Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Господарські процеси як економічна і обліково-аналітична категорія» (ID:48780)

| Размер: 2447 кб. | Объем: 68 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст
Зміст 2
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Господарські процеси як економічна і обліково-аналітична категорія. 7
1.1. Роль та значення господарських процесів в діяльності підприємства 7
1.2. Критичний огляд соціальної літератури проблем обліку і аудиту господарських процесів 12
1.3. Відображення господарських процесів в обліку і звітності 15
1.4. Методи калькулювання і оцінки результатів господарських процесів в бухгалтерському обліку 21
РОЗДІЛ 2.Методологія і організація бухгалтерського обліку господарських процесів 27
2.1. Законодавчо-нормативне забезпечення бухгалтерського обліку господарських процесів 27
2.2. Методологія бухгалтерського обліку процесів постачання, виробництва та реалізації 31
2.3. Гармонізація і стандартизація обліку і звітності господарських процесів 40
3. Методологія та процедури аудиту господарських процесів та напрями їх вдосконалення 46
3.1. Методологія та організація аудиту господарських процесів 46
3.2. Інформаційне забезпечення та процедури аудиту господарських процесів 50
3.3.Шляхи удосконалення методів та процедур аудиту господарських процесів на основі комп`ютерних технологій 54
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 59
Список використаної літератури 62
Додатки 66
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаної літератури

1. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93р. № 3125 – XII;
2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 16.07.99р. №996-XIV;
3. Положення «Про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88;
4.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства Фінансів України від 30.11.99р. № 291;
5.Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затверджена постановою КМУ № 1706 від 28.10.98р.;
6. П(С)БО № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства Фінансів України від 31.03.99р. № 87;
7. П(С)БО № 2 “Баланс”, затверджене наказом Міністерства Фінансів України від 31.03.99р. № 87;
8.П(С)БО № 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджене наказом Міністерства Фінансів України від 31.03.99р. № 87;
9. П(С)БО № 4 “Звіт про рух грошових коштів”, затверджене наказом Міністерства Фінансів України” від 31.03.99р. № 87;
10. Інструкція № 291 про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена Міністерством Фінансів України від 30.11.99р.;
11.Інструкція «Про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства» від 18 серпня 1995 року № 139 зі змінами і доповненнями, внесеними 28 жовтня 1996 року № 231, від 17 листопада 1997 року № 247 і від 19 лютого 1998 року № 37;
12.Вказівка «По організації бухгалтерського обліку в Україні» , затверджена наказом Міністерства фінансів України від 7 травня 1993 року № 25, в редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 січня 1998 року № 10;
13.Андреєв В. Д. «Практичний аудит» (справочний посібник). М.: “ЕкономІка” - 2001. - 342 с.;
14.П. Бабич «Бухгалтерський облік на малих підприємствах», К.: “Економіка” - 2002. - 221с.;
15.Баришніков Н.П. “Організація і методика проведення загального аудиту”, М.: - “Філін” - 1999. - 281 с.;
16.М. Білуха. «Аудит у бізнесі», Д.: - «Преском». – 1994 р. - 240 с.;
17.Бабченко Т.Н., Козлова Е.П., Галанина Е.П. "Бухгалтерский учёт". 2-е изд., М: Финансы и статистика, 2002. - 8 с.
18. Бакаев А.С. Комментарий к положению по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Украине, К: бухгалтерский учёт, 2002. – 20 с.
19.Бухгалтерский словарь. 20-е изд., доп. К: Финансы и статистика, 2001.
20. Бутинець Ф.Ф. „Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів” - Ж.: ПП Рута, 2000. – 194 с.
21.Волков Н.Г. “Бухгалтерский учет и отчетность на предприятии” - Х.: Дело и право, 2002. – 134 с.
22.Власова В.М. "Первичные документы". К: Финансы и статистика, 2003. - 11 с.
23.Даньків Й.Я. “Бухгалтерський облік у галузях економіки”, Навчальний посібник - К.: Знання Пресс, 2003. – 68 с.;
24.Деващук Л.Г. та інші “Теоретичні основи бухгалтерського обліку” – Х.: Одіссей, 2001. – 214 с.;
25.Должанський Н. "Сучасна організація аудиту в Україні", К.: «Все про БУ» 2003. - № 17 – 4 с.;
26.В. Завгородній «Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту». К.: «А. С. К.» - 2000. - 648 с.;
27.Киреанова М.В., Аксенов Ю.М. Документационное обеспечение управления. - Новосибирск, 1999. – 56 с.
28.Кондраков Н.П. "Ведение хозяйственніх процессов", журнал "Бухгалтерский учёт" № 5, 2001. -38 с.
29.А. Кузьмінський, М. Кужельний, О. Петрик, В. Савченко. «Аудит» (практичний посібник). К.: «Облікінформ», - 2001. - 273 с.;
30.А. Кузьмінський, В. Сопко, В. Завгородній. «Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу», К.: «Вища школа», - 2002. - 452 с.;
31.А. Кузьмінський «Суть аудиту, його мета і задачі». «Бух.облік і аудит» –К.: “Вища школа” – 2002. – 213 с.;
32.Ламыкин И.А. "Основы бухгалтерского учёта" М: Московский университет, 2001. - 23 с.
33.Луговой А.В. "Документирование хозяйственных операций как основа бухгалтерского учёта", журнал "Бухгалтерский учёт" № 6, 1998. 56 с.
34.Макарьева В.И. “Бухгалтерский учёт для налоговой отчётности. 2-е изд., перераб. и доп.”– М.: Международный центр финансово-экономического развития, 2000.– 246 с.
35.Марочкіна А.М. “Бухгалтерський облік за національними стандартами” Навчальний посібник – Х.: Торсінг, 2002.- 87 с.;
36.Миддлтон Д. “Бухгалтерский учёт и принятие финансовых решений” // Пер с англ.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2001.– 408 с.
37.Огійчук М.Ф, “Бухгалтерський облік на сільскогосподарських підприємствах” – К.: Аграрна освіта, 2001.- 48 с.;
38.Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Компьютеризация аудиторской деятельности. М.: “Економіка”, - 2003. – 25 с.;
39.Пизенгольц М.З. и Варава А.П. «Бухгалтерский учёт хозяйственных операцый» - М.: Агропромиздат – 2000.– 54 с.
40.Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Компьютеризация аудиторской деятельности. М.: “Економіка”, - 2003. – 25 с.;

41. Сандрикова Т.С. “Учёт денежных средств и расчётных операций // Экономика предприятий”– № 6– 1998.– 51 с.
42.Соколов Я.В., Пятов М.Л. "Первичная документация» журнал «Бухгалтерский учёт" № 9, 1998. - 90 с.
43.В. Сопко «Бухгалтерський облік у підприємстві». К.: “Контакт”, - 2001. 266 с.;
44.Універсально-економічний словник. Менеджмент, маркетинг, реструктуризація. – К.:Пошуково-видавниче агентство “Книга пам`яті України», 2001.
45.С. Ткаченко «Основи бухгалтерського обліку» К.: “Контакт” - 1999. -311с.;
46. Фоменко Е. А. «До нас прийшов податковий інспектор: Бухгалтерська звітність і методи її перевірки, О.: “ОКФА”, - 2003. - 53 с.
47.Харламова Г.В., Ларикова Л.В. Практическое пособие бухгалтеру-менеджеру. – Х.:Основа, 1995г.
48.Чебанова Н.В., Котенко Л.Н. “Бухгалтерский учёт» – К.: Аграрна освіта – 2003.– 45 с.
49.Швець В. «Теорыя бухгалтерського облыку»:Навчальний посыбник, - К.:»Знання Прес» - 2003 – 444 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Господарські процеси як економічна і обліково-аналітична категорія»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Фінансовий облік податку на прибуток
  • Яка різниця між поняттями діяльність і праця
  • Трудові ресурси як соціально-економічна категорія
  • Трудові ресурси як соціально-економічна категорія
  • Торговий капітал і прибуток
  • Обліково фінансові документи
  • Звіт з виробничої практики
  • Організація бухгалтерського обліку контролю і аналізу в бюджетних установах України
  • Спеціальна психологія
  • Глобалізація, її перспективи і ризики
Cгенерировано за 0.235250 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів