Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Облік довгострокових зобов’язань - дипломна» (ID:12699)

| Размер: 101 кб. | Объем: 76 стр. | Стоимость: 125 грн. | Добавлена: 27.08.2005 | Код продавца: 4 |
СодержаниеВступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку та аналізу довгострокових зобов’язань підприємства
1.1. Поняття та класифікація зобов'язань
Розділ 2. Облік довгострокових зобов’язань
2.1. Облік довгострокових кредитів банків
2.2. Облік зобов’язань з оренди
2.3. Облік інших довгострокових зобов’язань
Розділ 3. Аналіз довгострокових зобов’язань
3.1. Аналіз активу, пасиву балансу та фінансової структури капіталу
3.2. Оцінка фінансового стану та платоспроможності підприємства
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІY зі змінами і доповненнями.
2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 p.
3. Закон про оренду державного і комунального майна - Закон України "Про оренду державного і комунального майна" від 10.04.92 р. №2269-ХІІ.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. №20 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 р. за №85/4306
5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. №291 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за N 893/4186
6. Наказ №1012 - Наказ Мінфіну "Про внесення змін у деякі накази Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку" від 09.12.2002 р. №1012.
7. П(с)БО №12 - Наказ Мінфіну "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" від 26.04.2000 р. №91.
8. П(с)БО №10 - Наказ Мінфіну "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" від 08.10.1999 р. №237.
9. П(с)БО №17 - Наказ Мінфіну "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" від 28.12.2000 р. №353.
10. П(с)БО №14 - Наказ Мінфіну "Про затвердження Положення (стандарту) бухобліку 14 "Оренда" від 28.07.2000 р. №181.
11. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности. - М.: Финансы и статистика, 1998.
12. Бандурка АМ., Червяков И.М., Посылкина О.Б. Финансово-экономический анализ. - Харьков: Изд-во Харьковского ун-та внутренних дел, 1999.
13. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. - Фінансова діяльність підприємства. - Київ. - 1998.
14. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. – К., 1999.
15. Буряковский В.В., Кармазин В.Я., Каламбет С.В. Финансы предприятий. – Дніпропетровськ, 1998.
16. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. – Житомир: ПП “Рута”, 2002.
17. Бухгалтерський облік в Україні / За редакцією Р. Л. Хом`яка. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка” 2003.
18. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні / Під ред. С. В. Голова– Дніпропетровськ. ТОВ “Баланс”, 2001.
19. Бухгалтерський облік у торгівлі / Н. М. Грабова, В. М. Домбровський; За ред. М. В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2004.
20. Бухгалтерський словник / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця– Житомир: ПП “Рута”, 2001.
21. Бухгалтерський фінансовий облік / За редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця– Житомир: ПП “Рута”, 2003.
22. Василик О.Д. Теорія фінансів. - К., 2000.
23. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку / Під ред. М. В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2001.
24. Грабова Н.М., Добровський В.М. Бухгалтерський облік на виробничих і торговельних підприємствах. – К.: А.С.К., 2002.
25. Гроші та кредит / За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2002.
26. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях / За ред Б. Л. Луціва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000.
27. Економіка підприємства / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001.
28. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. – К.: А.С.К., 2002.
29. Іваненко В.М. Курс економічного аналізу. - К., 2000.
30. Івахненко В. Горбаток М., Льовочкін В. Економічний аналіз. - К.: КНЕУ, 1999.
31. Іващенко В,І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. - К.: ЗАТ "ШЧЛАВА", 1999.
32. Карбовник А.В. Питання забезпечення обіговими коштами підприємств в умовах сучасної української економіки // Регіональна економіка. - 2000. - №2.
33. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. - М.: Экономика, 1997.
34. Коренева О.Г. Вплив податкової політики на забезпеченість підприємств обіговими коштами // Фінанси України. - 1999. - №2.
35. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К., 2001.
36. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.
37. Краснов Павло. Довгострокові зобов’язання. Класифікація зобов’язань // Український бухгалтерський тижневик „Дебет-Кредит”. - №33. – серпень 2003.
38. Лечига И.И. Аналіз діючої системи визначення потреби підприємства в оборотних коштах // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія - Економіка. - 2000. - №6.
39. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. - К.: ЦНЛ, 2003.
40. Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами. — Харків: Торсінг, 2002.
41. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансове стану підприємства. – К., 1999.
42. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. — К., 1998.
43. Мних Д.В., Буряк П.Ю, Економічний аналіз на промисловому підприємстві. - Львів: Наука, 1998.
44. Пан Л.В. Управління обіговими коштами підприємницьких структур // Фінанси України. - 2000. - №6.
45. Петленко Ю.В. Проблеми забезпечення обіговими коштами виробничих підприємств в умовах економічної кризи // Фінанси України. - 1998. - №9.
46. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. - К., 2000.
47. Попович П.Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві. - Тернопіль: Економічна думка, 1998.
48. Русакова Е.А. Материальные средства предприятия. - М.: Издательство “Бухгалтерский учет”, 1998.
49. Савицкая Г.Б. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Минск: ООО "Новое знание", 1999.
50. Сергеев И.В. Экономики предприятия. - М.: Финансы и статистика, 1997.
51. Стражев В.И. и др. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. - Минск: Высшая школа, 1999.
52. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002.
53. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського обліку. – К.: А.С.К., 2001.
54. Фінанси підприємств / За ред. Г. Г. Кірейцева. – К., 2002.
55. Фінансова діяльність підприємства / Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. — К.: Либідь, 2002.
56. Хаценко А.С. Материальные средства предприятия: классификация, общие вопросы учета и налогооблажения. - К.: Экономика и жизнь, 1999.
57. Чабанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. – К.: Академія, 2002.
58. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 1995.
59. Шмален Г. Основы и проблеми экономики предприятия / Под. ред. проф. А. Г. Поршнева. - М.: Финансы и статистика, 1996.
60. Яцків Т.І. Теорія економічного аналізу. - Львів: Світ, 1993.
Дополнительная информацияРік написання: 2005
Інтервал: 1,5
Заказ Заказать Купить «Облік довгострокових зобов’язань - дипломна»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ І ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  • Облік довгострокових зобов’язань
  • Облік довгострокових зобов’язань підприємства
  • Зобов’язання підприємства як об’єкт обліку і аудиту
  • Облік довгострокових зобов’язань підприємства
  • Облік зобов’язань
  • Бухгалтерський облік зобов’язань та цільового фінансування
  • Організація і методика аудиту довгострокових та поточних зобов’язань на підприємстві
  • Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
  • Облік кредитів банку, позик та довгострокових зобов’язань
Cгенерировано за 0.137723 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів