Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Вплив емоцій на особистість людини» (ID:32979)

| Размер: 60 кб. | Объем: 48 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 3
Розділ І. 5
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕМОЦІЙНОГО ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ 5
1.1. Сутність емоцій та їх значення у житті людини 5
1.2. Класифікація емоцій. 9
Висновки до 1-го розділу 15
Розділ 2. 16
ЕМОЦІЇ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 16
2.1. Регулятивне значення емоцій в самотворенні особистості. 16
2.2. Негативний вплив емоційного фактору на особистість. 21
Висновки до 2-го розділу 25
Розділ ІІІ 26
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕФЕКТУ ЕМОЦІЙНОГО ЗГОРЯННЯ НА ОСОБИСТІСНУ СФЕРУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 26
3.1. Теоретичні основи дослідження. 26
3.2. Отримання емпіричних результатів. 28
3.2.1. Визначення рівня домагань респондентів. 28
3.2.2. Визначення степені емоційного вигоряння респондентів 31
3.2.3. Інтерпретація результатів дослідження 35
Висновки до 3-го розділу 37
Загальні висновки 38
Список використаної літератури 40
Додатки 42Вступ
Актуальність дослідження. В епоху інформаційних і соціальних технологій, інтенсивного розвитку науки і техніки змінюється темп і насиченість суспільного життя. Людина з’являється залученою до швидкоплинних, високоінформативних та емоційно напружених соціальних процесів. В таких умовах особливого значення набуває афектно-вольова сфера особистості. Її стійкість, здатність протистояти фізичному та моральному навантаженню обумовлює життєздатність індивіда, його психологічне здоров’я, продуктивність діяльності в професійній сфері. Зріст нервових захворювань спричиняється дією негативних емоційних чинників, з якими людина часом не здатна справитися. Стреси, дистреси та психічні розлади стали головною ознакою сучасного життя.
В психології, практичний напрям якої прагне до створення умов щодо психологічної підтримки та захисту людини, емоційна сфера є об’єктом тривалих наукових досліджень, коріння яких сягають глибини століть. Терміни „афекти” і „пристрасті були основоположними для розгляду афективної сфери у працях „Про душу” Арістотеля, „Пристрасті душі” Декарта, „Етика” Спінози, „Антропологія з прагматичного досвіду” Канта та ін.
Емпіричні дослідження емоцій розпочалися з постанням психології як науки у сучасному розумінні цього слова. Основоположні положення емоційних процесів описані у творах У. Джемса (1884), Г. Ланге (1890), І.М. Сєченова (1904), І.П. Павлова (1905), В. Кеннона і Ч. Шеррінгтона (1910), В.М. Бехтерєва (1929).
В сучасній науці розвинувся цілий напрям дослідження емоційної сфери, провідними представниками якого стали: Л.М. Аболін, І.Д. Бех, В.К. Вілюнас, Л.С.Виготський, В. Вунд, Б.І. Додонов, О.В. Запорожець, К.Є. Ізард, І.С. Кон, О.І. Кульчицька, О.М.Леонтьєв, В.С. Мухіна, Я.З. Неверович, С.Л. Рубінштейн, П.В. Симонов, О.Я. Чебикін, Т.М. Чебикіна.
Важливими у сучасній психологічній науці є дослідження впливу емоційних чинників на професійну діяльність індивіда, особливо у сфері науки і освіти. Емоційний компонент у педагогічній творчості, педагогічній майстерності було розглянуто в дослідженнях Ю.П. Азарова, Л.М. Ахмедзянової, Ф.Н. Гоноболіна, В.А. Кан-Калика, М.Д. Никандрова, Д.Ф. Ніколенка, А.С. Макаренка, І.Є. Синиці, В.О.Сухомлинського та ін. В працях Л.І. Божович, Л.А. Гапоненко, Н.Ф. Каськової, М.Г.Демидової, Р.П. Мільруда, А.В. Петровського, О.П. Саннікової, П.М. Якобсона та інших дослідників вивчалися прояви емоційності як фактора, що здійснює позитивний або негативний вплив на організацію навчально-виховного процесу й успішність професійної діяльності в цілому.
Однак, численні теоретичні розробки в даній сфері призвели до виникнення різних підходів та різного тлумачення феноменів емоцій та почуття. Крім того, не зважаючи на значну теоретичну базу дослідження емоційних процесів, не вдалося розробити дієвої та ефективної методики долання психологічних перешкод в ході спілкування. Праця багатьох професіоналів, в тому числі і педагогів, залишилася досить вразливою від емоційного перевантаження. Тому метою даної роботи є теоретичний аналіз та узагальнення напрацювань в даній області, визначення впливу емоцій на особистість.
Об’єкт дослідження – емоційна сфера особистості. Предмет дослідження – вплив емоцій на формування та розвиток особистості педагогічного працівника.
Для реалізації мети дослідження передбачено виконання наступних завдань:
– узагальнити теоретичні напрацювання психологів в області емоційної сфери;
– проаналізувати шкідливий вплив негативних емоційних процесів на формування особистості;
– зібрати та проаналізувати емпіричний матеріал щодо впливу феномену емоційного згоряння на формування особистісних якостей педагога.
Методи дослідження. У теоретичній частині використано методи аналізу, узагальнення та синтезу існуючого наукового матеріалу з проблем емоційної сфери. В емпіричній частині для вивчення міри вираженості та симптомів синдрому емоційного вигоряння вчителя використовувалась методика діагностики емоційного вигоряння В.В.Бойко та методика визначення рівня домагань Шварцландера.
ЛитератураСписок використаної літератури
1. Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Избранные психологические труды. – М., Академия педагогических и социальных наук, 1995. – 352с.
2. Булатевич Н.М. Синдром емоційного вигоряння вчителя: Автореферат дисертації / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 19с.
3. Вилюнас В. Психология развития мотивации: Современные и классические исследования. Научные данные и жизненные примеры. – СПб., Речь, 2006. – 458с.
4. Горда М.С. Формування творчої особистості вчителя. – Чернівці, Рута, 2000. – 55с.
5. Додонов Б. Эмоция как ценность / Хрестоматия по психологии. – М., Просвещение, 1990. – С. 334 – 338.
6. Изард Кэррол Э. Психология эмоций / А. Татлыбаева (пер.с англ.). – СПб., Питер, 1999. – 464с.
7. Кириленко Т.С. Психологія: емоційна сфера особистості. – К., Либідь, 2007. – 256с.
8. Кон И.С. Междисциплинарные исследования. Социология. Психология. Сексология. Антропология: Сб.. – Ростов н/Д., Феникс, 2006. – 605с.
9. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. – К., ЕксОб, 2000. – 304с.
10. М'ясоїд П.А. Загальна психологія. – К., Вища школа, 2001. – 487с.
11. Орел В.Е. Исследование феномена психического выгорания в отечественной и зарубежной психологии // Проблемы общей и организационной психологии. – Ярославль, 1999. – С. 76 – 97.
12. Психологічна енциклопедія: А – Я / О. Степанов (авт.-упоряд.). – К., Академвидав, 2006. – 424с.
13. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб., Питер, 1999. – 720с.
14. Сергєєва І.В. Емоційні стани учителів в напружених ситуаціях педагогічної діяльності // Психологія: Зб. наук. праць. – К, НПУ ім. М.П.Драгоманова. – 2000. – Вип.11. – С. 387-393.
15. Симонов П.В. Лекции о работе головного мозга. Потребностно- информационная теория высшей нервной деятельности. – М., Институт психологии РАН, 1998. – 94с.
16. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В., Зелінська Т. Загальна психологія. – К., А.П.Н., 1999. – 461с.
17. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин (сост.). – Минск, Харвест, 1997. – 800с.
18. Сопрун И.П. К вопросу об особенностях эмоционального развития детей дошкольного возраста // “Наука і освіта”. – 1998. – №3. – С.60-62.
19. Спенсер Герберт. Основания психологии. – М., АСТ, 1998. – 560с.
20. Титаренко Т. М. Кризове психологічне консультування. – К., ГЛАВНИК, 2004. – 96с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА з юридичної психології
 • Види і роль емоцій в житті людини
 • Вплив емоцій на діяльність і об’єктивні методи контролю емоційного стану людини
 • Характеристика різних емоцій
 • Ємоційна регуляція навчальної діяльності
 • Процес комунікації та емоції
 • Відношення «держава-особа» в сучасному суспільстві
 • Людина і особистість
 • Медичні аспекти взаємодії суспільства і природи
 • Робота з психології
 • Поняття, структура, різновиди здібностей
Cгенерировано за 0.054389 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів