Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Контрольна робота з дисципліни «Адвокатура». 1. Процесуально-правове становище адвоката при проведенні дізнання та попереднього слідства. 2. Процесуально-правові підстави участи адвоката-представника в розгляді цивільної справи судом апеляційної інстанції. 3. Інститут представництва в господарському судовому процесі» (ID:28852)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       4 стр.
Размер в архиве:   16 кб.

1. Процесуально-правове становище адвоката при проведенні дізнання та попереднього слідства. 2.
Процесуально-правові підстави участи адвоката-представника в розгляді цивільної справи судом апеляційної
інстанції. 3. Інститут представництва в господарському судовому процеси

Контрольна робота з дисципліни «Адвокатура»Зміст


1. Процесуально-правове становище адвоката при проведенні дізнання та попереднього слідства


За загальним правилом, адвокат допускається до участі в справі в будь-якій стадії процесу. Особа, що провадить
дізнання, слідчий, суд зобов'язані надати затриманій особі чи особі, яка утримується під вартою, допомогу у
встановленні зв'язку з адвокатом або з особами, які можуть його запросити.

Особа, яка провадить дізнання, слідчий чи суд можуть призначити захисника у встановленому законом порядку
через адвокатське об'єднання. Вимога особи, яка провадить дізнання, слідчого, суду про призначення захисника,
є обов'язковою для керівника адвокатського об'єднання.

У тих випадках, коли з'явлення для участі у справі захисника, обраного обвинуваченим, неможливе, особа, яка
провадить дізнання або слідчий мають право запропонувати обвинуваченому запросити іншого захисника і
забезпечують його захисником. Замінити одного захисника іншим можна тільки за згоди підзахисного.

Захисник призначається у випадках: 1) коли відповідно до вимог частин першої і другої статті 45 цього Кодексу
участь захисника є обов'язковою, але підозрюваний, обвинувачений, підсудний не бажає або не може запросити
захисника; 2) коли підозрюваний, обвинувачений, підсудний бажає запросити захисника, але за відсутністю коштів
чи з інших об'єктивних причин не може цього зробити.

Відповідно до положень ст. 45 КПК, участь захисника при провадженні дізнання, досудового слідства і в розгляді
кримінальної справи в суді першої інстанції є обов'язковою:

1) у справах осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину у віці до 18 років, - з моменту
визнання особи підозрюваною чи пред'явлення їй обвинувачення;

2) у справах про злочини осіб, які через свої фізичні або психічні вади (німі, глухі, сліпі тощо) не можуть
самі реалізувати своє право на захист, - з моменту затримання особи чи пред'явлення їй обвинувачення або з
моменту встановлення цих вад;

3) у справах осіб, які не володіють мовою, якою ведеться судочинство - з моменту затримання особи чи
пред'явлення їй обвинувачення;

4) коли санкція статті, за якою кваліфікується злочин, передбачає довічне ув'язнення - з моменту затримання
особи чи пред'явлення їй обвинувачення;

5) при провадженні справи про застосування примусових заходів медичного характеру - з моменту встановлення
факту наявності у особи душевної хвороби;

6) при провадженні справи про застосування примусових заходів виховного характеру - з моменту першого допиту
неповнолітнього або з моменту поміщення його до приймальника-розподільника [2].

Про допуск захисника до участі в справі особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор, суддя виносять
постанову, а суд — ухвалу.

Відповідно до ч.2 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру», дані попереднього слідства, які стали відомі адвокату
у зв'язку з виконанням ним своїх професійних обов'язків, можуть бути розголошені тільки з дозволу слідчого або
прокурора. Адвокати, винні у розголошенні відомостей попереднього слідства, несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством [5].

З моменту допуску до участі у справі окрім усього захисник має права, передбачені ст. 48 КПК України, а в
судовому розгляді справи використовує свої повноваження з урахуванням положень ст. 266 КПК України. Важливо,
що до першого допиту підозрюваного або обвинуваченого захисник має право на побачення з ним віч-на-віч, а
після першого допиту — без обмеження їх кількості і тривалості, а також мати побачення з засудженим чи з
особою, щодо якої здійснюється провадження чи застосовано примусові заходи медичного чи виховного характеру.

Захисник вправі бути присутнім при допитах підозрюваного і обвинуваченого, а також при провадженні слідчих
дій, що проводяться за їх участі або за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого або його самого, а при
провадженні інших слідчих дій з дозволу слідчого, або особи що провадить розслідування — дізнавача чи
прокурора.

Особа, яка провадить дізнання, і слідчий повинні своєчасно повідомляти захисника про час і місце провадження
слідчих дій, що проводяться за участю підозрюваного або обвинуваченого чи за клопотанням захисника. У разі
нез'явлення захисника слідчі дії, в яких участь захисника не є обов'язковою, проводяться без нього.

Якщо захисник присутній при провадженні слідчих дій, він має право ставити запитання допитуваним особам,
подавати письмові зауваження з приводу неправильності або неповноти запису у протоколі відомостей про слідчі
дії. Особа, яка провадить дізнання, і слідчий можуть відхилити поставлене захисником запитання, але вони
зобов'язані занести його у протокол. У суді захисник має право брати участь у дослідженні доказів, подавати
докази, заявляти клопотання, викладати суду свої доводи. Беручи участь у судових дебатах, він може давати
оцінку доказам, робити свої заяви про їх належність до справи, допустимість, достовірність і достатність,
висловлювати свої судження щодо сумнівів у винності підсудного або вказувати на факти, що підтверджують його
невинність [6, c. 321].

Отже, адвокат має право бути присутнім при провадженні слідчих дій, виконуваних з їх участю або за клопотанням
підозрюваного, обвинуваченого чи його захисника; з дозволу особи, яка провадить дізнання, або слідчого брати
участь і в інших слідчих діях; застосовувати науково-технічні засоби при провадженні тих слідчих дій, в яких
бере участь захисник, а також при ознайомленні з матеріалами справи — з дозволу особи, яка провадить дізнання,
чи слідчого, а у суді, якщо справа розглядається у відкритому судовому засіданні, — з дозволу судді чи суду.

Особа, яка провадить дізнання, і слідчий повинні своєчасно повідомити захисника про час і місце провадження
слідчих дій, які виконуються з участю підозрюваного або обвинуваченого чи за клопотанням захисника.

Захисник зобов'язаний своєчасно з'явитися для участі у провадженні тих процесуальних дій, в яких його участь є
обов'язковою. В разі неявки захисника слідчі дії, в яких участь захисника не є обов'язковою, провадяться без
нього.2. Процесуально-правові підстави участі адвоката-представника в розгляді цивільної справи судом апеляційної
інстанції


У цивільному процесі представником може бути адвокат. Адвокатом може бути громадянин України, який має вищу
юридичну освіту, стаж роботи за спеціальністю юриста або помічника адвоката не менше двох років, склав
кваліфікаційні іспити, одержав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та прийняв Присягу
адвоката України (ст. 2 Закону України «Про адвокатуру»).

Представник є самостійним учасником процесу, який наділений важливими повноваження. На відміну від ЦПК 1963
року, кодекс 2004 р. наділяє представника як загальними, так і спеціальними правами, які пов’язані з розвитком
спору і спрямовані на розпорядження щодо предмету спору. Тобто представник наділений такими повноваженнями, як
і особа, яку він представляє.

Зміст судового представництва у цивільному процесі складають процесуальні дії, наслідки яких поширюються на
довірителя. Саме тому довіритель визначає обсяг повноважень і доручає йому ведення справи. Він має право
обмежити коло повноважень представника на вчинення певної процесуальної дії. Такі обмеження повинні бути
застережені у виданій йому довіреності.

Апеляційне оскарження і перегляд рішень та ухвал суду першої інстанції забезпечує їх законність і
обґрунтованість, а також захист прав, свобод та інтересів осіб, які брали участь у справі, та публічних
інтересів шляхом повторного розгляду і перевірки цивільних справ [9, c. 311].


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів