Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Малі підприємства і їх роль в ринкових умовах господарювання » (ID:9695)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       6 стр.
Размер в архиве:   22 кб.


Малі підприємства і їх роль в ринкових умовах господарюванняПлан

Вступ


Серед різних видів підприємств, які виділяють за кількісними показниками (малі, середні та великі), найбільшу
роль у розвитку підприємництва, його основних функцій, передусім особистісної, відіграють малі підприємства.
Вони сприяють створенню значної частки робочих місць, впровадженню певної кількості досягнень
науково-технічного прогресу у виробництво тощо.

Початок розвитку малого підприємництва в Україні припадає на кінець 80-х років. Це був найбільш динамічний
період становлення малих підприємницьких структур. У цей період, з одного боку, відбувався прискорений
розвиток виробництва дефіцитних споживчих товарів, а також сфери найрізноманітніших побутових послуг,
роздрібної торгівлі, громадського харчування тощо. Проте, з іншого — малі підприємства відігравали також роль
каналів, за якими здійснювалося перекачування ресурсів державних підприємств у тіньову економіку.

1992—1993 pp. відзначилися найвищими темпами зростання кількості малих підприємств та чисельності зайнятих у
них. Проте цей економічний факт має дещо парадоксальний характер, оскільки фінансову базу малого
підприємництва в цей період під впливом податкового пресингу практично вже було підірвано.

Поряд з тим у розвитку малого підприємництва мали місце й позитивні моменти: забезпечення виживання значних
верств населення в умовах гострої кризи, отримання додаткових джерел Існування, прискорення перших кроків до
ринкової системи господарювання. Тут відразу необхідно наголосити на тому, що а цілому розв'язати таке
стратегічне економічне завдання, як формування нових господарських зв'язків у повному обсягу, малий бізнес не
є спроможним. Створення “нового технологічного каркасу" економіки з відповідними ринковими високоефективними
каналами руху товарів від виробника до споживача потребує певного часу, капітальних вкладень.

У надзвичайно складних економічних умовах малі підприємства стихійно пристосувалися (адаптувалися) до ринку,
який формується. Постійно перебуваючи а умовах боротьби за виживання, малі підприємства активно диверсифікують
свою господарську та інвестиційну діяльність. Разом з тим, наприклад, в аграрній сфері малі підприємницькі
структури створюють і утримують, навіть і збиткові форми діяльності, розраховуючи на те, що у майбутньому їх
функціонування покриє пов'язані з ним витрати і стане навіть певним імпульсом до подальшого розвитку та
прогресу фірми, тому вони покривають свої тимчасові збитки за рахунок своїх же високоприбуткових галузей.1. Роль місце малого підприємництва в економіці та їх економічна суть


В усіх розвинутих країнах світу кількісно переважають малі підприємства. В окремих державах до них відносять
різні за величиною підприємства (у США та країнах Європейського Союзу — підприємства з кількістю працівників
до 500 осіб, в Україні у промисловості та будівництві — до 200, а в інших галузях сфери матеріального
виробництва — до 50 осіб).

Серед розвинутих країн найбільша кількість малих підприємств зосереджена в США, Японії, Італії. З погляду
структури народного господарства такі підприємства переважають у сфері послуг, роздрібної торгівлі, сільському
господарстві. В Україні найбільша кількість малих підприємств у 1998 p. була сконцентрована у торгівлі та
громадському харчуванні (76,8 тис.), промисловості (22,0 тис.), будівництві (15,6 тис.), транспорті та зв'язку
(майже 3 тис.), сільському господарстві — 2,7 тис.

Основними кількісними критеріями зарахування підприємств до категорії малих є чисельність зайнятих на них
працівників, обсяг валової виручки, обсяг податку, балансова вартість активів та ін.

У розвинутих країнах частка малих підприємств в загальній кількості підприємств є абсолютно переважаючою. Так,
у США серед понад 20 млн. підприємств до категорії малих належать до 18 млн., у Великобританії — приблизно
96%, в Італії з 800 тис. промислових підприємств — 99% малі й середні, в Польщі — до 2 млн. В Україні їх
кількість становила в 1990 p. 10 тис., в 1994 — 70 тис., в 2000 — 171 тис. В середньому на малому підприємстві
працює 10 осіб.

Проте частка малих підприємств у сукупних доходах незначна. Так, у США малі підприємства привласнювали лише до
8% валових доходів. Частка малих та середніх підприємств у промисловому виробництві України становила в 1998
p. лише 2,8% (в 1991 — 0,8%). Водночас вони забезпечують у розвинутих країнах світу більшу кількість робочих
місць. Так, у США протягом 1981— 1990 pp. малі підприємства створили 60% робочих місць, а великі скоротили
чисельність працівників на 3 млн. осіб. За цим показником малі підприємства мають вищу соціальну
відповідальність, ніж крупні.

Невідповідність між величезною кількістю малих підприємств, чисельністю зайнятих на них працівників, з одного
боку, та відносно незначною величиною валового доходу, внеску у створення товарів і послуг — з іншого,
пояснюється такими чинниками:

1) нижчою продуктивністю праці на таких підприємствах (порівняно з крупними);

2) неспроможністю впроваджувати новітні вагомі досягнення науки і техніки;

3) промонополістичною політикою ножиць цін (завищених на товари і послуги крупних підприємств та занижених на
створювані блага в малих підприємствах);

4) вищими відсотками на отримувані кредити;

5) певною мірою дискримінаційними контрактними відносинами значної кількості малих підприємств з гігантськими
компаніями;

6) намаганням багатьох людей, які не мають підприємницького хисту, створювати нові підприємства; відсутністю
належного досвіду в управлінні ними тих осіб, які мають такий хист.

Незважаючи на ці негативні тенденції, чисельність малих підприємств у розвинутих і слаборозвинутих країнах
постійно зростає. Наприклад, у США на початку XX ст. налічувалося всього 300 тис. таких підприємств, в
середині 60-х років — майже 5 млн, а наприкінці XX ст. — понад 18 млн. Щорічно в цій країні виникають понад
600 тис. малих підприємств, у Великобританії щотижня — до 900.

Своєрідний «ренесанс» малого бізнесу почався з розгортанням НТР, яка посилює процес спеціалізації,
кооперування виробництва, формує великий попит на вузькоспеціалізовану продукцію, на інтелектуальні види
продукції — нові ідеї, «ноу-хау», роль малих підприємств як експериментаторів тощо. Тому не випадково широкого
розвитку набули ризикові (або венчурні) підприємства, які працюють над втіленням у виробництво певної ідеї чи
проекту, беручи на себе ризик нововведень тощо. Так, кожна п'ята новинка науки і техніки, швидко впроваджена
крупними компаніями розвинутих країн, запозичена у невеликих фірм і дає високий комерційний ефект.

Якщо розвитку малих підприємств властиві зазначені вище негативні тенденції, то цілком логічно виникає
запитання, яким чином вони не лише виживають, а й кількісно зростають? Це пояснюється такими сторонами цих
підприємств:

1) вища інтенсивність праці, в тому числі за рахунок подовження робочого дня;

2) нижча заробітна плата;

3) економія на техніці безпеки, умовах праці;

4) нижча організованість та самосвідомість найманих працівників, що, в свою чергу, пояснюється відсутністю
профспілок і сприяє додатковій експлуатації.

Незважаючи на це, у США із приблизно 600 тис. нових підприємств щорічно розорюється понад 400 тис. Високий
ступінь збанкрутіння малих підприємств має місце і в інших країнах.

Мале підприємство — підприємство з незначною кількістю працівників, невеликими обсягами діяльності,
здебільшого ризикової (виробничої, торговельної, наукової тощо) та виробництва, власник якого несе повну
відповідальність за результати господарювання, самостійно приймає управлінські рішення з метою привласнення
прибутку.

Похідними цілями діяльності малих підприємств є виробництво товарів і послуг високої якості та низької


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів