Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Аналіз та способи усунення недоліків оцінювання кредитоспроможності клієнта банку» (ID:14595)

| Размер: 61 кб. | Объем: 48 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВступ 2 Розділ 1. Теоретичні засади визначення кредитоспроможності позичальника 3 1.1. Визначення поняття кредитоспроможності та необхідність проведення її оцінки. 3 1.2. Критерії оцінки платоспроможності 5 Розділ 2. Організаційні засади проведення оцінки кредитоспроможності позичальника 8 2.1. Оцінка кредитоспроможності та етапи кредитного процесу 8 2.1.1. Функції підрозділу кредитної експертизи АКБ „Трансбанк” при проведенні оцінки кредитоспроможності 8 2.1.2. Функції відділу по оцінці застави АКБ „Трансбанк” при проведенні оцінки кредитоспроможності позичальника 10 2.1.3. Функції юридичної служби АКБ „Трансбанк” при проведенні оцінки кредитоспроможності 11 2.1.4. Функції служби банківської безпеки АКБ „Трансбанк” при проведенні оцінки кредитоспроможності 11 Розділ 3. Проведення оцінки кредитоспроможності позичальника банку 13 3.1. Аналіз фінансового стану позичальника як основна складова оцінки кредитоспроможності позичальника 13 3.2. Забезпечення кредиту як складова частина оцінки кредитоспроможності позичальника 17 3.3. Оцінка кредитоспроможності позичальника та страхові резерви під кредитні операції 19 Розділ 4. Вдосконалення підходів до проведення оцінки кредитоспроможності клієнта банку 29 Висновки 36 Список використаних джерел 38 Додатки 42 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаних джерел: 1. Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 07.12.2000р. №2121-III. 2. Закон України “Про заставу” від 02.10.1992р. №2654-XII із змінами та доповненнями. 3. Указ Президента України “Про заходи щодо зміцнення банківської системи України” №893 від 14 липня 2000 року. 4. Положення “Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджено постановою Правління НБУ від 06.07.2000р. №279. 5. Положення Про кредитування, затверджено постановою Правління НБУ від 28.09.1995р. №246 із змінами та доповненнями. 6. Інструкція “Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, затверджено постановою НБУ від 18.12.1998 №527 із змінами та доповненнями. 7. Інструкція №7 “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”, затверджено постановою Національного банку України від 02.08.1996 №204 із змінами та доповненнями. 8. Аналіз діяльності комерційного банку: навчальний посібник/ За ред. роф. проф.. Ф.Ф. Бутинця, проф. А.М. Герасимовича. – Житомир: ПП. „Рута”, 2001. – 384с. 9. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. - М.: Логос, 1998. 10. Банківські операції: Підручник – 2-ге видання, випр. і доп./ А.М.Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін. За реакцією А.М. Мороза, - К. КНЕУ, 2002. – 476с. 11. Банковское дело: Учебник / Под.ред. В.И. Колесникова, Г.П. Кролевецкой. – 4-е изд. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 464 с. 12. Банки и банковское дело. Учебное пособие для вузов / Под ред. И.Т. Баранова. – СПб.: Питер, 2000. – 304 с. 13. Боровская М.А. Банковские услуги предприятиям: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. 169 с. 14. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник.- К. Знання, 2004. – 324 с. 15. Волхов В. „Методика оцінки ефективності кредитної діяльності банків за витратним методом”, Вісник НБУ, 2003, №6, ст..49 16. Вступ до банківської справи: Учбовий посібник / Під ред. Савлука М.І. - К.: Лібра, 1998. 17. Галасюк В.В. О необходимости использования понятия «условный денежный поток» // Финансовые риски.-2000.-N1.-С.125-128. 18. Галасюк В.В., Галасюк В.В. Понятия денежных потоков и условных денежных потоков в контексте финансовой концепции капитала МСБУ. 19. Гладких Д.М. Структура і динаміка зростання банківських пасивів або Колективний портрет українського вкладника // Вісник НБУ. - 2001. - №2.-с.34-40. 20. Головач А.В., Захожай В.Б., Головач Н.А. Банкіська статистика. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту та бізнесу, 1998. – 192с. 21. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой/ Под общей редакцией проф., д.э.н. А.П.Градова и проф., д.э.н. Б.И.Кузина.-Санкт-Петербург:Специальная литература, 1996.-510с. 22. Гроші та кредит.: Підручник./ М.І.Савлук та інші.: За ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001. – 602 с. 23. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В.І. Міщенка. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. – 305 с. 24. Деньги, кредит, банки / Под ред. О.И.Лаврушина.-Изд. 2-е, перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 1999,- 464с. 25. Колесников В.И., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 476 с. 26. Жуков Е.Ф.Менеджмент и маркетинг в банках. Учебное пособие. - М.: Банки и биржи, 1997. 27. Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках. - К.: Т-во Знання, КОО, 1997. 28. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит. - К.: Лібра, 1996. 29. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. – К.:Т-во «Знання», КОО, 2000.-215с.-(Вища освіта XXI століття). 30. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України. - К.: КНЕУ, 2001. 31. Кириченко О., Гіленко І., Ятченко А. Банківський менеджмент. - К.: Основи, 1999. Періодичні видання: 1. Владичин У.В. Роль кредитування в економічному зростанні України // Фінанси України. – 2004. – С.96-103. 2. Волхов В. „Методика оцінки ефективності кредитної діяльності банків за витратним методом”, Вісник НБУ, 2003, №6, ст..49 3. Вощилко М. Основи управління ризиками у банківській справі // Вісник НБУ. — 2001. -.№11. - С. 49-53. 4. Дзюблюк О. Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків // Фінанси України. — 2000. — .№ 9. — С. 55-63. 5. Дмитренко М. Управління фінансами банку// Вісник НБУ. – 2000. №11. – С.28-29. 6. Дробязко А. Тенденції розвитку Банківського сектору України в умовах макроекономічного зростання 2000 – 2002 рр.// Банківська справа. –2002.-№5.- С.33. –39. 7. Екушов А. Модель пассивной эволюции в задачах анализа и управления. // Банковские технологии. – 1995. - №8.- С. 26-29. 8. Євтух О. Типові ризики іпотечного капіталу та управління ними // Вісник НБУ. — 2001. №11.— С. 42-45. 9. Коваль С.Л. Формування фінансових ресурсів комерційних банків // Фінанси України. – 2004. - №7. – С.110-115. 10. Особливості формування і розрахунку капіталу Українських банків // Вісник НБУ. – 2002. – С.17-19. 11. Осташ С. Денякі аспекти прибутковості та фінансової стійкості комерційного банку// Вісник НБУ. –2001. - №2. – С. 47-49. 12. Патрикіац Л., Крохмалюк Д. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України // Вісник НБУ. – 2004. -№1. – С.38-43. 13. Примостка Л. Управління активами і пасивами комерційного банку // Вісник НБУ. — 2001. - № 2. - С. 39-43. 14. Примостка О.О. Аналіз ефективності діяльності комерційних банків // Фінанси України. 2003.-№4. –С. 97 – 101. 15. Пшик Б.І. Модель управління активами і пасивами банку // Фінанси України. – 2003. - №5. – С.115-120. 16. Фабер С., Карчева Г. Фінансовий стан та основні проблеми в діяльності банків у 2004 році // Вісник НБУ. – 2005. - №3. – С.9-19. 17. Фінансовий стан банків України у першому півріччі 2002 року та шляхи підвищення ефективності їхньої діяльності // Вісник НБУ. — 2002. —№9. -С. 6-10. 18. Хитрін О.І. Фінансова безпека комерційних банків // Фінанси України. – 2004. - №11. – С.118-123.
Дополнительная информация1136
Рік написання: 2005
Заказ Заказать Купить «Аналіз та способи усунення недоліків оцінювання кредитоспроможності клієнта банку»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ. ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА
  • КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА БАНКОМ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА
  • Оцінка кредитоспроможності позичальника
  • Аналіз та оцінка кредитоспроможності підприємства
  • Аналіз стану позичальника (Практичний аналіз стану двох підприємств)
  • АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ.ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА
  • КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ
  • Аналіз кредитоспроможності позичальників банку за схемою мікрокредитування (на прикладі банку) + реферат
  • Аналіз кредитоспроможності позичальників банку за схемою мікрокредитування (на прикладі банку) + реферат
  • Аналіз стану позичальника (Практична робота - аналізується стан позичальника ТОВ “Лісагропостач”)
Cгенерировано за 0.191713 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів