Меню

Реклама

TOP реферати

Цікаве

Тема: «Малі підприємства і їх роль в ринкових умовах господарювання » (ID:9695)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       6 стр.
Размер в архиве:   22 кб.


Малі підприємства і їх роль в ринкових умовах господарюванняПлан

Вступ


Серед різних видів підприємств, які виділяють за кількісними показниками (малі, середні та великі), найбільшу
роль у розвитку підприємництва, його основних функцій, передусім особистісної, відіграють малі підприємства.
Вони сприяють створенню значної частки робочих місць, впровадженню певної кількості досягнень
науково-технічного прогресу у виробництво тощо.

Початок розвитку малого підприємництва в Україні припадає на кінець 80-х років. Це був найбільш динамічний
період становлення малих підприємницьких структур. У цей період, з одного боку, відбувався прискорений
розвиток виробництва дефіцитних споживчих товарів, а також сфери найрізноманітніших побутових послуг,
роздрібної торгівлі, громадського харчування тощо. Проте, з іншого — малі підприємства відігравали також роль
каналів, за якими здійснювалося перекачування ресурсів державних підприємств у тіньову економіку.

1992—1993 pp. відзначилися найвищими темпами зростання кількості малих підприємств та чисельності зайнятих у
них. Проте цей економічний факт має дещо парадоксальний характер, оскільки фінансову базу малого
підприємництва в цей період під впливом податкового пресингу практично вже було підірвано.

Поряд з тим у розвитку малого підприємництва мали місце й позитивні моменти: забезпечення виживання значних
верств населення в умовах гострої кризи, отримання додаткових джерел Існування, прискорення перших кроків до
ринкової системи господарювання. Тут відразу необхідно наголосити на тому, що а цілому розв'язати таке
стратегічне економічне завдання, як формування нових господарських зв'язків у повному обсягу, малий бізнес не
є спроможним. Створення “нового технологічного каркасу" економіки з відповідними ринковими високоефективними
каналами руху товарів від виробника до споживача потребує певного часу, капітальних вкладень.

У надзвичайно складних економічних умовах малі підприємства стихійно пристосувалися (адаптувалися) до ринку,
який формується. Постійно перебуваючи а умовах боротьби за виживання, малі підприємства активно диверсифікують
свою господарську та інвестиційну діяльність. Разом з тим, наприклад, в аграрній сфері малі підприємницькі
структури створюють і утримують, навіть і збиткові форми діяльності, розраховуючи на те, що у майбутньому їх
функціонування покриє пов'язані з ним витрати і стане навіть певним імпульсом до подальшого розвитку та
прогресу фірми, тому вони покривають свої тимчасові збитки за рахунок своїх же високоприбуткових галузей.1. Роль місце малого підприємництва в економіці та їх економічна суть


В усіх розвинутих країнах світу кількісно переважають малі підприємства. В окремих державах до них відносять
різні за величиною підприємства (у США та країнах Європейського Союзу — підприємства з кількістю працівників
до 500 осіб, в Україні у промисловості та будівництві — до 200, а в інших галузях сфери матеріального
виробництва — до 50 осіб).

Серед розвинутих країн найбільша кількість малих підприємств зосереджена в США, Японії, Італії. З погляду
структури народного господарства такі підприємства переважають у сфері послуг, роздрібної торгівлі, сільському
господарстві. В Україні найбільша кількість малих підприємств у 1998 p. була сконцентрована у торгівлі та
громадському харчуванні (76,8 тис.), промисловості (22,0 тис.), будівництві (15,6 тис.), транспорті та зв'язку
(майже 3 тис.), сільському господарстві — 2,7 тис.

Основними кількісними критеріями зарахування підприємств до категорії малих є чисельність зайнятих на них
працівників, обсяг валової виручки, обсяг податку, балансова вартість активів та ін.

У розвинутих країнах частка малих підприємств в загальній кількості підприємств є абсолютно переважаючою. Так,
у США серед понад 20 млн. підприємств до категорії малих належать до 18 млн., у Великобританії — приблизно
96%, в Італії з 800 тис. промислових підприємств — 99% малі й середні, в Польщі — до 2 млн. В Україні їх
кількість становила в 1990 p. 10 тис., в 1994 — 70 тис., в 2000 — 171 тис. В середньому на малому підприємстві
працює 10 осіб.

Проте частка малих підприємств у сукупних доходах незначна. Так, у США малі підприємства привласнювали лише до
8% валових доходів. Частка малих та середніх підприємств у промисловому виробництві України становила в 1998
p. лише 2,8% (в 1991 — 0,8%). Водночас вони забезпечують у розвинутих країнах світу більшу кількість робочих
місць. Так, у США протягом 1981— 1990 pp. малі підприємства створили 60% робочих місць, а великі скоротили
чисельність працівників на 3 млн. осіб. За цим показником малі підприємства мають вищу соціальну
відповідальність, ніж крупні.

Невідповідність між величезною кількістю малих підприємств, чисельністю зайнятих на них працівників, з одного
боку, та відносно незначною величиною валового доходу, внеску у створення товарів і послуг — з іншого,
пояснюється такими чинниками:

1) нижчою продуктивністю праці на таких підприємствах (порівняно з крупними);

2) неспроможністю впроваджувати новітні вагомі досягнення науки і техніки;

3) промонополістичною політикою ножиць цін (завищених на товари і послуги крупних підприємств та занижених на
створювані блага в малих підприємствах);

4) вищими відсотками на отримувані кредити;

5) певною мірою дискримінаційними контрактними відносинами значної кількості малих підприємств з гігантськими
компаніями;

6) намаганням багатьох людей, які не мають підприємницького хисту, створювати нові підприємства; відсутністю
належного досвіду в управлінні ними тих осіб, які мають такий хист.

Незважаючи на ці негативні тенденції, чисельність малих підприємств у розвинутих і слаборозвинутих країнах
постійно зростає. Наприклад, у США на початку XX ст. налічувалося всього 300 тис. таких підприємств, в
середині 60-х років — майже 5 млн, а наприкінці XX ст. — понад 18 млн. Щорічно в цій країні виникають понад
600 тис. малих підприємств, у Великобританії щотижня — до 900.

Своєрідний «ренесанс» малого бізнесу почався з розгортанням НТР, яка посилює процес спеціалізації,
кооперування виробництва, формує великий попит на вузькоспеціалізовану продукцію, на інтелектуальні види
продукції — нові ідеї, «ноу-хау», роль малих підприємств як експериментаторів тощо. Тому не випадково широкого
розвитку набули ризикові (або венчурні) підприємства, які працюють над втіленням у виробництво певної ідеї чи
проекту, беручи на себе ризик нововведень тощо. Так, кожна п'ята новинка науки і техніки, швидко впроваджена
крупними компаніями розвинутих країн, запозичена у невеликих фірм і дає високий комерційний ефект.

Якщо розвитку малих підприємств властиві зазначені вище негативні тенденції, то цілком логічно виникає
запитання, яким чином вони не лише виживають, а й кількісно зростають? Це пояснюється такими сторонами цих
підприємств:

1) вища інтенсивність праці, в тому числі за рахунок подовження робочого дня;

2) нижча заробітна плата;

3) економія на техніці безпеки, умовах праці;

4) нижча організованість та самосвідомість найманих працівників, що, в свою чергу, пояснюється відсутністю
профспілок і сприяє додатковій експлуатації.

Незважаючи на це, у США із приблизно 600 тис. нових підприємств щорічно розорюється понад 400 тис. Високий
ступінь збанкрутіння малих підприємств має місце і в інших країнах.

Мале підприємство — підприємство з незначною кількістю працівників, невеликими обсягами діяльності,
здебільшого ризикової (виробничої, торговельної, наукової тощо) та виробництва, власник якого несе повну
відповідальність за результати господарювання, самостійно приймає управлінські рішення з метою привласнення
прибутку.

Похідними цілями діяльності малих підприємств є виробництво товарів і послуг високої якості та низької


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Від партнерів

Оновлення

Реклама

Від партнерів