Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Інвестиційна діяльність підприємств харчової промисловості взагалі і на Україні» (ID:1220)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       3 стр.
Размер в архиве:   9 кб.

Реферат

з дисципліни: “Інвестування”

на тему : “Інвестиційна діяльність підприємств харчової промисловості взагалі і на Україні”


План


1. Поняття інвестиційТерміни "інвестиції", "інвестування", "інвестиційний процес", "інвестиційна діяльність", "інвестиційна
політика" стали вживатися в нашій країні порівняно нещодавно. Тому поняття та сутність цих термінів в нашій
економіці трактується по-різному. Так, наприклад, поняття "інвестиції" ототожнюють з капітальними вкладеннями,
"інвестиційна діяльність " - з інвестуванням . Хоча ці поняття за своєю суттю є неоднозначні .

Термін "інвестиції" походить від латинського слова "invest", що означає вкладення коштів. У більш широкій
трактовці інвестиції являють собою вкладення капіталу з метою подальшого збільшення. Інвестиції мають
фінансове та економічне визначення

За фінансовим визначенням, інвестиції - це всі види активів (коштів), що вкладаються в господарчу діяльність
з метою отримання доходу. Економічне визначення інвестицій можна сформулювати таким чином: інвестиції це
видатки на створення, розширення, реконструкцію, та технічне переозброєння основного капіталу, а також на
пов`язані з цим зміни оборотного капіталу, оскільки зміни у товарно-матеріальних запасах здебільшого залежать
від руху видатків на основний капітал.

Інвестиції в об`єкти підприємницької діяльності здійснюються в різних формах, з метою обліку, аналізу та
планування інвестиції класифікуються за різними ознаками.

1. За об`єктами вкладень виділяються реальні та фінансові інвестиції.

Під реальними інвестиціями розуміють вкладення коштів у реальні активи - як матеріальні, так нематеріальні
(інноваційні інвестиції). Під фінансовими інвестиціями розуміють вкладення коштів у різні фінансові активи,
серед яких найбільш значну частку посідають вкладення у цінні папери.

2. За характером участі в інвестуванні виділяються прямі і непрямі інвестиції. Під прямими інвестиціями
розуміється безпосереднє вкладення коштів інвестором в об`єкти інвестування. Під непрямими інвестиціями
розуміється інвестування, опосередковане іншими особами (інвестиційними або фінансовими посередниками).

3. За періодом інвестування розрізняють короткострокові та довгострокові інвестиції. Під короткостроковими
інвестиціями розуміють звичайно вкладення капіталу на період, не більше одного року (наприклад,
короткострокові депозитні внески, купівля короткострокових ощадних сертифікатів тощо). Під довгостроковими
інвестиціями розуміють вкладення капіталу на період більше одного року.

4. За формами власності інвесторів розрізняють інвестиції приватні (акціонерні), державні, іноземні та
спільні.

5. За регіональною ознакою інвестиції виділяють в середині країни та за кордоном. Під внутрішніми
інвестиціями розуміють вкладення коштів у об`єкти інвестування, розміщені в межах даної країни. Під
інвестиціями за кордоном (іноземні інвестиції) розуміють вкладення коштів у об`єкти інвестування, розміщені за
межами даної країни.2.Перешкоди пов’язані із залученням іноземних інвестиційУкраїна потенційно може бути однією з провідних країн по залученню іноземних інвестицій як прямих так і
портфельних. Цьому сприяє її величезний внутрішній ринок, порівняно кваліфікована і водночас дешева робоча
сила, значний науково-технічний потенціал, великі природні ресурси та наявність інфраструктури, хоч і не надто
розвиненої.

Проте притоку в інвестиційну сферу іноземного та приватного національного капіталу перешкоджають політична
нестабільність, недосконалість законодавства, нерозвиненість виробничої та соціальної інфраструктури,
недостатнє інформаційне забезпечення, та ще однієї дуже важливої причини корупції. Саме через корупцію і
бюрократію у світі склався негативна думка про нашу державу, додамо до цього нашу систему оподаткування і ось
ми маємо резутат - Україну віднесли до групи країн з найбільшим інвестиційним ризиком.

На сьогоднішній день іноземні інвестори які все ж наважуються інвестувати в нашу економіку вимагають
законодавчих гарантій, великі корпорації та інвестиційні компанії вимагають урядових гарантій та пільг. Проте
механізм реалізації правових гарантій поки що недостатньо відпрацьований. До того ж відсутні достатні судові
засоби для забезпечення дотримання законних прав інвесторів та врегулювання спорів. Окрім того, для іноземних
інвесторів більш приваблива така інстанція для вирішення суперечок, яка незалежна від уряду країни-господаря.
У зв’язку з цим велике значення надається приєднанню України до багатосторонньої конвенції по врегулюванню
інвестиційних спорів між державою та фізичними і юридичними особами інших країн.

Важлива умова, необхідна для приватних капіталовкладень (як іноземних, так і вітчизняних),- постійний та
загальновідомий набір норм та правил, сформульованих таким чином, щоб потенційні інвестори могли розуміти та
передбачати, що ці правила будуть застосовуватись до їх діяльності. В Україні ж, яка перебуває в стані
безперервного реформування влади, правовий режим непостійний.

Надалі на різних рівнях влади діють закони та правила, що часто суперечать один одному. Додатковим джерелом
нестабільності є надання законам та інструкціям зворотної сили. Така практика серйозно турбує іноземних
інвесторів, особливо коли законодавство зачіпає вже існуючі капіталовкладення.


3. Інвестиційна діяльність підприємств харчової промисловостіІноземний капітал сьогодні особливо необхідний в тих сферах економіки активізація яких допоможе вивести її з
кризового стану, зняти наростаюче соціальне напруження в суспільстві. Це насамперед виробництво продуктів
харчування, товарів широкого попиту та послуг, ліків та іншої життєво важливої продукції.

У реконструкції та модернізації за участю іноземного капіталу має потребу практично все агропромислове
господарство України, - від первинних виробничих процесів у сільському господарстві до випуску кінцевого
продукту та доведення його до споживачів. Тут вкрай необхідно підняти продуктивність та знизити витрати,
забезпечити більш глибоку та комплексну переробку первинної сировини з метою значного збільшення виходу
кінцевої продукції та підвищення її споживчих якостей. Через технологічну відсталість в агропромисловій сфері
економіки щорічно втрачається мільйони тонн м`яса, не використовується близько половини молочного білка,
пропадає 40% овочів і фруктів. У величезних кількостях витрачається або нераціонально використовується й
вирощена зернова продукція.

Зниження витрат сільськогосподарської сировини та поглиблення її переробки стосується тих сфер, де за участю
іноземного капіталу можна в короткі строки одержати значний економічний ефект, зокрема створення порівняно
невеликих підприємств, що не потребують великих вкладень і забезпечують швидку окупність початкових затрат при
невисокому ступені ризику для іноземних інвесторів. Бажана участь іноземного капіталу й у переведені
агропромислового виробництва на сучасну технологічну базу, в тому числі з використанням потужного
науково-технічного та виробничого потенціалу оборонних галузей, що підлягають конверсії.

У великомасштабному іноземному інвестуванні зараз відчувають гостру потребу паливно-енергетичні галузі що
впродовж багатьох років несуть величезне навантаження не тільки щодо енергопостачання виробництва та
соціальної сфери, але й щодо забезпечення експорту. Залучення інвестицій з-за кордону в цю галузь було б дуже
уже корисним при розв`язанні ряду вузлових питань. Серед них:

- активізація використання існуючого виробничого потенціалу по видобуванню та переробці енергоресурсів,


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів