Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Управління процесами банківського кредитування (+ рецензія, реферат, доповідь, роздатковий матеріал)» (ID:14620)

| Размер: 167 кб. | Объем: 120 стр. | Стоимость: 200 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВступ 4 Розділ 1. Теоретичні аспекти банківського кредитування 6 1.1. Сутність кредитних операцій та їх необхідність 6 1.2. Класифікація кредитів комерційних банків 11 1.3. Етапи процесу банківського кредитування 22 РОЗДІЛ 2. Аналіз управління процесом банківського кредитування на прикладі АКБ „Укргазбанк” 33 2.1. Аналіз кредитного портфеля 33 2.2. Оцінка кредитоспроможності позичальника і її роль в прийнятті рішень про надання кредиту 47 2.3. Моніторинг позики 58 2.4. Кредитна політика банку 65 РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення управління процесом банківського кредитування 76 3.1. Способи мінімізація кредитних ризиків 76 3.2. Вдосконалення управління процесом банківського кредитування 86 Висновки 90 Список використаної літератури 93 Додатки 97 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаних джерел 1. Про банки і банківську діяльність: Закон України №2121 ІІІ від 07.12.2000. Затверджено Президентом України 20.12.2000 // Урядовий кур’єр. –2001.- №8.- С.9. 2. Про Національний банк України: Закон України. – Галицькі контракти. – 1999. - №25. – С.55-66. 3. Іінструкція про складання річного фінансового звіту банків України. Затв. пост. правл. НБУ №545 від 26.12.2001// Законодавчі та нормативні акти НБУ. – 2003. -№2. –С.4-50. 4. “Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України”, затв. пост. Правління НБУ №255 від 18.06.2003 // Законодавчі та нормативні акти НБУ. – 2003. -№7. –С.8-15. 5. Положення «Про порядок визначення та застосування комплексної рейтингової оцінки комерційних банків за системою „CAMEL”, затвер. Пост. Правл. НБУ №171від 8.05.2002 // Законодавчі та нормативні активні НБУ. – 2002. -№6. –С.12-17. 6. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 р. № 368 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. - № 10. - С. 3-35. 7. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене постановою Правліня НБУ від 14.03.2003. №189 //Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2003. - № 4. - С. 23-24. 8. Алексєєнко МД. Капітал банку: питання теорії і практики. Монографія. — К.: КНЕУ. — 2002. – 244 с. 9. Андросов А.М. Финансовая отчетность банка. - М.: Менатеп-Информ, 1995- 459 с. 10. Банківська справа: Навч. посібн. / Ред. Тиркала Р.І.- Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – С.160. 11. Банківський менеджмент: Навч.посібн. О.А. Кириченко, І.В. Роголь, С.Л. Гіленко та ін. За ред. О.А. Кириченка К.: Знання-прес, 2002. – 438 c. 12. Банковский портфель: В 3-х книгах (Книга банковского менеджера. Книга банковского финансиста. Книга банковского юриста)/ Отв. Ред. Ю.И. Коробов, Ю.Б. Рубин, В.И. Солдаткин. –М. :СОМИНТЄК, 1994. – 752 с. 13. Банковское дело. / ред. Колосникова В.И. –М.: Финансы и статистика, 1999. – 464 с. 14. Батковський В.А. Рейтингова оцінка діяльності банків // Фінанси України. – 2004. - №5-С.145-151. 15. Богарева Е., Эпов А. Моделирование пассивной эволюции для анализа и управления финансами банка.//Банковские технологии. – 1997. - №1. - С.100-103. 16. Бушуєва І. Основні шляхи забезпечення прибутковості комерційного банку // Банківська справа. –2002. - №6. – С.30 –39. 17. Васильченко З.М. Банківська діяльність в умовах глобалізації економіки // Фінанси України. – 2004. №5. – С.124-130. 18. Васюренко О.В. Банківські операції: навч. пос. К.: Т-во “Знання, КОО. – 2002. – 255 с. 19. Владичин У.В. Роль кредитування в економічному зростанні України // Фінанси України. – 2004. – С.96-103. 20. Вожжов А.П. Формування ресурсів комерційних банків // Фінанси України. – 2003. №1. – С.116 – 129. 21. Вощилко М. Основи управління ризиками у банківській справі // Вісник НБУ. — 2001. -.№11. - С. 49-53. 22. Дзюблюк О. Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків // Фінанси України. — 2000. — .№ 9. — С. 55-63. 23. Дмитренко М. Управління фінансами банку// Вісник НБУ. – 2000. №11. – С.28-29. 24. Дмитрієва О.А. Оптимізація депозитної діяльності банку // Фінанси України. – 2004. - №5. – С.138-144. 25. Дробязко А. Тенденції розвитку Банківського сектору України в умовах макроекономічного зростання 2000 – 2002 рр.// Банківська справа. –2002.-№5.- С.33. –39. 26. Екушов А. Модель пассивной эволюции в задачах анализа и управления. // Банковские технологии. – 1995. - №8.- С. 26-29. 27. Євтух О. Типові ризики іпотечного капіталу та управління ними // Вісник НБУ. — 2001. №11.— С. 42-45. 28. Коваль С.Л. Формування фінансових ресурсів комерційних банків // Фінанси України. – 2004. - №7. – С.110-115. 29. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. – К.: Видавничий дім „Скарби”, 2001. – 336 с. 30. Кочетков В.М. Основы управления современным коммерческим банком: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 1998. 72 с. 31. Кукушкина Е. Выбор стратегии сбалансированного управления ресурсами банка.// Банковские технологии: Компьютеры и Программы.-1997. - №4.- С.57-59. 32. Линдер Н. Непрерывная модель управления денежными потоками банка. // Финансовые риски.- 1998. - №3. - С.107-111. 31. Про банки і банківську діяльність: Закон України №2121 ІІІ від 07.12.2000. Затверджено Президентом України 20.12.2000 // Урядовий кур’єр. –2001.- №8.- С.9. 2. Про Національний банк України: Закон України. – Галицькі контракти. – 1999. - №25. – С.55-66. 3. Положення «Про порядок визначення та застосування комплексної рейтингової оцінки комерційних банків за системою „CAMEL”, затвер. Пост. Правл. НБУ №171від 8.05.2002 // Законодавчі та нормативні активні НБУ. – 2002. -№6. –С.12-17. 4. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 р. № 368 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. - № 10. - С. 3-35. 5. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене постановою Правліня НБУ від 14.03.2003. №189 //Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2003. - № 4. - С. 23-24. 6. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 N 279 (зі змінами та доповненнями) // Законодавчі та нормативні акт з банківської діяльності. – 2005. - №7. – С.16-17. 7. Алексєєнко МД. Капітал банку: питання теорії і практики. Монографія. — К.: КНЕУ. — 2002. – 244 с. 8. Банківські операції: / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна, М.Д. Олексієнко, Т.П. Остапишин, І.Б. Івасів, А.М. Коряк, А.В. Нікітін, В.М. Кузьменко Ред.: А.М. Мороз — К.: КНЕУ, 2002. — 476 с 9. Банківська справа: Навч. посібн. / Ред. Тиркала Р.І.- Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – С.160. 10. Банківський менеджмент: Навч.посібн. О.А. Кириченко, І.В. Роголь, С.Л. Гіленко та ін. За ред. О.А. Кириченка К.: Знання-прес, 2002. – 438 c. 11. Банковский портфель: В 3-х книгах (Книга банковского менеджера. Книга банковского финансиста. Книга банковского юриста)/ Отв. Ред. Ю.И. Коробов, Ю.Б. Рубин, В.И. Солдаткин. –М. :СОМИНТЄК, 1994. – 752 с. 12. Батковський В.А. Рейтингова оцінка діяльності банків // Фінанси України. – 2004. - №5-С.145-151. 13. Бушуєва І. Основні шляхи забезпечення прибутковості комерційного банку // Банківська справа. –2002. - №6. – С.30 –39. 14. Васильченко З.М. Банківська діяльність в умовах глобалізації економіки // Фінанси України. – 2004. №5. – С.124-130. 15. Васюренко О.В. Банківські операції: навч. пос. К.: Т-во “Знання, КОО. – 2002. – 255 с. 16. Владичин У.В. Роль кредитування в економічному зростанні України // Фінанси України. – 2004. – С.96-103. 17. Вожжов А.П. Формування ресурсів комерційних банків // Фінанси України. – 2003. №1. – С.116 – 129. 18. Вощилко М. Основи управління ризиками у банківській справі // Вісник НБУ. — 2001. -.№11. - С. 49-53. 19. Дзюблюк О. Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків // Фінанси України. — 2000. — .№ 9. — С. 55-63. 20. Дмитренко М. Управління фінансами банку// Вісник НБУ. – 2000. №11. – С.28-29. 21. Дмитрієва О.А. Оптимізація депозитної діяльності банку // Фінанси України. – 2004. - №5. – С.138-144. 22. Дробязко А. Тенденції розвитку Банківського сектору України в умовах макроекономічного зростання 2000 – 2002 рр.// Банківська справа. –2002.-№5.- С.33. –39. 23. Екушов А. Модель пассивной эволюции в задачах анализа и управления. // Банковские технологии. – 1995. - №8.- С. 26-29. 24. Євтух О. Типові ризики іпотечного капіталу та управління ними // Вісник НБУ. — 2001. №11.— С. 42-45. 25. Коваль С.Л. Формування фінансових ресурсів комерційних банків // Фінанси України. – 2004. - №7. – С.110-115. 26. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. – К.: Видавничий дім „Скарби”, 2001. – 336 с. 27. Особливості формування і розрахунку капіталу Українських банків // Вісник НБУ. – 2002. – С.17-19. 28. Осташ С. Денякі аспекти прибутковості та фінансової стійкості комерційного банку// Вісник НБУ. –2001. - №2. – С. 47-49. 29. Павлюк С.М. Сутність ресурсів комерційного банку // Фінанси України. – 2004. - №12. – С.108-114. 30. Патрикіац Л., Крохмалюк Д. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України // Вісник НБУ. – 2004. -№1. – С.38-43. 31. Примостка Л. Управління активами і пасивами комерційного банку // Вісник НБУ. — 2001. - № 2. - С. 39-43. 32. Примостка Л. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посібн.- К.:КНЕУ, 1999. –456 с. 33. Примостка О.О. Аналіз ефективності діяльності комерційних банків // Фінанси України. 2003.-№4. –С. 97 – 101. 34. Пшик Б.І. Модель управління активами і пасивами банку // Фінанси України. – 2003. - №5. – С.115-120. 35. Пшик Б.І. Ситуаційне моделювання діяльності комерційного банку: Навч. посібн.- Л.:ЛБІ НБУ, 2003. – 191 с.. 36. Раєвський К., Раєвська Т. Методичні рекомендації щодо економічного аналізу діяльності комерційних банків. – Л.:ЛБІ НБУ, 2000 . – 248 с. 37. Роуз П.С. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг/ Пер. с англ. – М.: Дело, 1997. – 574 с. 38. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках: Пер. с англ.- М.:Catallaxy,1994. – 820 с. 39. Стойко О.Я. Банківські операції. –К.: Лібра, 2000. – 258 с. 40. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк. Управление и операции. М.: «Все для всех», 1993. - 320 с. 41. Фабер С., Карчева Г. Фінансовий стан та основні проблеми в діяльності банків у 2004 році // Вісник НБУ. – 2005. - №3. – С.9-19. 42. Фінансовий стан банків України у першому півріччі 2002 року та шляхи підвищення ефективності їхньої діяльності // Вісник НБУ. — 2002. —№9. -С. 6-10. 43. Хитрін О.І. Фінансова безпека комерційних банків // Фінанси України. – 2004. - №11. – С.118-123.
Дополнительная информация1170
Рік написання: 2005
Заказ Заказать Купить «Управління процесами банківського кредитування (+ рецензія, реферат, доповідь, роздатковий матеріал)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Доповідь до диплому "Стратегічне бюджетування в системі управління підприємствами харчової промисловості" + роздатковий матеріал + рецензія
  • Доповідь та роздатковий матеріал для захисту дипломної роботи на тему: „Управління бізнесом”
  • Доповідь до дипломної роботи на тему "Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки" + роздатковий матеріал
  • Банківський кредит та його характеристика
  • Банківське кредитування підприємства (теоретичний розділ дипломної роботи)
  • ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ. ШЛЯХИ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
  • ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ. ШЛЯХИ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
  • Характеристика ролі банківського кредиту в розвитку економіки України
  • Необхідність та роль кредиту в ринковій економіці
  • Дипломна робота на тему: «Банківське кредитування підприємства»
Cгенерировано за 0.127149 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів