Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Контрольна робота системи технологій» (ID:21356)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       2 стр.
Размер в архиве:   8 кб.
| 1 |

Предмет: Контрольна робота системи технологій

Контрольна робота

План:

1. Основні завдання технології.

2. Характеристика особливості технологічних систем.


1. Основні завдання технології.


Споконвіків людина для задоволення своїх потреб у їжі, одязі, житлі та засобах праці щось переробляла. З часом
перероблювані речовини стали називати сировиною. Вироби, отримані в процесі перероблювання сировини, назвали
продукцією. Процес виготовлення потрібних речей стали називати технологією.

Переробляти сировину на продукцію можна різними способами. Отже кожен спосіб - це окрема технологія за якою
виробляють певний вид продукції. Один і той вид продукції можна отримати різними способами, тобто за різними
технологіями. У сучасних технологіях широко використовують наукові досягнення механіки, хімії, фізики,
теплотехніки, електротехніки та інших наук. У наш час технологія стала обширною галуззю знань - вона вивчає та
розробляє промислові способи отримання різних видів продукції.

Кожне підприємство випускає продукцію за певною технологією. Так, технологія виготовлення продуктів харчування
вивчає способи зберігання та перероблення фруктів, овочів, зерна з метою їх збереження та надання певних
властивостей. Технологія оброблення металів, сплавів та інших конструкційних матеріалів різанням вивчає та
розробляє способи оброблення їх на різальних верстатах. Вибір технології залежить не лише від виду сировини та
продукції, яку виробляють на підприємстві, а й від її кількості.

Сучасне виробництво ґрунтується на практичному використанні досягнень природознавчих наук. Наука, яка вивчає
фізичні, хімічні та біологічні явища з метою їхнього застосування для ефективного виробництва
конкурентоспроможної промислової продукції називається технологією.

Технологія, як практика виробництва, - це сукупність різних способів та методів добування, зміни складу,
стану, властивостей, форми та інших характеристик предмета праці в процесі його перетворення у продукт праці.
Іншими словами, технологія вирішує три основні завдання виробництва:

1) з чого економічно доцільно виготовляти продукцію;

2) які дії і у якій послідовності необхідно виконати в процесі виробництва даної продукції;

3) які інструменти, пристрої та машини потрібно застосувати для даного виробництва.

Очевидно, що кожній галузі промисловості відповідає властива їй технологія як наука і технологія як практика.
Для кожної галузі політехнічні та технологічні вузи готують вузько спрямовані інженерно-технічні кадри.
Зокрема, інженери-технологи досконало вивчають технологію того чи іншого виробництва, інженери-конструктори
проектують різні пристрої та машини для певного виробництва, а інженери-механіки вивчають принципи дії,
будову, норми та правила технічного обслуговування і ремонту техніки виробництва.

Технологічна підготовка фахівців економічного спрямування передбачає системний підхід до вивчення технології.
Це означає, що сукупність технологій різних галузей промислового виробництва утворює систему з властивими їй
ознаками цілісності і розчленованості. Цілісність полягає в однаковому призначенні технологій як науки
виробництва суспільно корисної продукції, а розчленованість виражається у різних способах перетворення
предмета праці в продукт праці. Такий підхід забезпечує за коротко обмежений час ознайомити майбутніх
економістів з теоретичними основами виробництва в цілому і найважливішими базовими галузями зокрема. Отримані
таким чином технологічні знання сприяють кращому розумінню економічних показників будь-якої галузі,
обґрунтуванню власної позиції в процесі ділового діалогу з інженерно-технічними працівниками підприємства,
оптимізації прийнятих рішень щодо ефективного виробництва високоякісної і конкурентоспроможної продукції.

На підприємстві, яку б продукцію не виробляли, все підпорядковане технології. Отже, технологія є основою
виробництва. Вибір технології та дотримання її вимог є запорукою малої собівартості вироблюваної продукції та
її великої якості.


2. Характеристика особливості технологічних систем.


Системою називають сукупність частин (елементів), поєднаних спільною функцією. Між елементами системи існують
функціональні зв'язки у вигляді потоків.

Усі системи поділяють на класи за певними ознаками. Зокрема, за походженням системи поділяють на природні та
штучні. До штучних систем належать виробничі, технологічні, технічні, хімічні та ін.

Технологічні системи є складовими частинами виробничих систем. Вони створені для перероблення сировини у
проміжну або готову продукцію.

Технічні системи - це машини, апарати, агрегати, печі, прилади, транспортні засоби тощо. Технічні системи
можуть існувати окремо або входити до складу елементів технологічних систем.

Технологічною системою називають об'єкт, який взаємодіє із зовнішнім середовищем, складається з великої
кількості елементів, які взаємопов'язані між собою потоками і функціонують як єдине ціле із спільною метою -
забезпечити економічно доцільне перероблення сировини на потрібну продукцію.

Елемент технологічної системи складається з технічної системи і технологічного процесу (операції), який
відбувається у технічній системі або за її допомогою. Підсистема технологічної системи складається з одного
або кількох елементів. Підсистема функціонує як самостійна частина системи.

Зв'язок між складовими системи (підсистемами і елементами) відбувається за допомогою потоків. Потоки
відображають перенесення сировини чи проміжної продукції, енергії тощо від одного елемента до іншого.

Технологічна система зв'язана із довкіллям входами і виходами, через які обмінюється сировиною, проміжною або
готовою продукцією, відходами, побічною продукцією, енергією та інформацією. Через входи система сприймає дію
інших систем та підсистем виробництва. Через виходи сама діє на них.

Технологічні системи складні і багатостадійні: складні, оскільки складаються з великої кількості підсистем і
елементів; багатостадійні, оскільки перехід від сировини до готової продукції в багатьох випадках потребує
багаторазового перероблення попередньо отриманої продукції або проміжною продукції. Основними стадіями у
технологічній системі є підготовлення сировини до перероблення; перетворення сировини; виведення з системи
напів-, готової і побічної, якщо вона є, продукції та відходів.

Технологічні системи поділяються за ієрархією та зв'язками з оточенням.

За ієрархією технологічні системи поділяються на макро- та мікросистеми. Відповідно до цього поділу
технологічні системи аналізують на макро- та мікрорівні. До макросистем належать, наприклад,
територіально-промислові комплекси та галузі. Технологічні системи, які розглядають на рівні об'єднання чи
підприємства, належать до мікросистем. Технологічні системи обох рівнів взаємопов'язані.

За зв'язками з оточенням технологічні системи поділяють на відкриті, замкнені та комбіновані. Відкриті системи
складаються з елементів, в яких сировина повністю перетворюється на готову продукцію за час перебування в
елементі. На виході із системи отримують готову продукцію. У замкненій (циркуляційній) системі передбачено
багаторазове повернення сировини або одного з її компонентів до того самого елемента для перетворення на
продукцію. У комбінованих системах одна зі складових сировини послідовно проходить усі елементи, а друга
циркулює багато разів через окремі елементи системи. Такі системи використовують, наприклад, при виробництві
бензину.

Замкнені та комбіновані системи компактніші, ніж відкриті і вони є основою створення маловідходних і
безвідходних технологій. У них менші витрати електричної енергії, палива, повніше використовується сировина,
менше утворюється побічної продукції, взаємодія реагуючих речовин проходить з великою швидкістю, внаслідок
чого повніше використовується об'єм агрегату. Отримана продукція якісніша.

PAGE 1


| 1 |

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів