Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АПТЕЧНОГО ЗАКЛАДУ ТА ПРОЕКТНО-РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ДЛЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЄСАНА»» (ID:13868)

| Размер: 1861 кб. | Объем: 112 стр. | Стоимость: 125 грн. | Добавлена: 13.04.2005 | Код продавца: 3 |
СодержаниеПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 3 ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АПТЕЧНОГО ЗАКЛАДУ ТА ТОРГІВЛІ МЕДИЧНИМИ ПРЕПАРАТАМИ................................................................................7 1.1 Аптечний заклад: поняття та організаційна структура, ліцензування, акредитація 7 1.2 Торгівля ліками та засобами медичного призначення 13 1.3. Специфіка та складові фармацевтичного маркетингу 21 РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЙНА, ТЕХНОЛОГІЧНА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ «АВЄСАНА» 27 2.1 Аптека «Авєсана»: загальна організаційна характеристика 27 2.2 Риси фінансового стану аптеки 35 2.3 Товарообіг в аптеці «Авєсана» 42 РОЗДІЛ 3 ПРОЕКТНО-РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ДЛЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЄСАНА» 51 3.1 Технологія оптимізації маркетингу ТОВ «Авєсана» в галузі цінової та товарної політики 51 3.2 Висунення нової продукції у аптеці «Авєсана» та розробка концепції антикризового маркетингу виходячи з рекламної практики та досліджень споживацького ринку 68 3.3 Розроблення мерчандайзингової політики аптеки 81 ВИСНОВКИ 87 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 94 ДОДАТКИ 104 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература 1. Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради. – 1991, № 49. – с.682. 2. Закон України «Про лікарські засоби» // Відомості Верховної Ради. – 1996, №22. – с.86. 3. Постанова Кабінету Міністрів України № 447 від 12.05.97 «Про впорядкування діяльності аптечних закладів та затвердження Правил роздрібної реалізації лікарських засобів» (Законодавство України на сайті Верховної Ради www.rada.gov.ua). 4. Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 139 від 14.06.93 «Про затвердження Інструкції по санітарно-протиепідемічному режиму аптек (Законодавство України на сайті Верховної Ради www.rada.gov.ua). 5. Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 117 від 30.06.94 «Про порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек» (Законодавство України на сайті Верховної Ради www.rada.gov.ua). 6. Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 172 від 20.09.95 «Про затвердження Переліків наркотичних засобів та психотропних речовин» (Законодавство України на сайті Верховної Ради www.rada.gov.ua). 7. Інструкція Міністерства охорони здоров’я України № 117 від 30.06.94 «Правила відпуску лікарських засобів та виробів медичного призначення з аптек» (Законодавство України на сайті Верховної Ради www.rada.gov.ua). 8. Інструкція Міністерства охорони здоров’я України № 256/184 від 31.07.2000 щодо заповнення форми державної статистичної звітності № 17 «Звіт про медичні кадри за 20___ рік» (Законодавство України на сайті Верховної Ради www.rada.gov.ua). 9. Перелік Міністерства охорони здоров’я України № 117 від 30.06.94 лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в аптечних і лікувально-профілактичних закладах (Законодавство України на сайті Верховної Ради www.rada.gov.ua). 10. Апазов А.П. Рынок – это не базар // Медицинская газета. – №74, 27.09.95 г. 11. Аптеки, їх обладнання і завдання в забезпеченні ліками: Метод. рекомендації для студ. фак. вет.медицини і слухачів Ін-ту післядипломного навч. / Білоцерківський держ. аграрний ун-т / В.С. Хоменко (скл.). – Біла Церква, 1995. – 84 с. 12. Аптеки: справочное пособие / Ц.А. Басанова (сост.). – М.: Джангар, 2001. – 480 с. 13. Аптечная сеть России: Аптека и ОМС. Приватизация. Налогообложение. Оплата труда: Сборник / В.П. Гирихиди (ред.). – М.: Международный центр финансово- экономического развития, 1997. – 192 с. 14. Аптечные учреждения: Аптеки, дежурные аптеки, аптеки учреждений здравоохранения, аптечные пункты, аптечные магазины, аптечные киоски, аптечные склады (базы) / А.С. Тапейцина (ред.-сост.). – М. : Софт-АВ, 2001. – 216 с. 15. Астахова А.В., Лепахин В.К. Проблемы безопасности лекарственных средств в России // Фармацевтический мир. – 1997. – №2. – с. 10-12. 16. Балашова Л.Г. Исследования деятельности руководителей аптек в условиях развития рыночных отношений : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. кандидата наук (15.00.01) / Пятигор. фармац. ин-т. – Пятигорск, 1994. – 23 с. 17. Битерякова А.М. Информационное моделирование и оценка финансового состояния аптечных предприятий // ЭВФ. – 1998. – №2. – с. 39-46. 18. Битерякова А.М. Контроллинг и финансовый менеджмент в маркетинговой деятельности аптечной службы // Медико-фармацевтический вестник. – 1996. – №7-8. – с. 11-16. 19. Битерякова А.М. Управление финансами фармацевтической фирмы // ЭВФ. – 1998. – №11. – с. 87-90. 20. Битерякова А.М. Формирование и оценка рентабельности фармацевтических организаций // Інтернет-журнал «Новая аптека» (http://www.nov-ap.ru). – 2002. – №5. 21. Битерякова А.М. Формирование финансовых результатов. Учет совокупных и предельных затрат. Приемы максимизации прибыли // ЭВФ. – 1997. – №1. – с. 38-48. 22. Богданова Н.Б. Искусство продаж в аптеке // Экономический вестник фармации. – 2001. – №8. – с. 40-42. 23. Богданова Н.Б. Об искусстве продаж в аптеках // Экономический вестник фармации. – 2002. – №4. – с. 53-55. 24. Бухгалтерський облік і аудит в аптеках. /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП. «Рута», 2002. – 384 с. 25. Вавилов В.И. Методические проблемы оценки эффективности и путей оптимизации деятельности аптечных учреждений : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. доктора наук (15.00.01) / Харьк. гос. фармац. ин-т. – Харьков, 1990. – 30 с. 26. Волох Д.С., Котенко А.М. Рационализация в аптечной службе Украинской ССР. – К: Здоров’я, 1985. – 111 с. 27. Гнеушева И.А. GPP – надлежащая аптечная практика (основные понятия, информация для специалистов) // Інтернет-журнал «Новая аптека» (http://www.nov-ap.ru). – 2002. – №5. 28. Гореньков В.Ф. Учет и отчетность в аптечных учреждениях. – Минск : Вышэйш. шк., 1988. – 381 с. 29. Горшунова Л.Н., Тюренков И.Н. Практика управления ассортиментом аптечного предприятия // Экономический вестник фармации. – 2001. –№10. – с. 73-84. 30. Громовик Б.П. Роль Swot-аналізу в обгрунтуванні перспектив розвитку фармацевтичних підприємств // Интернет-версия еженедельника «Аптека» (http://www.pharmnews.kiev.ua). – №3 (374). – 27.01.03. 31. Громовик Б.П., Гасюк А.Д., Ярко Н.Б. SWOT-анализ деятельности оптовой фармацевтической фирмы // Провизор. – 2000. – №15. – с. 23-24. 32. Дремова Н.Б., Соломка С.В., Дзюба В.Ф. Дополнительные услуги в фармацевтических организациях // Экономический вестник фармации. – 2002. – №4. – с. 40-50. 33. Жарков Л.В., Годовальников Г.В. Управление аптечным учреждением. – Минск: Беларусь, 1989. – 61 с. 34. Жарков Л.В., Годовальников Г.В. Управление аптечным учреждением. – Минск : Беларусь, 1989. – 61 с. 35. Зверева Е.С. Нормирование и оплата труда работников аптечных учреждений (предприятий). – М.: МЦФЭР, 2002. –351 с. 36. Зверева Е.С., Левицкая И.А., Скулкова Р.С. Совершенствование нормирования труда аптечных работников // Фармация. – 1998. – №2. – с. 48-49. 37. Зименко В.А. Гигиеническая характеристика аптечной среды и пути ее улучшения : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. кандидата наук / Воен.-мед. акад. – СПб., 1996. – 23 с. 38. Карева Н.Н. Организационные и экономические основы перехода аптечной службы к рынку: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. доктора наук / С.-Петерб. хим.-фармац. ин-т. – СПб., 1996. – 39 с. 39. Кацадзе Н. Здоровый формализм // Комп@ньоН. – 2002. – № 1. – с. 49-50. 40. Кидонь В. Отдел маркетинга. А чем они там занимаются? // Интернет-версия еженедельника «Аптека» (http://www.pharmnews.kiev.ua). – №2 (373). – 20.01.03. 41. Коленкин С. Аптека. – Донецк: Донеччина, 1997. – 336 с. 42. Комиссинская И.Г., Денисова Н.Г. Методические подходы к оптимизации кадрового обеспечения мелкорозничных аптечных предприятий // Інтернет-журнал «Новая аптека» (http://www.nov-ap.ru). – 2002. – №10. 43. Кулешова М.И. Анализ лекарственных форм, изготовляемых в аптеках. – М. : Медицина, 1989. – 287 с. 44. Лактюшин Г.А. Бухгалтерский учет в аптечной сети: [Практ. руководство]. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 152 с. 45. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. – К.: Морион, 2001. – 408 с. 46. Максимкина Е.А. Маркетинг взаимодействия. Технология создания команды // Інтернет-журнал «Новая аптека» (http://www.nov-ap.ru). – 2003. – №8. 47. Максимкина Е.А. Планирование сезонного ассортимента // Экономический вестник фармации. – 2001. – №12. – с. 45-47. 48. Махринский Т. Методы мерчандайзинга в работе аптечных учреждений // Интернет-версия еженедельника «Аптека» (http://www.pharmnews.kiev.ua). – №14 (235). – 10.04.00. 49. Мееркоп Г.Е., Туревский Э.Г. Проектирование и техническое оснащение аптек (хозрасчетных общего типа). – М.: Медицина, 1981. – 191 с. 50. Методические указания для руководителей аптечных учреждений по руководству производственной практикой по организации и экономике фармации / Ленингр. хим.-фармац. ин-т, Каф. орг. и экономики фармации [Сост. М. Г. Рыжкова и др.]. – Л. : Б. и., 1985. – 17 с. 51. Мнушко З.М., Рогуля О.Ю. Планування товарної політики фармацевтичного підприємства /Фармація ХХІ століття: Матеріали Всеукраїнської наук.-практич. конф. – Харків: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. – с. 230-231. 52. Нежувака В.В. Исследования по оптимизации процесса экстрагирования лекарственного растительного сырья в условиях аптечного производства: Дис... канд. фармацевт. наук: 15.00.01 / Запорожский медицинский ин-т. – Запорожье, 1993. – 135 с. 53. Нормативні акти з організації роботи аптечних та хіміко-фармацевтичних підприємств / Львівський держ. медичний ун-т ім. Данила Галицького / Б.С. Зіменковський (ред.), Т.А. Грошовий (уклад.). – Л.: Укрмедкнига, 2002. – Загальна частина. – 219 с. 54. Нормативні акти з організації роботи аптечних та хіміко-фармацевтичних підприємств / Львівський держ. медичний ун-т ім. Данила Галицького / Б.С. Зіменковський (ред.), Т.А. Грошовий (уклад.). – Л.: Укрмедкнига, 2002. – Кн.2: Реєстрація (перереєстрація) лікарських засобів і виробів медичного призначення. Промислове виробництво лікарських препаратів. – 408 с. 55. Нормативні акти з організації роботи аптечних та хіміко-фармацевтичних підприємств / Львівський держ. медичний ун-т ім. Данила Галицького / Б.С. Зіменковський (ред.), Т.А. Грошовий (уклад.). – Л.: Укрмедкнига, 2002. – Кн.1: Законодавча база, яка регулює підприємницьку діяльність, систему організації і керування охороною здоров'я та ліцензування фармацевтичної діяльності. Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. – 401 с. 56. Нормативні акти з організації роботи аптечних та хіміко-фармацевтичних підприємств / Львівський держ. медичний ун-т ім. Данила Галицького / Б.С. Зіменковський (ред.), Т.А. Грошовий (уклад.). – Л.: Укрмедкнига, 2002. – Кн.3: Реалізація та контроль якості лікарських засобів в Україні. – 442 с. 57. Олейников Д. Десять секретов антикризисного маркетинга для обычной аптеки // Интернет-версия еженедельника «Аптека» (http://www.pharmnews.kiev.ua). – №24 (245). – 20.06.00. 58. Олейников Д. Из «жизни» медикаментов // Интернет-версия еженедельника «Аптека» (http://www.pharmnews.kiev.ua). – №48 (219). – 13.12.99. 59. Олейников Д. Маркетинговые исследования в фармацевтическом бизнесе // Интернет-версия еженедельника «Аптека» (http://www.pharmnews.kiev.ua). – №28 (249). – 17.07.00. 60. Олейников Д. О чем думает покупатель. Фармацевтический рынок, реклама медикаментов, аптечная торговля глазами потребителя // Интернет-версия еженедельника «Аптека» (http://www.pharmnews.kiev.ua). – №26 (247). – 03.07.00. 61. Олейников Д. Стимулирование сбыта в аптечных учреждениях // Интернет-версия еженедельника «Аптека» (http://www.pharmnews.kiev.ua). – №24 (245). – 20.06.00. 62. Парновский Б.Л., Корчинский И.Т., Знаевская А.В. Основы документоведения и делопроизводства аптечных учреждений. – Львов: Изд-во при Львов. ун-те, 1989. – 176 с. 63. Перспективы применения телемедицинских технологий в Центре реабилитации / Романов А.И., Зубарев А.В., Емелин И.В. и др. // Кремлевская медицина. Клинический вестник. – 1998. – №5. – с. 76-79. 64. Перцев І. М., Шевченко Л. Д., Чаговець Р. К. Практикум з аптечної технології ліків. – Харків: Прапор, 1995. – 303 с. 65. Пестун І.В. Оптимізація управління асортиментом лікарських засобів у фармацевтичних організаціях: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / Національна фармацевтична академія України. – Х., 2002. – 19 с. 66. Плошенко М. Ценообразование как часть комплекса маркетинга // Интернет-версия еженедельника «Аптека» (http://www.pharmnews.kiev.ua). – №32 (353). – 19.08.02. 67. Плошенко М. Экспертный анализ в аптеке // Интернет-версия еженедельника «Аптека» (http://www.pharmnews.kiev.ua). – №18-19 (339-340). – 13.05.02. 68. Плошенко М. Эффективное управление сбытом. Культура и стиль руководства // Интернет-версия еженедельника «Аптека» (http://www.pharmnews.kiev.ua). – №26 (397). – 07.07.03. 69. Плошенко М., Усенко В. Эффективное управление сбытом Мотивация – фактор, побуждающий к действию // Интернет-версия еженедельника «Аптека» (http://www.pharmnews.kiev.ua). – №21 (392). – 02.06.03. 70. Плошенко М., Усенко В. Эффективное управление сбытом Роль руководителя в процессе управления // Интернет-версия еженедельника «Аптека» (http://www.pharmnews.kiev.ua). – №13 (384). – 07.04.03. 71. Подгорбунских Н.И., Толстова Е.В., Зверева Е.С. Аптечная сеть России в цифрах и фактах // Інтернет-журнал «Новая аптека» (http://www.nov-ap.ru). – 2003. – №3 72. Правила выписывания рецептов, оформление и отпуск лекарств: (Пособие для студентов фармац. ин-тов, практ. работников аптеч. и лечеб. учреждений) / Ташк. фармац. ин-т, Каф. технологии лекарств. форм [Сост. Ф. Н. Зуфаров, З.Н. Назиров]. – Ташкент : Медицина, 1985. – 39 с. 73. Приватизация аптечных предприятий / Косова И.В., Лоскутова Е.Е., Дорофеева В.В. и др. – М.: МЦФЭР, 2002. – 263 с. 74. Применение методов теории управления в аптечной службе / Мартиненко В.Ф., Лотоцкий В.А., Попов Ю.В. и др. – М.: Медицина, 1989. – 270 с. 75. Прохорчук Е.Ю., Сазонова О.П. Мерчандайзинг как элемент продвижения товара // Экономический вестник фармации. – 2001. – №7. – с. 53-54. 76. Пути улучшения методов работы аптечных учреждений: [Сб. ст.] / Алма-Ат. гос. мед. ин-т, Респ. фармац. о-во [Редкол.: Переверзев В.Г. (отв. ред.) и др.]. – Алма-Ата : Б. и., 1989. – 158 с. 77. Рыжкова М.В. Экономический и финансовый анализ деятельности аптечного предприятия в условиях рыночной экономики. – СПб.: СПХФА, 1999. – 86 с. 78. Рябинина Н.Н. Годовой отчет // Інтернет-журнал «Новая аптека» (http://www.nov-ap.ru). – 2003. – №4. 79. Сборник служебных документов по организации работы аптечных пунктов и аптечных киосков / Аптеч. упр. Леноблисполкома, Обл. науч. о-во фармацевтов. – Л.: Б. и., 1984. – 170 с. 80. Скрильова Н.М. Удосконалення управління аптечними закладами в умовах перехідної економіки: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 08.06.02 / Львівський держ. медичний ун-т. – Львів, 1998. – 19 с. 81. Скрильова Н.М. Удосконалення управління аптечними закладами в умовах перехідної економіки: Дис... канд. фармац. наук: 08.06.02 / Українська фармацевтична академія. – Харків, 1998. – 168 с. 82. Справочник аптечного работника: (Вопр. орг. и управления) / Под ред. А.Н. Узденикова. – Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1989. – 413 с. 83. Стратегическое управление и маркетинг в практикефармацевтических фирм /Под ред. В.А.Белошапки. – К.: РИА «Триумф», 2001. – 368 с. 84. Сухинина В. А. Бухгалтерский учет и налоги в аптеке. – М.: МЦФЭР, 2001. – 351с. 85. Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків. – Х.: РВП «Оригінал», 1995. – 600 с. 86. Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків: Підруч. для студ. фармацевт. вузів і фак. – Харків: РВП «Оригінал», 1995. – 600 с. 87. Тюренков И.Н., Горшунова Л.Н., Битерякова А.М. Анализ аптечного ассортимента // Экономический вестник фармации. – 2001. – №12. – с. 82-83. 88. Тюренков И.Н., Горшунова Л.Н., Битерякова А.М. Управление запасами аптечного учреждения // Экономический вестник фармации. – 2002. – №1. – с. 61-67. 89. Тюренков И.Н., Наумова Н.А., Горшунова Л.Н. Изучение маркетингового потенциала аптечного ассортимента // Экономический вестник фармации. – 2000. – № 4 (26). – с. 123-129. 90. Ударова И. Измерение интенсивности труда на производстве // Человек и труд. – 1996. – №5. – с. 84-85. 91. Управление запасами лекарственных средств в аптеках: (Метод. рекомендации) / Белорус. респ. произв. об-ние «Фармация» [Подгот. Л. В. Жарковым]. – Минск : Б. и., 1989. – 8 с. 92. Усенко В. Аналіз беззбитковості продукції фармацевтичного підприємства // Интернет-версия еженедельника «Аптека» (http://www.pharmnews.kiev.ua). – №2 (323). – 14.01.02. 93. Усенко В. Маркетинг в целом и фармацевтический в частности // Интернет-версия еженедельника «Аптека» (http://www.pharmnews.kiev.ua). – №6 (227). – 14.02.00. 94. Усенко В. Трансфертное ценообразование (transfert pricing) // Интернет-версия еженедельника «Аптека» (http://www.pharmnews.kiev.ua). – №48 (319). – 10.12.01. 95. Усенко В., Олейников Д. Методы анализа рынка в фармбизнесе // Интернет-версия еженедельника «Аптека» (http://www.pharmnews.kiev.ua). – №36 (257). – 18.09.00. 96. Фармацевтическая организация: Успешное управление в условиях рынка 1999-2000 г. Книга 1, том 1 «Библиографический журнал «Экономический вестник фармации» / Под ред. А.А. Синичкина – М.: Профессионал-центр, 1999. – с. 260-262, 267-270. 97. Чекменева Т. Аптека ХХI века: кадры меняют все // Інтернет-журнал «Новая аптека» (http://www.nov-ap.ru). – 2003. – №3. 98. Чирков А.И. Аптека лечебно-профилактического учреждения. – М.: Медицина, 1991. – 302 с. 99. Чирков А.И. Организация и механизация работ в аптеках лечебно-профилактических учреждений. – М.: Медицина, 1981. – 317 с. 100. Чорнуха В.М. Вдосконалення ціноутворення на лікарські засоби, що виготовляються аптеками індивідуально та в умовах малих фармацевтичних виробництв: Дис... канд. фармацевт. наук: 15.00.04 / Українська фармацевтична академія. – Харків, 1996. – 129 с. 101. Эльяшевич Е.Г. Наставничество в аптечных учреждениях. – Минск: Вышэйш. шк., 1985. – 64 с. 102. Ягудина Р И. Основные направления современной концепции обеспечения качества лекарственных средств (обзор) // Фармація. – 1999. – №5 – с. 45-51.
Дополнительная информация107
Рік написання: 2004
Заказ Заказать Купить «АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АПТЕЧНОГО ЗАКЛАДУ ТА ПРОЕКТНО-РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ДЛЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЄСАНА»»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Організація охорони здоров’я
  • Роль та місце маркетингу у формуванні ринку медичних та фармацевтичних послуг (на прикладі аптеки «Авєсана»)
  • Правовий статус товариства з обмеженою та з додатковою відповідальністю: порівняльна характеристика
  • Організація обліку і контролю в товариствах з обмеженою відповідальністю
  • Правовий статус товариства з обмеженою та з додатковою відповідальністю: порівняльна характеристика
  • Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю
  • Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю
  • Особливості правового статусу товариств з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю
  • Задача
  • Юридичні засади створення та функціонування Товариств з обмеженою відповідальністю
Cгенерировано за 0.250370 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів