Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Акредитація закладів охорони здоров’я як засіб державного контролю якості надання медико-санітарної допомоги (на прикладі невралгічного відділення)» (ID:20464)

| Размер: 119 кб. | Объем: 123 стр. | Стоимость: 225 грн. | Добавлена: 22.04.2008 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ І. Теоретико-методичні основи акредитації як засобу контролю за якістю медико-санітарної допомоги 10
1.1. Основи законодавства України про акредитацію закладів охорони здоров’я 10
1.2. Місце, роль та значення акредитації у системі контролю якості діяльності закладів охорони здоров’я 17
1.3. Система державного контролю якості надання медико-санітарної допомоги за кордоном 32
Висновки до розділу І 38
РОЗДІЛ ІІ. Аналіз основи акредитації як засобу контролю за якістю медико-санітарної допомоги в неврологічних відділеннях 42
2.1. Аналіз системи акредитації медико-санітарної допомоги неврологічного відділення 42
2.1.1. Історія розвитку акредитації в медичній сфері 42
2.1.2. Державні дані акредитації 50
2.2. Аналіз складових акредитації 58
2.3. Аналіз взаємозв’язку акредитаційних документів по медико-санітарній допомозі неврологічного відділення 69
Висновки до розділу ІІ 79
РОЗДІЛ ІІІ. Ефективність державної акредитації у системі контролю якості медико-санітарної допомоги 83
3.1. Пропозиції щодо підвищення рівня ефективності медико-санітарної допомоги в неврологічному відділенні 83
3.2. Оцінка ефективності державної акредитації медико-санітарної допомоги у неврологічних відділеннях 97
Висновки до розділу ІІІ 106
ВИСНОВКИ 109
ВИКОРИСТАНІ ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА: 115
Додаток А 121
Додаток Б 122

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров я» // Відомості Верховної Ради. – 1993, №4. – С. 19.
2. Закон України «Про лікарські засоби» // Відомості Верховної Ради. – 1996. – №22. – С. 86.
3. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»: За станом на 27 жовтня 2006 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське видавництво, 2006. – 32 с.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765 «Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров я» // Матеріали сайту Верховної Ради України www.rada.gov.ua.
5. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.01.2004 р. № 1 «Про удосконалення моніторингу первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та уніфікації відповідної облікової медичної документації» // Матеріали сайту Верховної Ради України www.rada.gov.ua.
6. ДСТУ EN 45001-98 та ін.. Сертифікація та акредитація: Збірник стандартів серії EN 45000. – Введ. 1998.07.01. – Офіц. вид. – К.: Вид-во Держстандарту України, 1998. – 242 с.

7. Актуальные проблемы неврологии: Сб. науч. тр. / Н.Г. Дубовская (ред.). – Д.: Арт-Пресс, 1998. – 148 c.
8. Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології у світлі концепції розвитку охорони здоров я населення України / П.В. Волошин (ред.) – Т.: Укрмедкнига, 2001. – 616 с.
9. Бакка М.Т., Тарасова В.В. Метрологія, стандартизація, сертифікація і акредитація: Навч. посіб. – Ч. 2: Стандартизація, сертифікація і акредитація. – Житомир: ЖІТІ, 2001.– 384 с.
10. Бекірова Е.Е. Правове регулювання ліцензування певних видів господарської діяльності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2006. – 17 с.
11. Битерякова А.М. Управление финансами фармацевтической фирмы // ЭВФ. – 1998. – №11. – С. 87 – 90.
12. Битерякова А.М. Формирование финансовых результатов. Учет совокупных и предельных затрат. Приемы максимизации прибыли // ЭВФ. – 1997. – №1. – С. 38 – 48.
13. Биченко С.І., Буркат Н.Є., Войцехівський В.М. та ін. Стратегічні напрямки розвитку охорони здоров я в Україні / В.М.Лехан (ред.). – К.: Сфера, 2001. – 174 с.
14. Боженко Л.І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Національний ун-т «Львівська політехніка». – Л.: Афіша, 2004. – 323 с.
15. Богданова Н.Б. Об искусстве продаж в аптеках // Экономический вестник фармации. – 2002. – №4. – С. 53 – 55.
16. Брижко В.М., Базанов Ю.К., Харченко Л.С. Ліцензування прав на інформаційні ресурси. – К., 1997. – 132 с.
17. Бухгалтерський облік і аудит в аптеках. /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП. «Рута», 2002. – 457 с.
18. Вардинець І.С., Тарасюк В.С., Семків М.П. та ін. Соціальна медицина та організація охорони здоров я: Підручник для вищих навч. мед. закл. I-II рівнів акредитації / О.М.Голяченко (ред.). – Т.: Лілея, 2002. – 152 с.
19. Винницький О.Р. Диференціальна діагностика неврологічних синдромів. – К.: Здоров я, 1976. – 190 с.
20. Волошин А.В. Чи відбуваються реформи в медицині? // Ваше здоров’я. – 1999. – №93. – С. 1 – 2.
21. Вороненко Ю.В. Соціальна медицина та організація охорони здоров я. – Т.: Укрмедкнига, 2002. – 330 с.
22. Вороненко Ю.В., Прус Л.О., Чуйко А.П. та ін. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров я. – К.: Здоров»я, 2002. – 360 с.
23. Гафуров Б.С. Контроль качества медицинской помощи – основа в системе защиты прав пациента // Проблемы управления здравоохранением. – 2004. – № 3. – С. 22 – 25.
24. Гладун З.С. Державне управління в галузі охорони здоров я. – Т.: Укрмедкнига, 1999. – 312 с.
25. Голяченко О.М., Сердюк А.М., Приходський О.О. Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я. – К.: Джура, 1997. – 328 с.
26. Гришин В.В. Регулирование процессов становления страховой медицины. – М.: Наука, 1997. – 239 с.
27. Дремова Н.Б., Соломка С.В., Дзюба В.Ф. Дополнительные услуги в фармацевтических организациях // Экономический вестник фармации. – 2002. – №4. – С. 40 – 50.
28. Евтушенко С.К. Моя профессия – невролог. – Севастополь Донецк: Вебер, 2001. – 283 с.
29. Законодавство України про охорону здоров я: Зб. законів за станом на 20 березня 2002 року / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське видавництво, 2002. – 152 с.
30. Історія розвитку неврології, її роль і місце у сучасній медицині // http://www.nmu.edu.ua/kaf20.php.
31. Ковальова Н.В. Нервова анорексія (клініка, діагностика, терапія): Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. – Х., 2007. – 20 с.
32. Крьосний Д.І., Васкес Е. Охорона здоров я в Україні – ліцензування та акредитація. – К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2003. – 334 с.
33. Лехан В.М. Система охорони здоров я в Україні: підсумки, проблеми, перспективи / Міжнародний фонд «Відродження» Інститут відкритого суспільства. – К.: Сфера, 2002. – 28 с.
34. Линденбратен А.Л. Оценка качества и эффективности медицинской помощи // Мед. страхование. – Сочи, 1992. – С. 96 – 98.
35. Ліцензування господарської діяльності / С.Береславський (упоряд.), С.Сегеда (упоряд.). – К., 2001. – 80 с.
36. Мартинович А. Українська неврологія сьогодні // Здоров’я України (http://www.health-ua.com/articles/1208.html).
37. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сімейна медицина – досягнення і перспективи», м. Харків, 17-18 жовтня 2002 р. / Харківська медична академія післядипломної освіти Українська асоціація сімейної медицини / В.Ф. Москаленко (гол. ред. редкол.). – К. Х., 2002. – 149 с.
38. Матеріали офіційного сайту Міністерства охорони здоров’я України // www.moz.gov.ua.
39. Медсестринство в неврології: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. I-III рівнів акредитації / С.І. Шкробот (ред.). – Т.: Укрмедкнига, 2003. – 300 с.
40. Методика проведення державної акредитації установ медико-соціальної експертизи / А.В. Іпатов (уклад.). — Д.: Пороги, 2002. — 76 с.
41. Нагорна А.М., Степаненко А.В., Морозов А.М. Проблема якості в охороні здоров я. – Кам янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. – 384 с.
42. Неврологія в схемах і таблицях: Керівництво для студ. і лікарів-інтернів / Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти Харківський держ. медичний ун-т / Є.Г.Дубенко (ред.). – Х., 1995. – 57 с.
43. Неврологія: Нормативні, директивні, правові документи / В.М. Заболотько (гол.ред.). – К. : МВЦ «Медінформ», 2003. – 404 с.
44. Організація роботи лікаря загальної практики (сімейного лікаря): Навч. посібник для студ. вищих мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації та лікарів / В.М.Лехан (ред.). – Д.: АРТ-ПРЕС, 2002. – 248 с.
45. Основи патентування і ліцензування / А.І. Кредісов (ред.). – К.: Знання України, 2006. – 306 с.
46. Перспективы применения телемедицинских технологий в Центре реабилитации / Романов А.И., Зубарев А.В., Емелин И.В. и др. // Кремлевская медицина. Клинический вестник. – 1998. – №5. – С. 76 – 79.
47. Підаєв А.В., Возіанов О.Ф., Москаленко В.Ф. та ін. Панорама охорони здоров я населення України. – К.: Здоров я, 2003. – 396 с.
48. Практическая неврология: неотложные состояния / И.С. Зозуля (ред.). – К.: Здоров я, 1997. – 214 с.
49. Приходський О.О., Морарь Л.М., Голяченко А.О. Управління охороною здоров я (вступ до теорій, концептів, технологій). – Т.: Лілея, 2001. – 65 с.
50. Регіональна політика в галузі охорони здоров я: шляхи формування та реалізації: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 червня 2003 р. / Українська Академія держ. управління при Президентові України Одеський регіональний ін-т держ. управління / І.М. Солоненко (гол.ред.). – О.: ОРІДУ УАДУ, 2003. – 316 с.
51. Столяров Г.С., Вороненко Ю.В., Голубчиков М.В. Статистика охорони здоров я: Підручник / Київський національний економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2002. – 230 с.
52. Стратегія реалізації державних гарантій надання медичної допомоги населенню України на засадах медичного страхування / С.В. Шевчук (голов. ред.) – Ірпінь: Академія держ. податкової служби України, 2001. – 254 с.
53. Тиллер Дж., Биркетт Д., Бернс Р. и др. Неврология: Справочник практикующего врача / Б.Л. Лихтерман (пер.). – М.: ЗАО «Изд-во Литтера», 2004. – 272 с.
54. Уваренко А.Р. Доказова медицина у спектрі наукової медичної інформації та галузевої інноваційної політики: Монографія. – Житомир: Полісся, 2005. – 198с.
55. Фармацевтическая организация: Успешное управление в условиях рынка 1999-2000 г. Книга 1, том 1 «Библиографический журнал «Экономический вестник фармации» / Под ред. А.А. Синичкина – М.: Профессионал-центр, 1999. – C. 260 – 262.
56. Формування та реалізація регіональної політики в галузі охорони здоров я: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнародної участі, 24-25 квітня 2002 року / Українська академія держ. управління при Президентові України Одеський регіональний ін-т держ. управління / О.П. Якубовський (голов.ред.). – О.: ОРІДУ УАДУ, 2002. – 352 с.
57. Частная неврология: Учебник / М.М. Одинак (ред.). — СПб.: Лань, 2002. — 446 с.
58. Чернецький В.К. Методи дослідження в неврології. – Чернівці: Прут, 2003. – 91 с.
59. Чирков А.И. Лечебно-профилактическое учреждение. – М.: Медицина, 1991. – 302 с.
60. Чирков А.И. Организация и механизация работ в лечебно-профилактических учреждениях. – М.: Медицина, 1981. – 317 с.
61. Ягудина Р.И. Основные направления современной концепции обеспечения качества лекарственных средств (обзор) // Фармація. – 1999. – №5 – С. 45 – 51.
Дополнительная информация2526
Заказ Заказать Купить «Акредитація закладів охорони здоров’я як засіб державного контролю якості надання медико-санітарної допомоги (на прикладі невралгічного відділення)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Акредитація закладів охорони здоров’я як засіб державного контролю якості надання медико-санітарної допомоги (на прикладі невралгічного відділення)
  • Організація лікувально-профілактичнеого забезпечення дорослого населення
  • Міська лікарня
  • Організація акушерсько-гінекологічної допомоги
  • Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги міського населенню
  • Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги міському населенню
  • Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги міського населенню
  • Наукові основи управління в охороні здоров’я
  • Організація стаціонарної допомоги міському населенню (на прикладі лікарні)
  • Оцінка якості роботи в загальних медичних практиках
Cгенерировано за 0.196947 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів