Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Комп'ютерні технології та їх використання у навчальному процесі» (ID:14826)

| Размер: 65 кб. | Объем: 58 стр. | Стоимость: 75 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 2 Розділ 1. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 5 1.1 Історія розвитку педагогічних технологій, як напряму педагогічних знань 5 1.2 Система педагогічних технологій 17 1.3 Комп’ютерні технології та їх використання у навчальному процесі…………………………………...28 Висновки до розділу…………………………………....34 Розділ 2. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 36 2.1 Сучасні комп’ютерні технології вивчення іноземної мови 36 2.2 Аналіз рівня готовності студентів і вчителів до впровадження комп’ютерних технологій 42 2.3 Педагогічні умови ефективного впровадження комп’ютерних технологій в навчальний процес 48 Висновки до розділу…………………………………....50 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 54 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Абасов З.А. Підручник як суб'єкт педагогічної технології // Школьные технологии. – 2001. – № 2. – С. 39-44. 2. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. – М: Педагогика, 1989. – 192 с. 3. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.: Высш.шк., 1995. – 212 с. 4. Бершадский М. Е., Гузеев В. В. Дидактические и психологические основания образовательной технологии. – М.: Педагогический поиск, 2003. – 256 с. 5. Гевал П. Використання компютера на уроках різних типів // Директор школи. – 2000. – № 37. – С. 5. 6. Голицина И.Н. Эффективное управление учебной деятельностью с помощью компьютерных информационных технологий. – М.: Инфо, 2004. – 98 с. 7. Гуржій А. Інформатизація освіти і проблеми створення комп’ютерних програмно педагогічних засобів навчання // Освіта України. – 2003. – № 23. – С. 7-10. 8. Гуревич Р.С. Педагогічні технології: сутність і структура // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: Київ-Вінниця. – 2002. – С. 35-41. 9. Зевина Л. В. Образовательные технологии и технологическая культура учителя // Школьные технологии. – 2002. – №5. – С. 62-67. 10. Запрудский Н. И. Современные школьные технологии: Пособие для учителя. – Мн.: Сэр-Вит, 2003. – 288 с. 11. Інформатизація – пріоритетний напрямок реформування освітньої галузі // Педагогічна газета. – 1999. – № 3. – С. 4-5. 12. Карп С., Кохан О. Електронні навчально-методичні комплекси у навчальному процесі середньої школи // Освіта. – 2003. – № 47. – С. 11. 13. Кашлев С. С. Современные технологии педагогического процесса: Пособие для педагогов. – Минск.: изд-во Минского университета, 2001. – 95 с. 14. Кларин М.В. Технологические модели обучения // Школьные технологии. – 2003. – № 6. – С. 3-22. 15. Компъютерное образование с позиций системно-деятельностного подхода // Педагогика. – 2004. – №2. – С. 3-10. 16. Компютерно-інформаційні і комунікаційні технології у навчальному процесі середньої та вищої школи // Освіта. – 2003. – № 34. – С. 1-7. 17. Колеченко А. К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для преподавателей. – СПб.: КАРО, 2002. – 368 с. 18. Лавринець В. Комп’ютерні технології. Впровадження в навчальний процесс // Освіта. – 2002. – № 20. – 27 березня. – С. 10. 19. Левшин М. Позитиви та негативи комп’ютеризації освіти // Директор школи. – 2002. – № 3. – С. 30-35. 20. Назарова Т.С. Педагогическая технология: новый этап эволюции? // Педагогика. – 1997. – №3. – С. 20-23. 21. Мадзігон В. Ключові проблеми інформатизації освіти // Педагогічна газета. – 2001. – № 6. – С. 1-2. 22. Матвієнко П. Орієнтир на освітні технології // Початкова школа. – 2000. – № 1. – С. 3-4. 23. Мельничук О. Впровадження мережевих технологій в школі // Рідна школа. – 2000. – № 10. – С. 34-35. 24. Михайлова Н.Н., Семенова О.А. Комплексній подход к применению педагогических технологий: Учебно-практ.пособие. – М.: ИРПО, 2001. – 132 с. 25. Мунтьян Т. Використання комп’ютерної техніки в навчально – виховному процесі // Директор школи. – 2004. – № 5. – С. 27-28. 26. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е. С. Полат. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 136 с. 27. Орлов П., Луганський О. Інформаційні системи і технології в управлінні, освіті, бібліотечній справі. – Харків: ТОВ „Прометей-Прес”, 2003. – 291 с. 28. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін. / За ред. О.М. Пєхоти. – Київ: А.С.К., 2004. – 256 с. 29. Павленко О. Використання комп’ютерних технологій у пошуково – дослідній діяльності учнів // Рідна школа. – 2004. – № 1. – С. 42-44. 30. Пивоварова М. Информационные технологии в учебном процессе: возможности и опасности // Соціально-гуманитарные знания. – 2000. – № 5. – С. 129-140. 31. Пустовіт С. Деякі методичні проблеми впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес // Біологія і хімія в школі. – 2002. – № 3. – С. 11-12. 32. Прокопенко І.Ф. Євдокімов В.І. Теоретичні основи педагогічної технології. – Харків: Основа, 1995. – 105 с. 33. Сарана Т.П. Компьютерные программы в самообучении инстранным языкам. // Материалы международного симпозиума Новые технологии в образовании. – Черногория, 2002. 34. Селевко Г.К. Опыт системного исследования педагогических технологий // Школьные технологии. – 1997. – № 1. – С.11-34. 35. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. – М.: Педагогика, 1998. – 256 с. 36. Селевко Г.К. Технологический подход в образовании. / Школьные технологии. – 2004. – № 4. – С. 9-14. 37. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и эффективного управления УВП. – М.: НИИ школьных технологий, 2005. – 288 с. 38. Семенов А. Роль информационных технологий в общем среднем образовании // Информатика и образование. – 2001. – № 2. – С. 2-6. 39. Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и технологии обучения в средних специальных учебных заведениях: учеб.пособие для препод.сред.проф.образования. –М.: Мастерство, 2001. – 272 с. 40. Сибирская М.П. Профессиональное обучение: педагогические технологии: Учебное пособие, изд. 3-е, доп. и перераб. – М.: Изд. центр Академии профессионального образования, 2002. – 126 с. 41. Скакун В.А. Методическое пособие для преподавателей специальных и общетехнических предметов профессиональных учебных заведений. - М.: Изд. центр Академии профессионального образования, 2001. - 184с. 42. Скакун О. Н. Компъютерное обучение в педагогике // Школа. – 2003. – № 7. – С. 29-35. 43. Снопкова Е. И. Педагогические системы и технологии: практический аспект: Учеб. метод. пособие. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 80 с. 44. Суворова Л. С. Педагогические условия применения компьютерной технологии обучения в 9-11 классах современной школы (на примере обучения иностранному языку). – М.: Олимп, 1997. – 189 с. 45. Теплицький І. Комп’ютерне моделювання в системі шкільної освіти // Рідна школа. – 2003. – № 2. – С. 54-56. 46. Теплицький І. Компютерне моделювання в школі як засіб розвитку творчого мислення учнів // Рідна школа. – 2000. – № 9. – С. 63-65. 47. Трактуева С. Компъютеры в школе – программное обеспечение и методическая поддержка // Информатика и образование. – 1998. – № 5. – С. 13-25. 48. Трушина М.Н. Компьютер в обучении иностранному языку // Педагог. – 2000. – № 7. – С. 24-28. 49. Чернилевский Д.В., Филатов О.К. Инновационные подходы к организации обучения// Специалист. – 1997. – №2. – С. 21-22 № 4. – С. 26-28. №5. – С. 26-29. 50. Чумак А., Клименко В. Використання комп’ютерів у процесі трудового навчання учнів у школі // Рідна школа. – 2000. – № 10. – С. 36-38. 51. Чумакова М. С. Инновационная педагогика. – М.: Русь, 2003. – 212 с. 52. Шоломий К. Когнитивно-психологический подход к компъютерному обучению школьным предметам // Вопросы психологии. – 1999. – № 5. – С. 36-49. 53. Яругина Л.Н. Педагогика и новые технологии // Учитесь с нами. – 2002. – № 2. – С. 12-16. 54. Ясловская Е.П. Современные информационные технологи в обучении иностранным язикам // Школьник. – 2002. – № 8. – С. 12-15. 55. Язвінська Н. Новітні технології у програмному забезпеченні освіти // Маркетинг в Україні. – 2003. – № 3. – С. 49-51.
Дополнительная информация1460
Рік написання: 2006
Заказ Заказать Купить «Комп'ютерні технології та їх використання у навчальному процесі»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Сучасні комп'ютерні технології в діяльності менеджера + доклад
  • Комп’ютерні злочини. Програмісти, як суб’єкти комп’ютерних злочинів
  • Правові аспекти розпорядження правами на комп'ютерні програми
  • Інформаційні технології в дистанційному навчанні
  • Комп’ютерна техніка і математичні методи в спорті
  • Комп’ютерна злочинність
  • Інформаційні системи і технології на підприємстві
  • Система технологій (Варіант 6)
  • Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю
  • Інформаційне забезпечення фінансового аналізу
Cгенерировано за 0.120150 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...