Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Психологічні особливості агресії між підлітками у конфліктах» (ID:19849)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       7 стр.
Размер в архиве:   36 кб.

Психологічні особливості агресії між

підлітками у конфліктахЗміст

ВступДля кожного етапу в історії наукового вивчення агресії характерний зв'язок з нагальними проблемами суспільного
життя. Звернення до теми підліткової агресії обумовлено в першу чергу зростанням соціальної напруги, війнами,
безпрецедентними терористичними актами, «омолодженням» злочинності та розширенням спектру проявів агресії.
Важливо зазначити, що вивчення агресії підлітків є переважно предметом психологічної науки.

Сьогодні, не дивлячись на різноманіття підходів до вивчення агресії підлітків у межах таких наукових
дисциплін, як психологія, біологія, етологія, кримінологія, педагогіка тощо, спостерігається неузгодженість та
розрізненість уявлень про природу та сутність даного феномена. В курсовій роботі ми використовуємо
теоретико-методологічний підхід до вивчення агресії як соціально-психологічної дії, який дозволяє здійснити її
комплексну інтерпретацію, враховуючи вплив різних ситуаційних факторів (культурних, соціальних, особистісних,
біологічних).

Доцільність використання цього підходу для вивчення підліткової агресії обумовлена, по-перше, відносною
типовістю агресивної поведінки для даного віку, що дозволяє в межах запропонованої моделі спостерігати стійкий
причинний зв’язок тих або інших факторів. По-друге, в умовах соціокультурної трансформації, характерними
рисами якої є вторинність, відсутність усталеної системи цінностей, соціальна поляризація, економічна та
політична нестабільність тощо, зростає необхідність вивчення соціальних детермінант агресивної поведінки
підлітків, зокрема, взаємозв’язку ціннісних орієнтацій підлітків та їх схильності до агресивних проявів і ролі
різних агентів соціалізації в закріпленні та провокуванні таких дій.

Таким чином, актуальність теми курсової роботи має як теоретичну, так і практичну обумовленість. Перша
пов’язана з необхідністю аналізу факторної детермінації підліткової агресії, що передбачає розробку та
застосування комплексного підходу до вивчення впливу на поведінку підлітків макросоціальних чинників та таких
агентів соціалізації як сім’я, школа, ЗМК, однолітки тощо. Хоча сьогодні визнано, що «конфлікт в абсолютному
смисловому розумінні – невід’ємна особливість самоорганізуючого процесу»[1, с.12]

Друга полягає в тому, що аналіз агресивної поведінки дозволяє розробити стратегію регулювання та зменшення
проявів підліткової агресії.

Розділ 1. Підходи до аналізу агресії, агресивної поведінки та агресивностіВ історії наукового вивчення агресії підлітків найбільш яскраво виражені три основні підходи, що збігаються з
напрямками емпіричних досліджень у даній галузі. Перший поєднує теорії, в яких агресивність трактується як
уроджена, інстинктивна властивість людини. Сюди входять різноманітні варіанти психоаналітичної теорії,
починаючи з ортодоксального фрейдистського психоаналізу (С. Шпільрейн, К. Юнг, А. Адлер), а також близькі до
них етологічні теорії (К. Лоренц). В рамках другого підходу, який почасти співпадає з першим, агресія
вивчається як поведінкова реакція на фрустрацію (Дж. Доллард, Н. Міллер, Л. Берковітц). Третій підхід,
засновником якого є А.Бандура, складають концепції, що розглядають агресивність як характеристику поведінки,
що формується в результаті навчення (біхевіористські теорії). Кожна з цих теоретичних перспектив має свій
розвиток та вагоме емпіричне підґрунтя, що пояснює значне протистояння між ними, в основі якого дискусійне
питання про генетичну чи соціальну природу агресії людини.

Проблема агресивної поведінки різною мірою висвітлена в роботах більшості дослідників підліткового та
юнацького віку: Е. Еріксона, Ж. Піаже, С. Холла, Е. Шпрангера, М. Мід, Ш. Бюлер, Г. Гецер, В. Штерна, К.
Левіна, Л. Виготського, Д. Ельконіна, Л. Божович, І. Кона. Але предметом спеціальних досліджень підліткова
агресія стала відносно недавно. Найбільший резонанс у наукових колах отримало дослідження підліткової агресії
А. Бандури. Спираючись на фрейдистський клінічний аналіз впливу дитячого досвіду на подальший розвиток
неврозів та на теорію навчення, він створив власну оригінальну теорію психічного розвитку, в якій йому вдалося
довести, що органічні фактори (спадкові дефекти, фізичні недоліки) та соціальні фактори (низький рівень життя,
несприятливе оточення тощо) створюють лише передумови, які провокують асоціальну поведінку. Як головна умова
виділяється відсутність у дитини мотивації залежності від оточуючих. Важливим фактором виступає фрустрація,
яка виникає при відсутності батьківської любові та постійному використанні покарань, неузгодженості або
непослідовності вимог до дитини.

Найбільший теоретичний інтерес представляють кореляційні та лонгітюдні дослідження зв‘язку агресивної
поведінки підлітків з різними аспектами процесу соціалізації: характером сімейного керівництва (Л. Ерон, Л.
Х‘юсманн, М. Лефковітц та ін.), ступенем згуртованості родини, довірою між батьками та дитиною, соціальним
статусом в колективі однолітків (Р. Кайрнс, К. Додж, Дж. Кої, Дж. Купершмід, Д. Перрі та ін.), переглядом сцен
насильства та жорстокості в телевізійних програмах (А. Бандура, Л. Берковітц, Д. Парк, С. Фешбах, Д. Зильманн,
Л. Уолдер та ін.) тощо.

Серед досягнень вітчизняних і російських колег у галузі досліджень агресивної поведінки підлітків найбільш
цікавими, на наш погляд, є сучасні роботи з соціалізації агресії (О. Рєан, Л. Семенюк, А.Р. Зоуір), зв’язку
агресивної поведінки із соціальним статусом підлітка в групі однолітків (П. Ковальов), взаємозв’язку
самооцінки з рівнем аутоагресії підлітків (Н. Трофімова, Ж. Дандарова). Дослідження взаємозв’язку впливу
різних агентів соціалізації та підліткової девіації в роботах харківських колег, зокрема в колективній
монографії «Підліток у великому місті» під редакцією Л. Сокурянської, в статтях А. Бєсєдіна «Вплив сімейної
соціалізації на формування агресивної поведінки підлітків».

Разом з різноманіттям підходів до вивчення феномену агресії між підлітками спостерігається відсутність
комплексного бачення природи даного явища, існує проблема його визначення та інтерпретації.

Реалізація виховної функції в навчально-виховному процесі вимагає від вчителя володіння інформацією про
методи, прийоми та форми роботи з підлітками щодо забезпечення їх особистої безпеки. Проблема безпечної
поведінки дітей стає все більш важливою для сучасності.

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчив, що проблема усвідомлення підлітками небезпечних ситуацій
відноситься до розряду складних та малодосліджених. Це обумовлено як складністю явища усвідомлення,
методологічними розбіжностями в аналізі феномену усвідомлення, так і зовнішніми факторами, що обумовлюють
непередбачуваність небезпечної ситуації. Останнє обумовлює складність застосування діагностичних процедур для
вивчення даного феномену.

В той же час, в деяких працях (В.Н.Кудрявцева 1976, Д.Н. Узнадзе 1966, В.А. Крутецький , Н.С.Лукiн 1963,
Ш.Н. Чхартiшвiлi 1965) констатується, що адекватність усвідомлення оточуючої дiйсностi залежить від:

психічного розвитку дитини, та її особливостей сприйняття оточуючого світу;


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів