Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «В чому полягає сутність закону онтогенезу в менеджменті? » (ID:3638)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       3 стр.
Размер в архиве:   9 кб.

Контрольна робота з менеджменту

В чому полягає сутність закону онтогенезу в менеджменті? В чому полягає сутність закону онтогенезу в
менеджменті?


Кожна людина, починаючи від вищих стадій свого зародкового розвитку до повної зрілості, реально проходить
через всі епохи історичного розвитку людства, так само як людський зародок на нижчих стадіях проходить через
періоди розвитку нижчих органічних форм. Ідеться про біогенетичний закон - "Онтогенез є стислим повторенням
філогенезу", - сформульований німецьким вченим Ернстом Геккелем (1834-1918). Він же запровадив у науковий обіг
терміни онтогенез (індивідуальний розвиток) та філогенез (історичний розвиток). Зі сказаного випливає, що
закономірності розвитку народу подібні до закономірностей розвитку окремої людської особистості.

Людський фактор, кумуляція і посилення його дієвості в природничоісторичному процесі виступають як головна
тенденція соціального прогресу. Тому задачі вивчення особливостей і можливостей людини, умов цілеспрямованого
впливу на розвиток її творчої активності, виховання гармонічної особистості стали центром наукового аналізу
багатьох галузей знання — філософії і соціології, психології і, педагогіки, історії, права й ін. Що може
людині, як інтенсифікувати й оптимізувати її діяльність по перетворенню світу природи і суспільних відносин?
Як забезпечити її цивільний, соціальний розвиток, сформувати готовність і потребу приносити користь іншим
людям, суспільству?

При всій багатомірності і багатоаспектності даного комплексу питань, поєднуваних у понятті «людський фактор»,
стрижневою тут є проблема визначення місця людини, її позиції в системі суспільних зв'язків, виявлення,
«заради чого і як використовує людина уроджене і придбане нею» (А.Н. Леонтьев), тобто мова йде про розкриття
процесу розвитку особистості, закономірностей її становлення, умов і механізмів формування.

Це вимагає розгляду по декількох лініях: а) вивчення властивостей індивіда як органічних передумов розвитку
особистості; б) визначення факторів соціального середовища як умови його розвитку і в) виявлення протиріч у
системі предметної діяльності як рушійної сили розвитку особистості.

Суспільство завжди задає еталон особистості, процес розвитку якої спрямований на освоєння соціального світу,
його предметів і відносин, історично вироблених форм і способів звертання з природою і норм людських взаємин,
тобто на присвоєнні зростаючою людиною соціальної людської сутності. Звідси онтогенез виступає як форма
соціального розвитку людини, становлення його як істоти соціальної, при цьому різним віковим етапам властиві
розходження в самопізнанні, самореалізації, творчій активності, соціальній зрілості.

Такий підхід до розгляду онтогенетичного розвитку через призму соціального руху забезпечує пошук нових
резервів особистісного становлення і можливостей оптимізації виховних впливів з урахуванням періодів особливої
відкритості людини, що розвивається, суспільним впливам.

На онтогенез особистості робить опосередкований вплив онтогенез малих груп і колективів. Онтогенези колективів
значною мірою задають рамки для онтогенезів малих груп, а онтогенези малих груп, у свою чергу, задають тверді
рамки онтосинтезу в особистостях учасників цих малих груп. Будь-які спроби цілеспрямовано вплинути на
онтогенез особистості вимагають обліку зв'язку між онтогенезом особистості й онтогенезами малих груп і
колективів, з якими особистість зв'язана. Найбільш діюча корекція онтогенезу особистості можлива при
цілеспрямованому онтосинтезі нових малих груп і колективів, з активним включенням особистості в їхній
онтогенез.

Сам перехід до сучасної моделі управління, заснованої на застосуванні процессного і системного підходів в
окремо узятій компанії (табл.1) звичайно повторює зміну парадигм управління компанією, покладених в основу
стандартів менеджменту якості. (Тут доречна аналогія з відомим у біології співвідношенням «онтогенезу» –
розвитку окремого організму і «філогенез» розвитком роду).

Таблиця 1. Схема переходу до сучасних методів управління

№ пп

Стадія переходу до сучасного «процесної» компанії

Стадія розвитку стандарту менеджменту якості

1

Початкове структурування діяльності компанії на основі матричних моделей. Процеси ідентифіковані в
«згорнутому» виді – у виді «дерева функцій», розподілена відповідальність за їхню реалізацію.

ISO 9000:1987 Функціональний менеджмент за рахунок розподілу відповідальності.

2

Горизонтальний опис «ключових» процесів компанії (як правило – процесів життєвого циклу продукції і базових
управлінських контурів). Перебудова даних процесів з метою застосування стандартизованих технік управління.

ISO 9000:1994 Заелементний підхід до менеджменту якості – визначено 20 ключових процесів.

3

Вироблення місії і стратегій компанії. Перехід до управління динамічно змінюється структурою і системою
процесів компанії на основі стратегічного задуму, що випереджає.

SO 9000:2000 Орієнтація на 8 принципів менеджменту якості. За рахунок наявності вимоги «постійного
удосконалювання» стандарт не обмежує межі розвитку.

Типові стадії послідовного розвитку системи процесів підприємства спираються на ідеологію постійного
удосконалювання (BPI - Business Process Improvement).

Таблиця2. Зміна базових концепцій в управлінні (стратегії досягнення «успіху»)


Парадигма менеджменту


Коментар

Фінансово-орієнтований менеджмент

Світовий стандарт протягом двох сторіч розвитку капіталізму. Став актуальний для українських підприємств у
період переходу до ринкової економіки, коли він прийшов на зміну чисто «виробничим» задачам

Маркетинг- менеджмент

Прийшов на зміну попередній парадигмі при переході від «ринку виробника» до «ринку покупця». Управління на
основі «маркетингу», як визначальної ідеології, а не управління маркетингом, тим більше, відділом маркетингу.

Менеджмент якості (процесно-орієнтований менеджмент)

Як концепція менеджменту, не зводиться до функціональної задачі «управління якістю»» («задачі ОТК»), а
припускає вибудовування бізнесу, на основі ідеології якості організації й удосконалювання процесів діяльності
орієнтованої на задоволення правильно ідентифікованих (маркетинг) вимог клієнтів..

Менеджмент знань

Тісно зв'язаний з концепція «нематеріальної економіки», «економіки знань», що лежать в основі оптимальної
організації процесів компанії…
Як індикатор руху цим шляхом може бути використана «шкала зрілості» процесів компанії або більш узагальнені
оцінки рівня розвитку компанії (табл.2).

Тут доречна аналогія з відомим у біології співвідношенням "онтогенезу" - розвитку окремого організму і
"філогенез" розвитком роду. Причому, тут доречна аналогія з відомим у біології співвідношенням "онтогенезу" -
розвитку окремого організму і "філогенез" розвитком роду. Компанія при системній постановці сучасного
менеджменту неминуче повинна пройти всі ці етапи.

Щоб удосконалювати і розвивати нові процеси, знизити витрати і підвищити якість – потрібні нові знання і
внутрішня мотивація на всіх рівнях компанії (задоволення роботою, підвищення кваліфікації і т.п.). Хоча
стратегія в цій області може базуватися і на пріоритетному розвитку інтелектуальних інформаційних систем і баз
знань...

Тобто цілі і задачі в області «знань» лежать на самому глибинному рівні, створюючи найбільш міцний фундамент
успіху компанії.

Перевага в конкуренції забезпечується за рахунок того, що корпорація, що використовує системи управління
знаннями, розуміє, яка ж інформація в неї є, де вона лежить, де і коли застосовувати.


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів