Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Комп'ютерні технології та їх використання у навчальному процесі» (ID:14826)

| Размер: 65 кб. | Объем: 58 стр. | Стоимость: 75 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 2 Розділ 1. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 5 1.1 Історія розвитку педагогічних технологій, як напряму педагогічних знань 5 1.2 Система педагогічних технологій 17 1.3 Комп’ютерні технології та їх використання у навчальному процесі…………………………………...28 Висновки до розділу…………………………………....34 Розділ 2. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 36 2.1 Сучасні комп’ютерні технології вивчення іноземної мови 36 2.2 Аналіз рівня готовності студентів і вчителів до впровадження комп’ютерних технологій 42 2.3 Педагогічні умови ефективного впровадження комп’ютерних технологій в навчальний процес 48 Висновки до розділу…………………………………....50 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 54 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Абасов З.А. Підручник як суб'єкт педагогічної технології // Школьные технологии. – 2001. – № 2. – С. 39-44. 2. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. – М: Педагогика, 1989. – 192 с. 3. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.: Высш.шк., 1995. – 212 с. 4. Бершадский М. Е., Гузеев В. В. Дидактические и психологические основания образовательной технологии. – М.: Педагогический поиск, 2003. – 256 с. 5. Гевал П. Використання компютера на уроках різних типів // Директор школи. – 2000. – № 37. – С. 5. 6. Голицина И.Н. Эффективное управление учебной деятельностью с помощью компьютерных информационных технологий. – М.: Инфо, 2004. – 98 с. 7. Гуржій А. Інформатизація освіти і проблеми створення комп’ютерних програмно педагогічних засобів навчання // Освіта України. – 2003. – № 23. – С. 7-10. 8. Гуревич Р.С. Педагогічні технології: сутність і структура // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: Київ-Вінниця. – 2002. – С. 35-41. 9. Зевина Л. В. Образовательные технологии и технологическая культура учителя // Школьные технологии. – 2002. – №5. – С. 62-67. 10. Запрудский Н. И. Современные школьные технологии: Пособие для учителя. – Мн.: Сэр-Вит, 2003. – 288 с. 11. Інформатизація – пріоритетний напрямок реформування освітньої галузі // Педагогічна газета. – 1999. – № 3. – С. 4-5. 12. Карп С., Кохан О. Електронні навчально-методичні комплекси у навчальному процесі середньої школи // Освіта. – 2003. – № 47. – С. 11. 13. Кашлев С. С. Современные технологии педагогического процесса: Пособие для педагогов. – Минск.: изд-во Минского университета, 2001. – 95 с. 14. Кларин М.В. Технологические модели обучения // Школьные технологии. – 2003. – № 6. – С. 3-22. 15. Компъютерное образование с позиций системно-деятельностного подхода // Педагогика. – 2004. – №2. – С. 3-10. 16. Компютерно-інформаційні і комунікаційні технології у навчальному процесі середньої та вищої школи // Освіта. – 2003. – № 34. – С. 1-7. 17. Колеченко А. К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для преподавателей. – СПб.: КАРО, 2002. – 368 с. 18. Лавринець В. Комп’ютерні технології. Впровадження в навчальний процесс // Освіта. – 2002. – № 20. – 27 березня. – С. 10. 19. Левшин М. Позитиви та негативи комп’ютеризації освіти // Директор школи. – 2002. – № 3. – С. 30-35. 20. Назарова Т.С. Педагогическая технология: новый этап эволюции? // Педагогика. – 1997. – №3. – С. 20-23. 21. Мадзігон В. Ключові проблеми інформатизації освіти // Педагогічна газета. – 2001. – № 6. – С. 1-2. 22. Матвієнко П. Орієнтир на освітні технології // Початкова школа. – 2000. – № 1. – С. 3-4. 23. Мельничук О. Впровадження мережевих технологій в школі // Рідна школа. – 2000. – № 10. – С. 34-35. 24. Михайлова Н.Н., Семенова О.А. Комплексній подход к применению педагогических технологий: Учебно-практ.пособие. – М.: ИРПО, 2001. – 132 с. 25. Мунтьян Т. Використання комп’ютерної техніки в навчально – виховному процесі // Директор школи. – 2004. – № 5. – С. 27-28. 26. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е. С. Полат. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 136 с. 27. Орлов П., Луганський О. Інформаційні системи і технології в управлінні, освіті, бібліотечній справі. – Харків: ТОВ „Прометей-Прес”, 2003. – 291 с. 28. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін. / За ред. О.М. Пєхоти. – Київ: А.С.К., 2004. – 256 с. 29. Павленко О. Використання комп’ютерних технологій у пошуково – дослідній діяльності учнів // Рідна школа. – 2004. – № 1. – С. 42-44. 30. Пивоварова М. Информационные технологии в учебном процессе: возможности и опасности // Соціально-гуманитарные знания. – 2000. – № 5. – С. 129-140. 31. Пустовіт С. Деякі методичні проблеми впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес // Біологія і хімія в школі. – 2002. – № 3. – С. 11-12. 32. Прокопенко І.Ф. Євдокімов В.І. Теоретичні основи педагогічної технології. – Харків: Основа, 1995. – 105 с. 33. Сарана Т.П. Компьютерные программы в самообучении инстранным языкам. // Материалы международного симпозиума Новые технологии в образовании. – Черногория, 2002. 34. Селевко Г.К. Опыт системного исследования педагогических технологий // Школьные технологии. – 1997. – № 1. – С.11-34. 35. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. – М.: Педагогика, 1998. – 256 с. 36. Селевко Г.К. Технологический подход в образовании. / Школьные технологии. – 2004. – № 4. – С. 9-14. 37. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и эффективного управления УВП. – М.: НИИ школьных технологий, 2005. – 288 с. 38. Семенов А. Роль информационных технологий в общем среднем образовании // Информатика и образование. – 2001. – № 2. – С. 2-6. 39. Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и технологии обучения в средних специальных учебных заведениях: учеб.пособие для препод.сред.проф.образования. –М.: Мастерство, 2001. – 272 с. 40. Сибирская М.П. Профессиональное обучение: педагогические технологии: Учебное пособие, изд. 3-е, доп. и перераб. – М.: Изд. центр Академии профессионального образования, 2002. – 126 с. 41. Скакун В.А. Методическое пособие для преподавателей специальных и общетехнических предметов профессиональных учебных заведений. - М.: Изд. центр Академии профессионального образования, 2001. - 184с. 42. Скакун О. Н. Компъютерное обучение в педагогике // Школа. – 2003. – № 7. – С. 29-35. 43. Снопкова Е. И. Педагогические системы и технологии: практический аспект: Учеб. метод. пособие. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 80 с. 44. Суворова Л. С. Педагогические условия применения компьютерной технологии обучения в 9-11 классах современной школы (на примере обучения иностранному языку). – М.: Олимп, 1997. – 189 с. 45. Теплицький І. Комп’ютерне моделювання в системі шкільної освіти // Рідна школа. – 2003. – № 2. – С. 54-56. 46. Теплицький І. Компютерне моделювання в школі як засіб розвитку творчого мислення учнів // Рідна школа. – 2000. – № 9. – С. 63-65. 47. Трактуева С. Компъютеры в школе – программное обеспечение и методическая поддержка // Информатика и образование. – 1998. – № 5. – С. 13-25. 48. Трушина М.Н. Компьютер в обучении иностранному языку // Педагог. – 2000. – № 7. – С. 24-28. 49. Чернилевский Д.В., Филатов О.К. Инновационные подходы к организации обучения// Специалист. – 1997. – №2. – С. 21-22 № 4. – С. 26-28. №5. – С. 26-29. 50. Чумак А., Клименко В. Використання комп’ютерів у процесі трудового навчання учнів у школі // Рідна школа. – 2000. – № 10. – С. 36-38. 51. Чумакова М. С. Инновационная педагогика. – М.: Русь, 2003. – 212 с. 52. Шоломий К. Когнитивно-психологический подход к компъютерному обучению школьным предметам // Вопросы психологии. – 1999. – № 5. – С. 36-49. 53. Яругина Л.Н. Педагогика и новые технологии // Учитесь с нами. – 2002. – № 2. – С. 12-16. 54. Ясловская Е.П. Современные информационные технологи в обучении иностранным язикам // Школьник. – 2002. – № 8. – С. 12-15. 55. Язвінська Н. Новітні технології у програмному забезпеченні освіти // Маркетинг в Україні. – 2003. – № 3. – С. 49-51.
Дополнительная информация1460
Рік написання: 2006
Заказ Заказать Купить «Комп'ютерні технології та їх використання у навчальному процесі»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Сучасні комп'ютерні технології в діяльності менеджера + доклад
  • Комп’ютерні злочини. Програмісти, як суб’єкти комп’ютерних злочинів
  • Правові аспекти розпорядження правами на комп'ютерні програми
  • Інформаційні технології в дистанційному навчанні
  • Комп’ютерна техніка і математичні методи в спорті
  • Комп’ютерна злочинність
  • Інформаційні системи і технології на підприємстві
  • Система технологій (Варіант 6)
  • Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю
  • Інформаційне забезпечення фінансового аналізу
Cгенерировано за 0.141309 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів