Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Проблеми зайнятості і відтворення робочої сили в Україні» (ID:7972)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       19 стр.
Размер в архиве:   92 кб.

Проблеми зайнятості і відтворення робочої сили в УкраїніЗмістВступАктуальність теми роботи. В умовах розбудови ринкових відносин в Україні проблеми формування ринку праці
набувають статусу першочергових. У зв`язку з цим виникає необхідність вивчення цих проблем з метою визначення
можливостей надання цьому процесу регульованих форм. Сьогодні одним з головних напрямків становлення
цивілізованого ринку праці в Україні є розробка теоретично обґрунтованої політики (концепції) зайнятості. З
цієї точки зору особливо актуальним стає комплексний аналіз механізму формування та регулювання зайнятості
працездатного населення. Насамперед це зв'язано з потребами переходу від екстенсивного до інтенсивного типу
використання трудових ресурсів, формуванням попиту і пропозиції робочої сили та істотною трансформацією
відносин зайнятості.

Проблеми зайнятості в умовах ринку постійно досліджуються світовою економічною наукою. Особливо виділяються з
цієї точки зору праці А.Сміта, Д.Рікардо, К.Маркса, А. Маршала, Дж. Кейнса, М.Фрідмана, А. Філліпса, А.Оукена
та ін. Проте цей досвід, на жаль, не можна використати без змін у нашій економічній практиці. Це пов'язано з
особливостями сучасного етапу розвитку України - розбудови ринкових відносин.

Серед найвагоміших досліджень з проблеми формування та регулювання зайнятості населення слід виділити роботи
таких вітчизняних вчених, як Д.П.Богині, В.С.Васильченка, В.В.Онікієнка, М.В..Шаленко, І.К.Бондар,
В.В.Єрасова, Є.М.Лібанової, І.В.Сороки, В.А.Савченка, В.П.Онищенка, Н.О.Павловської, Ф.Є.Поклонського та ін.
Істотним внеском у розв'язання проблеми зайнятості як на стадії її формування, так і становлення стали також
праці таких російських вчених: І.Є.Заславського, А.А.Никифорової, С.А. Кузьміна.

Разом з тим, сучасний етап розвитку України вимагає подальшого дослідження проблеми підвищення ефективності
регулювання зайнятості працездатного населення.

Мета та завдання роботи. Мета написання даної роботи полягає в тому, щоб дослідити проблеми зайнятості і
відтворення робочої сили в Україні. Відповідно до поставленої мети в роботі були визначені наступні завдання:

дослідити теоретичні аспекти дослідження проблем зайнятості та відтворення робочої сили;

визначити сутність, форми та види зайнятості;

розкрити поняття та сутність відтворення робочої сили;

провести аналіз сучасного стану зайнятості і відтворення робочої сили в Україні;

здійснити аналіз економічної активності та зайнятості населення в Україні;

дослідити рівень безробіття та попиту на робочу силу в Україні;

розкрити особливості відтворення робочої сили в Україні;

визначити проблеми та перспективи зайнятості населення і відтворення робочої сили в умовах розбудови ринкових
відносин в Україні.

Предмет та об'єкт дослідження. В якості предмета дослідження виступає організаційно-економічний механізм
державного регулювання зайнятості працездатного населення в умовах реформування економіки України.

Об'єктом дослідження є сфера зайнятості з її структурою, системою взаємозв'язків та закономірностей.

Теоретичну та методологічну основу роботи становлять теоретичні положення класиків економічної теорії і праці
сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених, законодавчі акти, урядові рішення та постанови, методичні розробки
по регулюванню зайнятості населення.. В роботі використані праці вітчизняних та зарубіжних фахівців з
економічної теорії, ринку праці, економічної політики, статистичні дані Державного комітету статистики України
та Міністерства праці й соціальної політики України.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони реально відображають сучасний стан зайнятості
України, розкривають механізм її регулювання, дають можливість прогнозування її розвитку та підвищення
ефективності функціонування. Ряд положень та висновків можуть бути використані у практичній діяльності
державної служби зайнятості, обласних, районних та міських центрів зайнятості.

Впровадження теоретичних та практичних рекомендацій буде сприяти розробці та проведенню ефективної державної
політики зайнятості в Україні, спрямованої на подолання негативних соціально-економічних явищ в сфері
зайнятості.
1. Теоретичні аспекти дослідження проблем зайнятості та відтворення робочої сили1.1. Сутність, форми та види зайнятості


Використання трудових ресурсів характеризується показником зайнятості. Зайнятість населення являє собою
діяльність частини населення щодо створення суспільного продукту (національного доходу). Саме в цьому полягає
її економічна сутність. Зайнятість населення — найбільш узагальнена характеристика економіки. Вона відбиває
досягнутий рівень економічного розвитку, внесок живої праці в досягнення виробництва. Зайнятість об'єднує
виробництво і споживання, а її структура визначає характер їхніх взаємозв'язків[].

Соціальна сутність зайнятості відображає потребу людини в самовираженні, а також у задоволенні матеріальних і
духовних потреб через дохід, який особа отримує за свою працю.

 Згідно із законом України “Про зайнятість населення”[] до зайнятого населення належать громадяни нашої
країни, які проживають на її території на законних підставах, а саме:

працюючі за наймом на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) на підприємствах, установах,
організаціях незалежно від форм власності, у міжнародних та іноземних організаціях в Україні та за кордоном;

громадяни, які самостійно забезпечують себе роботою, включаючи підприємців, осіб, зайнятих індивідуальною
трудовою діяльністю, творчою діяльністю, члени кооперативів, фермери та члени їхніх сімей, які беруть участь у
виробництві;

вибрані, призначені або затверджені на оплачувану посаду в органах державної влади, управління чи в
суспільних об'єднаннях;

громадяни, які служать у збройних силах, прикордонних, внутрішніх, залізничних військах, органах національної
безпеки та внутрішніх справ;

особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації з відривом від
виробництва; які навчаються у денних загальноосвітніх школах, середніх спеціальних та вищих навчальних
закладах;

зайняті вихованням дітей, доглядом за хворими, інвалідами та громадянами похилого віку;

працюючі громадяни інших держав, які тимчасово перебувають в Україні і виконують функції, не пов'язані із
забезпеченням діяльності посольств і місій.

Розрізняють такі форми зайнятості: повну, неповну, часткову, первинну та вторинну зайнятість[].

Повна зайнятість — це діяльність протягом повного робочого дня (тижня, сезону, року), яка забезпечує дохід у
нормальних для даного регіону розмірах.

Неповна зайнятість характеризує зайнятість конкретної особи або протягом неповного робочого часу або з
неповною оплатою чи недостатньою ефективністю. Неповна зайнятість може бути явною або прихованою.

Явна неповна зайнятість зумовлена соціальними причинами, зокрема необхідністю здобути освіту, професію,
підвищити кваліфікацію тощо. Неповну зайнятість можна виміряти безпосередньо, використовуючи дані про
заробіток, відпрацьований час, або ж за допомогою спеціальних вибіркових обстежень.


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів