Меню

Реклама

TOP реферати

Цікаве

Тема: «Банківське кредитування підприємств» (ID:48685)

| Размер: 40659 кб. | Объем: 102 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеПлан

Вступ........................................................................................................................3
1. Науково-теоретичні аспекти банківського кредитування підприємств........5
1.1. Нормативно-правова база.....................................................................5
1.2. Огляд економічних джерел.................................................................10
2. Економічна характеристика основних фінансових показників
АКПП „Золота нива”............................................................................................17
2.1. Організаційно-правовий статус підприємства..................................17
2.2. Оцінка фінансового стану підприємства...........................................19
2.3. Облікова політика підприємства........................................................28
3. Методи банківського кредитування.................................................................31
3.1. Основні аспекти банківського кредитування в Україні....................31
3.2. Технологія банківського кредитування..............................................31
3.3. Основні методи банківського кредитування......................................38
3.3.1. Строкові (класичні) кредити........................................................38
3.3.2. Кредитна лінія...............................................................................42
3.3.3. Контокорентний кредит...............................................................44
3.3.4. Овердрафт як основна форма кредитування клієнтів банку.....46
3.4. Нетрадиційні методи кредитування підприємств..............................48
4. Шляхи вдосконалення методів банківського кредитування підприємств....54
Висновки і пропозиції............................................................................................60
Список використаних джерел................................................................................63
Додатки
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України (Основний Закон України) Прийнятий ВР України 28.06.1996 року.
2. "Про заставу" Закон України, який був введений в дію Постановою ВР N 2654-12 від 02.10.92 року
3. „Про банки і банківську діяльність”, Закон України // Діло. – 1994. - №84.
4. „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” Закон України від 16.07.99р. №996-ХІV.
5. „Про власність” Закон України від 7 лютого 1991 р. N 697-XII -ВР.
6. „Про іпотеку” Закон України від 5 червня 2003 року №898-IV, із змінами та доповненнями внесеними Законами України від 15 грудня 2005 року №3201-IV, від 22 грудня 2005 року №3273-IV, від 23 лютого 2006р. №3480-IV.
7. „Про лізинг” Закон України від 16.12.1997р. №723/97-ВР.
8. „Про Національний банк України” Закон України №679-XIV від 20.05.1999р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, 1999, №7.
9. „Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року” // Урядовий кур’єр. – 2005. - №42.
10. „Про підприємництво” Закон України // Відомості ВР України. – 1991. - №14.
11. „Про підприємства в Україні” Закон України від 27 березня 1991 р. № 887-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 24. – Ст. 272.
12. „Про фіксований сільськогосподарський податок” Закон України із змінами та доповненнями внесеними відомістю ВР, 1999. - №5-6. – С.39.
13. „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” Закон України від 12 липня 2001р. №2664-ІІІ.
14. Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення концепції Комплексної програми підтримки розвитку українського села на 2006 – 2010 роки” від 21.12.2005р. №536-Р.
15. Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України від 27.06.2001р. № 244 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, 2001, №7.
16. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затверджений постановою Правління Національного банку України від 6 липня 2000р. №279.
17. „Про затвердження Положення про регулювання НБУ ліквідності банків шляхом рефінансування депозитних та інших операцій” Постанова НБУ №584 від 24 грудня 2004 року.
18. „Про затвердження Положення про формування та використання резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями банків” Постанова НБУ №279 від 6 липня 2000р.
19. Інструкція, зат. НБУ: „Про безготівкові розрахунки в господарському обігу України” – 20.08.1996. - №7.
20. П(С)БО №1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87 // Все про бухгалтерський облік. – 2002 р. - №84 (751). – С.3
21. П(С)БО №2 „Баланс” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87 // Все про бухгалтерський облік. – 2002 р. - №84 (751). – С.5
22. П(С)БО №3 „Звіт про фінансові результати” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87 // Все про бухгалтерський облік. – 2002 р. - №84 (751). – С.10
23. П(С)БО №5 „Звіт про власний капітал” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87 // Все про бухгалтерський облік. – 2002 р. - №84 (751). – С.19
24. П(С)БО №11 „Зобов’язання” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87 // Все про бухгалтерський облік. – 2002 р. - №84 (751). – С.48
25. П(С)БО №15 „Доходи” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999р. №237
26. П(С)БО №16 „Витрати” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999р. №237
27. Положення Національного банку України "Про кредитування", затверджене постановою Правління НБУ №246 від 28 вересня 1995 року.
28. Борецький М. Проблеми довгострокового кредитування // Банківська справа. – 2006. - №4. – С.85-93.
29. Геєць І.О. Актуальні проблеми та удосконалення кредитних відносин банківських установ з підприємствами // Економіка та держава. – 2006. - №6. – С.37-38.
30. Геєць І.О. Обґрунтування доцільності овердрафтового кредитування підприємств банківськими установами // Економіка та держава. – 2006. - №1. – С.40-41.
31. Гладких Д. Доходи і витрати як складові ціни банківських послуг // Вісник НБУ. – 2006. - №4. – С.22-27
32. Горіславська І. Особливості правового регулювання страхування при здійсненні кредитних правовідносин сільськогосподарськими підприємствами // Цивільне право . - №11. – 2006. – С.38-40.
33. Гудзь О.Є. Дебіторська та кредиторська заборгованість в системі управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств // Облік і фінанси АПК. – 2007. - №01-02. – С.59-61.
34. Дерев’янко С. Овердрафт – особлива форма кредитування клієнтів банку // Пропозиція. – 2006. - №1. – с.48-49
35. Додусенко В.І. Використання аналізу грошових потоків для визначення оптимальних умов кредитування // Облік і фінанси АПК. – 2006. - №8. – С.67-70.
36. Домаскіна М.А. Проблеми кредитування фермерських господарств // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2005. - №1. – С.82-87.
37. Економічний аналіз: Навч. посібник/ Під.ред. Чумаченка М. Г. – К., 2003 – 556с.
38. Жукова Н. Особливості кредитування комерційними банками суб’єктів господарювання в Україні // банківська справа. – 2006. - №2. – С.65-72.
39. Зимовець В., Шелудько Н. Макроекономічні аспекти активізації банківського кредитування в Україні // Вісник НБУ . – 2006. - №11. – С.54-58.
40. Кунцевич В.О. Аналіз сучасного методологічного забезпечення оцінки ризиків, пов’язаних із кредитуванням підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - №11. – С.80-85.
41. Любунь О. Фінансова стратегія банків з довгострокового кредитування підприємств // Банківська справа. – 2006. - №3. – С.80-82
42. Малій О.Г. Кредитування агровиробництва: тенденції та ефективність // Облік і фінанси АПК. – 2007. - №01-02. – С.61-64.
43. Малій О.Г. Лізингове кредитування: стан та перспективи для аграрної сфери // Облік і фінанси АПК. – 2006. - №7. – С.89-92.
44. Марцин В.С. Особливості оцінки фінансово-кредитної діяльності банку з використанням рейтингової системи // Фінанси України №11. - 2006 р. – С.78-81.
45. Методичні рекомендації // Облік і фінанси АПК. – 2006. - №12. – С.5-29.
46. Мироненко В.П., Москаленко А.М.. Удосконалення економічного механізму кредитування сільськогосподарських товаровиробників // Облік і фінанси АПК. – 2006. - №3. – С.112-116.
47. Непочатенко О.О. Проблеми правового та методологічного забезпечення банківського кредитування аграрних підприємств // Облік і фінанси АПК. – 2006. - №2. – С.79-82.
48. Нужна О.А. Кредитне забезпечення аграрних підприємств: проблеми та перспективи // Облік і фінанси АПК. – 2006. - №8. – С.70-72.
49. Олексієнко С.М. Особливості кредитування за поточними рахунками // Фінанси України. – 2004. - №7. – С.116-122.
50. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.
51. Ребізант Р. Як отримати кредит у банку // Податкове планування. – 2005. - №2. – С.52-60.
52. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М.: ИНФРА-М, 2004.-336с.
53. Соловей О. Кредит по-банківськи // Податки та бухгалтерський облік. – 2005. - №33. – С.44-47.
54. Фастовець М. Проблемні аспекти ризиковості кредитування малого бізнесу в Україні // Вісник НБУ. – 2007. - №2. – С.38-44.
55. Шубравська О.В., Поштаренко М.Г. Розвиток банківського кредитування агросфери у контексті забезпечення її економічної сталості // Фінанси України. - №7. – 2006. – С. 131-138.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Банківське кредитування підприємств»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Організація обліку контролю і аналізу короткострокових кредитів та позикових коштів підприємства
 • Система фінансового обслуговування бізнесу
 • Поняття та структура основних фондів підприємства
 • Поняття та структура основних фондів підприємства
 • Контрольна робота фінанси підприємств
 • Організація і методика обліку, аудиту та аналізу кредитних операцій
 • Форми кредитування підприємств
 • Суть і форми кредиту
 • Порівняльна характеристика основних форм банківського кредитування експорту
 • Банківське кредитування підприємства (теоретичний розділ дипломної роботи)
 • Банківське кредитування
Cгенерировано за 0.116803 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Від партнерів

Оновлення

Реклама

Від партнерів