Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Кримінальна відповідальність за забрудненя земель, повітря, внутрішніх вод та моря» (ID:11833)

| Размер: 23 кб. | Объем: 34 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 02.03.2005 | Код продавца: 4 |
СодержаниеВступ
Розділ 1. Злочини у сфері землекорустування і охорони надр.
Розділ 2. Кримінальна відповідальність за забруднення атмосферного повітря
Розділ 3. Злочини у сфері водних ресурсів
Висновки
Список використаної літератури
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правові акти

1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Кримінальний кодекс України, прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України від 5 квітня 2001 року.
3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 року.
4. Закон України “Про державний кордон України” від 4 листопада 1991 р.
5. Закон України “Про виключну (морську) економічну зону України” від 16 травня 1995 р.
6. Закон України “Про пестициди і агрохімікати” від 2 березня 1995 р.
7. Закон України “Про меліорацію” від 14 січня 2000 р.
8. Закон України “Про відходи” від 5 березня 1998 р.
9. Закон України “Про видобування і переробку уранових руд” від 19 листопада 1997 р.
10. Закон України "Про охорону атмосферного повітря" у редакції від 21 червня 2001 р.
11. Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що підлягають відшкодуванню: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 238 від 3 жовтня 1991 р.
12. Порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 284 від 19 квітня 1993 р.
13. Порядок одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронения, знищення та утилізацію отруйних речовин, у т.ч. токсичних промислових відходів, продуктів біотехнолопї та інших біологічних агентів: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 440 від 20 червня 1995 р.
14. Порядок надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 709 від 31 серпня 1995 р.
15. Порядок укладання контрактів на користування надрами за участю іноземних юридичних осіб і громадян: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 948 від 27 листопада 1995 р.
16. Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності на них: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 486 від 8 травня 1997 р.
17. Порядок розробки і затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами: Затверджений наказом Міністерства охорони природного навколишнього середовища та ядерної безпеки України № 75 від 18 липня 1996 р.
18. Порядок здійснення державного моніторингу вод: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України №5 від 20 липня 1996 р.
19. Порядок зменшення спеціально уповноваженими державними органами виконавчої влади лімітів забору, використання води та скидання забруднюючих речовин у разі настання маловоддя: Затверджений наказом МЕПР, Держводгоспу № 133/62 від 30 березня 2001 р.
20. Положення про порядок обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України: Затверджене наказом Мінекобезпеки України №116 від 26 жовтня 1995 р.
21. Положення про моніторинг земель: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 661 від 20 серпня 1993 р.
22. Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 33 від 17 січня 1995 р.
23. Положення про порядок надання гірничих відводів: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 59 від 27 січня 1995 р.
24. Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 134 від 21 лютого 1995 р.
25. Положення про порядок здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 1073 від 29 грудня 1993 р.
26. Положення про порядок встановлення рівнів шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 1092 від 31 грудня 1993 р.
27. Положення про порядок видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 364 від 29 травня 1995 р.
28. Постанова Пленуму Верховного Суду від 26 січня 1990 р. № 1 "Про практику розгляду судами справ про відповідальність за порушення законодавства про охорону природи”.
29. Постанова Пленуму Верховного Суду №1 від 26 січня 1990 р. "Про практику розгляду судами справ про відповідальність за порушення законодавства про охорону природи".
30. Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1147 від 17 вересня 1996 р.
31. Перелік корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12 грудня 1994 р.
32. Перелік корисних копалин України місцевого значення: Затверджений наказом Держкомгеології України № 63 від 9 червня 1994 р.
33. Правила охорони внутрішнього моря і територіальних вод від забруднення та засмічення: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 269 від 29 лютого 1996 р.
34. Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 465 від 25 березня 1999 р.
35. Інструкція щодо порядку погодження матеріалів з Мінекобезпеки України та його органами на місцях для отримання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами: Затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України №119 від 30 вересня 1996 р.
36. Інструкція про встановлення лімітів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: Затверджена наказом МЕПР № 161 від 10 жовтня 2000 р.
37. Інструкція про порядок видачі дозволів на видобування підземних вод: Затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України №79 від 28 липня 1994 р.
38. Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з пошуку (розвідки) та експлуатації родовищ корисних копалин та контроль за їх дотриманням. Затверджена наказом Ліцензійної палати України та Держкомгеології № 33/58 від 8 квітня 1999 р.
39. Інструкція про порядок здійснення перевірок суб'єктів, що використовують водні ресурси або виконують господарську діяльність у межах водоохоронних зон: Затверджена наказом Держводгоспу України № 22 від 29 січня 2001 р.
40. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів: Затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України № 37 від 18 травня 1995 р.
41. Методика визначення розміру шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства: Затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України № 171 від 27 жовтня 1997 р.
42. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: Затверджена наказом Міністерства охорони природного навколишнього середовища та ядерної' безпеки України № 38 від 18 травня 1995 р.
43. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів: Затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України №37 від 18 травня 1995 р.
44. Заходи щодо забезпечення виконання зобов'язань Радянською стороною, що випливають із Конвенції по попередженню забруднення моря скидами відходів та інших матеріалів 1972 р.: Затверджені постановою Ради Міністрів СРСР № 222 від 6 березня 1979 р.

Монографічна, наукова та інша література

1. Коржанський М.Й. Нариси уголовного права. – К., 1999.
2. Коржанський М.Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України. - К., Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001.
3. Кримінальне право України: Особлива частина / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. професорів М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право, 2001.
4. Михайленко П.П. Кримінальне право, кримінальний процес та кримінологія України. – К., 1999.
5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. — К.: Каннон, 2001.
Дополнительная информацияРік написання: 2003
Інтервал: 1,5
Заказ Заказать Купить «Кримінальна відповідальність за забрудненя земель, повітря, внутрішніх вод та моря»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Юридична відповідальність за правопорушення законодавства в галузі використання і охорони земель
 • Юридична відповідальність за правопорушення законодавства в галузі використання і охорони земель
 • Правова охорона атмосферного повітря
 • Правове регулювання використання земель водного фонду
 • Правове регулювання використання земель водного фонду
 • Правова охорона земель
 • Кримінальна відповідальність за розголошення державної таємниці
 • Кримінальна відповідальність за штучне створення доказів обвинувачення
 • Кримінальна відповідальність за штучне створення доказів обвинувачення
 • Злочини проти волі, честі, гідності особи
 • Кримінальна відповідальність за екоцит
Cгенерировано за 0.439448 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...