Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Управління міжгосподарськими безготівковими розрахунками в Україні на прикладі ЗАТ «ПроКредит Банк» (+ реферат + рецензія)» (ID:21009)

| Размер: 128 кб. | Объем: 96 стр. | Стоимость: 225 грн. | Добавлена: 22.04.2008 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВступ 3
1.Економічна сутність і необхідність міжгосподарських розрахунків в Україні 6
1.1.Грошовий обіг та принципи його організації 6
1.2.Цілі та принципи організації безготівкового обороту 17
1.3.Системи міжгосподарських безготівкових розрахунків 21
1.4.Форми міжгосподарських безготівкових розрахунків 30
2.Механізми організації міжгосподарських безготівкових розрахунків та оцінка його ефективності 39
2.1.Організаційно-правові засади міжгосподарських безготівкових розрахунків 39
2.2.Моделі проведення міжгосподарських безготівкових розрахунків та оцінка його ефективності 48
3.Проблеми та перспективи розвитку міжгосподарських безготівкових розрахунків в Україні, вдосконалення правового та організаційного забезпечення 57
3.1.Кредитне забезпечення своєчасності та повного здійснення міжгосподарських безготівкових розрахунків в Україні 57
3.2.Корпоративні платіжні картки та управління ними 63
3.3. Вдосконалення правового законодавства 77
Висновки 81
Список літератури 88
Додатки 92

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок літератури

1. Закон України від 07.12.2000 р. №2121-III “Про банки і банківську діяльність”
2. Закон України від 20 травня 1999 року „Про Національний банк України”
3. Закон України від 18.11.2003 ”Про телекомунікації”
4. Закон України від 5 квітня 2001 року „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні”
5. Закон України від 22 травня 2003 року „Про електронний цифровий підпис”
6. Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні” від 31.07.2000 р. №928 2000.
7. Постанова НБУ “Про здійснення операцій за допомогою кредитних карток” № 4789 від 10.12.2005 р.
8. Положення НБУ “Про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки” № 195 від 20.06.97р.
9. Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджену постановою Правління Національного банку України від від 18 жовтня 2006 року N 407.
10. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затверджене постановою Правління Національного банку України від 24.09.99 р. №479
11. Про впровадження пілотного проекту Національної системи масових електронних платежів, що затверджене Постановою Правління Національного банку України від 07.09.2000 № 352 .
12. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні. Закон України від 05.04.2001 р. №2346-ІІІ
13. Тимчасове положення про Національну систему масових електронних платежів, що затверджене постановою Правління Національного банку України від 24.04.2000 № 161 та зміни до Тимчасового положення, що затверджене постановою Правління Національного банку України від 27.08.2001 № 366. Зареєстровані в Мінюсті 11.09.2001 № 804/5995.
14. Вартанов М., Быстров Л. Пластиковые карточки: прошлое, настоящее, будущее // Финансист, №8 - 1997
15. Гайдак Д. Організація сучасного банку// Вісник НБУ, - 2002. - №2. – с. 20 – 22.
16. Гусаров В. Пластиковые деньги, или карточные продукты, эмитируемые в Украине // Финансы, учет и аудит, №12 – 2006
17. Демківський А.В. Вексельна справа: Навч. Посібник – К. Либідь 2003
18. Кочетков Н.В., Бондарева О.В., Басюк Н.Б. «Современная система денежных расчетов », Киев 1997.
19. Канафина Р.М., Медяк Н.А. Отдельные направления развития платежных систем и расчетов//Деньги и кредит – 2007 №4
20. Коваль І, Бернікова В Огляд розвитку системи масових електронних платежів із квітня 2005 року// Вісник Національно банку України. -2006 №2
21. Кириченко, Олександр, та ін. Банківський менеджмент: Навч. посіб. для вищ. навч. закл./ О. Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко. – К.: Основи, 1999. – 671 с.
22. Кротюк В., Андрущенко П., Карчева Г. Фінансовий стан та проблеми розвитку комерційних банків України у першому півріччі 2001 року// Вісник НБУ, - 2006. - №9. – с. 9 – 15.
23. Липис А., Маршал Е. Электронная система денежных расчетов – М., 2000
24. Международные банковские стандарты т.2/ Под общ. ред. С.И.Кимок – М., 1995
25. Михно В. Интернет-банкинг: развитие и проблемы регулирования// Банковское дело, - 2005. - №11. – с. 35 – 41.
26. Письменна Л., Вознюк Н. Проблеми та шляхи вдосконалення обслуговування банками платіжного обороту населення// Вісник НБУ, – 2004. - №10. – с. 48 – 51.
27. Правик Л. Дослідження сучасних технологій банківського обслуговування населення// Фондовый рынок, - 2006. - №6. – с.10 –13.
28. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 280 с.
29. Прокопов Б. Рынок банковских карточек накануне нового тысячелетия // Банковский вестник, №22 - 1999
30. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: Всё для Вас, 2001.
31. Фалько А.В. Банковский маркетинг. - Москва.: А/О «Московское Финансовое Объединение», 1994, 320 с.
32. Лисенков Ю.М., Фетюхіна Н.В. “Рынок ценных бумаг: основные термины и понятия”, Київ,— 1996
33. Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Классификация банковских кредитов и методов кредитования //Журнал “Финансы и кредит” № 1 (91), 2002
34. Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Пути совершенствования кредитной политики//Журнал “Финансы и кредит” № 4 (94), 2007.
35. Бабченко О.В. Грошово-кредитна політика в Україні. Монографія. - Тернополь, 2005. - 731, [1] с.
36. Чухно А. А. Розвиток теоpії гpошей та пpактики pегулювання гpошового обігу: Спецкуpс / Київ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — К.: [Фіpма ”ВІПОЛ”], 1999. — 113, [2]с.
37. Пуховкіна М. Ф., Остапишин Т. П. Центpальний банк і гpошово-кpедитна політика: Hавч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1999. — 68, [2] с
38. Поваляев А.И. Банки и Интернет: очередная мода или новые возможности? Журнал «Банкир», 2005, №4.
39. Hуpеев Р. М. Деньги, банки и денежно-кpедитная политика: Учеб. пособие. — М.: Финстатинфоpм, 1995. — 128, [1]с.
40. Hауменкова С. В. Пpоблемы сбалансиpованности денежного pынка Укpаины. — К.: Hаук. думка, 2007. — 55 с.
41. Нижникова Е.С. Универсализация валютной интеграции в Евразийском экономическом сообществе // Проблемы современной экономики. N 3-4. 2007. С. 70.
42. Маркова, О.М., Сахарова Л.С. Коммерческие банки и их операции. М.: Банки и биржи, ЮНИТЙ, 2005.
43. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник / Под ред. Л.А.Дробозиной. М.: Финансы, ЮНИТИ, 2001.
44. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2005.
45. Стратегии управления банком: российские особенности Котенков В., Сазыкин Б. Журнал «Банковские технологии», 2006, №1.
46. Савлу М. Електронні гроші: сутність та порівняльний аналіз якісних властивостей// Вісник Національного банку України – 2005. -№11
47. Сайт Національного банку України.
48. Чайковський Я.І. Платіжні системи. Навчальний посібник., Тернопіль „Карт-бланш” – 2006 с.210
49. Чайковський Я.І Платіжна система України у контексті розвитку світогосподарських зв’язків// Вісник тернопільської Академії народного господарства. - 2006
Дополнительная информация75012
Заказ Заказать Купить «Управління міжгосподарськими безготівковими розрахунками в Україні на прикладі ЗАТ «ПроКредит Банк» (+ реферат + рецензія)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • УПРАВЛІННЯ ГОТІВКОВИМ ОБІГОМ В УКРАЇНІ
 • Рецензій на 4 фільми: документальні, науково-популярні, телевізійні
 • Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками і підрядниками на підприємстві ТОВ „...
 • АНАЛІЗ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПАСИВАМИ
 • Міжнародні фінансово-кредитні організації
 • Історія створення та організаційна структура, принципи діяльності та фінансові продукти регіональних банків розвитку
 • Корпоративні фінанси в міжнародних холдингових компаніях
 • Економічна діяльність банку
 • Рецензія на дипломну роботу "Управління операцій банку з дорогоцінними металами"
 • Історія виникнення та розвитку реферування документів
 • Маркетингові дослідження ринку лізингових послуг
Cгенерировано за 0.228513 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів