Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Міжнародна система стандартизованої інформації» (ID:8011)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       4 стр.
Размер в архиве:   13 кб.

Міжнародна система стандартизованої інформаціїЗміст
1. Міжнародна система стандартизованої інформації


В міжнародній практиці документальні джерела науково-технічної інформації діляться, перш за все, на первинні і
вторинні.

Первинні документи можуть бути публіковані і непубліковані. До публікованих документів відносяться різного
роду видання.

Спеціальні види технічних видань також займають важливе місце серед публікованих джерел науково-технічної
інформації.

Патентно-ліцензійні видання, що відносяться до даних документів, включають описи винаходів до авторських
свідоцтв і патентів, описи відкриттів, офіційні патентні бюлетені. Технічна документація у вигляді креслень і
короткого опису суті винаходу є додатком до авторського свідоцтва. У описі указується номер авторського
свідоцтва або патенту, класифікаційний індекс, прізвище і ініціали винахідника, а також дата подачі заявки на
винахід і дата видачі авторського свідоцтва. Відомості про видані авторські свідоцтва і патенти публікуються в
патентних бюлетенях. В науково-дослідній роботі неможливо обійтися без вивчення патентної літератури.
Будь-який інженер, що бере участь в розробці нових систем, приладів і вузлів, зобов'язаний ознайомитися з
вітчизняною і зарубіжною патентною літературою відповідної області і вивчити вже відомі технічні рішення.
Науково-технічна інформація, що міститься в патентно-ліцензійних виданнях, є відомостями про всі досягнення
людства за останні 200 років.

У нормативно-технічних і виробничих виданнях публікуються стандарти, технічні умови, норми, промислові
каталоги тощо.

Промислові каталоги

Інформація про устаткування є складовою частиною науково-технічної інформації. Вона необхідна при плануванні
науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, при створенні технічних і проектно-конструкторських
зразків устаткування, при придбань імпортного устаткування, при визначенні аналогів. Основними джерелами цієї
інформації цієї інформації є документи, об'єднані під назвою «промислові каталоги» і що містять відомості про
промислову продукцію, що випускається в нашій країні і за кордоном.

Промисловий каталог містить відомості про вироби, що серійно випускаються, рекомендовані до серійного
виробництва, що знімаються з виробництва, а також зведення про зміни параметрів, технічних і експлуатаційних
характеристик, що вносяться в процесі виробництва виробів і покликаний забезпечувати достовірність, повноту і
оперативність інформації (ГОСТ 7.22-80).

Пром. каталог на виріб включає відомості: найменування виробу, з вказівкою Госту, ТУ з вказівкою серії, типу,
моделі, марки; індексу УДК, коду ОКП, позначення каталожного опису, призначення і області застосування,
виконання (конструктивне і за умовами експлуатації), основні технічні дані, дані про основні параметри,
техніко-економічні показники, креслення, фото, відомості про розробника і виробника; терміни почала
виробництва.

Розрізняються вітчизняні і зарубіжні ПК. Зарубіжні каталоги відрізняються від вітчизняних тим, що вони в
основному мають рекламну спрямованість, і не наводять важливих техніко-економічних даних. До них відносяться
каталоги і проспекти на окремі види устаткування, бюлетені, пристендові і рекламні листки. У фірмових
проспектах на відміну від каталогу приводяться коротші відомості, без креслень і технічних характеристик.
Багато фірм випускають огляди про діяльність фірм з характеристиками промислової продукції, фірмою, що
випускається. Майже на всіх каталогах розвинених країн відсутній рік видання, що ускладнює визначення
сучасності даного виду устаткування.

До виду промислових каталогів відносяться: каталоги-довідники, номенклатурні довідники, галузеві каталоги,
листки – каталоги, пристендові листки, інструкції з експлуатації, паспорти на вироби і прейскуранти.

Патентна інформація

Патентна інформація – це будь-який вид інформації, що міститься в патентному документі. Патентний документ –
офіційно публікований і непублікований документ, що містить відомості про результати науково-дослідницьких,
проектно-конструкторських, і інших подібних робіт заявлених або визнаних об'єктами промислової власності
(винаходами, корисними моделями, промисловими зразками), а також відомостями про охорону прав винахідників,
власників патентів.

До джерел патентної документації відносяться: патентні бюлетені патентних відомств і описи до об'єктів
промислової власності.

Відповідно до законів України про охорону об'єктів промислової власності (ст.19, 16 і 12) «...Відомство
публікує в своєму офіційному бюлетені встановлені їм відомості про видачу охоронного документа». В Україні
офіційний бюлетень називається «Промислова власність». Він видається з 1993  г.; в Росії – «Винаходи»;
«Корисні моделі і промислові зразки» і бюлетень, «Товарні знаки і знаки обслуговування», видаються з 1994  р.
Відомості про видані зарубіжні патентні документи публікуються в реферативній збірці «Винаходи країн світу» (з
1972  р.).

У вищеназваних патентних виданнях, про кожен об'єкт промислової власності, публікуються наступні дані:

країна;

реєстраційні, пріоритетні, технічні дані;

дата надання документа для загального ознайомлення;

відомості про осіб, що мають відношення до об'єкта промислової власності.

Відповідно до стандарту ВОІВ (ст. 9) «Рекомендації, що відносяться до бібліографічних даних патентних
документів і свідоцтв додаткової охорони» кожному елементу бібліографічних даних привласнюється цифровий або
буквено-цифровий код ІНІД (міжнародні цифрові коди для ідентифікації даних), наприклад:

Код 10 – ідентифікація документа

Код 11 – номер документа

Код 12 – словесне позначення виду документа

Код 19 – код країни, відомства або організації, що здійснили публікацію документа.

Код 20 – заявочні дані.

Код 21 – реєстраційний номер заявки.

Код 30 – дані, що відносяться до пріоритету згідно Паризької конвенції.

Код 40 – Дата(и) надання документа для загального ознайомлення.

Код 50 – технічна інформація та інші (Стандарти ВОІВ, т. 1, М. 1996 р.).

Опубліковані патентні документи у виданнях розташовані за індексами міжнародних класифікацій:

патентної – МПК.

промислових зразків – МКПО.

товарів і послуг – МКТУ.

Пошук патентної інформації – це процес відбору відповідних запиту документів або відомостей поодинці або
декільком ознакам з масиву патентних документів.

Основним засобом пошуку є міжнародна патентна класифікація (МПК.

МПК є засобом для одноманітної в Міжнародному масштабі класифікації патентних документів і є елективний
інструмент для патентних відомств і інших споживачів, що здійснюють пошук патентних документів з метою
встановлення новизни і оцінки внеску винахідника в заявлене технічне рішення (включаючи оцінку технічної
прогресивності і корисного результату або корисності).

Важливим призначенням МПК, є:

служити інструментом для впорядкованого зберігання патентних документів, що полегшує доступ до технічної і
правової інформації, що міститься в них;

бути основою для виборчого розподілу інформації серед споживачів патентної інформації;

бути основою для визначення рівня техніки в окремих областях;


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів