Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Діяльність іноземних інвесторів на фондовому ринку України (мотивація і регулювання)» (ID:29024)

| Размер: 662 кб. | Объем: 208 стр. | Стоимость: 150 грн. | Добавлена: 14.10.2009 | Код продавца: 1 |
Содержание
ВСТУП 5
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 9
1.1. Основи інвестування в процесі формування та розвитку фондового ринку 9
1.2. Мотивація діяльності учасників інвестиційного процесу на фондовому ринку 26
1.3. Система регулювання міжнародних операцій на фондових ринках 42
1.4. Висновки до розділу 1 60
2. ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ЧЕРЕЗ ФОНДОВІ ІНСТРУМЕНТИ 63
2.1. Сучасний стан і особливості розвитку фондового ринку України 63
2.2. Характеристика іноземних інвесторів на фондовому ринку України та особливості їх поведінки 87
2.3 Депозитарні розписки як спосіб залучення іноземних інвестицій 119
2.4. ІРО як інструмент залучення іноземних інвестицій 136
2.5. Висновки до розділу 2 153
3. СТВОРЕННЯ УМОВ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 157
3.1. Розвиток регуляторних механізмів та економічних важелів сприяння ефективної діяльності на ринку цінних паперів 157
3.2. Механізм залучення іноземних інвестицій у сферу підприємництва на основі використання депозитарних розписок 167
3.3. Висновки до розділу 3 181
ВИСНОВОК 183
РЕКОМЕНДАЦІЇ 188
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 192
ДОДАТКИ 197

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України “Про режим іноземного інвестування” від 19.03.96р. №93/96ВР
2. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 березня 1991р. 18.09.91р. №1560-ХІІ
3. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 12 травня 2006р.
4. Указ Президента України “Основні напрямки розвитку фондового ринку України на 2001-2005рр” від 26 березня 2001р. № 198
5. Програма розвитку фондового ринку України на 2005- 2010рр.// Цінні папери України 2005.- № 27.-с.13-16.
6. Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2006р. від 12.04.2007р. за сайтом www.ssmsc.gov.ua
7. Інформаційно аналітичні матеріали про розвиток фондового ринку у І кварталі 2007 року від 20.04.2007р. № 903
8. Конкурентні переваги територій у боротьбі за інвестиції // Інститут реформ. -2004.- Випуск 4.-42с.
9. Роль регіональної та місцевої влади у процесі залучення іноземних інвестицій // Інститут реформ. -2003.- Випуск 4.-51с.
10. Баскова М.К. Мотивация инвестиционной деятельности.- Иркутск.-2001.-с.68-71.
11. Білошапка В. Розвиток фондового ринку і міжнародний рух капіталу // Цінні папери України 2002.- № 34.- с.26-27.
12. Білоус О.А. Ринок облігацій як сегмент фондового ринку // Фінанси України. -К.- 2005.- № 2.- с.123-128.
13. Бражко О.В. Системний аналіз та оцінювання економічної ефективності залучення інвестиційних ресурсів // Держава та регіони. Сер. Економіка та підпр-во. Запор-жя. 2006.-№5.- с.41-43.
14. Букрєєва І. В. Інфраструктура фондового ринку України // Держава та регіони. Сер. Економіка та підпр-во. Запор-жя. 2005.-№1.-с.38-41
15. Грідчина М. Чи прискорить інвестиційні процеси вихід іноземних банків на фінансовий ринок України? // Персонал.- 2006.-№1.- с.13-19.
16. Білошапка В. Єврооблігації // Цінні папери України 2004.-№22.-с.10-11.
17. . Бородіна В.М. Теоретичні основи прямих іноземних інвестицій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. -2000.-№ 17.-с.30-35.
18. Гайдуцький А.П. Мотиваційні чинники міжнародних інвестиційних процесів // Фінанси України. -К.- 2004.- №12.-с.50-57.
19. Губайдуллина Ф. Прямые иностранные инвестиции, деятельность ТНК и глобализация // Мировая економыка и международные отношения. -2003. -32. - с. 42-47.
20. Дацій О.І. Реалізація механізму іноземного інвестування в Україні // Держава та регіони. Сер. Економіка та підпр-во. Запор-жя. 2005.-№5. с. 62-65.
21. Драган Т. Ринок цінних паперів України: динаміка зростання // Цінні папери України 2004.-№2. – с.8-9.
22. Іваніненко-Свинцицька І.Є. Шляхи підвищення ефективності державного регулювання іноземним інвестуванням в Україні // Формування ринкових відносин в Україні .- №9(28).-2003.-с. 12-19.
23. Колтынюк Б. А. Рынок ценных бумаг . 2004.-336с.
24. Корецький М.Х. Активізація діяльності інвесторів на фондовому ринку // Фондовый рынок .2007.-№2.- с.28-32.
25. Крапивин М. Будет ли бум российского ІРО примером для Украины? // Фондовый рынок .2006.-№43.- с.8-10.
26. Крик лій А.С. Фондовий ринок України // Фондовый рынок .2006.-№35.- с.6-9.
27. Криховецький З.М. Корпоративні облігації як інструмент залучення підприємствами додаткових інвестицій // Держава та регіони. Сер. Економіка та підпр-во. Запор-жя. 2005.-№3.- с. 114-116.
28. Єлізарова Т.І. Інвестування в процесі формування та розвитку фондового ринку // Фондовый рынок .2004.-№47.- с.14-21.
29. Мозковий О.М. Фондовий ринок. - К.- 2002. -316с.
30.Міньков В.І. Деякі особливості розвитку фондового ринку України // Фінанси України. -К.- 2005.- № 12.- с.104-114.
31. Назарчук М. Что скрывается за динамичным ростом? // Цінні папери України 2006.-№10.-с.8-10.
32. Непран М. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку // Фінансовий ринок України. 2006.- № 7. –с.13-18.
33. Нізков О. Нові правила роботи на українському ринку цінних паперів // Цінні папери України 2006.-№16.-с.10-12.
34. Озерчук. О.В. особливості окремих західних теорій портфельних інвестицій // Формування ринкових відносин в Україні. -2004.-№ 3.-с.12-17.
35. Оскольський В.В.Ринок цінних паперів України.-к.-2001.-216с.
36. Павлов В.І. Цінні папери в Україні .- К.- 2004.- 400с.
37. Помулєва В.М. Проблеми удосконалення механізму випуку облігацій з метою залучення інвестицій // Держава та регіони. Сер. Економіка та підпр-во. Запор-жя. 2005.-№6.- с. 257-260.
38. Поручник А.М.Теорія інвестицій. - К.- 2000.- 213с.
39. Піхоцький В. активізація інвестиційної діяльності в України // Економіка, фінанси і право.- 2002.- №2.- с.18.
40. Пирог О.В. Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання України // Економіка промисловості. -2005.-№1.- с.87-91.
41. Пирог О.В. Сутність економічних категорій інвестицій // Держава та регіони. Сер. Економіка та підпр-во. Запор-жя. 2005.-№1.- с. 207-210.
42. Румянцева С. ІРО: підвищення вартості компанії // Цінні папери України 2006.- № 42.- с.16-17.
43. Румянцев С. Перспективи розвитку українського ринку акцій // Цінні папери України 2006.- № 43.-с.17.
44. Румянцев С. Іноземні структури на ринку ІСІ // Цінні папери України 2007.- № 11.-с.18.
45. Румянцев С. Правове регулювання фондового ринку // Цінні папери України 2007.- №5.-с.31-33.
46. Рудненко Т. Вексель на фондовому ринку // Цінні папери України 2006.- № 20.- с.24-25.
47. Рудненко Т. Проблеми і перспективи розвитку вексельного обігу // Фінансовий ринок України. 2005.- № 8. –с.16-19.
48. Рубан О. Євро бонд // Фондовый рынок .2006.-№46- с10-15.
49. Савуляк І.М. Регуляторні механізми та економічні важелі сприяння ефективної діяльності на ринку цінних паперів // Формування ринкових відносин в Україні. -2005.-№ 6.-с.51-61.
50. Савуляк І.М. Фондовий ринок та його інвестиційна функція у розвитку економіки // Формування ринкових відносин в Україні. -2003.-№ 10.-с.84-90.
51. Свердач М. Розвиток фондового ринку України // Цінні папери України 2003.- № 13.- с.6-7.
52. Струк О. Особиста справа // Фондовый рынок .2006.-№48- с.8-11.
53. Семенов А. Прямые инвестиции и ІРО // Рынок ценных бумаг.- 2006.- №12.- с.36-38.
54. Сіржук Р. Залучення інвестицій на фондовому ринку // Цінні папери України 2005.- № 22.- с.9.
55. Сіржук Р. Тенденції розвитку ринку ПФТС // Цінні папери України 2007.- № 3.- с.25.
56. Сіржук Р. Іноземні компанії на ринку ІСІ // Цінні папери України 2006.- № 41.-с.12.
57. Солдатенко В.В. Моніторинг інвестиційних можливостей прямих іноземних інвестицій в Україні // Інвестиції: практика та досвід: Аналіз. Прогнози. Коментар. -№10.- 2005.-с.22-30.
58. Стеценко Б. Перспективи ринку акцій // Цінні папери України 2006.- № 49.-с.10-11.
59. Табала О. Фондовий ринок: проблеми становлення // Ринок цінних паперів України. 2002.- № 7-8.- с.9-16.
60. Федоренко В.Г. Сучасні проблеми іноземного інвестування // Економіка та держава.- 2004.-№ 4.-с.2-12.
61. Федоренко В.Г. Фондовий ринок як механізм залучення інвестицій в економіку України // Фондовый рынок .2003.-№43- с.18-21.
62. Царенко О.М. Корпоративне управління і фондовий ринок.-Суми.- 2005.-334с.
63. Цыпин С. Механизм привлечения иностранных инвестиций на основе использования депозитарных расписок // Економіка промисловості.- 2003.-№ 3.-116-123.
64. Шафран Н. Нові рекорди ринку депозитарних расписок // Цінні папери України 2006.- № 41.-с.20-21.
65. Шафран Н. Українські компанії виходять на ринок єврооблігацій // Цінні папери України 2004.- № 46.-с.10-11.
66. Шкарпова О. Неробочая сила // Галицькі контракти з додатками. 2005.-№49.-с.18-20.
67. Шкарпова О. 38 емітентів // Фондовый рынок .2006.-№43- с.6-7.
68. Шкарпова О. Життя після ІРО // Фондовый рынок .2007.-№5- с.6-9.
69. Шкарпова О. Слов’янський базар // Фондовый рынок .2007.-№8- с.4-7.
70. www.ir.org.ua – офіційний сайт Інституту Реформ
71. www.ssmsc.gov.ua
72. www.pfts.com
73. www.k2kapital.com

Заказ Заказать Купить «Діяльність іноземних інвесторів на фондовому ринку України (мотивація і регулювання)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Ринок цінних паперів
  • Характеристика державного регулювання режиму іноземного інвестування
  • ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
  • Загальна характеристика фінансових послуг на фондовому ринку
  • Транснаціональні корпорації та країни, що розвиваються. Проблеми інвестування
  • Залучення іноземних інвестицій
  • Залучення іноземних інвестицій
  • Залученняя іноземного капіталу
  • Залученняя іноземного капіталу
  • Право власності
Cгенерировано за 0.043497 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів