Меню

Реклама

TOP реферати

Цікаве

Тема: «Аудит операційних витрат підприємства та напрямки їх оптимізації в умовах застосування сучасних інформаційних технологій» (ID:19679)

| Размер: 128 кб. | Объем: 69 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 22.12.2006 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
1. Економічна сутність витрат підприємства оптової торгівлі зерном 6
2. Облік, аналіз і аудит, як запорука ефективного управління підприємством 10
3. Огляд нормативно-правової бази та спеціальної літератури з аудиту 12
4. Організаційно-інформаційна модель аудиту операційних витрат 17
5. Організаційно-економічна характеристика ВАТ "..." 21
6. Методика аудиту операційних витрат 26
7. Особливості проведення аудиту операційних витрат в умовах сучасних інформаційних технологій 38
Висновки 46
Література 50
Додаток А. Звітні дані підприємства 53
Додаток Б. Аудиторський висновок 56
Додаток В. Технологічний процес обробки інформації за операційними витратами підприємства 69

Литература1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XIV.
2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003
3. КЗоТ - Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р.
4. Закон про податок на прибуток - Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р.№ 334/94-ВР.
5. Інструкція № 291 - "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затверджена наказом Мінфін України від 30.11.99 р. № 291.
6. Методрекомендації № 145 - Методичні рекомендації з формування складу витрат і порядку їхнього планування в торговій діяльності, затверджені наказом Мінекономіки України від 22.05.2002 р. № 145.
7. П(С)БО 16 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 "Витрати", затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318.
8. П(С)БО 9 - "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджений наказом Мінфіну України від 20.10.99 р.№ 246.
9. Аналіз затрат и результатов. // http://www.consultіng.ru/maіn/іas/іndex.htm
10. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник. –К.:КНЕУ, 2004. –628 с.
11. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
12. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів. / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В.Герасимчук. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
13. Бухгалтерський управлінський облік: Збірник задач і вправ / Бутинець Ф.Ф. - Житомир, 2001. - 256 с.
14. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП. „Рута”, 2003. - 726 с.
15. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. -704 с.
16. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
17. Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора. Навчальний посібник. К: КНТЕУ, 2002. – 132 с.
18. Горицька Н. Порядок використання чинних з 01.07.2000 р. методів нарахування амортизації згідно з П(С)БО 7 та порівняння його з існуючою міжнародною практикою.// Дебет-Кредит. -2000. -№25.
19. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях, 2000./ Под ред. Н.В. Кужельного. – К.:А.С.К., 2001. – 624 с.
20. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства.//Дебет-Кредит. – 2000. - №34
21. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с.
22. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
23. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336 с.
24. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
25. Облік витрат в системі управління операційною діяльністю підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Г.С. Кошевецька; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2005. — 21 с.
26. Облік і аналіз витрат та результатів господарської діяльності: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / С.Р. Тріль; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2001. — 20 с.
27. Облік і аудит виробничих витрат в умовах функціонування інформаційних систем підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук.: 08.06.04 / С.В. Гушко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 18 с.
28. Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.Л. Міклуха; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2006. — 22 с.
29. Самохин Л.В. Проблемные аспекты учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции по национальным учетным стандартам.// Материалы региональной студенческой научной конференции "Бухгалтерский учет в Украине на рубеже третьего тысячелетия". - Донецк: ДонГТУ. -Минобразования Украины, 2001.
30. Система управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Д.В. Людвенко; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2005. — 21 с.
31. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
32. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
33. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
34. Управлінський облік витрат виробництва (на прикладі підприємств із заготівлі та переробки зерна): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Н.Р. Домбровська; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2006. — 20 с.
35. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с.
36. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Аудит операційних витрат підприємства та напрямки їх оптимізації в умовах застосування сучасних інформаційних технологій
  • Аналіз і оцінка витрат підприємств торгівлі
  • Інформаційні системи і технології та їх вплив на ефективність діяльності підприємства
  • Аудит матеріальних витрат підприємства та напрямки їх оптимізації в умовах застосування сучасних інформаційних технологій
  • Аудит матеріальних витрат підприємства та напрямки їх оптимізації в умовах застосування сучасних інформаційних технологій
  • ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ ЕОМ І ЇХ ВПЛИВ НА ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
  • Облік витрат операційної діяльності готелю
  • Аналіз витрат від звичайної діяльності підприємства
  • Аудит матеріальних активів та ефективність їх використання
  • Аудит матеріальних активів та ефективність їх використання (на прикладі ТОВ “Еластомер”)
Cгенерировано за 0.110037 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Від партнерів

Оновлення

Реклама

Від партнерів