Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Сучасні системи і форми стимулювання праці» (ID:6229)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       3 стр.
Размер в архиве:   14 кб.

Тема: Сучасні системи  і форми стимулювання парці


Предмет: менеджмент


Тип работы: відповідь на питання


Сучасні системи і форми стимулювання праці

Методи і способи мотивації пройшли довгу історію еволюційного розвитку. Упродовж багатьох років була
домінуючою модель грубого фізичного примусу до праці, а вже потім - моделі економічної необхідності і
стимулювання праці відповідно до її продуктивності.

Ранні економісти, як правило, йшли слідами Адама Сміта, який займався пошуком заходів які дозволили б
збільшити багатство нації або Давіда Рікардо, який робив наголос на розподілі багатства згідно з факторами
виробництва, або Альфреда Маршалла і інші, які удосконалили у певній мірі маржинальний аналіз.

У відомій книжці А.Сміта "Дослідження про природу і причини багатства народів" (1776) була обгрунтована
концепція "економічної людини", в основі якої лежить твердження, що головним мотивом діяльності "економічної
людини" є корисливий інтерес, який задовольняється тільки в результаті обміну між людьми. «В умовах поділу
праці, -писав А.Сміт, - кожна людина, яка керується егоїстичним спонуканням і дбає лише про свій інтерес,
насправді допомагає усім іншим і збільшує тим самим "багатство народів". Займаючись виробничою діяльністю так,
щоб цінність вироблюваної продукції була найбільшою, людина керується, на думку А.Сміта, лише одним бажанням -
мати прибуток. У цій діяльності вона, як і в багатьох інших випадках, зазнає впливу "невидимої руки", який
може призвести до результату, що повністю збігається з початковим задумом.

Відомим прихильником вчення А.Сміта про економічний мотив діяльності людини був "батько наукового менеджменту"
Фредерік Тейлор (1856-1915). В своїх роботах, опублікованих в 1890-1915 рр., Ф.Тейлор доводив, що висока
заробітна плата і низькі затрати складають основу ефективного менеджменту. За таких умов можна сформулювати
загальні принципи менеджменту, дотримуватись їх навіть в найбільш складних обставинах і здійснювати кроки, щоб
перейти від неефективної системи управління до кращого її типу.

Для підвищення заробітної плати і зниження затрат Ф.Тейлор пропонував:

а) кожному робітнику по можливості доручати виконання найбільш складної роботи, яку він спроможний виконувати.
Ця робота повинна максимально відповідати його умінням і фізичним даним;

б) кожного робітника необхідно стимулювати таким чином, щоб його виробіток досяг рівня кращого виробничого
працівника того ж розряду;

в) кожному робітникові, який досяг найвищих показників для працівників тієї ж кваліфікації, слід доплачувати в
залежності від характеру роботи надбавку від 30 до 100% у порівнянні з середнім заробітком робітників
подібного розряду.

Основний наголос Тейлор робив на пункт "в" і в зв'язку з цим рекомендував відрядну оплату праці як засіб
мотивації, що спонукає першокласного працівника докладати додаткових фізичних і розумових зусиль. Тейлор
сформулював правила ефективної діяльності:

1) великий денний урок (норма);

2) нормальні умови праці (не економити на опаленні, освітленні приміщення);

3) висока оплата за виконаний урок;

4) зниження оплати на випадок невиконання уроку;

5) урок повинен бути збільшений настільки, щоб його міг виконати тільки першокласний працівник.

Думка Ф.Тейлора ілюструється таким прикладом. Спочатку робітники обточували 4-5 шт. стальних виробів з оплатою
97 коп. за штуку. Потім норму збільшили до 10 шт, а розцінка стала 68 коп. за штуку. При невиконанні норми
розцінка знижувалась до 49 коп. за штуку.

На фабриках, де головним інженером працював Ф.Тейлор, всі уроки спеціально збільшувались настільки, щоб лише
до 20% робітників (а то і менше) могли їх виконувати. Тейлор писав, що на основі численних експериментів у
поєднанні зі старанними спостереженнями за життям робітників йому вдалося встановити, що у тому випадку, коли
робітникам задають суворо визначений урок, який вимагає більшої затрати праці з їх боку, і платять їм на 60%
більше звичайного заробітку, то це підвищення оплати здійснює на них вплив не тільки у напрямку зростання їх
добробуту. Мається на увазі, що працівники ведуть кращий спосіб життя, заощаджують, працюють більш напружено.
Але в тих випадках, коли вони одержують більше 60% надбавки до звичайної заробітної плати, багато з них
починають працювати нерегулярно і виявляється тенденція до того, щоб стати більшою чи меншою мірою
неврівноваженими.

Член міжнародного комітету "якість трудового життя" професор Р.Уолтон виокремив вісім важливих компонентів
"якості трудового життя".

1) справедлива винагорода за працю, що відповідає соціальним стандартам і відбиває реальний вклад кожного;

2) нормальні умови праці;

3) можливість для максимального розвитку і застосування індивідуальних здібностей людей;

4) наявність умов для систематичного зростання працівників і підвищення їх кваліфікації (поєднання трудової
діяльності із розвитком і розширенням навичок і умінь працівника, застосування одержаних знань у виробництві);

5) наявність соціальної інтеграції в робітничих колективах (стирання відмін, принаймні пов'язаних з расовою,
національною, релігійною приналежністю, статю);

6) конституалізм, тобто, право на приватне життя, право відстоювати свою думку, участь у вирішенні виробничих
питань;

7) справедливий розподіл часу між роботою, сім'єю і суспільством;

8) соціальна значущість праці, розуміння відповідальності підприємства перед суспільством.

За даними національного центру продуктивності, в компаніях США створено понад 80 об'єднаних комітетів
профспілок і адміністрації, які ініціюють проекти "якості трудового життя" і число їх невпинно зростає.

Вітчизняним дослідником А.Афоніним зроблено спробу сформулювати закони мотивації:

загальні закони поведінки (єдності біологічного і соціального в людині; єдності свідомого і несвідомого у
поведінці людини; зворотнього зв'язку; необхідної різноманітності; резонансного збудження в системі;
послідовного розвитку; зростання ентропії; кумулятивного впливу; зростання варіантної поведінки;

закони інерційності людської системи (закон інерції; установки; домінанти);

закони зв'язку із зовнішнім середовищем (урівноваження оточуючого середовища; відповідності вимогам
середовища; адаптації; комплексного

впливу; позитивного результату; закон Госсена);

соціально-психологічні закони (визначальної ролі традицій і звичаїв; впливу соціальних норм; обмеженості
правового регулювання поведінки; визначального впливу трудового колективу; зростання продуктивності праці в
колективі; закон дефекту Рінгельмана; залучення до діяльності; еталонної групи; опору непошани);

біопсихічні закони (рефлекторного характеру діяльності; економії сил (енергії); егоїзму; очікування доброго
ефекту; впливу емоцій; стимулювання поведінки словом; вольової детермінації поведінки).

При уважному розгляді перелічених "законів" неважко переконатись, що переважна більшість з них не відповідає
базовим законам мотивації, частина має загальнонауковий характер (ентропії, зворотнього зв'язку, необхідної
різноманітності). І все ж, виходячи з назви "законів" ці зв'язки і залежності не варто ігнорувати при
створенні мотиваційного механізму в організаціях.


Література


Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. - М., - 2002. - с.284.

Кохно П., Мікрюков В. Менеджмент. – К.:Фінанси і статистика, 2003. – с. 411.

Мескон М.Х., Альберт М. Основы менеджмента: Пер.с англ.-М.: Дело, 1998.

Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента. - М.: Прогресс, 2004. - с.274.

Худяков С. Основы операционного менеджмента: Пер.с англ. – М.: Дело, 2003. - 708 с.
Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів