Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Фінансові методи реалізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств» (ID:18528)

| Размер: 136 кб. | Объем: 124 стр. | Стоимость: 200 грн. | Добавлена: 27.07.2007 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3 Розділ 1. Організаційно-економічні основи реалізації ЗЕД 6 1.1. Система організаційних заходів здійснення ЗЕД 6 1.2. Сутність комплексу економічних аспектів реалізації ЗЕД 20 1.3. Практика організації та регулювання зовнішньо-економічних зв’язків в економічно розвинутих країнах 27 Розділ ІІ Сучасна практика фінансування ЗЕД 34 2.1. Фінансування операційної діяльності суб’єктів господарювання 34 2.2. Особливості фінансування фінансової та інвестиційної діяльності суб’єктів ЗЕД 39 2.3. Специфіка оподаткування ЗЕД операцій суб’єктів господарської діяльності України 60 Розділ ІІІ. Удосконалення фінансового механізму реалізації ЗЕД 74 3.1. Управління ризиками ЗЕД 74 3.2. Методи оптимізації грошових потоків за ЗЕД операціями 80 ВИСНОВКИ 95 Список використаної літератури 100 Додатки 108 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон України від 19.03.96 № 93/96-ВР Про режим іноземного інвестування . 2. Закон України від 18.09.91 № 1560-ХП Про інвестиційну діяльність . 3. Закон України від 10.09.91 № 1540а-ХП Про захист іноземних інвестицій на Україні . 4. Закон України від 16.07.99 № 991-XIV Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків . 5. Закон України від 20.12.01 № 2899-ІІІ Про внесення змін до деяких законів України з метою усунення випадків ухилення окремих підприємств, створених за участю іноземних інвесторів, від сплати податків, зборів (обов язкових платежів) . 6. Закон України від 04.10.01 № 2744-Ш Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування . 7. Закон України від 18.11.03 № 1251-IV Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Шостки Сумської області . 8. Закон України від 18.11.03 № 1250-IV Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області . 9. Закон України від 21.12.00 № 2189-Ш Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону Порт Крим в Автономній Республіці Крим . 10. Закон України від 05.04.01 № 2354-ІІІ Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області . 11. Закон України від 13.07.00 № 1909-ІІІ Про спеціальну економічну зону Миколаїв . 12. 3акон України від 11.05.00 № 1714-Ш Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова . 13. Закон України від 23.03.00 № 1605-ПІ Про спеціальну економічну зону Рені . 14. Закон України від 15.07.99 № 970-XTV Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області . 15. 3акон України від 14.09.99 №1039- XIV Про угоди про розподіл продукції . 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.03 № 704 Про внесення змін до Типового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні . 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.99 № 1199 Про затвердження Типового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні . 18. Лист Державної митної служби України від 11.01.2001 p. N 15/3-072-ЕП Щодо застосування деяких норм законодавства України про інвестиційну діяльність . 19. Лист Міністерства юстиції України від 30.12.03 № 20-91-1061 Щодо права підприємства з іноземними інвестиціями - платника податку на додану вартість на надання податкового векселя при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України . 20. Андрійчук В. Націлена на подолання структурної кризи: Стратегічні засади та напрями формування ефективної зовнішньоекономічної політики України //Політика і час. – 1999. - № 1. – С.21-29. 21. Ашурков О. Щодо питання ефективності правового регулювання зовнішньоекономічних договорів //Юрид. вісн. України. – 1998. – 8-14 січ. (№ 2). – (Інформ.-правовий банк. – С. 31-32.) 22. Белов А. Альтернативные способы разрешения внешнеэкономических споров //Право и экономика. – 1998. – № 6. – С. 74-81. 23. Белявцев М.И., Воробьев В.Н. Некоторые вопросы организации заключения внешнеэкономических контрактов //Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: регион. аспект: Сб. науч. тр. – Донецк, 1998. С. 82-85. 24. Бєляцький С. Міжнародний економічний взаємозв’язок і взаємозалежність: проблеми, тенденції // Економіка України. – 2004. - № 9. – С. 78-83. 25. Богун В Правової аспекти здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Право України. – 1998. - № 4. – С. 62-66. 26. Бойко Л. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності //Трибуна. – 2003. - № 5. – С. 33-35. 27. Брагина Е., Гумен Р. Иностранный частный капитал: //Свобод. мысль. – 2006. - № 9. – С. 61-75. 28. Будкин и др. Украина и ЕС: либерализация сотрудничества // Політ. думка. – 2005. – № 2-3. – С. 27-39. 29. Бутаєва Р. Основні тенденції міжнародної співпраці України //Моніторинг інвестиц. діяльності в Україні. – 1998. - № 1. – С. 70-73. 30. Важке становлення: Аналіт. огляд зовнішньоекон. зв’язків України //Діловий вісн.. – 2004. – № 3. – С. 9-10. 31. Від хаосу до осмислених дій: З міжнар. семінару «Україна – входження у світове господарство» //Політика і час. – 2004. – № 7. – С. 21-26. 32. Внешнеэкономическая деятельность: [Сб. науч. тр.] / [Макогон Ю.В., Фомичева Н.В., Кравченко В.А. и др.] Донец. гос. ун-т [Под общ. ред. Макогона Ю.В.]. – Донецк: Регион, 1998. – 291 с. 33. Гніденко Т.В. Стратегічні напрямки розвитку зовнішньоекономічної діяльності України // Економічні проблеми невиробничої сфери: Зб. наук. пр. – К., 1998. – С. 12-15. 34. Голуб В.М. та ін. Макроекономічні проблеми зовнішньоекономічної діяльності України / Голуб В.М., Найден М.В., Шурміль В.В. // Соціально-психологічні, економічні та виробничі аспекти сучасної економіки і освіти: Матеріали наук.-практ. конф. ЧДІЕУ, 1998 р. – Чернігів, 1998. – Вип. 2. – С. 15-16. 35. Гончарук А.И. «Среди членов Кабинета Министров я самый молодой»: [Беседа с министром внеш. экон. связей и торговли] //Бизнес. – 1999. – 19 апр. – С. 16-17. 36. Грицюк Е.О. Основні форми зовнішньоекономічної діяльності та їх застосування в Україні //Чернівец. ун-т. Наук. вісн. Сер. Правознавство: Зб. наук. пр. – Чернівці, 1997. – Вип. 10: Економіка. – С. 25-29. 37. Гумилевский А. Вопросы разграничения полномочий в регулировании внешнеэкономических связей: [Опыт зарубеж. федераций] // Внеш. торговля. – 2005. - № 2-3. – С. 29-34. 38. Даниленко Н.Б., Стецюк П.I. Основні напрямки підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ. – 1998. - № 2. 39. Дацків Р.М. Геоекономічні інтереси України та транскордонне співробітництво // Зовнішня торгівля: проблеми та перспективи: Зб. наук. пр. – К., 1998. – Вип. 2. – С. 141-150. 40. Дементьев И. Интеграция Украины в мировую экономику // Деловая жизнь. – 2005. - № 3-4. – С. 4-6. 41. Джурук В. Про деякі проблеми правового врегулювання зовнішньоекономічних господарських відносин //Зб. рішень та арбітраж. практики Вищого арбітраж. суду України. – 1997. - № 2. – С. 212. 42. Дідківський М.І., Дідківська Л.І. Зовнішньоекономічна політика держави: основні цілі та інструменти // Київ. ун-т. Вісник. Сер. Економіка. – К., 2006. – Вип. 36. – С. 117-126. 43. Загнітко О. Проблеми правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності // Право України. – 1997. - № 7. – С. 94-97. 44. Захід і Україна: економічна допомога та співробітництво // Політ. думка. – 2006. - № 1. 45. Калашников А.П. Внешнеэкономическая политика Украины: Просчёты и проблемы // Финансовый Киев. – 2004. – 20 июня. – С.6. 46. Кандыба А.Н. Внешнеэкономическая деятельность: организация, экономика. информация и маркетинг. – К.: Урожай, 2004. – 191 с. 47. Карпик Т.Я. Інтеграція України в європейський економічний простір //Формування економічних відносин в умовах ринку: Зб. наук. пр. – Тернопіль, 1997. – Вип. 1. – С. 27. 48. Климко Г.Н. та ін. Міжнародні економічні інтереси України: проблеми формування, захисту і реалізації / Климко Г.Н., Рум’янцев А.П., Дідківський М.І. // Національно-державні економічні інтереси: історія, методологія і теорія дослідження, механізм реалізації: Респ. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2006 р.: Доп., тези, повідомл. – К.. 2007. – С. 34-38. 49. Книш М.М. Сучасні соціально-економічні процеси в Латинській Америці і напрями співпраці з Україною // Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми: Зб. наук. пр.: За матеріалами доп. міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 1998. – Ч.1. – С. 163-168. 50. Кобець О. Економіка – найвища політика: [Україна на міжнар. арені] // Укр. слово. – 2005. 51. Козменко В.М. Середовище міжнародних економічних відносин як система внутрішніх і зовнішніх факторів //Чернівец. ун-т. Наук. вісн. Сер. Правознавство: Зб. наук. пр. – Чернівці, 1997. – Вип. 10: Економіка. 52. Кокоть В. Пріоритети зовнішньоекономічних зв‘язків України // Закон і бізнес. – 2006. – 7 лют. – С. 2. 53. Колісниченко М.В., Фурдичко Л.Є. Проблеми зовнішньоекономічної стратегії та управління ЗЕД //Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми: Зб. наук. пр.: За матеріалами доп. міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 1998. – Ч.3. – С. 303-305. 54. Коломицев В.П. Проблеми зовнішньоекономічного співробітництва України з країнами Європейського союзу // Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. пр. з пробл. торгівлі і громад. харчування. – Донецьк, 1997. – С. 13-14. 55. Коломойцев В.Е. Аналітична оцінка та розвиток зовнішньоекономічних зв’язків України / [Голова редкол. В.М. Гончаров]. – Луганськ: Вид-во Східноукр. держ. ун-ту, 1997. – 26 с. 56. Концепція зовнішньоекономічної політики України // Финансовый Киев. – 2004. - 5 июня. 57. Копп Э.Ю. Развитие внешнеэкономических связей в Украине // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: регион. аспект: Сб. науч. тр. – Донецк, 1998. – С. 207-210. 58. Кормнов Ю. Оценка эффективности проектов внешнеэкономического сотрудничества // Экономист. – 2005. - № 7. – С. 64-71. 59. Костюк Т.Й., Костюк В.А. Проблеми регулювання зовнішньо- економічної діяльності в Україні // Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. пр. з пробл. торгівлі і громад. харчування. – Донецьк, 1997. – С. 16-18. 60. Котик Л. Особливості правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Регіон. економіка. – 1997. - № 2. – С. 142-148. 61. Кухарская Н. Региональные тенденции внешнеэкономических связей Украины // Бизнес Информ. – 1997. - № 2. – С. 23-26. 62. Літкевич В.С. Деякі аспекти правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Вісн. міжнар. відносин. – К., 2003. – Вип. 1. – С. 89-91. 63. Макогон Ю.В. Влияние субъектов внешнеэкономической деятельности на экономическую безопасность Украины //Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: регион. аспект: Сб. науч. тр. – Донецк, 1998. – С. 5-8. 64. Мануйленко А. Україна та проблеми інтеграції // Воля і Батьківщина. – 2006. - № 4. – С. 7-9. 65. Марусик Я. Європейська інтеграція і Україна // Укр. слово. – 1999. – 13 трав. – С.8. 66. Николишин Ю. Геоекономічна орієнтація України // Соціально-економічні дослідження в перехідний період: Щорічник наук. пр. – Львів, 2006. – С. 297-302. 67. Новицький В. Актуальні проблеми розвитку міжнародних коопераційних зв’язків України // Економіка України. – 2003. - № 4. – С. 48-56. 68. Новицький В. Формування відкритої економіки України: геоекономічні орієнтири //Економіка України. – 2006. - № 5. – С. 25-33. 69. Онищенко В.П., Близнюк В.П. Концепція державної довгострокової зовнішньоекономічної та маркетингової політики //Зовнішня торгівля: проблеми та перспективи: Зб. наук. пр. – К., 1998. – Вип. 2. – С. 9-14. 70. Онищенко В.Сучасні проблеми зовнішньоекономічної політики України // Економіка України. – 2006. - № 2. – С. 14-23. 71. Орлик О.В. Формування сучасного механізму зовнішньоекономічної діяльності // Аграр. вісн. Причорномор’я: Зб. наук. пр. – Одеса, 1998. – Вип. 1: Екон. науки. – С. 14-19. 72. Панфілова Т., Меркотан К. Проблеми регіональної та міжрегіональної економічної інтеграції: [Світ. економіка] // Економіст. – 1998. - № 7-9. – С. 50-53. 73. Писаренко С.М. Зарубіжний досвід управління зовнішньоекономічною діяльністю // Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми: Зб. наук. пр.: За матеріалами доп. міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 1998. – Ч. 3. – С. 268-272. 74. Полікарпов І та ін. Європейський союз і Україна / Полікарпов І., Яцишин Б., Доманцевич Н. // Львів. комерц. акад. Вісник. – Львів, 1998. – Т.2, Ч. 2-3. – С. 132-137. 75. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності // Право України. – 2003. - № 4. – С. 21-23. 76. Проданова Л.В. Проблеми інтегрування України до світового господарства // Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. пр. з пробл. торгівлі і громад. харчування. – Донецьк, 1998. 77. Савчук О.В. Про деякі тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України і необхідність її регулювання Національно-державні економічні інтереси: історія, методологія і теорія дослідження, механізм реалізації: Респ. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2006 р.: Доп., тези, повідомл. – К.. 2007. – С. 95-97. 78. Сєкаров О. Зовнішньоекономічна політика та питання інтеграції України у світове господарство // Розбудова держави. – 2004. - № 4. – С. 8-13. 79. Сіденко В. Зовнішньоекономічні відносини України: проблеми реформування // Вісн. НАН України. – 2006. - № 11-12. – С. 20-26. 80. Сонюк В. Нові аспекти зовнішньоекономічної діяльності // Закон і бізнес. – 2005. – 22 берез. – С.15. 81. Турбан Г.В. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб. Пособие . - Мн.: Выш. Шк., 2002. - 207с. 82. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. Посібник /Під заг. Ред. А.І.Кредісова. - К., 2002. 83. Хойер В. Как делать бизнес в Европе: Вступ. Слово Ю. В. Пискунова . - М.: Прогресс, 1992. - 253с. 84. Шмиттгофт К.М. Экспорт: Право практика международной торговли / Пер. с англ. - М..: Юрид. Лит., 2003. - 512с. 85. Экономика внешних связей: Учебник для предпринимателя / Под ред. Доц. А.С.Булатова. _ М.: Издательство БЕК, 2005. - 704с.
Дополнительная информация2056
Заказ Заказать Купить «Фінансові методи реалізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Зовнишня дияльнисть пидприемств
 • Фінанси зовнішньоекономічної діяльності
 • Фінанси зовнішньоекономічної діяльності
 • Зовнішньоекономічна діяльність в Україні
 • Аналіз ефективності здійснення імпортних операцій
 • Аналіз ефективності здійснення імпортних операцій
 • Державне регулювання зовнішньої діяльності підприємств України
 • Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємства
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств України
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств України
 • Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Cгенерировано за 0.132304 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів