Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Міжнародні повітряні перевезення в міжнародному приватному праві » (ID:19712)

| Размер: 142 кб. | Объем: 121 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 29.12.2006 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Становлення та розвиток системи регулювання міжнародних повітряних перевезень в міжнародному приватному праві 9
1.1. Джерела регулювання міжнародних повітряних перевезень в міжнародному приватному праві 9
1.2. Органи регулювання міжнародних повітряних перевезень та принципи міжнародного повітряного права 27
Розділ 2. Дослідження правових аспектів лібералізації міжнародних повітряних перевезень в міжнародному приватному праві 39
2.1. Сутність та сучасні тенденції лібералізації повітряних перевезень в міжнародному приватному праві 39
2.2. Аналіз правових механізмів лібералізації міжнародних повітряних перевезень в міжнародному приватному праві 56
Розділ 3. Договірно-правова практика України у сфері міжнародних повітряних перевезень 77
3.1 Сучасна позиція України щодо регулювання міжнародних повітряних перевезень 77
3.3. Перспективи розвитку договірно-правової бази та законодавства в галузі повітряних перевезень в контексті інтеграції України в європейський простір 85
Висновки 106
Список використаної літератури 111

Литература1. Актуальные вопросы международного воздушного права. – Под ред. А.С. Пирадова. – М.: Международные отношения, 1973. – 200с.
2. Волков М.М. Основные принципы правового регулирования деятельности гражданской авиации: Учебн. пособ. – Л., 1972. – 33с.
3. Грязнов В.С. Некоторые тенденции международно-правового регулирования воздушного транспорта // Московский журнал международного права. – 1996. – № 1. – С. 113-140.
4. Дахно І.І. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. — 2-ге вид., стереотип. — К.: МАУП, 2004. — 312 с.
5. Договір повітряного чартеру у міжнародному приватному праві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / І.А. Діковська; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2002. — 19 с. — укp.
6. Документи Державного департаменту авіаційного транспорту.
7. Закон України „Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації” від 20 лютого 2003 року N 545-IV // Відомості Верховної Ради. -2003. -№17, ст.140.
8. Закон України „Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” // Офіційний вісник України. – 2004. - №15. – С. 1028.
9. Закон України „Про міжнародне приватне право” від 23 червня 2005 року N 2709-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 32, ст.422.
10. Закон України „Про транспорт” від 10 листопада 1994 року N 232/94-ВР. // Відомості Верховної Ради України. -1994. -№51.
11. Керівництво по встановленню тарифів міжнародних авіаперевізників. Вид. ІКАО з питань повітряного транспорту (документ № 9664).
12. Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. // Офіційний вісник України. -2004. -№ 40. -Стор. 195, стаття 2667.
13. Костроміна Є.В. Економіка авіакомпанії в умовах ринку. – М.: НОУ ВКШ Авіабізнес, 1998. – 209 с.
14. Малеев Ю.Н. Международное воздушное право: Вопросы теории и практики. – М.: Международные отношения, 1986. – 240с.
15. Матеріали офіційного серверу Укравіатрансу - http://www.ukraviatrans.gov.ua
16. Международное воздушное право: В 2т. / А.П. Мовчан, Ю.Н.Малеев, В.Д. Бордунов и др. – М.: Наука, 1980. – Т.1. – 351с.
17. Меморандум про принципи взаємодії та співробітництва в галузі цивільної авіації від 3.11. 1995 року. – http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&user=cy1995.
18. Мир гражданской авиации 2001-2004. Международная организация гражданской авиации. 2004. – 145 с.
19. Митний кодекс України від 11.07.2002 № 92-IV.
20. Міжнародне приватне право: В 2 т. – Відп. редактори та упорядники А. Довгерт, В. Крохмаль. – К.: „Port Royal”, 2000. – Т.2: Двосторонні економічні договори України – 1317с.
21. Міжнародне приватне право: Навч. посібник / За ред. В. М. Гайворонського, В. П. Жушмана – К.: Юрін-ком Інтер, 2005. — 368 с.
22. Наказ „Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на право експлуатації міжнародної повітряної лінії” // Офіційний вісник України. – 1999. – №6. – С. 215.
23. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.
24. Обґрунтування перспектив розвитку авіації загального призначення в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.04 / І.Є. Максютенко / Нац. авіац. ун-т. — К., 2000. — 19 с. — укp.
25. Павлишин О.Я. Правові особливості двосторонніх угод про повітряне сполучення (на практиці України)// Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – 2000. - № 23 (ч. 1) - С. 86-94.
26. Повітряний кодекс України від 4 травня 1993 року N 3167-XII // Відомості Верховної Ради України від 22.06.1993 - 1993 р., № 25, стаття 274 (В редакції Закону N 3509-IV від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 33, ст.283).
27. Правові аспекти лібералізації міжнародних повітряних перевезень: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Я.О. Добідовська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 21 с. — укp.
28. Світ цивільної авіації. Циркуляр 236. - Монреаль: ІКАО,1996.- 131 с.
29. Світ цивільної авіації. Циркуляр 244. - Монреаль: ІКАО,1995.-246 с.
30. Соглашение о гражданской авиации и использовании воздушного пространства // Московский журнал международного права. – 1993. – № 4. – С. 131-135.
31. Угода між Урядом України та Урядом Канади про повітряний транспорт, 27.01.1999, №4-2/37-421 від 09.04.1999. – архів МЗС.
32. Угода між Урядом України та Урядом Королівства Бельгія про повітряне сполучення, 20.05.1996, №12/37-1254 від 19.11.1996. – архів МЗС.
33. Угода між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про повітряне сполучення. 07.07.1993, ДПУ 540 від 10.09.1993. – архів МЗС.
34. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Болгарія про повітряне сполучення, 08.12.1994, ДПУ /1438 від 23.01.1995. – архів МЗС.
35. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр про повітряне сполучення, 21.02.2000. – архів МЗС.
36. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Куба про повітряне сполучення, 20.05.1995, №12/37-504 від 22.06.1995. – архів МЗС.
37. Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про повітряний транспорт, 05.06.2000. – архів МЗС.
38. Угода між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про повітряне сполучення, 27.11.1996, №4-2/37-221 від 25.02.1999. – архів МЗС.
39. Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія про повітряне сполучення від 13.12.1996. – архів МЗС.
40. Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про повітряне сполучення, 10.06.1993, ДПУ/834 від 16.12.1993. – архів МЗС.
41. Угода між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про повітряне сполучення, 05.06.1995, №12/37-168 від 07.02.1996. – архів МЗС.
42. Угода між Урядом України та Урядом Французької Республіки про повітряне сполучення, 03.05.1994, ДПУ/1439 від 23.01.1995. – архів МЗС.
43. Угода про використання повітряного простору від 15.05.1992, №2418/2003. – http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
44. Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами та Україною // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. – № 8.
45. Юлдашев О. Х. Міжнародне приватне право: Теоретичні та прикладні аспекти. — К.: МАУП, 2004. — 576 с.
46. AFCAC. recommendation S5-16, 1977.
47. AFCAC. recommendation S5-18, 1979.
48. AFCAC. recommendation S6-15, 1979.
49. COM(2004) 74 final (09.02.2004 (not published yet in OJ)).
50. COM(2004) 8 final – 2003/0044(COD) (09.01.2004 (not published yet in OJ)).
51. Commission Regulation (EEC) No 2671/88, OJ L 066, 10/03/1989 P. 0039.
52. Commission Regulation (EEC) No 2672/88, OJ L 239, 30/08/1988 P. 0013.
53. Commission Regulation (EEC) No 84/91, OJ L 010, 15/01/1991 P. 0014.
54. Council Decision 87/602/EEC, OJ L 374, 31/12/1987 P. 0019.
55. Council Directive 64/221/EEC, OJ L 056, 04/04/1964 P. 0850 – 0857.
56. Council Directive 87/601/EEC, OJ L 374, 31/12/1987 P. 0012 – 0018.
57. Council Regulation (EEC) No 2299/89, OJ L 220, 29/07/1989 P. 0001 – 0007.
58. Council Regulation (EEC) No 2342/90, OJ L 217, 11/08/1990 P. 0001 – 0007.
59. Council Regulation (EEC) No 2343/90, OJ L 217, 11/08/1990 P. 0008 – 0014.
60. Council Regulation (EEC) No 2344/90, OJ L 217, 11/08/1990 Р. 0015 – 0015.
61. Council Regulation (EEC) No 2407/92, OJ L 240, 24/08/1992 P. 0001 – 0007.
62. Council Regulation (EEC) No 2408/92, OJ L 240, 24/08/1992 P. 0008 – 0014.
63. Council Regulation (EEC) No 294/91, OJ L 036, 08/02/1991 P. 0001 – 0004.
64. Council Regulation (EEC) No 3975/87, OJ L 374, 31/12/1987 P. 0001 – 0008.
65. E/ECA/TCD/55.
66. ECAC. Doc. 7977, annex 3, 1959.
67. ECAC/int.S/17, annex 3, 1989.
68. ICAO. Circular. 274.
69. ICAO. Circular. 275.
70. ICAO. Circular. 279.
71. ICAO. Doc. 7278, C/841.
72. ICAO. Doc. 7417, A7-15.
73. ICAO. Doc. 7500. 1944.
74. ICAO. Doc. 9199, SATC (1977).
75. ICAO. Doc. 9440.
76. ICAO. Doc. 9587.
77. ICAO. Doc. 9770.
78. ICAO. Doc. ATConf/5-WP/100, 24/03/2003.
79. ICAO. Doc. ATConf/5-WP/106, 26/03/2003.
80. ICAO. Doc. ATConf/5-WP/19, 06/03/2003.
81. ICAO. Doc. ATConf/5-WP/21, 03/03/2003.
82. ICAO. Doc. ATConf/5-WP/30, 02/12/2002.
83. ICAO. Doc. ATConf/5-WP/4, 30/09/2002.
84. ICAO. Doc. ATConf/5-WP/5, 28/03/2003.
85. ICAO. Doc. ATConf/5-WP/50, 05/02/2003.
86. ICAO. Doc. ATConf/5-WP/60, 25/02/2003.
87. ICAO. Doc. ATConf/5-WP/61, 28/02/2003.
88. ICAO. Doc. ATConf/5-WP/68, 28/02/2003.
89. ICAO. Doc. ATConf/5-WP/69, 28/02/2003.
90. ICAO. Doc. ATConf/5-WP/8, 17/09/2002.
91. ICAO. Doc. ATConf/5-WP/81, 04/03/2003.
92. ICAO. Doc. ATConf/5-WP/9, 27/09/2002.
93. ICAO. Doc. ATConf/5-WP/99, 24/03/2003.
94. Judgment of 21 September 1999 in case C-307/97. ECR 1999 Page I-06161.
95. Judgment of 31 March 1971 in case 22-70. ECR 1971 Page 00263.
96. Judgment of 5 November 2002 in case С-466-98, ECR 2002 P. I-09427.
97. Judgment of 5 November 2002 in case С-467-98, ECR 2002 Page I-09427.
98. Judgment of 5 November 2002 in case С-468-98, ECR 2002 Page I-09427.
99. Judgment of 5 November 2002 in case С-471-98, ECR 2002 Page I-09427.
100. Judgment of 5 November 2002 in case С-472-98, ECR 2002 Page I-09427.
101. Judgment of 5 November 2002 in case С-475-98, ECR 2002 Page I-09427.
102. Judgment of 5 November 2002 in case С-476-98, ECR 2002 Page I-09427.
103. Mendes de Leon P. Air transport law and policy in the 1990s: controlling the Boom. – Leiden, 1991. – 160p.
104. P. Shearman, “Airline Marketing Course”, IATA, Geneva 1996.
105. Panorama - In-flight Magazine for Ukraine International Airlines, #2, 2003.
106. PICAO. Doc. 4014, A1-EC/1/Reissue of doc. 2866-AT/169 (Proceedings of the air transport committee, multilateral agreement on commercial rights in international civil air transport), 40p.
107. Reservations Services Manual, 17th Edition, IATA 2001.
108. Revenue Management Workshop, RTS for Ukraine International Airlines, 19 April 2001.
109. Revenue Management, IATA Learning Center, Kiev, 11-13 October 2000.
110. Scapel Paul Traité théorique et pratique sur les transports par mer-terre-air-. – Paris, 1958. – 288p.
111. Treaty establishing the European Community, OJ C 325, 24/12/2002.
112. UNTACDA Doc. 90/SCC/6.
113. www.sice.oas.org/trade/junac/Decisions/DEC297e.asp
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Методи правового регулювання у міжнародному приватному праві
  • Методи правового регулювання у міжнародному приватному праві
  • Колізійні проблеми розірвання шлюбу
  • Поняття та передумови колізії в міжнародному приватному праві
  • Особливості правового регулювання повітряних перевезень в межах Європейського союзу
  • Транспортне забезпечення зовнішньої торгівлі
  • Організація перевезення вантажів
  • Організація перевезення вантажів
  • Колізійні питання відносин власності з іноземним елементом в законодавстві України
  • Колізійні питання відносин власності з іноземним елементом в законодавстві України
Cгенерировано за 0.099609 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів