Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Зміст та форма господарського договору» (ID:14210)

| Размер: 88 кб. | Объем: 118 стр. | Стоимость: 175 грн. | Добавлена: 08.06.2005 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3 1. ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВА ФОРМА ГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ 6 1.1. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ 6 1.2. ВИДИ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ 14 1.3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ 27 1.4. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ 34 2. ЗМІСТ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ 40 2.1. ПРЕДМЕТ 40 2.2. ЦІНА 47 2.3. СТРОК 57 2.4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 64 2.5. ІНШІ УМОВИ 83 3. ФОРМА ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ 92 4. ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ 101 ВИСНОВОК 107 ДОДАТОК 1 111 ДОДАТОК 2 116 ЛІТЕРАТУРА 120 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураЛІТЕРАТУРА 1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради, 1996, N 30, ст. 141 2. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради 1992, N 6, ст.56 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради, 2003, N 18, N 19-20 4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради, 2003, NN 40-44, ст.356 5. Закон України “Про ціни і ціноутворення” від 3 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради, 1990, N 52, ст. 650 6. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 року // Відомості Верховної Ради, 1991, N 29, ст. 377 7. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради, 1991, N 49, ст.682 8. Закон України Про товарну біржу від 10 грудня 1991 року // Відомості Верховної Ради, 1992, N 10, ст.139 9. Закон України Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) від 6 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради, 1992, N 24, ст.350 10. Закон України Про оренду державного та комунального майна від 10 квітня 1992 року // Відомості Верховної Ради, 1992, N 30, ст.416 11. Закон України “Про заставу” від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради, 1992, N 47, ст.642 12. Закон України “Про нотаріат” від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради, 1993, N 39, ст.383 13. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 року // Відомості Верховної Ради 1995, N 4, ст. 28 14. Закон України “Про страхування” від 7 березня 1996 року // Відомості Верховної Ради, 1996, N 18, ст. 78 15. Закон України “Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997 року // Відомості Верховної Ради, 1997, N 21, ст.156 16. Постанова Кабінету Міністрів України “Про ціноутворення в умовах реформування економіки” від 21 жовтня 1994 року № 733 17. Постанова Кабінету Міністрів України “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” від 25 грудня 1996 № 1548 18. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Статуту залізниць України” від 6 квітня 1998 року № 457 19. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів” від 19 квітня 1999 № 632 20. Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України “Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)” від 6 вересня 2001 року № 833 / 6024 21. Постанова Вищого Господарського суду України “Про визначення ціни у господарських договорах” від 27 вересня 2001 року 22. Віденська конвенція ООН 1980 року “Про договори міжнародної купівлі – продажу товарів” 23. Уніфіковані правила “Інкотермс – 2000 ”, Міжнародна торгова палата 24. Венская конвенция о договорах международной купли – продажи товаров: комментарий. – М., 1994 25. Гражданское право. Учебник. Часть I. Издание третье, переработанное и дополненное. / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М.: Проспект, 1998 26. Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник. Под ред. Васильева Е. В., Зайцева В.В., Костина А. А. – М.: Международные отношения 27. Гражданское право России. Часть 1: Учебник. / Под ред. Антипова Н. П., Баранова Н. А., Быкова Т. А. М.: Юристь 2002 28. Гражданское право. Учебник. Часть 1. / Под ред. Егорова И. Д. Елисеева И. В., Иванова А. А. – М., 1999 29. Підприємницьке право. / Під ред. Ніколаєва О. В., Старцева О. В. – К.: Істина, 2001 30. Правовое регулирование предпринимательской деятельности / Под ред. В.В.Лаптева. – М., 2000 31. Предпринимательское право. Учебник. / Под ред. Губина Е. П., Лахно П. Г. – М., 2001 32. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / Під заг. ред. Кредісова А. І – К.: Альтерпрес, 2000 33. Цивільне право України: Підручник: У 2 – х книгах. За ред. Дзери О. В., Кузнєцової Н. С. – Юрінком Інтер 2004 – Книга 1 34. Цивільне право України: Підручник: У 2-х книгах. / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004 – Книга 2 35. Ансон В. Договорное право. М.: Юристь, 1999 36. Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання: Навч. посібник. – К.: Наук. думка, 2002 37. Брагинский М. И., Витрянский В. В., Договорное право. Общие положения. – М.: Статут, 1997 38. Брагинский М.И. Договорное право. Кн. 2. – М.: Статут, 2003 39. Брагинский М. И. Обязательства и способы их обеспечения: неустойка, залог, поручительство, банковская гарантия. – М.: БЕК, 2003 40. Братусь Н. И., Лунц Л. А. Вопросы хозяйственного договора. - М.: Госюриздат, 1954 41. Вердников В. Г. Функция хозяйственного договора. – М., 1971 42. Вилкова Н. Г. Договорное право в международном обороте. – М.: Статут, 2002 43. Голованов Н.М. Гражданско-правовые договоры. – СПб.: Питер, 2003 44. Жук В. М. Комерційні відносини України. – Чернівці: Рута, 2002 45. Иоффе О. С. Обязательственное право. – М., 1975 46. Костюк Н.Н. Договор и его роль в формировании рыночной экономики в России. – М.: Юристь, 1998 47. Латынцев А. В. Обеспечение исполнения договорных обязательств. – М.: Лекс-Книга, 2002 48. Лунц Л. А. Курс международного частного права в 3 томах, том 2. – М.: Спарк, 2002 49. Мережко А.А. Договор в частном праве. – К.: Юстиниан, 2003 50. Новіков С. Договори в господарській діяльності – Х.: Фактор, 2004 51. Пилипенко А. Я., Щербина В. С. Господарське право: Курс лекцій. – К., Вентурі, 1998 52. Пігоч Я. М. Основи господарського права. – Тернопіль, 1998 53. Цират Г.А. Хозяйственное право: Курс лекций. – Х, 2004 54. Щербина В.С. Господарське право України. – К: Атіка, 2003 55. Щербина В.С.Попередження господарських правопорушень. – К.: Атіка, 2001 56. Безклубий І. До питання про підстави виникнення грошового зобов'язання // Право України, - 2004, - № 4 57. Вахонєва Т. Порядок та особливості обчислення строків за новим цивільним законодавством // Право України, - 2004, - № 2 58. Величко О. Договірна ціна: поняття та регулювання // Юридичний журнал, - 2003, - № 2 59. Загнітко О. Законодавство про звичайні ціни // Юридичний журнал, - 2003, - № 8 60. Кабалкин А. Изменение и расторжение договора // Российская юстиция, - 2000, - № 10 61. Карпенчук В. Зміна або розірвання договору за Цивільним кодексом України // Право України, - 2003, - № 8 62. Луць В. Проблеми договірного регулювання майнових відносин за новим Цивільним та Господарським кодексами України // Українське комерційне право, - 2003, - № 4 63. Овчинников Н. И. Особенности хозяйственных договоров // http://www.law.edu.ru 64. Подцерковный О. Понятие договора в новом ГК Украины // Юридическая практика, - 2003, - № 37 65. Самборская Е.А. Гражданский и хозяйственный кодексы Украины: новое в регулировании договорных отношений // Теория и практика управления, - 2004, - № 1
Дополнительная информация541
Рік написання: 2005
Заказ Заказать Купить «Зміст та форма господарського договору»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів
  • Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів
  • ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР
  • Господарські договори
  • Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору
  • Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору
  • Порядок укладення господарського договору
  • Порядок укладення господарського договору
  • Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів
  • Поняття і ознаки господарського договору
Cгенерировано за 0.153123 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів