Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Політика сусідства Європейського Союзу на сучасному етапі» (ID:30471)

| Размер: 86 кб. | Объем: 79 стр. | Стоимость: 250 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВступ 3

Розділ І. Теоретико-концептуальні підходи до сутності політичного сусідства ЄС на сучасному етапі 10
1.1 Інституціоналізація ЄС в сучасних міжнародних відносинах 10
1.2 Етапи розширення ЄС 14
1.3 Види політики ЄС стосовно своїх сусідів 21

Розділ ІІ. Політико-правові питання співробітництва ЄС зі своїми сусідами та вступ до Європейського Союзу 29
2.1 Концептуальні підходи до визначення напрямів співробітництва ЄС зі своїми сусідами 29
2.2 Порядок вступу нових держав-членів до Європейського союзу 36

Розділ ІІІ. Політика ЄС стосовно країн-сусідів 44
3.1 Східний напрям політики ЄС 44
3.2 Південний вектор політики ЄС 50

Висновки 66

Список використаних джерел 72

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаних джерел
Нормативно-правові акти
1. Договір про Європейський союз. – Правовая серия Инфодиск электронная база Законодательство Украины ежемесячное издание. - Январь 2007г.
2. Договір про заснування Європейського економічного співтовариства – Правовая серия Инфодиск электронная база Законодательство Украины ежемесячное издание. - Январь 2007г.
3. Договір про заснування Європейського об єднання вугілля та сталі – Правовая серия Инфодиск электронная база Законодательство Украины ежемесячное издание. - Январь 2007г.
4. Ніццький договір про внесення змін та доповнень до Договору про Європейський Союз Договорів про заснування Європейських Співтовариств та деяких пов язаних з ними актів (2001/C80/01) – Правовая серия Инфодиск электронная база Законодательство Украины ежемесячное издание. - Январь 2007г.
5. Угода про партнерство та спiвробiтництво мiж Європейськими Спiвтовариствами i Україною (Затверджено Указом Президента України вiд 11 червня 1998 року N 615/98)
Монографії збірки наукових праць
6. Бирюков М.М. Европейская интеграция: международно-правовой поход: Монография. – М.: Науч. книга 2005. – 208 с.
7. Капустин А.Я. Европейский Союз: интеграция и право: Монографія. – М.: Изд-во РУДН 2000. – 436с.
8. Колодійчук В. Єврорегіони: організаційна форма взаємодії прикордонних регіонів ЄС // Збірник наукових праць НДФІ №1 2007. – с.31-34
Підручники наукові дослідження
9. Бураковський І. М. Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами. — К.: К.І.С. 2004. — 358 с.
10. Бургуані Т. Р. Ганна А. С. Право та політика ЄС у сфері захисту прав споживачів. — К.: ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка 2003. — 182 с.
11. Вакулич В. Політико-історичний вимір європейської традиції. – Кіровоград 2000. – 62 с.
12. Волес Вільям Волес Гелен. Творення політики в Європейському Союзі / В.Волес Г.Волес Пер. з англ. Р.Ткачук. — К.: ОСНОВИ 2004. — 871 с.
13. Геген Даніель. У лабіринті Європейського Союзу. / Пер. З фр. Г. Козлов С.Середа. – К.: Основа 1995. – 116с.
14. Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу: Навч. посіб. — К.: „К.І.С.” 2006. — 300 с.
15. Грицяк І. А. Управління в Європейському Союзі: теоретичні засади. — К.: Видавництво НАДУ 2005. — 235 с.
16. Директиви Європейського Союзу: Довідник. – Львів: Леонорм 2002. – 287с.
17. Діланян А.А. Європейський Союз. Навчальний посібник. – К. НАОУ 2003. – 72 с.
18. Договор о Европейском Союзе от 17 февраля 1992 г. // Европейский Союз. Прошлое настоящее будущее. Единый европейский акт.
19. Дэйвис К. Право Европейского Союза: Пер. со 2-го англ. изд. – К.: Знання 2005. – 406с.
20. Договор о Европейском Союзе. — М.: Международная издательская группа «Право» 2007. – 281 с.
21. Документы Европейского Союза. Т. 2. — М.Инфинити 2004. – 241 с.
22. Европейское право: Учебник для вузов / ред. Л. М. Энтин автр. Л.М. Энтин А.А. Наку С.В. Водолагин и др.- М.: НОРМА-ИНФРА.М 2006.- 720 с.
23. Європейський союз: Консолід. договори / Пер. Ю.Петруся Наук. ред. В.Муравйов. — К.: Port-Royal 2005. — 206 c.
24. Європейський Союз та Україна: стратегія відносин в контексті розширення. — К.: К.І.С. 2006. — 207 с.
25. Європейський Союз. Словник-довідник. – К.: К.І.С. 2005. – 142 с.
20. Європейський Союз: консолідовані договори / Наук. ред. В. Муравйова. – К.: Port-Royal 2003. – 206 с.
26. Ильин Ю.Д. История и право Европейского Союза. — Харьков: Герда 2005. – 174 с.
27. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу. — К.: Знання КОО 2005. – 341 с.
28. Кравчук І.В. Парапан М.В. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС. — К.: Слово 2006. – 284 с.
29. Копійка В.В. Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Копійка В.В. Шинкаренко Т.І. Наук. ред. Л.В. Губерський Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К.: Вид. дім «Ін Юре» 2001. — 445 с.
30. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу: Навч. посіб.: Пер з англ. – К.: Т-во Знання КОО 2002. – 381с. – (Європейське право).
31. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу: Навч. посібник. – К.: Знання 2002. – 381 с.
32. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях. — К.: Центр навчальної літератури 2004. — 676 с.
33. Конституційні акти Європейського Союзу. Ч. І. – К.: Юстиніан 2005. – 512 с.
34. Міжнародне право / За ред. М.В.Буроменського. — К.: Юрінком Інтер 2005. – 261 с.
35. Ніццький договір та розширення ЄС / За ред. С.Шевчука. — К.: М-во юстиції України Центр порівнял. Прав 2005. – 164 с.
36. Никифорак М.В. Гіждіван Л.Ю. Право Європейського Союзу: Навч.-метод. посіб. / Никифорак М.В. Гіждіван Л.Ю. Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці: Рута 2005. — 27 с.
37. Опришко В.Ф. Омельченко А.В. Фастовець А.С. Право Європейського Союзу: Підручник для вищих навчальних закладів. – К.: КНЕУ 2002. – 450с.
38. Право Европейского Союза: Учебник для вузов / Под ред. С.Ю.Кашкина. – М.: Юристъ 2006. – 925с.
39. Пушечникова Е.А. Некоторые вопросы преюдициальной процедуры в Сорон Жан-Люк. Курс європейських інституцій: європейська головоломка: Підручник./ Пер. З франц. За ред. В.І. Муравйова. – К.: ІМВ 2006. – 444с.
40. Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції. – К.: Смолоскип 2002. – 168с.
41. Татам А. Право Європейського Союзу: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Переклад з англійської. – К.: „Абрис” 2006. – 424 с.
42. Тоді Філіп. Нарис історії Європейського Союзу. Переклад з англійської Марина Марченко. – К.: К.І.С. 2005. – 142с.
43. Топорнин Б.Н. Европейское право: Учебник / Б.Н. Топорнин. - М.: Юристъ 2006. -456 с.
44. Хартли Т.К. Основы права Европейского сообщества. Введение в конституционное и административное право Европейского сообщества: Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ 2005. - 703с.
45. Энтин М.Л. Суд европейских сообществ: правовые формы обеспечения западноевропейской интеграции. - М.: Международные отношения 2004. – 176 с.
46. Як працює Європейський Союз: Довідник інституцій ЄС / Упоряд. Н.Мартиненко Пер. з англ. Н.Мороз. — К.: ТОВ «Компанія ЛІК» 2006. — 51 с.
Статті в періодичній пресі (журналах газетах)
47. Бирюков М.М. Реформирование Европейского совета и Совета Европейского союза на основе принятой в 2004 г. Европейской Конституции // Государство и право.- 2006.- № 12.- C.51-61.
48. Батрименко П. ЗМІ та європейська інтеграція України // Економічний вісник №1 2005 – с.5-8
49. Бек К. Україна між Росією та Заходом // Національна безпека і оборона №4 2004. – с.11-14
50. Будкін В. Україна на геоекономічних перехрестях // Національна безпека і оборона №3 2004 – с.27-30
51. Білозерська Т.О. Особливості сучасного етапу розширення Європейського Союзу: організаційно-правовий аспект // Наше право. №5 2005. – с.17-19
52. Валінчук В. Україна – ЄС: таке непросте стратегічне партнерство // Національна безпека і оборона №9 2004. – с.19-21
53. Винфрид Шнайдер-Детерс Выход Украины на западные рынки: проблемные вопросы // Національна безпека і оборона №9 2004. – с.29-33
54. Гайкалов С. Iнтеграцiя України до ЄС у контекстi загальноєвропейської безпеки // Економічний часопис-ХХІ №7 2004. – с.21-25
55. Говдя А. Інформаційне забезпечення євроінтеграційної стратегії України // Економічний вісник №8 2004. – с.27-30
56. Карпенко О. Сучасний стан і тенденції присутності України на ринках ЄС // Сучасна торгівля №10 2004. – с.21-24
57. Краснова Н. УПС як інструмент поглиблення торгових зв язків // Світова економіка №1 2006. – с. 28-31
58. Ковальова О. Політико-правові і процедурні питання вступу до Європейського Союзу // Право України №15 2005. С.10-15
59. Кондратенко Ю. Право Європейського Союзу — особлива модель регулювання міждержавних відносин // Право України №25 2007. С.15-17
60. Ковальова О. Зближення позицій сторін на переговорах про вступ до Європейського Союзу: досвід сучасного етапу розширення // Людина і політика №10 2006. с.6-12
61. Крылов И.С. Проблемы управления в Европейском Союзе в связи с его расширением // Государство и право №10 2003. – с.16-17
62. Комарова Т. Суд ЄС та формування моделі захисту прав приватних осіб // Юридична Україна. – 2008. – №8. – С.74-79.
63. Копійка В. В. Європейський Союз: Досвід розширення і Україна. — К.: Юридична думка 2005. — 448 с.
64. Копійка В.В. Розширення Європейського Союзу. Теорія і практика інтеграційного процесу. – К.: Видавничо-поліграфічний центр ”Київський університет” 2002. – 253 с.
65. Копійка В.В. Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення.– К.: Видавничий дім “Ін Юре” 2001. – 448 с.
66. Кравчук І. Контроль правотворчого процесу з метою адаптації права України до права ЄС // Право України.- 2005.- № 4.- C.75-78.
67. Кравчук І.В. Парапан М.В. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС.– К.: Видавн. Дім „Слово” 2006. – 320 с.
68. Карпов Е. Мохоров Г. Родин В. Вопросы генезиса и классификации военно-политических союзов // Военная мысль. – 2005. – № 2. – С. 5-12.
69. Кембаев Ж.М. Теоретико-правовой анализ структуры Конституции Европейского Союза // Известия высших учебных заведений. Правоведение.- 2006.- № 4.- C.160-176.
70. Литвин В. Економічні аспекти ролі України у формуванні Європи сьогодення та Європи майбутнього // Національна безпека і оборона №5 2007. – с.4-8
71. Марченко А. Регіональна політика Європейського Союзу: історія і сучасність // Світова економіка №5 2006. – с. 24-27
72. Несторенко О. Створення зони вільної торгівлі та її наслідки для України // Економічний вісник №7 2006. – с.17-19
73. Парасій К. Україна на ринку ЄС: тенденції та перспективи // Сучасна торгівля №1 2005. – с.10-14
74. Потапенко П. Стратегія євроінтеграції та питання участі України у формуванні Єдиного економічного простору (ЄЕП) // Економічний вісник №8 2006. – с.19-22
75. Прокопенко С. Місце взаємин прикордонних регіонів у сучасних тенденціях світового розвитку // Світова економіка №1 2007. – с. 13-15
76. Сіденко В. Розширення Європейського Союзу на схід: наслідки для України // Національна безпека і оборона №3 2006. – с.7-10
77. Стрежнева М.В. Европейский Союз и СНГ: сравнительный анализ институтов. – М.: Московский общественный научный фонд ООО “Издательский центр научных и учебных программ” 2002. – 268 с.
78. Фіалко А. Проблеми та перспективи співпраці України з ЄС // Національна безпека і оборона №9 2006. – с.15-19
79. Шевченко Ф. Економiчна iнтеграцiя та розвиток торговельних вiдносин мiж Україною та ЄС // Економічний вісник №1 2005. – с. 16-18.
80. Шер Д. Шенгенська угода розширення ЄС та Європейська безпека // Національна безпека і оборона №3 2004. – с.20-22
81. Шнирков О Політика Європейського Союзу у сфері міжнародної торгівлі: особливості сучасного етапу // Економічний часопис-ХХІ №5 2006. – с.28-31
Довідкові джерела
82. Европейский Союз: Справочник-путеводитель / М.Г.Абрамова К.С.Бенедиктов Ю.А.Борко и др. Под ред. О.В.Буториной (отв. ред.) и др. Рос. акад. наук. Ин-н Европы Ассоц. европ. исслед.. — 2-е изд. перераб. и доп.. — М.: Деловая лит. 2006. — 285 с.
83. Європейський Союз: Словник.— К.: К.І.С. 2006. — 140 с.
Іноземні джерела
84. Council Conclusions — New Neighbors Initiative — Doc. 14078/02 — November 18 2002. 154 р.
85. Marise Cremona Christophe Hillion L Union fait la force? Potential and Limitations of the European Neighbourhood Policy as an Integrated EU Foreign and Security Policy EUI Working Papers LAW No.2006/39
86. Shaw J. Law of the European Union. Macmillan Press Ltd 1996. P. 232-233
Джерела мережі Інтернет
87. European Neighbourhood & Partnership Instrument. Strategy Paper 2007-2013. Indicative Programme 2007-2010. Executive Summary (Офіційний сайт Європейської Комісії http://ec.europa.eu/).
88. Офіційний сайт Незалежного інформаційно-аналітичного Інтернет-видання zaxid.net (www.zaxid.net).
89. The EU s relations with its neighbours. A survey of attitudes in the European Union. (Офіційний сайт Європейської Комісії http://ec.europa.eu/).


Дополнительная информация4088
Рік написання: 2009
Заказ Заказать Купить «Політика сусідства Європейського Союзу на сучасному етапі»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Національні та спільні економічні інтереси в інтегруючому розвитку ЄС
  • Євросоюз як форма економічної інтеграції.
  • Євросоюз як форма економічної інтеграції.
  • ЄЕС та Україна - проблеми взаємовідносин
  • Соціальні системи і політика євроінтеграції. Відповіді на питання про євросоюз
  • Валютна інтеграція у Європейському Союзі
  • Європарламент: сутність, принципи функціонування
  • Європейський валютний союз
  • Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу
  • НАТО для країн Європейського Союзу
Cгенерировано за 0.116141 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів