Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Бюджетна політика України у сфері доходів: стан та напрямки розвитку» (ID:20046)

| Размер: 166 кб. | Объем: 137 стр. | Стоимость: 600 грн. | Добавлена: 07.12.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні засади державної бюджетної політики у сфері доходів 7
1.1. Характеристика основних соціально-економічних функцій держави, які виконуються за рахунок бюджету 7
1.2. Методологічні засади реалізації державної бюджетної політики 12
1.3. Зарубіжний досвід реалізації державної бюджетної політики 25
РОЗДІЛ ІІ. Сучасний стан державної бюджетної політики в Україні 32
2.1. Характеристика бюджетної системи і бюджетного процесу в Україні 32
2.2. Взаємозв’язок бюджетної та податкової політики 54
2.3. Структура та динаміка доходів бюджету України як результат державної бюджетної політики в сфері доходів 69
РОЗДІЛ ІІІ. Напрямки розвитку державної бюджетної політики в Україні 85
3.1. Формування системи довгострокового бюджетного планування і прогнозування 85
3.2. Узгодження пріоритетів бюджетної політики з концептуальними засадами євроінтеграції України 98
3.3. Характеристика основних напрямків бюджетної політики України на 2006 рік 103
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 115
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 123
ДОДАТКИ 133


Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
2. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року №2542-ІІІ.
3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІV.
4. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999 року № 586-ІV.
5. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 року № 679-ХІV.
6. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. № 2181.
7. Закон України “Про бюджетну систему України” від 29.06.1995 р. // Закони України: В 11 т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К., 1996. – Т.1. – С.48-70.
8. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про систему оподаткування” від 18.02.1997 р. № 77/97-ВР // Голос України. – 1997. – 25 березня. – № 52. – С.6-7.
9. Закон України „Про Державний бюджет України на 1999 рік” від 31.12.1998 № 378-XІV.
10. Закон України „Про Державний бюджет України на 2000 рік” від 17.02.2000 № 1458-ІІІ.
11. Закон України „Про Державний бюджет України на 2001 рік” від 07.12.2000 № 2120-ІІІ.
12. Закон України „Про Державний бюджет України на 2002 рік” від 20.12.2001 № 2905-ІІІ.
13. Закон України „Про Державний бюджет України на 2003 рік”. Затв. 26 груд. 2002 р. № 380-ІV // Голос України.- 2003.- 10 січ.- С. 4-8.
14. Закон України „Про Державний бюджет України на 2004 рік” від 27 листопада 2003 року N 1344-ІV.
15. Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік” від 23 грудня 2004 року N 2285-ІV.
16. Закон України „Про Державний бюджет України на 2006 рік” від 20 грудня 2005 року N 3235-ІV.
17. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 04.12.1990 р. № 509-XІІ // Закони України: В 11 т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К., 1996. – Т.51 – С.37-47.
18. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо вдосконалення механізмів казначейського обслуговування” (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента від 24.04.2003 р. № 369/2003) від 05.01.2002 р. № 1133/2002 // Бюджетний процес в Україні: Збірник нормативно-інструктивних матеріалів. – К.: ПЕФР. – 2003. – С.82-83.
19. Постанова Верховної Ради України “Про Основні напрями бюджетної політики на 2004 рік ” від 19 червня 2003 року N 987-ІV.// Голос України. –2003. –№129.
20. Постанова Верховної Ради України “Про Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік ” від 24 червня 2004 року N 1854-ІV.
21. Постанова Верховної Ради України “Про податкову політику в Україні та заходи щодо удосконалення податкового законодавства” від 12.05.1999 р. № 641-XІV // Голос України. – 1999.– 2 червня. – № 98. – С.9.
22. Постанова Верховної Ради України «Про Основні напрями бюджетної політики на 2006 рік” від 21 червня 2005 року N 2678-ІV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2005. –№27. –Ст.367.
23. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду” від 29.03.2002 р. № 415.
24. Наказ Міністерства Фінансів „Про бюджетну класифікацію та її запровадження” від 27 грудня 2001 року № 604.
25. Наказ Державного казначейства України “Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахування міжбюджетних трансфертів” від 31.01.2002 р. № 17 (із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства від 18.06.2002р.№ 113) // Іnternet-ресурс. – www.rada.gov.ua
26. Наказ Міністерства фінансів України “Стратегія діяльності державної контрольно-ревізійної служби в Україні на 2003-2005 роки” від 26.11.2002 р. № 997 // Бюджетний процес в Україні: Збірник нормативно-інструктивних матеріалів. – К.: ПЕФР. – 2003. – С.194-195.
27. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, субвенцій та коштів, що передаються до бюджету вищого рівня) та нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік” від 29.12.2000 р. № 1932 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 1-2. – С.137-186.
28. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами” від 05.09.2001 р. № 1195
29. Проект концепції розвитку Міністерства фінансів України. Ухвалено рішенням колегії Міністерства фінансів України від 18.12.1996 р. № 11 // Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України. – К.: НДФІ. – 1996. – С.13-14.
30. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2010 роки: Послання Президента України. – К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2002.
31. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році: Послання Президента України до Верховної Ради України. – К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2002.
32. Програма діяльності Кабінету Міністрів України. - К.: 2002.
33. Аналіз закону України „Про Державний бюджет України на 2005 рік". Доходи. К.: ПЕФР, 2005. –20 с.
34. Аналіз закону України „Про Державний бюджет України на 2005 рік". Доходи. Проект ПЕФР: Підтримка реформи місцевих бюджетів. [http://www.sefr.kіev.ua/downloads/?lng=0&іd=135]
35. Аналіз основних напрямків бюджетної політики на 2003 р.. Група фіскального аналізу при Комітеті Верховної Ради з питань бюджету, Червень 2002р.
36. Аналіз Проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" // http://www.parlament.org.ua/іndex.php?actіon=news&іd=12& ar_іd=1227&as=0
37. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навчальний посібник / За заг. ред. Базилевича В.Д. – К.: Атіка, 2002. – 368 с.
38. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Пер. з нім. – К.: Либідь, 2000. -654 с.
39. Бюджетна система України: Навчальний посібник (За ред. С.О.Булгакової). – К.: КНТЕУ, 2003. -288 с.
40. Бюджетная система Федеративной Республики Германия / Das Bundesmіnіsterіum der Fіnanzen. – Bonn, Aprіl, 1994. – 176 с.
41. Бюджетний і податковий огляд. Січень-грудень 2001 р. Аналіз бюджету-2002 / Група фіскального аналізу при Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету. – К.: ГФА, 2002. – 128 с.
42. Бюджетний моніторинг: Аналіз положень Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік”. – Київ, 2004. – 51 с.
43. Бюджетний процес в України: збірник нормативно-інструктивних матеріалів /Упорядники: С.І. Мельник, З.М.Луценко, І.Ф. Щербина, А.В.Данілова. К.:Мінфін, 2002. – 295 с.
44. Бюджетний процес в Україні: Збірник нормативно-інструктивних матеріалів. – К.: ПЕФР. – 2003. – С.76-81.
45. Бюджетування результативності (Бюджетний процес та результативність використання бюджетних коштів).Підручник. Підготовлено Річардом Ю. Зоді, директором за участю М. Скота Лоуренса та Дональда П. Лейсі. Інститут державного управління, Політехнічний інститут і Університет штату Вірджинія Блексбер, Вірджинія 24061, Січень 1987 р. – 147 с.
46. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: НІОС, 2002. -608 с.
47. Виконання місцевих бюджетів України: Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Н.М. Сивульська; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 201 с. — укp.
48. Волошин Д. Бюджетнe реформування: через призму законотворчості // Український Регіональний Вісник. –2001. –№19. –С.6.
49. Геєць В. Бюджетна політика в Україні: проблеми і перспективи // Дзеркало тижня. –2004. –№ 5 (480).
50. Державний бюджет в умовах демократії (домінанти суспільного вибору та реалії бюджетного процесу): Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / А.Ю. Дерлиця; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2003. — 20 с. — укp.
51. Державний бюджет в умовах демократії (домінанти суспільного вибору та реалії бюджетного процесу): Дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / А.Ю. Дерлиця; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2003. — 205 с. — укp.
52. Деякі питання бюджетного процесу в США: Американський досвід // Аспекти самоврядування. – 1999. – № 2 (4). – С.10-14.
53. Дімітрієв І.Г. Пора переходити від “ручного” режиму управління до наукового // Трибуна. – 1999. – № 1-2. – С.13-15.
54. Еволюція Головної контрольної служби. Закон 1921 року про державний бюджет / Фонд ”Україна-США”. Програма сприяння парламентові України. – 3 с.
55. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2010 роки: Послання Президента України. – К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2002.
56. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект). Наукова монографія. – К.: Видавництво “Світ знань”, 2002. -528 с.
57. Зведені матеріали наукових досліджень “Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України”. Матеріали Бюджетного комітету Верховної Ради України – [http://budget.rada.gov.ua/іndex.php/artіcle/artіclevіew/971/1/16/]
58. Зміст та класифікація фінансових правовідносин: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.О. Дмитрик; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2003. — 187 с. — укp.
59. Илларионов А. Бремя государства // Вопросы экономики. -1996. -№ 9.
60. Каленський М.М., Стефанюк І.Б. До питання розвитку державної контрольно-ревізійної служби // Фінанси України. – 1999. – № 2. – С. 71-77.
61. Концепція “Реформування міжбюджетних взаємовідносин в Україні”. Проект. – К.: НДФІ, 1999.
62. Кравченко В.І., Василик О.Д., Черняк В.К., Шокун В.В., Гейдор І.І., Єременко О.К. Концепція розвитку Міністерства фінансів України / Під заг. керівництвом і ред. Г.О. П’ятаченка // Фінанси України. – 1997. – № 3. – С.27-41.
63. Ларіонова Л.Д. Податкова служба – санітар ринкових відносин // Фінанси України. – 1998. – № 10. – С.105-106.
64. Лилик О.Я. Становлення та розвиток міжбюджетних відносин в Україні: Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук. – К.: НДФІ, 2002. -16 с.
65. Луніна І.О. Державні фінанси України в перехідний період. – Харків: Форт, 2000. -296 с.
66. Матеріали серверу „Лабораторії законодавчих ініціатив” - [http://www.parlament.org.ua].
67. Матеріали серверу Бюджетного Комітету Верховної Ради – [http://budget.rada.gov.ua].
68. Матеріали серверу Міністерства фінансів України – [http://mіnfіn.gov.ua].
69. Матеріали серверу ПЕФР: Підтримки реформи місцевих бюджетів – [http://www.sefr.kіev.ua].
70. Мельничук В. Парламентський контроль за використанням бюджетних коштів: європейський досвід. - Тернопіль: Лілея, 2000. – 24 с.
71. Мельничук С.І. Державному бюджету - економічне обгрунтування // Фінанси України. – 1999. – № 11. – С.12-23.
72. Меншун В.І. Рахункова палата в Україні – два роки роботи по зміцненню законності і розвитку демократії (інтерв’ю з Головою Рахункової палати, доктором економічних наук В.К.Симоненком) // Трибуна. – 1999. – № 1-2. – С.6-9.
73. Механізм формування державної бюджетної політики в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / І.О. Плужников; Укр. акад. банк. справи. — Суми, 2003. — 19 с. — укp.
74. Механізм формування державної бюджетної політики в Україні: Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / І.О. Плужников; Укр. акад. банк. справи. — Суми, 2003. — 224 с. — укp.
75. Модуль №4. Бюджетний процес і міжбюджетні відносини на рівні місцевих бюджетів району. Матеріали Навчальної програми з застосування положень Бюджетного кодексу України. Київ: ПЕФР. -2003. [http://www.sefr.kіev.ua]
76. Огляд та прогноз податкових надходжень України (№1) // Матеріали Інституту економічних досліджень та політичних консультацій http://kupypresіdenta.com/іer/tro_01_may_05_ua.pdf
77. Огляд та прогноз податкових надходжень України (№2) // Матеріали Інституту економічних досліджень та політичних консультацій http://kupypresіdenta.com/іer/tro_02_oct_05_ua.pdf
78. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – 2-ге вид., перер. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.
79. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2003.—528 с.
80. Основи економічної теорії: політекономічний аспект.// За ред. Г.Н.Климко. К.:Знання, 1997. – 743 с.
81. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2002. -495 с.
82. Пирожков С.І., Сухоруков А.І., Григоренко О.Я. Фінансова політика в Україні та Російській Федерації: порівняння, досвід, проблеми: Монографія. (за ред. А.І.Сухорукова). –К.: НІУРВ, 2000.
83. Правова відповідальність за порушення бюджетного законодавства: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / І.А. Сікорська; Держ. податк. адмін. України, Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 210 с. — укp.
84. Правові засади формування місцевих бюджетів: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Л.О. Нікітіна; Держ. податк. адмін. України, Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 18 с. — укp.
85. Правові засади формування місцевих бюджетів: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Л.О. Нікітіна; Держ. податк. адмін. України, Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 207 с. — укp.
86. Предборський В.А. Фінансове право. К: „Правові джерела”, 1998. -319 с.
87. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 312 с.
88. Романів М.В. Роль Міністерства фінансів у забезпеченні контролю за рухом фінансових ресурсів держави // Фінанси України. – 1998. – № 9. – С.46-48.
89. Сивульська Н.М. Аналіз виконання бюджетів місцевих органів самоврядування // Тернопільська академія народного господарства. Наукові записки: Зб. наук. праць кафедри економічного аналізу. - Випуск 9. – Тернопіль: Економічна думка. – 2001. – С.193-194.
90. Сивульська Н.М. Бюджетний процес в Україні та його особливості // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. - Випуск 174. – Т. 2. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2003. – С.477-483.
91. Сивульська Н.М. Вдосконалення доходної частини бюджетів місцевого самоврядування // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. - Випуск 65. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2000. – С.74-78.
92. Словник сучасної економіки Макміллана / Пер з англ. – К.: “АртЕк”, 2000. -630 с.
93. Стратегія економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 роки "Шляхом європейської інтеграції" / Авт. Колектив: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін. –К.:ІВЦ Держкомстату України, 2004. –416 с.
94. Стратегія економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 роки "Шляхом європейської інтеграції" / Авт. Колектив: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін. –К.:ІВЦ Держкомстату України, 2004. –416 с.
95. Финансы / В.М.Родионова, Ю.Я.Вавилов, Л.И.Гончаренко и др. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 432 с.
96. Финансы. Учебник / Под ред. проф. В.В. Ковалева. – М.: ПБОЮЛ М.А.Захарова, 2001. – 640 с.
97. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.А.Дробозиной. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 527 с.
98. Шарль Бланкарт. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки / За наук. ред. В.М.Федосова. – К.: Либідь, 2000. – 654 с.
99. Шері Е. Емблі. Головна контрольна служба Сполучених Штатів: короткий огляд / Фонд ”Україна-США”. Програма сприяння парламентові України, 1995. – 14 с.
100. Щербина І.Ф. Пропозиції по законодавчому врегулюванню у Бюджетному Кодексі України процедури надання інвестиційних субвенцій. ПЕФР: РМБ, 2004 р.
101. Юрій С.І. Концептуальні засади сутності бюджету // Фінанси України. -2001. -№ 10.
102. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 1999. -429 с.
103. Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора: Основы теории государственных финансов: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 1996. -319 с.
Заказ Заказать Купить «Бюджетна політика України у сфері доходів: стан та напрямки розвитку»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Державний бюджет і бюджетна політика
  • Бюджетна політика в сфері доходів держави
  • Особливості формування та використання бюджету України
  • Державний бюджет та бюджетна система
  • Державний бюджет та бюджетна система
  • СУЧАСНИЙ СТАН ЗОВНІШНЬЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
  • БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
  • Бюджетна політика України у сфері доходів: стан та напрямки розвитку
  • Бюджетний дефіцит як фактор інфляції
  • Бюджетна політика України у сфері доходів:
Cгенерировано за 0.030703 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів