Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Акредитація закладів охорони здоров’я як засіб державного контролю якості надання медико-санітарної допомоги (на прикладі невралгічного відділення)» (ID:20548)

| Размер: 66 кб. | Объем: 46 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 22.04.2008 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 5

РОЗДІЛ І. Теоретико-методичні основи акредитації як засобу контролю за якістю медико-санітарної допомоги 9
1.1. Основи законодавства України про акредитацію закладів охорони здоров’я 9
1.2. Місце, роль та значення акредитації у системі контролю якості діяльності закладів охорони здоров’я 13
1.3. Система державного контролю якості надання медико-санітарної допомоги за кордоном 16

РОЗДІЛ ІІ. Аналіз основи акредитації як засобу контролю за якістю медико-санітарної допомоги в неврологічних відділеннях 19
2.1. Аналіз системи акредитації медико-санітарної допомоги неврологічного відділення 19
2.1.1. Історія розвитку акредитації в медичній сфері 19
2.1.2. Державні дані акредитації 23
2.2. Аналіз складових акредитації 27
2.3. Аналіз взаємозв’язку акредитаційних документів по медико-санітарній допомозі неврологічного відділення 31

ВИСНОВКИ 35

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 40

Додаток А 46

Додаток Б 47

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров я» // Відомості Верховної Ради. – 1993, №4. – С. 19.
2. Закон України «Про лікарські засоби» // Відомості Верховної Ради. – 1996. – №22. – С. 86.
3. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»: За станом на 27 жовтня 2006 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське видавництво, 2006. – 32 с.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765 «Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров я» // Матеріали сайту Верховної Ради України www.rada.gov.ua.
5. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.01.2004 р. № 1 «Про удосконалення моніторингу первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та уніфікації відповідної облікової медичної документації» // Матеріали сайту Верховної Ради України www.rada.gov.ua.
6. ДСТУ EN 45001-98 та ін.. Сертифікація та акредитація: Збірник стандартів серії EN 45000. – Введ. 1998.07.01. – Офіц. вид. – К.: Вид-во Держстандарту України, 1998. – 242 с.

7. Актуальные проблемы неврологии: Сб. науч. тр. / Н.Г. Дубовская (ред.). – Д.: Арт-Пресс, 1998. – 148 c.
8. Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології у світлі концепції розвитку охорони здоров я населення України / П.В. Волошин (ред.) – Т.: Укрмедкнига, 2001. – 616 с.
9. Бакка М.Т., Тарасова В.В. Метрологія, стандартизація, сертифікація і акредитація: Навч. посіб. – Ч. 2: Стандартизація, сертифікація і акредитація. – Житомир: ЖІТІ, 2001.– 384 с.
10. Бекірова Е.Е. Правове регулювання ліцензування певних видів господарської діяльності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2006. – 17 с.
11. Битерякова А.М. Управление финансами фармацевтической фирмы // ЭВФ. – 1998. – №11. – С. 87 – 90.
12. Битерякова А.М. Формирование финансовых результатов. Учет совокупных и предельных затрат. Приемы максимизации прибыли // ЭВФ. – 1997. – №1. – С. 38 – 48.
13. Биченко С.І., Буркат Н.Є., Войцехівський В.М. та ін. Стратегічні напрямки розвитку охорони здоров я в Україні / В.М.Лехан (ред.). – К.: Сфера, 2001. – 174 с.
14. Боженко Л.І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Національний ун-т «Львівська політехніка». – Л.: Афіша, 2004. – 323 с.
15. Богданова Н.Б. Об искусстве продаж в аптеках // Экономический вестник фармации. – 2002. – №4. – С. 53 – 55.
16. Брижко В.М., Базанов Ю.К., Харченко Л.С. Ліцензування прав на інформаційні ресурси. – К., 1997. – 132 с.
17. Бухгалтерський облік і аудит в аптеках. /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП. «Рута», 2002. – 457 с.
18. Вардинець І.С., Тарасюк В.С., Семків М.П. та ін. Соціальна медицина та організація охорони здоров я: Підручник для вищих навч. мед. закл. I-II рівнів акредитації / О.М.Голяченко (ред.). – Т.: Лілея, 2002. – 152 с.
19. Винницький О.Р. Диференціальна діагностика неврологічних синдромів. – К.: Здоров я, 1976. – 190 с.
20. Волошин А.В. Чи відбуваються реформи в медицині? // Ваше здоров’я. – 1999. – №93. – С. 1 – 2.
21. Вороненко Ю.В. Соціальна медицина та організація охорони здоров я. – Т.: Укрмедкнига, 2002. – 330 с.
22. Вороненко Ю.В., Прус Л.О., Чуйко А.П. та ін. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров я. – К.: Здоров»я, 2002. – 360 с.
23. Гафуров Б.С. Контроль качества медицинской помощи – основа в системе защиты прав пациента // Проблемы управления здравоохранением. – 2004. – № 3. – С. 22 – 25.
24. Гладун З.С. Державне управління в галузі охорони здоров я. – Т.: Укрмедкнига, 1999. – 312 с.
25. Голяченко О.М., Сердюк А.М., Приходський О.О. Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я. – К.: Джура, 1997. – 328 с.
26. Гришин В.В. Регулирование процессов становления страховой медицины. – М.: Наука, 1997. – 239 с.
27. Дремова Н.Б., Соломка С.В., Дзюба В.Ф. Дополнительные услуги в фармацевтических организациях // Экономический вестник фармации. – 2002. – №4. – С. 40 – 50.
28. Евтушенко С.К. Моя профессия – невролог. – Севастополь Донецк: Вебер, 2001. – 283 с.
29. Законодавство України про охорону здоров я: Зб. законів за станом на 20 березня 2002 року / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське видавництво, 2002. – 152 с.
30. Історія розвитку неврології, її роль і місце у сучасній медицині // http://www.nmu.edu.ua/kaf20.php.
31. Ковальова Н.В. Нервова анорексія (клініка, діагностика, терапія): Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. – Х., 2007. – 20 с.
32. Крьосний Д.І., Васкес Е. Охорона здоров я в Україні – ліцензування та акредитація. – К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2003. – 334 с.
33. Лехан В.М. Система охорони здоров я в Україні: підсумки, проблеми, перспективи / Міжнародний фонд «Відродження» Інститут відкритого суспільства. – К.: Сфера, 2002. – 28 с.
34. Линденбратен А.Л. Оценка качества и эффективности медицинской помощи // Мед. страхование. – Сочи, 1992. – С. 96 – 98.
35. Ліцензування господарської діяльності / С.Береславський (упоряд.), С.Сегеда (упоряд.). – К., 2001. – 80 с.
36. Мартинович А. Українська неврологія сьогодні // Здоров’я України (http://www.health-ua.com/articles/1208.html).
37. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сімейна медицина – досягнення і перспективи», м. Харків, 17-18 жовтня 2002 р. / Харківська медична академія післядипломної освіти Українська асоціація сімейної медицини / В.Ф. Москаленко (гол. ред. редкол.). – К. Х., 2002. – 149 с.
38. Матеріали офіційного сайту Міністерства охорони здоров’я України // www.moz.gov.ua.
39. Медсестринство в неврології: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. I-III рівнів акредитації / С.І. Шкробот (ред.). – Т.: Укрмедкнига, 2003. – 300 с.
40. Методика проведення державної акредитації установ медико-соціальної експертизи / А.В. Іпатов (уклад.). — Д.: Пороги, 2002. — 76 с.
41. Нагорна А.М., Степаненко А.В., Морозов А.М. Проблема якості в охороні здоров я. – Кам янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. – 384 с.
42. Неврологія в схемах і таблицях: Керівництво для студ. і лікарів-інтернів / Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти Харківський держ. медичний ун-т / Є.Г.Дубенко (ред.). – Х., 1995. – 57 с.
43. Неврологія: Нормативні, директивні, правові документи / В.М. Заболотько (гол.ред.). – К. : МВЦ «Медінформ», 2003. – 404 с.
44. Організація роботи лікаря загальної практики (сімейного лікаря): Навч. посібник для студ. вищих мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації та лікарів / В.М.Лехан (ред.). – Д.: АРТ-ПРЕС, 2002. – 248 с.
45. Основи патентування і ліцензування / А.І. Кредісов (ред.). – К.: Знання України, 2006. – 306 с.
46. Перспективы применения телемедицинских технологий в Центре реабилитации / Романов А.И., Зубарев А.В., Емелин И.В. и др. // Кремлевская медицина. Клинический вестник. – 1998. – №5. – С. 76 – 79.
47. Підаєв А.В., Возіанов О.Ф., Москаленко В.Ф. та ін. Панорама охорони здоров я населення України. – К.: Здоров я, 2003. – 396 с.
48. Практическая неврология: неотложные состояния / И.С. Зозуля (ред.). – К.: Здоров я, 1997. – 214 с.
49. Приходський О.О., Морарь Л.М., Голяченко А.О. Управління охороною здоров я (вступ до теорій, концептів, технологій). – Т.: Лілея, 2001. – 65 с.
50. Регіональна політика в галузі охорони здоров я: шляхи формування та реалізації: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 червня 2003 р. / Українська Академія держ. управління при Президентові України Одеський регіональний ін-т держ. управління / І.М. Солоненко (гол.ред.). – О.: ОРІДУ УАДУ, 2003. – 316 с.
51. Столяров Г.С., Вороненко Ю.В., Голубчиков М.В. Статистика охорони здоров я: Підручник / Київський національний економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2002. – 230 с.
52. Стратегія реалізації державних гарантій надання медичної допомоги населенню України на засадах медичного страхування / С.В. Шевчук (голов. ред.) – Ірпінь: Академія держ. податкової служби України, 2001. – 254 с.
53. Тиллер Дж., Биркетт Д., Бернс Р. и др. Неврология: Справочник практикующего врача / Б.Л. Лихтерман (пер.). – М.: ЗАО «Изд-во Литтера», 2004. – 272 с.
54. Уваренко А.Р. Доказова медицина у спектрі наукової медичної інформації та галузевої інноваційної політики: Монографія. – Житомир: Полісся, 2005. – 198с.
55. Фармацевтическая организация: Успешное управление в условиях рынка 1999-2000 г. Книга 1, том 1 «Библиографический журнал «Экономический вестник фармации» / Под ред. А.А. Синичкина – М.: Профессионал-центр, 1999. – C. 260 – 262.
56. Формування та реалізація регіональної політики в галузі охорони здоров я: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнародної участі, 24-25 квітня 2002 року / Українська академія держ. управління при Президентові України Одеський регіональний ін-т держ. управління / О.П. Якубовський (голов.ред.). – О.: ОРІДУ УАДУ, 2002. – 352 с.
57. Частная неврология: Учебник / М.М. Одинак (ред.). — СПб.: Лань, 2002. — 446 с.
58. Чернецький В.К. Методи дослідження в неврології. – Чернівці: Прут, 2003. – 91 с.
59. Чирков А.И. Лечебно-профилактическое учреждение. – М.: Медицина, 1991. – 302 с.
60. Чирков А.И. Организация и механизация работ в лечебно-профилактических учреждениях. – М.: Медицина, 1981. – 317 с.
61. Ягудина Р.И. Основные направления современной концепции обеспечения качества лекарственных средств (обзор) // Фармація. – 1999. – №5 – С. 45 – 51.

Дополнительная информация2583
Заказ Заказать Купить «Акредитація закладів охорони здоров’я як засіб державного контролю якості надання медико-санітарної допомоги (на прикладі невралгічного відділення)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Акредитація закладів охорони здоров’я як засіб державного контролю якості надання медико-санітарної допомоги (на прикладі невралгічного відділення)
  • Організація лікувально-профілактичнеого забезпечення дорослого населення
  • Міська лікарня
  • Організація акушерсько-гінекологічної допомоги
  • Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги міського населенню
  • Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги міському населенню
  • Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги міського населенню
  • Наукові основи управління в охороні здоров’я
  • Організація стаціонарної допомоги міському населенню (на прикладі лікарні)
  • Оцінка якості роботи в загальних медичних практиках
Cгенерировано за 0.126882 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...