Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення» (ID:12109)

| Размер: 59 кб. | Объем: 88 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 02.03.2005 | Код продавца: 4 |
СодержаниеВступ
Розділ 1. Наркоманія як негативне соціальне явище. Її сучасний стан в Україні:
1.1. Основні причини поширення наркоманії,
1.2. Рівні наркозалежності,
1.3. Сучасний стан наркоманії в Україні
Розділ 2. Кримінально-правова характеристика окремих злочинів в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я:
2.1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речо­вин, їх аналогів або прекурсорів та використання коштів, здобутих від їх незаконного обігу,
2.2. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, збері­гання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засо­бів, прекурсорів, психотропних речовин або їх аналогів,
2.3. Викрадення, привласнення, вимагання нарко­тичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шах­райства або зловживання службовим стано­вищем,
2.4. Інші злочини проти здоров’я
Розділ 3. Кримінологічні проблеми боротьби із наркоманією: 3.1. Організація боротьби із наркоманією і наркобізнесом, 3.2. Профілактика та попередження наркоманії
Висновки
Список використаної літератури
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правові акти

1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Конвенція про психотропні речовини від 21 лютого 1971 р. Ратифікована СРСР 27 жовтня 1978 р.
3. Конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин від 19 грудня 1988 р. Ратифікована Україною 25 квітня 1991 р.
4. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних зло-чинним шляхом, від 8 листопада 1990 р. Ратифікована Україною 17 грудня 1997 р.
5. Кримінальний кодекс України, прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України від 5 квітня 2001 року.
6. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 року.
7. Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" від 15 лютого 1995 р. № 60/95-ВР (в редакції від 8 липня 1999 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 36. - Ст. 317.
8. Закон України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" від 115 лютого 1995 р. .№ 62/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1995. - № 10. - Ст. 62.
9. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччю, населення" від 24 лютого 1994 р.
10. Указ Президії Верховної Ради УРСР "Про відповідальність за порушення вимог режиму радіоактивної безпеки, заготівлю, переробку і збут радіоактивне забруднених продуктів харчування" від 28 січня 1991 р.
11. Указ Президента України "Про комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки" від 25 грудня 2000 р. № 1376/2000 // Юридичний вісник України. — 2001. — 18—24 січня.
12. Постанова Пленуму Верховного Суду №3 від 27 лютого 1998 р. "Про судову практику в справах про злочини, пов'язані з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами".
13. Постанова Пленуму Верховного Суду №4 від 26 квітня 2002 року "Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів".
14. Постанова Пленуму Верховного Суду № 2 від 26 лютого 1999 р. "Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил".
15. Інструкція про порядок знищення вилучених із незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, використання яких у законному обігу визнано недоцільним, а також обладнання для їх виготовлення. Затверджена наказом МВС, СБУ, ГП, МОЗ, МЮ, ВСУ від 27 червня 1995 р.
16. Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 6 від 3 січня 1996р.
17. Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 р.
18. Правила санітарної охорони території України. Затверджені постановою КМ №696 від 24 квітня 1999 р.
19. Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу. Затверджені наказом МОЗ № 188 від 1 серпня 2000 р.

Монографічна, наукова та інша література


1. Альтшулер В.Б., Надеждин А.В. Наркомания: дорога в бездну. – Москва: Просвещение, 2000.
2. Бандурка С.А., Слинько С.В. Наркомания: уголовно-правовые средства борьбы. — Харьков, 2001.
3. Белогуров С.Б. Популярно о наркотиках и наркоманиях. - Санкт-Петербург: Невский диалект, 2000.
4. Валентик Ю.В., Зыков О.В., Мартыненко А.В., Цетлин М.Г. Теория и практика медико-социальной работы в наркологии. — М.: Центр программно-технического управления, 1996.
5. Джужа О.М., Моісеєв Є.М, Третьякова Г.Л. Стислий словник кримінологічних термінів: Навч. посібник / За заг. ред. О. М. Джужи. — К., 2000.
6. Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В. В. Кримінологія: Альбом схем (Загальна і Особлива частини): Навч. посібник / За заг. ред. О.М. Джужи. - К., 2000.
7. Зелинский А.Ф. Криминология. — Харьков, 2000.
8. Ковалкин А.А., Хруппа Я.С., Губарев В.Л. Деятельность органов внутренних дел по выявлению и предупреждению группового сбыта наркотических средств. — К, 1993.
9. Коржанський М.Й. Нариси уголовного права. – К., 1999.
10. Коржанський М.Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України. - К., Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001.
11. Криминология: Учебник / Под ред. акад. В. Н. Кудрявцева, проф. В. Е. Эминова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2000.
12. Кримінальне право України: Особлива частина / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. професорів М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право, 2001.
13. Кримінологія / О. М. Джужа, Я. Ю. Кондратьєв, О. Г. Кулик, П. П. Михайленко та ін.; За заг. ред. О. М. Джужи. — К.: Юрінком Інтер, 2002.
14. Курс кримінології: У 2-х кн. / М. В. Корнієнко, Б. В. Романюк, І. М. Мельник та ін.; За заг. ред. О. М. Джужи. — К., 2001. — Кн. 2: Особлива частина.
15. Михайленко П.П. Кримінальне право, кримінальний процес та кримінологія України. – К., 1999.
16. Музика А.А. Незаконний обіг наркотичних засобів в Україні. — К., 1998.
17. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. — К.: Каннон, 2001.
18. Основы социальной работы / Отв. ред. П. Д. Павленок. – М.: ИНФРА-М, 2002.
19. Подшибякин А.С., Погориляк А.Д., Ухаль А.М.. Расследование контрабанды. Лекция. – Ужгород: Издательский центр УжГИИЕП, 2001.
20. Проценко Е.Н. Наркотики и наркомания. – Москва: Информ-М, 1999.
21. Социальная работа / Под ред. В. И. Курбатова. — Ростов н/Д: Феникс, 2003.
22. Технологии социальной работы: Учебник под общ. ред. проф Е.И. Холостовой. — М.: ИНФРА-М, 2002.
23. Ухаль А.М., Шеремет А.П. Наркоманія: суть і боротьба з нею. Навчально-довідковий посібник. - Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2001.
24. Хруппа М.С., Вінс О. Кримінологічне поняття наркобізнесу // Право України. - 1993. - № 4.
Дополнительная информацияРік написання: 2003
Інтервал: 1,5
Заказ Заказать Купить «Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Злочини у сфері обігу наркотичних засобів
  • Злочини пов язані з незаконим обігом наркотиків та прекурсорів
  • Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інші злочини проти здоров я населення
  • Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
  • Наркоманія та незаконний обіг наркотичних засобів
  • Злочини у сфері незаконого обігу наркотиків
  • КВАЛІФІКАЦІЯ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН
  • Злочини, пов’язані з незаконним вживанням наркотичних і одурманюючих засобів
  • Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
  • Кваліфікація контрабанди наркотичних речовин
Cгенерировано за 0.232655 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів