Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Менеджмент (Варіант 2 и 7)» (ID:28337)

| Размер: 56 кб. | Объем: 38 стр. | Стоимость: 270 грн. | Добавлена: 10.06.2009 | Код продавца: 2 |
Содержание1. Загальна характеристика шкіл управління 3
2. Класифікація технологій 9
3. Фактори, що визначають процес прийняття управлінських рішень 11
4. Задачі 19
Варіант 2
СИТУАЦІЯ 1
Взуттєве підприємство планує випускати кімнатне взуття. Можливий обсяг реалізації важко передбачити і він може змінюватися залежності від ціни виробу. Передбачається, що при ціні реалізації 17 грн. за 1 пару обсяг реалізації складе від 7500-10000 пар виробів на місяць. Якщо знизити ціну до 15 грн., реалізація складе 12000-18000 пару на місяць.
Якщо обсяг реалізації на рівні 10 000 од. на місяць чи менше, то змінні витрати складуть 12,30 грн. на 1 пару, а постійні 12528 грн. на місяць. Якщо обсяг виробництва перевищить 10000 пара, то змінні витрати можливо знизити до 10,50 грн., а постійні зростуть у межах 12%.
Завдання:
1. Виконаєте необхідні розрахунки на вибір варіанта управлінського рішення.
2. З яких етапів складається управлінське рішення? Розпишіть кожний етап відповідно до ситуації, що розглядається.
3. Визначте критерії прийняття управлінського рішення.
4. Перерахуйте, які показники зовнішнього середовища керівництву необхідно враховувати при обґрунтуванні обсягів виробництва.
СИТУАЦІЯ 2
Вивчення попиту на конкретний вид продукції через мережу фірмових магазинів показало його збільшення. Фірма складаючи плани на наступний рік знайшла «вузькі» місця на двох операціях задіяних в виробництві трьох компонентів, що використовується при виробництві багатьох виробів. Виробничі потужності кожної операції обмежені 2500 годинами.
Відомості про виробничі витрати по трьом компонентам наступні:
Показники X У S
Витрати на матеріали 22,00 17,50 6,50
Витрати на ЗП основних
робітників 12,00 10,50 9,00
Змінні накладні витрати 6,00 5,25 4,50
Постійні накладні витрати:
Операція № 1 6,0 4,5 3,5
Операція № 2 10,5 9,5 3,5

Потреби у компонентах на наступний рік за результатами прогнозу: X -1000 одиниць, У - 2000 одиниць, S - 4000 одиниць. Постійні накладні витрати розподіляються на основі годин роботи в машино-годинах по наступним ставкам: операція № 1 - 10 грн. за год.; операція № 2 - 15 грн. за год.
Компоненти X та У можуть бути закуплені у зовнішнього постачальника по наступним цінам: X - 60 грн. за од.; У - 62 грн. за одиницю.
Завдання:
1. Докажіть, що існуючих потужностей недостатньо для виробництва компонентів X, У, S.
2. Які критерії потрібно вибрати керівництву підприємства при прийнятті рішення про власне виробництво чи закупку компонентів.
3. Розрахуйте необхідний обсяг закупок компонентів для задоволення попиту з мінімальними витратами.
4. На які чинники зовнішнього середовища необхідно звернути увагу, коли приймається рішення про вибір постачальника сировини?
СИТУАЦІЯ 3
Взуттєве підприємство середніх розмірів спеціалізується на виготовленні жіночого взуття. Керівництво підприємства вирішило розширити сферу виробництва і збуту. Це рішення потребує організаційних змін в ОСУ та удосконалення технологічного процесу.
Насамперед, потребує удосконалення організація роботи служби маркетингу та планування продукції. В діючій структурі служба маркетингу виконувала функції, пов'язані лише зі збутом продукції. Чисельність служби нараховували 3 службовці. Розширення служби маркетингу пропонується в напрямі розподілу функції: вивчення попиту, ціноутворення, аналіз витрат на виробництву, аналіз конкурентоспроможності продукції та збут. Якщо раніше працеємність даної служби складала 5250 годин, то сьогодні працеємність є такою: Z1 - 2100 годин, Z2 - 1650 годин, Z3 - 2750 годин, Z4 - 250 годин, Z5 - 4250 годин, Z6 - 3750 годин, Z7 - 1500 годин, Z8 - 500 годин. Середня норма керованості функціонального управління - 6 осіб.
Завдання:
1. Обґрунтуйте чисельність нового підрозділу, використовуючи коефіцієнт повноти завдань управління.
2. Представте графічно можливі взаємозв'язки відділу маркетингу з іншими підрозділами підприємства.
3. Які параметри ОСУ можуть змінити зі зміною функцій відділу маркетингу?
4. Які напрямки удосконалення ОСУ ви можете запропонувати керівництву підприємства.
СИТУАЦІЯ 4
Компанія, яка виробляє промислове обладнання, повільно збільшувала обсяги виробництва, а після введення стратегії агресивного маркетингу обсяги збуту зросли втричі. В компанії виділено 5 підрозділів менеджери яких внесли вагомий вклад в посилення конкурентної позиції фірми на ринку. Звичайно оплата праці збільшувалась в відповідності до темпів її росту за минулий період. Але зараз прийнято рішення використати метод мотивації, побудований на теорії очікування. За аналізом виділено напрямки мотивації: просування по посадовій (А); відпустка (В); премія (П); подяка керівництва (С). На преміювання виділено додатково 20 тис. грн, спеціальна комісія оцінила в балах роботу підрозділів.
Заробітна плата за період
(t-2) Заробітна плата за період
(t-l) Бали Валентність В$ Вірогідність очікування Рд
А В П С А В П С
Менеджер
відділу 1 85000 120000 20 4 2 7 6 0,3 0,2 0,4 0,1
Менеджер відділу 2 65000 85000 25 6 4 5 4 0,4 0,3 0,5 0,3
Менеджер відділу 3 70000 95000 16 6 7 5 3 0,4 0,2 0,4 0,3
Менеджер відділу 4 150000 180000 21 6 4 5 4 0,4 0,3 0,5 0,3
Менеджер відділу5 60000 85000 18 4 2 7 б 0,4 0,2 0,4 0,2
Завдання:
1. Які методи стимулювання праці використовуються на підприємстві?
2. З яких етапів на вашу думку повинен складатися процес стимулювання працівників?
3. Використовуючи дані таблиці визначити напрямки стимулювання та заробітну плату менеджерів в наступному періоді (t).
4. За результатами розрахунків зробіть обґрунтовані висновки.

Варіант 7
СИТУАЦІЯ 1
Взуттєве підприємство планує випускати кімнатне взуття. Можливий обсяг реалізації важко передбачити і він може змінюватися залежності від ціни виробу. Передбачається, що при ціні реалізації 17 грн. за 1 пару обсяг реалізації складе від 7500-10000 пар виробів на місяць. Якщо знизити ціну до 15 грн., реалізація складе 12000-18000 пару на місяць.
Якщо обсяг реалізації на рівні 10 000 од. на місяць чи менше, то змінні витрати складуть 12,30 грн. на 1 пару, а постійні 12528 грн. на місяць. Якщо обсяг виробництва перевищить 10000 пара, то змінні витрати можливо знизити до 11,5 грн., а постійні зростуть у межах 12%.
Завдання:
1. Виконаєте необхідні розрахунки на вибір варіанта управлінського рішення.
2. З яких етапів складається управлінське рішення? Розпишіть кожний етап відповідно до ситуації, що розглядається.
3. Визначте критерії прийняття управлінського рішення.
4. Перерахуйте, які показники зовнішнього середовища керівництву необхідно враховувати при обґрунтуванні обсягів виробництва.
СИТУАЦІЯ 2
Вивчення попиту на конкретний вид продукції через мережу фірмових магазинів показало його збільшення. Фірма складаючи плани на наступний рік знайшла «вузькі» місця на двох операціях задіяних в виробництві трьох компонентів, що використовується при виробництві багатьох виробів. Виробничі потужності кожної операції обмежені 2500 годинами.
Відомості про виробничі витрати по трьом компонентам наступні:
Показники X У S
Витрати на матеріали 22,00 17,50 6,50
Витрати на ЗП основних
робітників 12,00 10,50 9,00
Змінні накладні витрати 6,00 5,25 4,50
Постійні накладні витрати:
Операція № 1 6,0 4,5 3,5
Операція № 2 10,5 9,5 3,5

Потреби у компонентах на наступний рік за результатами прогнозу: X -1000 одиниць, У - 2000 одиниць, S - 4000 одиниць, постійні накладні витрати розподіляються на основі годин роботи в машино-годинах по наступним ставкам: операція № 1 - 8 грн. за год. ; операція № 2 - 13 грн. за год.
Компоненти X та У можуть бути закуплені у зовнішнього постачальника по наступним цінам: X - 61 грн. за од.; У - 64 грн. за одиницю.
Завдання:
1. Докажіть, що існуючих потужностей недостатньо для виробництва компонентів X, У, S.
2. Які критерії потрібно вибрати керівництву підприємства при прийнятті рішення про власне виробництво чи закупку компонентів.
3. Розрахуйте необхідний обсяг закупок компонентів для задоволення попиту з мінімальними витратами.
4. На які чинники зовнішнього середовища необхідно звернути увагу, коли приймається рішення про вибір постачальника сировини?
СИТУАЦІЯ 3
Компанія, яка виробляє промислове обладнання, повільно збільшувала обсяги виробництва, а після введення стратегії агресивного маркетингу обсяги збуту зросли втричі. За часів повільного росту відділ закупок складався з менеджера по закупівлі, який підпорядковувався віце-президенту, і трьох постачальників. Диспетчер та технічні працівники входили до відділу закупівель, але були підпорядковані продуктовому менеджеру. Інвентарний контроль не входив до числа функцій відділу закупівель і був обов'язком менеджера по продукту. В цілому на підприємстві діяла лінійно-функціональна структура управління. Крім росту обсягів виробництва значно розширився асортимент продукції, підприємство вийшло на нові ринки. Така структура не відповідає вимогам часу. Керівництвом було прийняте рішення розширити службу маркетингу. Працеємність задач складає: Z1 - 1800 годин, Z2 - 1800 годин, Z3 - 1500 годин, Z4 - 170 годин, Z5 - 780 годин, Z6 - 550, Z7 - 1550 годин, Z8 - 400 годин, Z9 - 850 годин. Крім того, зростання обсягів виробництва потребує змін не тільки однієї служби. При старих умовах кількість рівнів лінійного управління складало 3. Чисельність працюючих на підприємстві 1000 чоловік, норма управляємості для нижчого рівня приймається 10, норма управляємості вищого рівня 4, кількість змін 1.
Завдання:
1. Опишіть недоліки існуючої організаційної структури.
2. Обґрунтуйте чисельність нової служби на основі коефіцієнта повноти задач, якщо відомо що в службі працює 5 чоловік.
3. Розрахуйте зміни в лінійному управлінні.
4. За результатами розрахунків зробіть обґрунтовані висновки.
СИТУАЦІЯ 4
Компанія, яка виробляє промислове обладнання, повільно збільшувала обсяги виробництва, а після введення стратегії агресивного маркетингу обсяги збуту зросли втричі. В компанії виділено 5 підрозділів менеджери яких внесли вагомий вклад в посилення конкурентної позиції фірми на ринку. Звичайно оплата праці збільшувалась в відповідності до темпів її росту за минулий період. Але зараз прийнято рішення використати метод мотивації, побудований на теорії очікування. За аналізом виділено напрямки мотивації: просування по посадовій (А); відпустка (В); премія (П); подяка керівництва (С). На преміювання виділено додатково 16 тис. грн. спеціальна комісія оцінила в балах роботу підрозділів.
Заробітна плата за період
(t-2) Заробітна плата за період
(t-l) Бали Валентність В$ Вірогідність очікування Рд
А В П С А В П С
Менеджер
dідділу 1 160000 180000 21 б 4 6 4 0,4 0,3 0,5 0,3
Менеджер відділу 2 75000 85000 17 6 4 5 4 0,4 0,3 0,5 0,3
Менеджер відділу 3 80000 95000 24 5 7 5 3 0,4 0,2 0,4 0,3
Менеджер відділу 4 90000 120000 20 4 2 7 6 0,3 0,2 0,4 0,1
Менеджер відділу 5 65000 85000 18 4 2 7 6 0,4 0,2 0,4 0,2
Завдання:
1. Які методи стимулювання праці використовуються на підприємстві?
2. З яких етапів на вашу думку повинен складатися процес стимулювання працівників?
3. Використовуючи дані таблиці визначити напрямки стимулювання та заробітну плату менеджерів в наступному періоді (t).
4. За результатами розрахунків зробіть обґрунтовані висновки.

Список використаної літератури 38

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Заказ Заказать Купить «Менеджмент (Варіант 2 и 7)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Контрольна робота з дисципліни «економіка і організація інноваційної діяльності»
 • Менеджмент – как структура управления предприятием
 • Основные направления развития менеджмента в тсранах с рыночной экономикой
 • Стратегічні альтернативи фінансового менеджера
 • Інструментарій менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
 • Організація системи менеджменту
 • Лекции по менеджменту
 • Філософія
 • Производственный менеджмент и теория управления производством
 • Производственный менеджмент и теория управления производством
 • Сутність іноземних інвестицій та їх класифікація. Прямі і портфельні інвестиції
Cгенерировано за 0.426846 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів