Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Пріоритетні напрями соціальної політики» (ID:33184)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   20 кб.

Заказ 2723. Соціальна політика

Тема 15. Пріоритетні напрями соціальної політики ЗмістВступ

Відповідно до статті 1 Конституції, Україна проголошена соціальною, правовою державою. Для реалізації цих
принципів державою повинна проводитися активна та дієва соціальна політика. Соціальна політика за умов
трансформації суспільних відносин, формування соціальної держави й громадянського суспільства має на меті
звузити, а в перспективі звести нанівець роль чинників, що втрачають соціальне значення або гальмують процес
суспільної соціодинаміки, і створити умови для посилення ролі чинників, що сприяють соціальному поступу,
посилюють соціальну безпеку людини.

Разом з тим, реальності суспільного життя в Україні свідчать про існування негативних соціальних явищ:
безробіття, бідності, дитячої безпритульності. Кожне з вищевказаних явищ охоплює значні верстви населення
країни, набуває масового характеру. Незважаючи на те, що держава та суб’єкти влади постійно декларують
готовність щодо здійснення ефективної соціальної політики, існує певний дисбаланс між їх зусиллями та кінцевим
результатом.

Метою даною роботи є порівняння теоретичних положень правових документів в сфері соціальної політики та
реальним її втіленням на сучасному етапі розвитку суспільства і держави України.

Об'єктом дослідження слугують офіційні документи законотворчого процесу щодо перспектив та реалізації
соціальної політики в державі.

Предметом дослідження є пріоритетні напрямки соціальної політики України, які знайшли своє відображення в цих
документах.

Завданнями, які сприяють досягненню мети роботи стали:

аналіз пріоритетних напрямків соціальною політики, які знайшли своє відображення в головних правових
документах держави;

вивчення реального втілення законодавчих положень в програму дій Уряду України на сучасному етапі;

оцінка Бюджету України 2007 щодо ефективності реалізації соціальної політики новим Урядом.


1. ПРИОРИТЕТНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ


До основних напрямків і пріоритетів соціальної політики на сучасному етапі розвитку українського суспільства
належать соціальна політика, що спрямована на створення умов для реалізації соціального потенціалу людини;
соціальна політика як чинник розвитку суспільних, соціальних відносин; соціальна політика, що націлена на
формування соціальної безпеки людини і суспільства; гуманітарна сфера і гуманітарна політика.


Соціальна політика, спрямована на створення умов для реалізації соціального потенціалу людини


До цього блоку входять такі напрямки соціальної політики:

• розширення, поглиблення суспільного поля для реалізації творчого соціального потенціалу людини, свободи
вибору нею способів і форм самореалізації у сфері соціального буття, збагачення змісту й напрямків
альтернативної діяльності у процесі соціального, суспільного розвитку;

досягнення в суспільстві соціальної злагоди у процесі суспільного розвитку на основі сталих процесів
соціальної структурованості, соціального миру та співробітництва, соціального партнерства як різних класів,
соціальних груп, прошарків суспільства, так і суб'єктів соціального регулювання, ринкового господарства;

утвердження в суспільстві соціальної справедливості як важливої суспільної цінності, без здійснення якої
неможливий повноцінний соціальний та економічний розвиток суспільства, свободи задоволення соціальних потреб
та інтересів людини, створення умов для соціальної безпеки;

формування в суспільстві нової соціальної культури, яка ґрунтувалася б на новій парадигмі базисних
морально-етичних, соціальних цінностей, знань, переконань, світоглядних орієнтацій, зокрема нового соціального
світобачення, в органічній єдності із суспільною діяльністю з освоєння соціального буття, самореалізації
соціального потенціалу людини, подолання суперечностей між усталеними, традиційними соціальними цінностями й
новою системою соціальних цінностей.


Соціальна політика як чинник розвитку суспільних і соціальних відносин


Цей блок містить такі основні напрямки соціальної політики:

формування і розвиток соціально-ринкових відносин, соціально орієнтованого господарства, за яких економічна
свобода ринку сприятиме посиленню соціальної безпеки людини й суспільства, соціальної захищеності особистості,
її незалежності від держави;

розвиток соціально-класових відносин на основі становлення різноманітних елементів нової соціально-класової
структури суспільства і формування потужного середнього класу як чинника соціально-політичної та економічної
стабільності суспільства, створення умов для функціонування динамічних процесів соціальної мобільності;

розвиток етнонаціональних відносин на основі зваженої етнонаціональної політики, основна мета якої полягає в
забезпеченні умов вільного розвитку народів України, дотриманні конституційних прав, свобод та рівності
громадян України всіх національностей перед законом, участі їх в усіх сферах життя суспільства, оптимальному
врахуванні інтересів, створенні сприятливих умов для розвитку кожної національності, у всебічному розвитку
української мови, задоволенні мовних потреб національних меншин, поєднанні етнонаціонального і
загальнолюдського, етичного і соціального в національному;

розвиток сімейно-шлюбних відносин, спрямованих на зміцнення соціальних, духовних, моральних, матеріальних
підвалин сім'ї, ефективне виконання нею своєї репродуктивної, виховної, економічної, соціальної функції,
розв'язання суперечностей, що виникли між сім'єю та державою й суспільством; переорієнтація соціальної
політики на сім'ю, забезпечення прав і соціальних гарантій, що надаються сім'ї;

розвиток територіально-поселенських відносин, регулювання соціально-просторових форм організації суспільства
(насамперед розселення), соціально-культурними процесами урбанізації, а також міграційними процесами,
дотримання необхідних пропорцій для розширеного відтворення частки міського й сільського населення;

розвиток соціально-демографічних відносин на основі здійснення активної демографічної політики, основними
завданнями якої є забезпечення розвитку народонаселення, зниження смертності в усіх вікових групах населення,
особливо населення працездатного віку, подолання негативної тенденції зниження чисельності населення,
підвищення тривалості життя, забезпечення розширеного відтворення населення;

розвиток соціально-трудових відносин і насамперед ринку праці та зайнятості населення з метою підвищення
ефективності використання трудового потенціалу, забезпечення продуктивної зайнятості, зниження рівня
прихованого безробіття, створення нових і ефективне використання наявних робочих місць, здійснення політики
ефективної підтримки самозайнятості населення, підвищення його територіальної мобільності з метою
перерозподілу робочої сили між регіонами;

регулювання міграційними процесами з метою захисту національного ринку праці та інтересів громадян України,
які працюють за її межами, сприяння процесу репатріації (повернення) депортованих з України, вихідців з
України та їхніх нащадків (з території України за національною ознакою), захист інтересів і прав українських
працівників-мігрантів, збереження трудового та інтелектуального потенціалу держави, упорядкування зовнішньої
трудової міграції громадян України;

здійснення захисту трудових прав громадян (що є важливою складовою соціально-трудових відносин) насамперед на
безпечні й здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, законодавче врегулювання
системи державного нагляду й контролю за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про працю;

реалізація соціальної політики в галузі охорони праці як важливого елемента соціально-трудових відносин,
основними завданнями якої є створення безпечних умов праці на виробництві, зокрема безпечних робочих місць,
суттєве зниження рівня робочого травматизму та професійних захворювань, поліпшення стану гігієни праці та
виробничого середовища, забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту;

розвиток відносин соціального партнерства з метою утвердження в суспільстві соціальної злагоди,
громадянського миру й демократії, збалансування інтересів різних класів, соціальних груп, верств населення,


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів