Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Міжнародна торгівельна політика промислово розвинутих країн» (ID:12835)

| Размер: 577 кб. | Объем: 94 стр. | Стоимость: 150 грн. | Добавлена: 27.08.2005 | Код продавца: 4 |
СодержаниеВступ
Розділ 1. Загальна характеристика промислово розвинутих країн
1.1. Історичні аспекти становлення промислово розвинутих країн
1.2. Сучасний стан промислово розвинутих країн
Розділ 2. Інтеграційні процеси в Західній Європі
2.1. Поняття та сутність інтеграційних процесів
2.2. Сучасні інтеграційні процеси в Західній Європі
2.3. Значення та перспективи розвитку інтеграційних процесів в Західній Європі
Розділ 3. Міжнародні торговельні асоціації промислово розвинутих країн
3.1. Загальна основа функціонування
3.2. Особливості функціонування регіональних та світових торгових асоціацій промислово розвинутих країн
3.3. Україна у співпраці з торговельними асоціаціями промислово розвинутих країн
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Авдокушин Е Ф. Международные экономические отношения: Учебное пособие. - М., 1996.
2. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. — М.,1999.
3. Бендерський Ю. Реалії світогосподарських процесів і місце в них України // Економіка України. — 2000. — № 1.
4. Бирюков П.Н. Международное право. - М.: Юристъ, 1997.
5. Борко Ю.Б. Новий этап углубления и расширения европейской интеграции: социальные аспекты // Мировая экономика и международные отношения. — 2000. — № 9. — С. 22.
6. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. - К.: Основи, 1996.
7. Василенко В.А. Основы теории международного права. — Киев, 1988.
8. Вільні економічні зони / Пер. з англ.. Я. Войтенка, О. Білкуна; Передмова В. Кравченка. Наукова редакція І. Розпутенка. – К., Дніпро, «Основи», 1993.
9. Економічна теорія: Політекономія / За ред. В. Д. Базилевича. — 2-ге вид., випр. — К.: Знання-Прес, 2003.
10. Ильпин Ю.Д. Лекции по истории и праву Европейского Союза. — Харьков: Консум, 1998.
11. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин. - Львів: Світ, 1995.
12. Киреев А. Международная экономика. - М.: Международные отношения, 1997.
13. Киреев Л. Международная экономика. Международные отношения. – М., 1997.
14. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.В. Міжнародні економічні відносини. — Київ: Знання — Прес, 2000.
15. Коломойцев В.Е. Механізм залучення іноземних інвестицій у структурну перебудову і розвиток промисловості України. — К.: Реформи, 1996.
16. Колосов Ю.М. Кивчикова Э.С. Действующее международное право. В 3-х томах. - М.,1999.
17. Кудров В.М. Мировая экономика. - Москва: БЕК, 2000.
18. Кудров В. Структурные преобразования в европейских странах // Экономист. – 1993. - №1. - С. 85-91.
19. Кухарская Н.А. Организационно-методические основы создания свободных промышленно ориентированных зон. — Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2000.
20. Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. - М.: Прогресс-Универс, 1992.
21. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. - М.: Из-во БЕК, 1996.
22. Мазаракі А.А., Чаюн Т.І., Мельник Г.М. Міжнародний маркетинг. — К.: КНТЕУ, 2000.
23. Майкл Бурда, Чарльз Виплош. Макроекономіка (Європейський контекст) (переклад з англійської). – К.: Основи, 2000.
24. Максимова Л.М., Носкова Й.Я. Международные экономические отношения. — М.: Банки й биржи; ЮНИТИ, 1995.
25. Международные экономические отношения / Под ред. Р. И. Хазбулатова. - М.: Новости, 1991.
26. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. Л. Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 2000.
27. Международные экономические отношения / За ред. Е. Ф. Жукова и др. – М., Изд.«Юнити-Дана» 2000.
28. Международные экономические отношения / Под ред В. Е. Рыбалкина. – М., 1998.
29. Международные экономические отношения / Под ред. С. Ф. Сутырина, В. Н. Харламовой. — СПб.: Изд-во СПбУ, 1996.
30. Международные экономические отношения. Интеграция: Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ, 1997.
31. Менеджмент внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие. -К,1998
32. Мировая экономика / Под ред. И. П. Николаевой. - М.: ЮНИТИ, 2000.
33. Мировая экономика / Под ред. Л. Тарасовича. — СПб: Питер, 2001.
34. Мировая экономика, экономика зарубежных стран / Под ред. проф. В. П. Колесова и проф. М. Н. Осьмовои. - Москва: Флинта, 2000.
35. Мировая экономика/ Под ред. И.П. Николаевой, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2000.
36. Миронов Н.В. Международное право: нормы и их юридическая сила. — М.: Юрид. литература, 1980.
37. Міжнародні економічні відносини / Зар ред. А. С. Філіпенко та інші. – К.: Либідь, 1994.
38. Міжнародні економічні відносини / Сучасні міжнародні економічні відносини. - К.: Либідь, 1992.
39. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних економічних відносин / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, О. В. Бутенко та ін. — К.: Либідь, 1992.
40. Міжнародні організації / За редакцією Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського. — Київ: ЦУЛ, 2003.
41. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право. - К.: Либідь, 1995.
42. Пебро М. Международные экономические и финансовые отношения. - М.: Прогресс-Универс, 1994.
43. Передрій О.С. Міжнародні економічні відносини. – Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2001.
44. Пила В.І., Чмирь О.Е. Спеціальні (вільні) економічні зони: теорія та практика: Навчальний посібник. — К.: Київ. держ. торг.-економ. ун-т, 1998.
45. Пузакова Е. П. Международные экономические отношения. — Ростов-на-Дону: Изд. центр "МарТ", 2000.
46. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка. - К.: Либідь, 1999.
47. Світова економіка / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков та ін. – К.: Либідь, 2000.
48. Світова економіка / Керівник авторів А.С. Філіпенко. - Київ: Либідь, 2003.
49. Сергеев П.В. Мировая экономика. - М.: Юриспруденция, 1999.
50. Симадзаки Т., Исихори С. Свободные экономические зоны в капиталистических и развивающихся странах // М., 1989.
51. Сіваченко І.Ю., Кухарська И.О., Левицький М.А. Вільні економічні зони. Навчальний посібник.- К.: Дакор; Алерта., 2001.
52. Соколенке С.И. Современные мировые рынки и Украина. - К.: Демос, 1995.
53. Степанов Ю.Г. Свободные экономические зоны в СССР. М., Знание, 1990.
54. Тимченко Л.Д. Международное право. - Харьков: Консум; Ун-т внут. Дел, 1999.
55. Тодоров И.Я. Международное право и международные отношения. - Донецк, 1998.
56. Удовенко С. Україна на міжнародній арені. - К.: Юрінком Інтер, 1998.
57. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. — К.: Либідь, 2002.
58. Україна на шляху європейської інтеграції / Науково-практичний збірник матеріалів Міністерства економіки Україні 1999.
59. Устинов И.Н. Мировая торговля: Статистическо-аналитический справочник. — М.: Экономика, 2000.
60. Черкес М.Ю. Міжнародне право. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000.
61. Черниченко С.В. Теория международного права. В 2-х томах. Том 1: Современные теоретические проблемы. – М.: НИМП, 1999.
62. Экономическая теория / Под ред. В. Д. Камаева. – М.: 2001.
Дополнительная информацияРік написання: 2005
Інтервал: 1,2
Заказ Заказать Купить «Міжнародна торгівельна політика промислово розвинутих країн»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Як змінювалися позиції розвинених країн у світовій економіці протягом ХХ-ХХІ століття
  • Міжнародна інвестиційна діяльність
  • Особливості сучасного економічного розвитку промисловорозвинутих країн Західної Європи
  • Зовнішня політика розвинутих країн. Макроекономічний аспект
  • Міжнародні економічні відносини
  • Світова економіка у міжвоєнний період
  • Зовнішня політика розвинутих країн. Макроекономічний аспект
  • ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
  • Характеристика функціональної структури світової економіки
  • Контрольна з макроекономіки
Cгенерировано за 0.116113 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...