Олександрівна. Ґендерні стереотипи в структурі рольового конфлікту жінки-керівника: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К. 2006. – 20 с.
29. Пищикова Е.В. Стратегии доминирования в аргументативном дискурсе: ґендерный анализ (на матер. англ. яз.): Дис…. канд. филол. наук: 10.02.04. – Х. 2002. – 210 с.
30. Пірен М.І. Грицяк Н.В. Василевська Т.Е. Іваницька О.М. Ґендерні аспекти державної служби. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи» 2002. – 335 с.
31. Почепцов Г.Г. Психологические войны. – М.: Рефл-бук К.: Ваклер 2000. – 528 с.
32. Современный философский словарь / Под ред. Кемерова В.Е. – Лондон Фракфурт-на-Майне Париж и др.: Панпринт 1998. – 1064 с.
33. Соціалізація у площині ґендерного виховання / О.В. Вознюк М.В. Левківський // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. – 2004. – № 14. – С. 19 – 22.
34. Статистичні дані. Окремі аспекти ґендерного аналізу / Київська міська держ. адміністрація. Управління в справах жінок інвалідів ветеранів війни та праці. – К.: Просвіта 2005. – 28 с.
35. Уэст К. Зиммерман Д. Создание ґендера // Феминизм и ґендерные исследования: Хрестоматия / Под общ. ред. В.И. Успенской. – Тверь 1999. – С. 32 – 52.
36. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Видавничий центр «Академія» 2000. – 544 с.
37. Формування ґендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. 5 – 7 грудня 2006 р.). – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді 2006. – 222 с.
38. Фролова І.Є. Поняття «статусу комуніканта» у мовленнєвій взаємодії // Треті Каразінські читання: методика і лінгвістика – на шляху до інтеграції: Матеріали міжнародної наукової конференції / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Х. 2003. – С. 180 – 181.
39. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания власти и сексуальности. Работы разных лет: Пер. с англ. – М.: Аспект пресс 1996. – 581 с.
40. Carli L. Gender interpersonal power and social influence// Journal of Social Issues. – 1999. – P. 89 – 113.
41. Holmes J. Women Men and Politeness. – L.: Longman 1995. – 254 p.
Дополнительная информация3358
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Гендерні аспекти керівництва»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Зміст і структура різних стилів керівництва
  • Уявлення про самореалізацію сучасної жінки
  • Гендерні уявлення про самореалізацію сучасної жінки
  • Стиль керівництва та його застосування залежно від конкретних умов підприємства сфери туризму
  • Лидерство.
  • АСПЕКТ ЛІДЕРСТВА ТА КЕРІВНИЦТВА В МАЛИХ ГРУПАХ
  • Ланки керівництва на українських підприємствах
  • Ланки керівництва на українських підприємствах
  • Формування стилю управління керівника
  • Формування стилю управління керівника
Cгенерировано за 0.412672 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів