Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Суд, як виконавець функцій правосуддя» (ID:12418)

| Размер: 55 кб. | Объем: 86 стр. | Стоимость: 125 грн. | Добавлена: 02.03.2005 | Код продавца: 4 |
СодержаниеВступ
Розділ 1. Поняття суб’єкта кримінального судочинства
Розділ 2. Судова система України
Розділ 3. Суд, як виконавець функцій правосуддя
Розділ 4. Суд присяжних: правовий статус та історичний досвід. Актуальні проблеми становленя та розвитку
Висновки
Список використаної літератури
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТРИ

Нормативно-правові акти

1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30.
2. Кримінально-процесуальний кодекс України.— К., 2001.
3. Кримінальний кодекс України.— К.: Юрінком Інтер, 2001.
4. Закон України “Про судоустрій”: Офіційне видання. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003.
5. Закон України "Про адвокатуру" від 19 грудня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 9. — Ст.62.
6. Закон України "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України" від 2 лютого 1994 року № 3911-XII // Відомості Верховної Ради України.— 1994. — № 22. — Ст.140.
7. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” від 23 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 11. — Ст.296.
8. Закон України "Про статус суддів" від 15 грудня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. — 1993.— № 8.— Ст.56.
9. Закон України "Про досудове ув'язнення" від 30 червня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 35. — Ст.360.
10. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1996 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 13.
11. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 листопада 1996 року.
12. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1996 року // Офіційний вісник України. — 1998.— № 13.
13. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9 «Про застосування Конституції України при здійснення правосуддя» / Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах. - С. 386-387.
14. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 грудня 1985 року № 11 «Про додержання судами України процесуального законодавства, яке регламентує судовий розгляд кримінальних справ» / Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах. - С. 482.
15. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування судами України кримінально-процесуального законодавства, яке регламентує повернення справ на додаткове розслідування” від 25 березня 1988 за № 3.
16. Посадова Пленуму Верховного Суду України “Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина» від 30 травня 1997 року за № 7.
17. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику призначення судами кримінального покарання” від 22 грудня 1995 року за № 22.


Монографічна, наукова та інша література

1. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки уголовного процесса. — Воронеж, 1980.
2. Боботов С.В., Чистяков НФ. Суд присяжных: история и современность.— М., 1992.
3. Бобршцев-Пуьикин А.М. Эмпирические законы деятельности русского суда присяжных.— М., 1896.
4. Бондаренко І. Судова система України та її реформування у сучасних умовах // Право України. – 2002, - №8 – С.40.
5. Бояров Я., Рохненко О. Про деякі проблеми захисту окремих учасників кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України. — 1999. — № 5. — С. 35-37.
6. Гошовський М.І., Кучинська О.П. Потерпілий у кримінальному процесі України. – К.: Юрінком Інтер, 1998.
7. Грошевий Ю.М. Кримінальний процес України. — Харків: Право, 2000.
8. Гугенко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. — М.: Зерцало, 1997.
9. Гуренко М.Я. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина // Конституційні гарантії захисту людини у сфері правоохоронної діяльності. — Дніпропетровськ, 1999. — С.28-33.
10. Джешс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування / Пер. з англ.— К., 1997,
11. Князев В. Конституційні гарантії прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні // Право України. — 1998. — № 11. — С. 29-31.
12. Колодій А.М. Принципи права України.— К., 1998.
13. Коржанський М.Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України. — Київ: Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001.
14. Коропанський М.Й. Уголовне право України. - К.: Наукова думко та Українська видавнича група,1996.
15. Кримінальний процес України / За ред. Ю. М. Грошевого та В. М. Хотенця. – Харків: Право, 2000.
16. Маляренко В. Позитиви і негативи суду присяжних // Право України. – 2000. - №3. – С. 10.
17. Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. — К.: Юрінком Інтер, 1999.
18. Михайленко О.Р. Провадження кримінальних справ у суді: Конспект лекцій. – К.: КУ, 1992.
19. Михеєнко М.М. Проблеми розвотку кримінального процесу в Україні. — К., 1999
20. Михеєнко М.М., Шибіко В.П., Дубинський П.Я. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. – К.: Юрінком Інтер,1999.
21. Мікулін В.Я, Сиза Н.П. Судочинство в період Гетьманщини // Збірник наукових праць Національної академії Служби безпеки України.— К., 2002.— №5— С. 148-154.
22. Молдован А.В. Судоустрій України. — К., 2000. — С. 80.
23. Поспсева Л.Г. Рекомендации для работников аппарата администрации края, области, района, города и суда по работе с присяжними заседателями. Рассмотрение дел судом присяжних: Пособ. для судей. — Варшава, 1997.
24. Притика Д. Ровесники незалежності // Дзеркало тижня — 2001. — 9 липня. - № 22.
25. Радутная Н.В. Суд присяжных.— М., 1991.
26. Радутная Н.В. Формирование состава присяжних заседателсй. Рассмотрснис дел судом присяжных: Пособ. для судей. — Варшава, 1997. — С. 58—62.
27. Розин Н.Н. Уголовное судопроизводство. — Петроград, 1916.
28. Русанова І. Становления суду присяжних в Україні: деякі міркування // Право України. — 1999. — №7. — С. 71-73.
29. Сірий М. Система перегляду судових рішень в Україні: погляд у майбутнє // Юридичний журнал. - 2003. - № 3. - С. 118.
30. Слинько С.В. Судебное производство по уголовным делам. — Харьков: Арсис, 2002.
31. Стефанюк В. Правозахисна діяльність судів України // Право України. — 1999. - №5. - С.18-24.
32. Стефанюк В. Стратегическое направление выдержали, тактических ошибок избежать не удалось // Дзеркало тижня — 2001. — 29 августа — № 32—33.
33. Стефанюк В. Судова влада як основна юридична гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право України. — 2000. — № 1. — С. 18.
34. Стефанюк В.С. Верховний Суд, судова влада і правосудця в Україні // Вісник ВСУ. - 1998. - № 3. - С. 7.
35. Стефанюк Я. Історичний шанс для українського правосудця // ІОридичний вісник України. — 2002. — № 13(353). — 30 березня. — 5 квітня.
36. Сухонос В, Щодо становлення органів обвинувачення // Право України.— 2001—№ 5— С.119-122.
37. Тертишник В.М. Кримінальне-процесуальне право України. —К.: Видавництво А.С.К., 2003.
38. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України. — К.: Юрінком Інтер, 1999.
39. Тертишник В.М. Проблеми розвитку процесуальної форми і гарантій правосуддя // Право України.— 2001. — № 1. — С. 91-93.
40. Тертишник В.М. Проблеми розвитку процесуальної форми і гарантій правосуддя // Право України.— 2001. — № 1. — С. 91-93.
41. Тертишник Я.М. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України.— Харків: Арсіс, 2000.
42. Тертьпиник В.М. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Украины. — К.: А. С. К., 2001.
43. Тертьпиник В.М. Уголовный процесс. — Харьков, 2000.
44. Тертьпиник Я.М., Марченко О.Д., Тертьпиник Л.И. Защита прав и свобод человека. — Харьков, 2000.
45. Тертьшшик В.М. Уголовный процесс. — Харьков, 2000.
46. Тоні Оноре. Про право. Короткий вступ. — К., 1997.
47. Хавронюк М.І. Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина. — К.: Парламент, вид-во, 1999.
48. Шаповал В. Верховенство закону як принцип Конституції України // Право України. — 1999. — №1.
49. Шевчук П.І. Питання про доступність правосуддя та правової допомоги потребує законодавчого вирішення // Вісник Верховного Суду України. — 2000. — №2(18). - С. 39.
50. Шемшученко Ю. Конституція України і права людини // Право України. — 2001. — № 8. — С.13-15.
51. Шемшученко Ю. Теоретичні проблеми формування правової держави // Право України. — 1995. — № 5-6.
52. Шибіко В.П., Молдован В.В. Криміналтний процес. Практикум. – К.: Юрінком Інтер, 2000.
53. Шишкін В. Диспозитивність — принцип судочинства // Право України. — 1999. - №6. - С. 10-16.
54. Шишкін В., Куйбіда Р. Оскарження й перегляд судових рішень в Україні. — К.. Факт, 2003.
Дополнительная информацияРік написання: 2004
Інтервал: 1,6
Заказ Заказать Купить «Суд, як виконавець функцій правосуддя»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Суд суб’єкт кримінального судочинства
  • Конституційні основи правосуддя
  • Конституційні основи правосуддя
  • Прокуратура і правосуддя
  • Аналіз функцій управління підприємством туристичної індустрії
  • Поняття правосуддя. Конституційні принципи здійснення правосуддя в Україні
  • Поняття правосуддя. Конституційні принципи здійснення правосуддя в Україні
  • Право
  • Правосуддя та його принципи
  • Правосуддя та його принципи
Cгенерировано за 0.133609 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...