Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Контрольна робота з предмету: «Логістика»» (ID:20205)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   17 кб.

Контрольна робота

з предмету: «Логістика»

Зміст
1. Логістичні системи.Логістична система — це організаційно-господарський механізм управління матеріальними та інформаційними
потоками. Вона включає матеріальні засоби, що забезпечують рух товарів по логістичному ланцюгу (склади,
вантажно-розвантажувальні механізми, транспортні засоби), виробничі запаси та засоби управління усіма ланками
ланцюга [1, c.56].

Логістична система є адаптивною системою зі зворотним зв'язком, яка виконує певні логістичні функції та
операції. Як правило, вона складається з кількох підсистем і має розвинуті зв'язки із зовнішнім середовищем. В
якості логістичної системи можна розглядати виробниче підприємство, територіально-виробничий комплекс,
торговельне підприємство.

Ціль логістичної системи — доставка у задане місце потрібної кількості та асортименту максимально
підготовлених для виробничого чи особистого споживання товарів та виробів при мінімальних витратах. Поряд з
функціональними логістична система має також забезпечувальні підсистеми (інформаційну, правову, кадрову та
ін.). Постачання матеріалів, сировини, готової продукції у визначені терміни позитивно впливає на
функціонування усієї економічної системи, дає змогу істотно скоротити запаси на складах підприємств. Логістика
повною мірою працює на споживача. Тому функції збуту у сфері логістики реалізуються, як уже зазначалося, через
додержання таких 6 вимог: вантаж, якість, кількість, час, витрати, пункт призначення. Для виконання цих вимог
ефективні логістичні системи оптимізують матеріальні потоки, здійснюють комплекс заходів щодо раціоналізації
тари та пакування, уніфікування вантажних одиниць, у тому числі пакетизації та контейнеризації перевезень,
реалізації ефективної системи складування, оптимізації розміру замовлень та рівня запасів, планування
найвигідніших маршрутів переміщення вантажів на складських об'єктах підприємств та за їх межами на
магістральному транспорті [2, c.87].

Будова і функціонування логістичної системи ґрунтуються на таких основних чинниках, як реалізація принципу
системного підходу, що виявляється передусім в інтеграції та чіткій взаємодії усіх елементів системи. За цим
принципом розробляють і здійснюють єдиний технологічний процес виробничо-транспортної системи, перехід від
створення окремих видів устаткування до організації виробничо-складських та виробничо-транспортних систем. Для
сучасної логістики в умовах високого рівня автоматизації характерна індивідуалізація вимог до технологічного
та підйомно-транспортного устаткування і промислової продукції, тобто відмова від універсальності на користь
більш повної відповідності устаткування конкретним умовам. При створенні логістичної системи та проектуванні
її окремих елементів слід передбачати додержання вимог гуманізації технологічних процесів з урахуванням
створення сучасних умов праці, запобігання несприятливому впливу на зовнішнє середовище. Однією з обов'язкових
умов є урахування сукупності витрат по всьому логістичному ланцюгу з орієнтацією на ринок, надання послуг на
рівні сучасних вимог, гнучкість, надійність та висока якість робіт [2, c.59].

Логістичні системи функціонують в умовах чітко вираженої невизначеності, турбулентності зовнішнього
середовища, для кон'юнктури ринку, для роботи транспорту характерні випадкові процеси. Тому неодмінною умовою
якісної системи є здатність до адаптації. Висока надійність та стійкість — фундаментальні принципи її
функціонування.

Під логістикою розуміють, як уже зазначалося, комплексне управління матеріальними та інформаційними потоками.
Тому стає актуальним визначення, цих меж. З огляду на системний підхід логістична система може бути сформована
на рівні будь-якої економічної системи.

Логістична система — це єдиний план, який підпорядковує інтереси підрозділів підприємства цілям логістики.
Розрізняють логістичні системи «штовхаючі» й «тягнучі».

Залежно від виду логістичних ланцюгів виділяють логістичні системи з прямими зв'язками, гнучкі та ешелоновані.
У гнучкій логістичній системі (flexible logistical system) матеріальний потік надходить до споживача як за
прямими зв'язками, так і за участю посередників. Прикладом гнучкої є система постачання запасних частин, за
якої часто деталі рий кого попиту відвантажуються з центрального складу безпосередньо на адресу одержувача, а
деталі стандартного та підвищеного попиту — зі складу посередника. У логістичній системі з прямими зв'язками
(direct logistical system) матеріальний потік доводиться до споживача без участі посередників, а за прямими
господарськими зв'язками. Особливістю ешелонованої логістичної системи (Echelon logistical system) є те, що ці
матеріальний потік на шляху від виробника до споживачам проходить принаймні через одного посередника [4,
c.64].

Останнім часом на західному ринку транспортних та складських послуг спостерігається тенденція зростання вимог
до комплексності та якості таких послуг. Це, в свою чергу, створює передумови для організації комплексних
логістичних систем з багатьма функціональними завданнями (рис.1).

У виконанні зазначених на рис. 1 функцій важливу роль відіграють показники процесів, що вивчаються. Деякі з
цих показників підходять і для вітчизняної практики, а деякі є новими для нас і заслуговують особливої уваги.
Проте всі вони є досить загальними. Існують також деякі конкретні показники, які використовуються в
логістичній службі для розв'язання конкретних завдань. Наприклад, при виборі логістичних систем використовують
показники, що в сукупності дають якісну оцінку всієї системи.

За деякими з цих критеріїв здійснюють вибір типу логістичної системи, визначають її міцність і технічне
оснащення. Найголовнішим з показаних на рисунку 1 критеріїв є ступінь надійності поставок [5, c.91].

Для стійкості функціонування системи першочергове значення має достовірне планування виробництва, збуту й
розподілу. Пріоритетним є стратегічне планування перед оперативним. Для забезпечення високої надійності
складеного стратегічного плану необхідно вивчати поведінку зовнішнього середовища і насамперед всього ринку,
ідентифікуючи можливі ситуації та одержуючи стратегічні відповіді на питання, що виникли у зв'язку з цим.

Стратегічне планування, на думку західних спеціалістів, є міцним інструментом боротьби фірм зі своїми
конкурентами, в якій використовується практика військової стратегії, бо кон'юнктура ринку розглядається як
поле битви.


Ринок Ринок


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів