Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Емісія банком цінних паперів та її роль у формуванні ресурсної бази банків (+реферат)» (ID:21044)

| Размер: 188 кб. | Объем: 119 стр. | Стоимость: 350 грн. | Добавлена: 22.04.2008 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 6
Розділ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИПУСКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ БАНКАМИ ТА ЇХ МІСЦЕ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ 8
1.1 Місце цінних паперів, у формуванні банківських ресурсів 8
1.2 Методологічні основи емісії цінних паперів та забезпечення її обігу 22
1.3 Механізм управління емісійними операціями банку 31
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ПРАКТИЧНИХ АСПЕКТІВ ВИКОРИСТАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ 39
2.1 Загальна характеристика діяльності банківської установи на прикладі ВАТ ВіЕйБі Банк 39
2.2 Аналіз способів формування та нарощення статутного капіталу банку 49
2.3 Оцінка діяльності проведених операцій банком емісій 62
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАЛУЧЕНИХ РЕСУРСІВ БАНКАМИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ВИПУСКУ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 68
3.1 Шляхи вдосконалення емісії та обігу цінних паперів 68
3.2 Шляхи вдосконалення діяльності вітчизняних банків щодо забезпечення випуску та обігу облігацій 75
3.3 Стратегія IPO (initial public offering) як перспективний напрямок розміщення акцій, випущених банками України 84
ВИСНОВКИ 96
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 99
ДОДАТОК А 103
Капітал банків України 2005-2006 рр. 103
ДОДАТОК Б 108
Квартальна звітність VAB Банку 108
ДОДАТОК В 121
Витяг зі звіту Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2006р. 121


Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.200.№2121-ІІІ
2. Закон України «По цінні папери та фондовий ринок» від 23.06.2006.№3480-ІV
3. Закон України «Про Національну депозитну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10.12.1997р.№710/97/ВР
4. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991№1576-XІІ
5. Положення «Про порядок реєстрації випуску акцій» 26.042007 №942
6. Положення «Про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства» 22.02.2007
7. Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час створення акціонерних товариств 15.03.2007 №487
8. Положення «Про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про підсумки випуску іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій» 11.04.2003 №234
9. Положення «Про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик» 07.10.2003 №414
10. Постанова Правління НБУ від 28.08.01 р. № 368 «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні»
11. Адекенов Т.М. Банки и фондовый рынок.-М.:Издательство «Ось-89», 1997р.-160с.
12. Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія.-К.:КНЕУ, 2002р.-276с.
13. Аналіз банківської діяльності: Підручник. — За ред. А. М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2006. — 600 с.
14. Банківські операції: підручник / За ред.. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.
15. Банковское дело: Учебник: Навчальне видання.- Изд. 4-е, стер.- М.: КНОРУС, 2006.- 768 c.
16. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг.-М.: ИНФРА-М, 2002р.-278с.
17. Бутинець Ф.Ф., Герасимович А.М. Аналіз діяльності комерційного банку: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Банківський менеджмент» - Житомир: ПП «Рута», 2001р.-384с.
18. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник: Навчальне видання.- 3-є вид., стереот.- К.: Знання, 2002.- 255 c.
19. Волков М.В. Структура и классификация рынка ценных бумаг. Операции с ценными бумагами в деятельности банков. Управление портфелем ценных бумаг // Финансы и кредит (рус.).- 2005.- № 10.- C.31-41.
20. Гулькин П. Г. Практическое пособие по первоначальному публичному предложению акций (IPO). - СПб: Аналитический центр Альпари СПб , 2004. - 238 с.
21. Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. Операції комерційних банків: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 523.
22. Кузнєцова Р.С., Назарчук І.Р. «Ринок цінних паперів України: правові основи формування та функціонування».-К.: Юрніком Інтер, 1998р.-528с.
23. Лагутін В.Д. Кредитування: Теорія і практика:Навч. посібник. — 4.вид., стер. — К.: Знання, 2004. — 215 с.
24. Мендрул О.Г., Шевчук І.А. «Ринок цінних паперів», К.: КНЕУ, 1998р.
25. Мозковий О.М. Фондовий ринок: Навч. Посібник.-К.: КНЕУ, 1999р.-с.316
26. Миркин Я.М. Банковские операции: Ч. 3: Инвестиционные операции банков. Эмиссионнo-учредительская деятельность банков: Учебное пособие: - М.: Инфра-М, 1996.- 144 c.
27. Операції комерцiйних банкiв: Курс лекцій: Навчальне видання: - Львів: Центр Европи, 1997.- 280 c.
28. Операції комерційних банків: Навчальний посібник: Навчальне видання.- 3-є вид.- К.-Львів: Алерта ЛБІ НБУ, 2003.- 500 c.
29. Петрук О.М. Банківська справа: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: Кондор, 2004.- 461 c.
30. Стойко О.Я. Банківські операції. –К.: Лібра, 2000. – 258 с.
31. Суганяка М.В. Проблеми емісійної діяльності банків України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 листопада 2005 р.): Збірник: Наукове видання.- Суми: УАБС НБУ, 2005.- 95 c.
32. Тиркало Р.І., Кравчук І.С. Банківські операції з цінними паперами: Монографія: Наукове видання.- Тернопіль: Карт-бланш, 2004.- 211 c.
33. Чернова Г.В., Терехов В.Н. Выпуск ценных бумаг коммерческим банком: Учебное пособие.- СПб.: Сентябрь, 2001.- 112 c.
34. Ческидов Б.М. Развитие банковских операций с ценными бумагами.- М.: Финансы и статистика, 1997.- 336 c.
35. Благонравин М. Как сделать будущее прозрачным // Эксперт Украина. -2006. - №5 (56). - С. 22-27.
36. Драгон Т., Макагон О. «Ринок цінних паперів у 2004 році» // Цінні папери України.-№14.-10.04.2005р.-с.8-10
37. Драгун Д., Арутюнян Н., Евланчик С. Трезвый расчет очарованного странника // Компаньон. -2006. - №5. - С. 44-46.
38. Землячок С.В. Поняття ресурсної бази комерційного банку с.95-97. Забезпечення сталого розвитку банківської діяльності. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 01.10.2007р. Відп.за вип.М.І. Диба.-К.КНЕУ 2007р.с.320
39. Криклій А.С. Капіталізація банківської системи України в умовах глобалізації: проблеми та перспективи // Економіка і держава. – 2006. - №5. – С.32.
40. Левченко З. «Банки на ринку цінних паперів: яка модель найкраща?» // Цінні папери України.-№36.-27 вересня 2001р. с.10
41. Охріменко О. Корпоративні облігації в умовах нестабільності на фінансовому ринку України // Газета Цінні папери України
42. Никитин. Л. Как привлечь инвестиции // Финансовый директор. - 2004. -№9. - С. 36-39.
43. Каба О.В. Проблема капіталізації банків на шляху інтеграції фінансово-кредитної системи України
44. Офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку / http://www.ssmsc.gov.ua
45. Интервью президента ВиЭйБи Банка Сергея Максимова информационному агентству Интерфакс-Украина15 октября 2007 // http://www.interfax.com.ua/ru/press-center/press-conference/64212/
46. Деловая столица №39(333) 2007-09-24/ http://www.dsnews.ua/finance
47. Офіційний сайт VAB Банку //http://www.vab.ua/rus/
48. Офіційний сайт Асоціації Українських банків //http://www.aub.com.ua/


Дополнительная информация3050
Заказ Заказать Купить «Емісія банком цінних паперів та її роль у формуванні ресурсної бази банків (+реферат)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Ринок цінних паперів як головний сегмент фінансового ринку в Укра-їні
  • Ринок цінних паперів як головний сегмент фінансового ринку в Укра-їні
  • . Поняття цінних паперів та його роль в економіки
  • Аналіз діяльності на ринку цінних паперів. Емісія та андерайтинг
  • Операції банків з державними цінними паперами
  • ОПТИМІЗАЦІЯ ДЖЕРЕЛ РЕСУРСНОЇ БАЗИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
  • Правовий режим цінних паперів
  • Ринок цінних паперів та перспективи його розвитку.
  • Ринок цінних паперів та перспективи його розвитку.
  • Операції комерційних банків з цінними паперами
Cгенерировано за 0.149470 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів