Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Ознаки часу в мові ЗМІ (Журналістика)» (ID:14614)

| Размер: 55 кб. | Объем: 45 стр. | Стоимость: 75 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВступ 2 Розділ І. Демократизація суспільства - демократизація мови 4 1.1. Трансформація в суспільстві 4 1.2. Демократизація преси і мови 10 1.3. Розкутість українських газет 12 Розділ ІІ. Вплив російської мови 17 2.1. Лінгвоцид 30-х років ХХ століття 17 2.2. Суржик як мовно-культурна проблема 23 Розділ ІІІ. Особливості сучасної мови 28 3.1. Іншомовні слова в друкованих виданнях 28 3.2. Доцільність і точність вживання англомовних слів 30 3.3. Мовні помилки у ЗМІ 37 Висновки 43 Список використаної літератури 45 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаної літератури 1. Андрусiв С. Страх перед мовою як психокомплекс сучасного українця//Сучаснiсть. 1995. № 7-8, липень-серпень. - С. 147-152. 2. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: Посібник/За заг. ред. О. Сербенської. Львів: Світ, 1994. - С. 152. 3. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К., 1991. – С. 512. 4. Арель Д. Спокуса „націоналізації” української держави//Сучасність. 1995. № 12. - С. 84-107. 5. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К., 1996. 6. Вихованець І.Р. Таїна слова. – К., 1990. 7. Воловина О. Українська мова в Україні: матірня мова за національністю і за мовою навчання//Про український правопис і проблеми мови (Збірник доповідей мовної секції 16-ї Річної Конференції української проблематики в Іллінойському університеті). Нью-Йорк Львів, 1997. - С. 208-233. 8. Воронцова В.Л. Земская Е.А. Русский язык ХХ столетия (1985-1995). Москва: Языки русской литературы, 1996 9. Гриценко О. Суржик: дискурси та суспільні ролі.// „Нариси української популярної культури”. – К., 1998. – С. 638 10. Грінченко Б.В. Словарь української мови. т. IV. – К., 1909. – С. 731. 11. Донець Л.С., Мацько Л.І. Вступ до мовознавства. – К., 1981. 12. Дончик В. Мова не винна (про суржик, двомовність і грамотність на українському ТБ)//Слово і Час. 2001. № 2. - С. 68-77. 13. Елистратов В.С. Наблюдения над современным арго.//Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 1993, №1.- С. 80-87 14. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей. - М., 1993. 15. Загнітко А. Напрями і тенденції сучасної мовної політики: семантичний і прагматичний аспекти.// „Державність української мови і мовний досвід світу” (Матеріали міжнародної конференції). – К., 2000. – С. 184 16. Залізняк Г., Масенко Л. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній. Київ: „Видавничий дім „КМ Академія”, 2001. - С. 695 17. Історія України. Навчальний посібник// За ред. Смолія В.А.. – К.: „Видавничий дім „Альтернативи”, 1997. – С. 424 18. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. – К. - Одеса, 1991. 19. Катель Л. „Суржик”, „мова”, „филы”, „фобы”//Литературная газета. 2001. - № 26 (5838). - 27 июня - 3 июля. 20. Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. – М., 1971. - С. 492. 21. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. С-Пб: „Златоуст”, 1999. 22. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К., 2000. 23. Кротвич Є.В., Родзевич Н.С. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1998. 24. Кузнєцова 1997: Кузнєцова Т. В. Суржик як об’єкт соціолінгвістичного дослідження//Проблеми зіставної семантики. Київ, 1997. - С. 336-339. 25. Культура української мови. Довідник // За ред. Русанівського В.М. – К., 1990. 26. Лингвистический энциклопедичесский словарь. – М.,1990. – С. 402. 27. Лисиченко А.А. Бесіди про рідне слово: слово і його значення. – Харків, 1993. 28. Маловський Р. Стан української мови в сучасних засобах масової інформації//Про український правопис і проблеми мови (Збірник доповідей мовної секції 16-ї Річної Конференції української проблематики в Іллінойському університеті). Нью-Йорк Львів, 1997. -С. 184-190. 29. Манакин В. Н. Конвергентные образования и проблема интерференции в условиях близкородственного двуязычия//Всесоюзна науково-методична конференція „Проблеми міжпредметних зв’язків в умовах білінгвізму”: Тези доповідей. - Дрогобич, 1990. - С. 82-83. 30. Масенко Л. Мова і політика. Київ: Соняшник, 1999. – С. 98. 31. Масенко Л. Суржик як соціолінгвістичний феномен//Дивослово: Українська мова й література в навчальних закладах. 2002. № 3. С. 11-13. 32. Михайленко О.П. Основи правознавства. – К.: „Академія”, 1997. - С. 458 33. Огар Е. Українська мова в сучасній мовній ситуації в Україні// Незалежний культурологічний часопис. 1998. № 12. - С. 110-127. 34. Огієнко І. І. Історія української мови. – К., 1994 35. Орлов А. В. Украинцы и русские: современные параметры этнокультурного взаимодействия//Диалог украинской и русской культур: Материалы междунар. науч.-практ. конф. (24-25 окт. 1996 г.). Киев, 1997. - С. 78-82. 36. Орлов А. В. Українсько-російські етномовні реалії в сучасній Україні//Диалог украинской и русской культур в Украине: Материалы IV-й междунар. науч.-практ. конф. (9-10 дек. 1999 г., г. Киев). - Киев, 2000. - С. 174-180. 37. Пазуняк Н. Проблеми, пов’язані з мовними стандартами в Україні//Про український правопис і проблеми мови (Збірник доповідей мовної секції 16-ї Річної Конференції української проблематики в Іллінойському університеті). Нью-Йорк Львів, 1997. - С. 96-102. 38. Плющ М.Я., Грипас Н.Я. Українська мова. Довідник. – К., 1990. 39. Радчук В. Мова в Україні: стан, функції, перспективи//Дивослово: Українська мова й література в навчальних закладах. 2002. - № 2. - С. 2-5. 40. Романов А.Ю. Англицизмы и американизмы в русском языке и отношения к ним. – С-Пб., 2000 41. Російсько-український і українсько-російський словник.- К.: „Радянська школа”, 1991. 42. Руда О. Суржик, або напівмовність // “Українська мова та література.” – Ч.41, 2000. – С. 9 43. Русский язык. (Энциклопедия). – М., 1979.– С. 239 44. Рябчук М. Третьорядна проблема першорядної ваги: українська мова як політичний чинник//Сучасність. 2002. № 6, червень. - С. 50-70. 45. Семенюк В.А. Лексические трудности русского языка. – М.: Русский язык, 2000. 46. Сидельников В. П. Этнонационализм и национально-языковая политика//В пространстве филологии. - Донецк, 2002. С. 306-315. 47. Словник труднощів української мови.- К.: „Радянська школа”, 1989. 48. Словник української мови. – Т. 9.– К., 1978.– С. 854 49. Словник української мови. В 11 томах. – К., 1977. 50. Танюк Л. Мова в житті народу//Мовні конфлікти і гармонізація суспільства: Матеріали наук. конф. 28-29 травня 2001 року. – К., 2002. -С. 7-10. 51. Тараненко О. Українська мова на сучасному етапі (кінець 1980-х - 1990-і роки): старі і нові проблеми//Третій міжнародний конґрес україністів: Мовознавство. 26-29 серпня 1996 р. Харків, 1996. - С. 24-34. 52. Труб В. Через своє навчатись чужого//Демократична Україна. 2002, 28 травня. - № 41. - С. 3. 53. Українська мова (Енциклопедія). – К., 2000. – С. 616. 54. Українське суспільство 1994-2001. Результати опитування громадської думки. – К: „Демократичні ініціативи”, 2001. 55. Український правопис.- К.: „Наукова думка”, 1993. 56. Філософський словник/ За ред. В.І. Шинкарука. – К.: „Головна редакція української радянської енциклопедії”, 1986. - С. 796. 57. Четвернин А.В. Демократическое конституционное государство: введение в теорию.- М.,1993. - С. 768 58. Шарварок О. Як ми говоримо, або Поступово втрачаючи мову, українці задовольняються мовною проблемою: (Етюд соціологічних припущень)//Науковий світ. 1999. № 8, серпень. - С. 46- 59. Шевельов Ю. Так нас навчали правильних проізношеній//Шерех Ю. Поза книжками і з книжок. Київ, 1998. - С. 280. 60. Язык и стиль средств массовой информации и пропаганды. Печать, радои, телевидение, документальное кино./ Под ред. Д.Э. Розенталя,- М., 1980.
Дополнительная информация1159
Рік написання: 2005
Заказ Заказать Купить «Ознаки часу в мові ЗМІ (Журналістика)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Часові форми в праслов`янській мові: аорист, імперфект, перфект, плюсквамперфект
 • Значення псевдоніму в репортерській праці (псевдонім як прикриття і як друге ім’я)
 • значення псевдоніму в репортерській праці
 • значення псевдоніму в репортерській праці (псевдонім як прикриття і як друге ім'я)
 • Етичні проблеми праці журналіста в Україні
 • Правопис слів іншомовного походження
 • "Поняття та види робочого часу"
 • Слова іншомовного походження в офіційно-діловому стилі
 • Аналіз правового регулювання робочого часу і часу відпочинку
 • Судово-медичне вчення про смерть та трупні явища (судово-медична топологія) і питання, виносяться на розгляд судово-медичної експертизи
 • Граматичні форми і функціонування орудного відмінка в українській мові
Cгенерировано за 0.127662 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...