Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Принципи кримінального закону (+ рецензія + відгук + анотація)» (ID:30551)

| Размер: 79 кб. | Объем: 97 стр. | Стоимость: 275 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
Содержание
ВСТУП 2

РОЗДІЛ 1. Поняття сутність та значення принципів кримінального законодавства 4

1.1. Поняття та сутність принципів кримінального законодавства 4

1.2. Структура принципу кримінального закону та його роль у забезпеченні єдності кримінально-правового регулювання 9

1.3. Зміст принципів кримінального законодавства 19

1.4. Спеціальні принципи кримінального законодавства 23

Висновки до розділу 29

РОЗДІЛ 2. Характеристика основних принципів кримінального закону 31

2.1. Основоположні принципи кримінальної відповідальності 31

2.2. Принципи чинності кримінального закону у часі та просторі 41

2.3. Принципи кримінально-правової кваліфікації 59

2.4. Принципи призначення покарання 65

Висновки до розділу 83

ВИСНОВКИ 85

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 88

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативно-правові акти українського законодавства

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1984. - № 51. - Ст. 1122.
3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // Офіційний вісник України. - 2001. - № 21. - Ст. 920.
4. Кримінальний кодекс УРСР від 28.12.1960 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1961. - № 2. - Ст. 14.
5. Кримінально-процесуальний кодекс України від від 28.12.1960 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1961. - № 2. - Ст. 15.
6. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 3-4. - Ст. 21.
7. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 40-41. - Ст. 492.
8. Закон України Про судоустрій від 07.02.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 27-28. - Ст. 180.

Монографії підручники навчальні посібники та інші наукові видання

9. Александров Ю.В. Гель А.П. Кримінологія: Курс лекцій. - К.: МАУП 2002. - 295 с.
10. Андрусів Г.В. Бантишев О.Ф. Романюк Б.В. Кримінальне право України: Загальна частина. - К.: Вид. Паливода A.B. 2003. - 124 с.
11. Васильев Н.В. Принципы советского уголовного права: Учебное пособие / Н.В. Васильев. - М.: ВЮЗИ 1983. - 60 с.
12. Ветров Н.И. Ляпунов Ю.И. Уголовное право: Учебник. - М.: Юриспруденция 2008. - 752 с.
13. Даньшин І.М. Голіна В.В. Кальман О.Г. Кримінологія. / За ред. І.М. Даньшина - Х.: Право 2003. - 671 с.
14. Келина С.Г. Кудрявцев В.Н. Принципы советского уголовного права. - М.: Наука 1988. - 176 с.
15. Когутич І.І. Криміналістика: Курс лекцій. - К.: Атіка 2008. - 888 с.
16. Комиссаров В.С. Российское уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов. - С.-Пб.: Питер 2005. - 560 с.
17. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. - К.: Атіка 2002. - 640 с.
18. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. - М.: Юристъ 2001. - 304 с.
19. Кримінальне право України. Підручник для студентів юридичних навчальних закладів / Александров Ю.В. Антипов В.І. Володько М.В. та ін. - К.: Правові джерела 2004. - 382 с.
20. Кримінальне право України: в 2-х т. / За ред. М.І. Бажанова В.В.Сташиса В.Я. Тація. - К.: Юрінком Інтер 2005. - 758 с.
21. Кримінальне право України. / За ред. В.А. Клименка. - К: Правові джерела 2002. - 411 с.
22. Кримінальне право України. / За ред. В.А.Клименка М.І.Мельника. - К.: Юридична думка 2004. - 476 с.
23. Кримінальне право України. / За ред. П.С.Матишевського П.П.Андрушка С.Д.Шапченка. - К.: Юрінком Інтер 1999. - 388 с.
24. Кримінальне законодавство України: порівняльний аналіз статей Кримінального кодексу України 1960 р. та Кримінального кодексу України 2001 р. / За заг. ред. В.В. Сташиса. - К.: Ін Юре 2001. - 331 с.
25. Кримінально-виконавче право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. / За ред. проф. А X. Степанюка. - X.: Право 2006. - 256 с.
26. Кримінологія: Навч.-методич. посіб. / За заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Атіка 2003. - 400 с.
27. Кримінологія. / За ред. О.М. Джужи. - К.: Прецедент 2004. - 208 с.
28. Криминология. / Под ред. В.Н. Кудрявцева. - М.: Велби 2006. - 629 с.
29. Міхеєнко М.М. Нор В.Т. Шибіко В.П. Кримінальне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер 2002. - 538 с.
30. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер 2006. - 704 с.
31. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. С.С. Яценка. - К.: А.С.К. 2001. - 914 с.
32. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. В.Ф. Бойко та ін. - К.: А.С.К. 2002. - 795 с.
33. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року. / За ред. К.М. Василенка - Х.: Право 2003. - 861 с.
34. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року. / За ред. М.І. Мельника М.І. Хавронюка - К.: Юрінком Інтер 2005. - 1124 с.
35. Ніязов Р.К. Кримінальне право України. - Х.: Одісей 2003. - 429 с.
36. Прутко М.С. Основи кримінального права України. - Х.: Юридична література 2004. - 381 с.
37. Чередниченко Е.Е. Принципы уголовного законодательства: понятие система проблемы законодательной регламентации. - М.: Волтерс Клувер 2007. - 192 с.
38. Фефелов П.А. Понятие и система принципов советского уголовного права. - Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство 1970. – 144 с.
39. Филимонов В.Д. Принципы уголовного права. - М.: Центр ЮрИнфор 2002. - 139 с.
40. Юнак Г.К. Коментар до Конституції України 1996 р. - Х.: Прапор 2005. - 433 с.
Статті

41. Агієнко Р. Принципи кримінального законодавства України // Вісник ЛДУВС. - 2005. - №2. - С. 11-14.
42. Гацелюк В.А. Реализация принципов уголовного права Украины: проблемы и перспективы // МВД Украины Луган. акад. внутр. дел им. 10-летия независимости Украины. - Луганск: РИО ЛАВД 2003. - С. 60-61.
43. Загородников Н.И. Принципы советского социалистического уголовного права // Советское государство и право. - 1966. - № 5. - С. 65.
44. Давидюк О. Загальні та спеціальні принципи кримінального законодавства України згідно норм Кримінального Кодексу України від 5 квітня 2001 р. // Вісник Одеської національної юридичної академії. - 2003. - №1. - С. 28-32.
45. Кленова Т.В. Принципы уголовного права и принципы кодификации в уголовном праве // Государство и право. - 1997. - № 1. - С. 54-59.
46. Коржанський М.Й. Про принципи уголовного права України // Право України. - 1995. - № 11. - С. 69-72.
47. Куценко А.А. Принципы уголовно-исполнительного права их значение для формирования законодательства. // Вісник Національної юридичної академії ім. Я.Мудрого. - 2003. - Вип.1. - С. 19-21.
48. Мальцев В.В. Принципы уголовного законодательства и общественно опасное деяние // Государство и право. - 1997. - № 2. - С. 98-102.
49. Степанюк А. Роль принципів у формуванні кримінально-виконавчого законодавства // Вісник Академії правових наук України. - 2000. - № 1. - С. 179.
50. Токарев И. Принципы уголовного законодательства в системе уголовного права РФ. // Российское правосудие. - 2003. - № 4
Дополнительная информация4134
Рік написання: 2009
Заказ Заказать Купить «Принципи кримінального закону (+ рецензія + відгук + анотація)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Загальноправові принципи кримінального закону
  • Загальноправові принципи кримінального закону
  • ЧИННІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ В ЧАСІ
  • ЧИННІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ В ЧАСІ
  • Дія кримінального закону в часі і просторі
  • Реферат та анотації
  • Тлумачення закону про кримінальну відповідальність
  • Історія розвитку кримінального законодавства України
  • Рецензій на 4 фільми: документальні, науково-популярні, телевізійні
  • Структура і зміст складу злочину. Структура кримінального закону. Диспозиції і санкції
Cгенерировано за 0.137960 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів