Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Міжнародна торгівельна політика промислово розвинутих країн» (ID:12835)

| Размер: 577 кб. | Объем: 94 стр. | Стоимость: 150 грн. | Добавлена: 27.08.2005 | Код продавца: 4 |
СодержаниеВступ
Розділ 1. Загальна характеристика промислово розвинутих країн
1.1. Історичні аспекти становлення промислово розвинутих країн
1.2. Сучасний стан промислово розвинутих країн
Розділ 2. Інтеграційні процеси в Західній Європі
2.1. Поняття та сутність інтеграційних процесів
2.2. Сучасні інтеграційні процеси в Західній Європі
2.3. Значення та перспективи розвитку інтеграційних процесів в Західній Європі
Розділ 3. Міжнародні торговельні асоціації промислово розвинутих країн
3.1. Загальна основа функціонування
3.2. Особливості функціонування регіональних та світових торгових асоціацій промислово розвинутих країн
3.3. Україна у співпраці з торговельними асоціаціями промислово розвинутих країн
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Авдокушин Е Ф. Международные экономические отношения: Учебное пособие. - М., 1996.
2. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. — М.,1999.
3. Бендерський Ю. Реалії світогосподарських процесів і місце в них України // Економіка України. — 2000. — № 1.
4. Бирюков П.Н. Международное право. - М.: Юристъ, 1997.
5. Борко Ю.Б. Новий этап углубления и расширения европейской интеграции: социальные аспекты // Мировая экономика и международные отношения. — 2000. — № 9. — С. 22.
6. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. - К.: Основи, 1996.
7. Василенко В.А. Основы теории международного права. — Киев, 1988.
8. Вільні економічні зони / Пер. з англ.. Я. Войтенка, О. Білкуна; Передмова В. Кравченка. Наукова редакція І. Розпутенка. – К., Дніпро, «Основи», 1993.
9. Економічна теорія: Політекономія / За ред. В. Д. Базилевича. — 2-ге вид., випр. — К.: Знання-Прес, 2003.
10. Ильпин Ю.Д. Лекции по истории и праву Европейского Союза. — Харьков: Консум, 1998.
11. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин. - Львів: Світ, 1995.
12. Киреев А. Международная экономика. - М.: Международные отношения, 1997.
13. Киреев Л. Международная экономика. Международные отношения. – М., 1997.
14. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.В. Міжнародні економічні відносини. — Київ: Знання — Прес, 2000.
15. Коломойцев В.Е. Механізм залучення іноземних інвестицій у структурну перебудову і розвиток промисловості України. — К.: Реформи, 1996.
16. Колосов Ю.М. Кивчикова Э.С. Действующее международное право. В 3-х томах. - М.,1999.
17. Кудров В.М. Мировая экономика. - Москва: БЕК, 2000.
18. Кудров В. Структурные преобразования в европейских странах // Экономист. – 1993. - №1. - С. 85-91.
19. Кухарская Н.А. Организационно-методические основы создания свободных промышленно ориентированных зон. — Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2000.
20. Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. - М.: Прогресс-Универс, 1992.
21. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. - М.: Из-во БЕК, 1996.
22. Мазаракі А.А., Чаюн Т.І., Мельник Г.М. Міжнародний маркетинг. — К.: КНТЕУ, 2000.
23. Майкл Бурда, Чарльз Виплош. Макроекономіка (Європейський контекст) (переклад з англійської). – К.: Основи, 2000.
24. Максимова Л.М., Носкова Й.Я. Международные экономические отношения. — М.: Банки й биржи; ЮНИТИ, 1995.
25. Международные экономические отношения / Под ред. Р. И. Хазбулатова. - М.: Новости, 1991.
26. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. Л. Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 2000.
27. Международные экономические отношения / За ред. Е. Ф. Жукова и др. – М., Изд.«Юнити-Дана» 2000.
28. Международные экономические отношения / Под ред В. Е. Рыбалкина. – М., 1998.
29. Международные экономические отношения / Под ред. С. Ф. Сутырина, В. Н. Харламовой. — СПб.: Изд-во СПбУ, 1996.
30. Международные экономические отношения. Интеграция: Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ, 1997.
31. Менеджмент внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие. -К,1998
32. Мировая экономика / Под ред. И. П. Николаевой. - М.: ЮНИТИ, 2000.
33. Мировая экономика / Под ред. Л. Тарасовича. — СПб: Питер, 2001.
34. Мировая экономика, экономика зарубежных стран / Под ред. проф. В. П. Колесова и проф. М. Н. Осьмовои. - Москва: Флинта, 2000.
35. Мировая экономика/ Под ред. И.П. Николаевой, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2000.
36. Миронов Н.В. Международное право: нормы и их юридическая сила. — М.: Юрид. литература, 1980.
37. Міжнародні економічні відносини / Зар ред. А. С. Філіпенко та інші. – К.: Либідь, 1994.
38. Міжнародні економічні відносини / Сучасні міжнародні економічні відносини. - К.: Либідь, 1992.
39. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних економічних відносин / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, О. В. Бутенко та ін. — К.: Либідь, 1992.
40. Міжнародні організації / За редакцією Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського. — Київ: ЦУЛ, 2003.
41. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право. - К.: Либідь, 1995.
42. Пебро М. Международные экономические и финансовые отношения. - М.: Прогресс-Универс, 1994.
43. Передрій О.С. Міжнародні економічні відносини. – Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2001.
44. Пила В.І., Чмирь О.Е. Спеціальні (вільні) економічні зони: теорія та практика: Навчальний посібник. — К.: Київ. держ. торг.-економ. ун-т, 1998.
45. Пузакова Е. П. Международные экономические отношения. — Ростов-на-Дону: Изд. центр "МарТ", 2000.
46. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка. - К.: Либідь, 1999.
47. Світова економіка / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков та ін. – К.: Либідь, 2000.
48. Світова економіка / Керівник авторів А.С. Філіпенко. - Київ: Либідь, 2003.
49. Сергеев П.В. Мировая экономика. - М.: Юриспруденция, 1999.
50. Симадзаки Т., Исихори С. Свободные экономические зоны в капиталистических и развивающихся странах // М., 1989.
51. Сіваченко І.Ю., Кухарська И.О., Левицький М.А. Вільні економічні зони. Навчальний посібник.- К.: Дакор; Алерта., 2001.
52. Соколенке С.И. Современные мировые рынки и Украина. - К.: Демос, 1995.
53. Степанов Ю.Г. Свободные экономические зоны в СССР. М., Знание, 1990.
54. Тимченко Л.Д. Международное право. - Харьков: Консум; Ун-т внут. Дел, 1999.
55. Тодоров И.Я. Международное право и международные отношения. - Донецк, 1998.
56. Удовенко С. Україна на міжнародній арені. - К.: Юрінком Інтер, 1998.
57. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. — К.: Либідь, 2002.
58. Україна на шляху європейської інтеграції / Науково-практичний збірник матеріалів Міністерства економіки Україні 1999.
59. Устинов И.Н. Мировая торговля: Статистическо-аналитический справочник. — М.: Экономика, 2000.
60. Черкес М.Ю. Міжнародне право. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000.
61. Черниченко С.В. Теория международного права. В 2-х томах. Том 1: Современные теоретические проблемы. – М.: НИМП, 1999.
62. Экономическая теория / Под ред. В. Д. Камаева. – М.: 2001.
Дополнительная информацияРік написання: 2005
Інтервал: 1,2
Заказ Заказать Купить «Міжнародна торгівельна політика промислово розвинутих країн»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Як змінювалися позиції розвинених країн у світовій економіці протягом ХХ-ХХІ століття
  • Міжнародна інвестиційна діяльність
  • Особливості сучасного економічного розвитку промисловорозвинутих країн Західної Європи
  • Зовнішня політика розвинутих країн. Макроекономічний аспект
  • Міжнародні економічні відносини
  • Світова економіка у міжвоєнний період
  • Зовнішня політика розвинутих країн. Макроекономічний аспект
  • ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
  • Характеристика функціональної структури світової економіки
  • Контрольна з макроекономіки
Cгенерировано за 0.144929 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів