Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «В.І ЛЕНІН ТА ВПЛИВ ЙОГО ІДЕЙ НА ІСТОРІЮ УКРАЇНИ» (ID:33293)

| Размер: 36 кб. | Объем: 32 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 3
1. ОСОБЛИВОСТІ ЛЕНІНСЬКОЇ ІДЕОЛОГІЇ ЯК ВЧЕННЯ ПРО КЛАСОВУ БОРОТЬБУ ТА СВІТОВУ РЕВОЛЮЦІЮ ПРОЛЕТАРІАТУ 5
1.1. Біографічний шлях В.І.Леніна 5
1.2. Ленін й Україна 8
1.3. Основні положення ленінської теорії класової боротьби 10
2. ВТІЛЕННЯ ЛЕНІНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ У ЖИТТЯ УКРАЇНИ 13
2.1. Зародження основ тоталітаризму за життя Леніна 13
3.2. Сталінський етап розвитку ленінських ідей на Україні 17
3.3. Десталінізація на Україні 21
3. КОМУНІСТИЧНИЙ ГЕНОЦИД ПРОТИ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА У КІНЦІ 20-х – ПОЧАТКУ 30-Х РОКІВ 23
Висновки 30
Література 31

Вступ
Україна на сьогоднішній день могла б бути повноправним членом єв-ропейського співтовариства. Важка соціально-економічна криза, що продо-вжує мати місце в нашій країні, змушує замислитися, а чому цього не відбу-лося, адже Україна, за географічним положенням, знаходиться у центрі Єв-ропи?
„Привид комунізму”, що мандрував Європою з середини ХІХ століття, знайшов собі надійний притулок в Російської імперії зразка 1905-1917 років. Тут відбулося не тільки свідоме прийняття комуністичної ідеології, а й пода-льший творчий розвиток Леніним її основних положень.
Надана курсова робота присвячена дослідженню питання інтеграції ле-нінських ідей в суспільно-економічне життя України, що на той час була складовою частиною спочатку Російської імперії, а потім – СРСР.
Як можна в цілому охарактеризувати цей вплив? Чи був він негатив-ним, чи позитивним? Ці проблемні питання змушують звернутися нас до аналізу історичних фактів, що мали місце в Українській радянській соціаліс-тичній республіці. Тому об’єктом дослідження слід вважати Україну радян-ської епохи, тобто тих часів, коли ленінські ідеї мали найвищу ступінь розпо-всюдження та втілення у життя.
Предметом дослідження є суспільно-економічний та демографічний стан розвитку України за радянських часів. Метою курсової роботи є вияв-лення загальних тенденцій розвитку України в складі СРСР. Чи був він для України позитивним, чи, навпаки, приніс руйнівні, незворотні наслідки?
Завдання, які необхідні для досягнення мети даного дослідження, є та-кими:
- узагальнити та надати оцінку основним положенням ленінської теорії щодо побудови нового суспільства;
- виявити як негативні, так і позитивні моменти соціально-економічного та культурного розвитку України в складі СРСР;
- співставити та оцінити наслідки для України тривалого та примусово-го впливу цих ідей;
- зробити висновок про історичний розвиток України під час її знахо-дження під впливом комуністично-ленінської ідеології.
Актуальність цієї теми обумовлена сьогоднішнім неприйняттям та не-визнанням європейським співтовариством України як свого повноправного члена. Намагання сучасних українських політиків та урядовців розбиваються о невидиму стіну європейського непорозуміння. До сих пір не стали прозо-рими кордони та не запрацював єдиний з Європою економічний простір. Україну як і раніше відштовхують в обійми „старшого брата”, який, як вва-жається, є близьким нам по сумісному комуністичному минулому.

Висновки
Сталінські роки стали "голгофою" українського народу. В жорнах то-талітарно-репресивного режиму було знищено трудову і розумову еліту на-роду. Генофонд української нації отримав нищівного удару. Передумовою виникнення командно-адміністративної системи управління стала монополія більшовицької партії на владу.
В командно-адміністративній системі, що склалася, українські держав-ні і господарські установи і організації діяли під жорстким контролем пар-тійних органів і в рамках централізованого управління відомчого апарату. Сформований привілейований прошарок прорадянської бюрократії займав керівні місця в партійних, радянських, військових, господарських, репресив-них органах. Боротьба в керівництві партії привела до зміцнення єдиновлад-дя. Режим особистої влади Генерального секретаря партії, який також приб-рав функції глави держави, стає характерною ознакою радянської політико-державної системи майже до середини 50-х років.
У 30-ті роки були знищені залишки державної самостійності України. Централізація влади, характерна для тоталітарного режиму, призвела до централізації і правової системи. Головною тенденцією розвитку права стає перевага загальносоюзного законодавства над республіканським. Правовим вінцем тоталітарного режиму стали Конституція СРСР 1936 року і Конститу-ція УРСР 1937 року. Для історії людської спільноти вони були взірцем полі-тичного цинізму і юридичної догми.
Основним наслідком існування тоталітарного режиму на Україні стало впровадження та закріплення у свідомості людей основоположних принципів класиків марксизму-ленінізму, розповсюдження комуністичної ідеології. Ба-гато принципів такої ідеології є до сих пір неприйнятими суспільствами захі-дних країн. Україна та українці, на мою думку, викликають почуття подиву і остраху, що, безперечно, заважає інтеграції нашої держави в світове співто-вариство.
ЛитератураЛітература

1. Б а н д е р а С. Перспективи Української Революції: Репринтне вид.– Дрого-бич, Відродження, 1998.– 656 с.
2. Гайдуков Л., Крушинський В. Історія України. Електронний варіант підручника. — К., 2002.
3. Голобуцький О., Кулик В. Український політичний рух на Наддніпрянщи-ні кінця ХІХ – початку ХХ століття. – К., Смолоскип, 1996. – 124 с.
4. Енциклопедія українознавства. т. 1-3. – Мюнхен; Нью-Йорк, 1949
5. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів, 1993. – 232с.
6. Іванченко Р. Україна від Кия до Кравчука. – К., Український письменник, 1992. – 48 с.
7. Костюк Г. Сталінізм в Україні. – К., 1995
8. Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків: довідник з історії України. – К., Україна, 1993. – 382 с.
9. Крип’якевич І., Терлецький М., Дольницький М. Історія України. – Львів, Фенікс, 1991. – 168 с.
10. Крушинський В.Ю., Левенець Ю.А. Історія України: події, факти, дати./ довідник. – К., Зодіак-ЕКО, 1993.– 276 с.
11. Кульчицький С. Скільки нас загинуло від голодомору 1933 року? // Дзер-кало тижня. — 2002. — 23 листопада.
12. Лановик Б., Лазарович М., Матейко Р. Голодомор 1932-1933 років: причи-ни і наслідки // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. — Випуск 8. — Тернопіль: Економічна думка, 2003. — С. 93-110.
13. Музиченько П. Історія держави і права України. – К.: Знання, 1999. – 662с.
14. Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття. – К., Український письменник, 1993. – 416 с.
15. Ненароков А.П. 1917. Великий Октябрь: краткая історія, документи, фак-ти. – М., Политиздат, 1977. – 240 с.
16. Солдатенко В. Голодний тридцять третій. Суб`єктивні думки про об`єктивні процеси // Дзеркало тижня. — 2003. — 28 червня.
17. Чорна книга України: Зб. документів, архів. Матеріалів, листів, доп., ст., досліджень, есе / Упоряд., ред. Ф. Зубанич; Передм. В. Яворівського. — К., Вид. центр «Просвіта», 1998.
18. Шульга І. Діти голодомору. На архівних матеріалах Поділля // Київ. — 1993. — № 8. — С. 87-90.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Українська філософія І пол. ХІХ ст.
 • Внесок Огюста Конта у розвиток соціології, сучасна трактовка
 • Історія розвитку ідей конституціоналізму в Україні
 • Історія розвитку ідей конституціоналізму в Україні
 • Україна у міжнародному поділі праці
 • ПРОБЛЕМА УЧАСТІ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ
 • : “Національно-визвольна війна 1648-1654рр.”
 • Гуманізм в ренесансній культурі
 • Економічні погляди Герцена
 • Політична думка Київської Русі
 • Розробка нового товару
Cгенерировано за 0.093431 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів