Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Облік експортно-імпортних операцій» (ID:13998)

| Размер: 268 кб. | Объем: 57 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 13.04.2005 | Код продавца: 3 |
Содержание Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні та методологічні аспекти експортно-імпортних операцій підприємств в сучасних умовах 6 1.1. Економічна сутність зовнішньоекономічних зв’язків підприємств 6 1.2. Особливості законодавчої бази експортно-імпортних операцій 11 1.3. Критичний огляд нормативно-правової бази експортно-імпортних операцій 18 1.4. Організаційно-економічна структура ВАТ “Чернігівський молокозавод” 20 Розділ 2. Організація та методика обліку експортно-імпортних операцій ВАТ “Чернігівський молокозавод” 23 2.1. Організація бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій 23 2.2. Методологія ведення обліку експортно-імпортних операцій 29 2.3. Особливості податкового обліку експортно-імпортних операцій 36 Розділ 3. Шляхи удосконалення експортно-імпортних операцій ВАТ “Чернігівський молокозавод” 50 Висновки 53 Список використаної літератури 56 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаної літератури 1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України (зі змінами) від 16.07.99 р. за № 996-ХГ/ // liga.kiev.ua. 2. Про податок на додану вартість: Закон України (зі змінами і доповненнями) від 03.04.97 р. за № 168/97-ВР//liga.kiev.ua. 3. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.97 р. за № 283/97-ВР // liga.kiev.ua. 4. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 р. № 959-ХІІ // liga.kiev.ua. 5. Закон України Про Єдиний митний тариф від 05.02.1992 року № 2097—XII 6. Закон України Про аудиторську діяльність від 22 квітня 1993 р. N 3125-ХІІ. 7. Закон України Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами від 21 грудня 2000 р. N 2181-111 8. Закон України Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті від 23.09.1994 року № 185 / 94— ВР 9. Указ Президента України Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів від 04.10.1994 року -№ 567/94 10. Митний кодекс України від 12.12.1991 року ВР № 1970а-12 11. Лист Державної податкової адміністрації України Щодо застосування нульової ставки податку на додану вартість при експорті вантажів за митний кордон України від 12.02.1999 року за № 2190/7/16—1321 12. Тимчасове положення про порядок пропуску товарів, майна та транспортних засобів від 30.12.1992 року № 7 13. Положення про вантажну митну декларацію від 09.06.1997 року № 574 14. Угода про принципи справляння непрямих податків під час експорту товарів (робіт, послуг) між державами — членами Співдружності Незалежних Держав від 20.04.2000 року № 1690—III 15. Указ Президента Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні 16. Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів у редакції 1993 року, опубліковані Міжнародною торговою палатою за № 500 17. Уніфіковані правила з інкасо у редакції 1978 року, опубліковані Міжнародною торговою палатою за № 322 18. Закон Про банківські перекази, схвалений Міжнародною торговою палатою 19. Однотипний вексельний закон, прийнятий у 1930 році у Женеві 20. Указ Президента Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб'єкти підприємницької діяльності України 21. Декрет КМУ Про систему валютного регулювання і валютного контролю від 19.02.1993 року № 15—93 22. Постанова Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів), і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки у іноземній валюті від 21.06.1995 року № 444 23. Баланс: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 // liga.kiev.ua. 24. Запаси: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 // liga.kiev.ua. 25. Дохід: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290 // liga.kiev.ua. 26. Витрати: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 // liga.kiev.ua. 27. Вплив змін валютних курсів: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 p. № 318 // liga.kiev.ua. 28. Доход: Міжнарадний стандарт бухгалтерського обліку 18 // liga.kiev.ua. 29. План рахунків, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 p. № 291 //liga.kiev.ua. 30. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій: затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. за № 291 // liga.kiev.ua. 31. Інструкція з бухгалтерського обліку ПДВ: затверджена наказом Міністерства фінансів України від 01.07.97 р. за № 141 // liga.kiev.ua. 32. Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів: Указ Президента України від 4 жовтня 1994 року №567/941 // liga.kiev.ua. 33. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 5 жовтня 1995 p. № 75 // liga.kiev.ua. 34. Постанова правління НБУ Про введення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів — юридичних осіб від 04.09.1998 року № 349 35. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України від 18.03.1999 року № 127Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: КДТЄУ, 2000. 36. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. — Житомир: Рута, 2000. 37. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: Навчальний посібник / За ред. С. Ф. Голова. — Дніпропетровськ: Баланс-клуб, 2000. 38. Бухгалтерський і фінансовий облік: Підручник / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — Житомир: ЖІТІ, 2000. 39. Н.М.Ткаченко Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: Підручник.-К.: А.С.К., 2000. 40. Україна: Поступ у XXI століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000—2004 pp. Послання Президента України до Верховної Ради України від 23.02.2000 року № 276а/2000. 41. Концепція державної промислової політики: Указ Президента України від 12 лютого 2003 року № 102/2003 // Українська інвестиційна газета, 2003, №8. - С. 25-29. 42. Програма стимулювання експорту продукції: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 498-р. // Українська інвестиційна газета, 2003, № 12. -С.2-5. 43. Карбовник С. М. Фінансова підтримка малого і середнього бізнесу у сфері зовнішньої торгівлі // Фінанси України, 2002, №7. — С. 58—65. 44. Кондрачук В., Кондратюк Т. Державна підтримка експорту малих та середніх підприємств в умовах глобалізації ринкового господарства // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України, 2001, №3. — С. 163—169. 45. Кредите А., Бабенко В. Політика стимулювання експорту та її інструменти // Економіка України, 2003, №2. — С. 4—12. 46. Скрипник М. Шляхи стимулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств малого та середнього бізнесу// Економіка. Фінанси. Право, 2002, №6. — С. 34—37. 47. Слабковський Ю.М. Маркетингова концепція зовнішньоекономічної діяльності України. — К.-2001.-С. 20. 48. Про вплив негативних тенденцій на розвиток експорту. Сайт Кабінету Міністрів (www.kmy.gov.ua). 49. Загальні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України за І півріччя 2002 року. Сайт Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції (www.me.gov.ua). 50. Мойсеева Н.К. Международный маркетинг. — М.: Центр экономики и маркетинга. — 1998 51. Пебро М. Международные экономические валютно-финансовые отношения. — М.: Прогресс. — 1994 52. Про вплив негативних тенденцій на розвиток експорту. Сайт Кабінету Міністрів (www.kmy.gov.ua). 53. Байда Н.В. Ризики зовнішньоторговельної діяльності // Фінанси України, 2002, № 11.- с. 44-54 54. Мельничук І.В. Правові засади регулювання експортно-імпортних операцій // Фінанси України, 2001, № 7. – 26-40. 55. Лукашова І.О. Особливості бухгалтерського обліку експортних операцій // Фінанси України, 2000, № 8. - 92-96. 56. Л. I. Ірха. Податковий облік експортних та імпортних операцій // Актуальні проблеми економіки, 2003, № 12. – с. 43-54
Дополнительная информация229
Рік написання: 2004
Заказ Заказать Купить «Облік експортно-імпортних операцій»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Курсова з предмету "Зовнішньоекономічна діяльність"
  • Облік та оподаткування експертно–імпортних операцій
  • Міжнародні розрахункові операції
  • Механізм регулювання експортно-імпортних операцій в Україні
  • Фінансові аспекти управління експортно-імпортними операціями підприємств
  • Механізм ціноутворення при здійсненні експортно-імпортних операцій (на прикладі підприємства)
  • МЕТОДОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  • Корпоративні стратегії здійснення експортно-імпортних операцій
  • Експортно-імпортні операції підприємства
  • Організація обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Cгенерировано за 0.946199 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів